Versican Plus Pi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тип-2 кучешки, parainfluenza virus, щам CPiV-2 Био 15 (на живо аттенуированная)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI07AD08

INN (Международно Name):

canine parainfluenza virus

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имуномодулатори за кучета, живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучета от шест седмици от възрастта, за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-03

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS PI ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
CZECH REPUBLIC
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
_ _
_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
.
РАЗТВОРИТЕЛ:
Water for injections (
_Aqua ad iniectabilia_
)
1 ml
*
Tissue culture infectious dose 50%
Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто
съдържимо.
Разтворител: белезникаво оцветен с
фин седимент.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета на
възраст над 6 седмици:
−
За предпазване от поява на клинични
признаци (изтечения от носа и очите) и
за
намаляване на вирусното
излъчителство, свързани с кучешки
параинфлуенца вирус.
Начало на имунитета:
3 седмици след приключ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi, лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
РАЗТВОРИТЕЛ:
Water for injections (
_Aqua ad iniectabilia_
)
1 ml
*
Tissue culture infectious dose 50 %
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Външният изглед е както следва:
Лиофилизат: бяло оцветено шуплесто
съдържимо.
Разтворител: прозрачен безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на кучета на
възраст над 6 седмици:
−
За предпазване от поява на клинични
признаци (изтечения от носа и очите) и
за
намаляване на вирусното
излъчителство, свързани с кучешки
параинфлуенца вирус.
Начало на имунитета:
3 седмици след приключване на началния
курс.
Продължителност на имунитета:
Най-м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2019
Листовка Листовка чешки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2019
Листовка Листовка датски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2019
Листовка Листовка немски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2019
Листовка Листовка естонски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2019
Листовка Листовка гръцки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2019
Листовка Листовка английски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2014
Листовка Листовка френски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2019
Листовка Листовка италиански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2014
Листовка Листовка латвийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2014
Листовка Листовка литовски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2019
Листовка Листовка унгарски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2019
Листовка Листовка малтийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2014
Листовка Листовка полски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2019
Листовка Листовка португалски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2014
Листовка Листовка румънски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2019
Листовка Листовка словашки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2019
Листовка Листовка словенски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2014
Листовка Листовка фински 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2019
Листовка Листовка шведски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2019
Листовка Листовка норвежки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2019
Листовка Листовка исландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2019
Листовка Листовка хърватски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите