Versican Plus Pi/L4R

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

canine parainfluenza virus, leptospira and rabies virus.

Предлага се от:

Zoetis Belgium S.A.

АТС код:

QI07AJ

INN (Международно Name):

canine parainfluenza virus, leptospira and rabies virus

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имуномодулатори за псовые, жив и инактивированных вирусни и бактериални ваксини

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучета от шест-седмично възраст, за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция причината за кучешки, parainfluenza virus, за да се предотврати клиничните признаци, както и инфекции на пикочните екскреция причина Лептоспир развлечения Братислава, тянитолкая, grippotyphosa и icterohaemorrhagiae и предотвратяване на смъртността, клиничните признаци и причини за инфекция на вируса на бяс.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-30

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS PI/L4R ЛИОФИЛИЗАТ И СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi/L4R лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2 Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
*
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНA)
:
_Leptospira interrogans_
serogroup Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae strain MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
serogroup Canicola
_ _
serovar Canicola, strain MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogroup Grippotyphosa
_ _
serovar Grippotyphosa
_,_
strain MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
serogroup Australis
_ _
serovar Bratislava
_,_
strain MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
Rabies virus, strain SAD Vnukovo-32
≥ 2.0 IU***
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8–2.2 mg.
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
***
Международни едини
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2 Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
*
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНA)
:
_Leptospira interrogans_
serogroup Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae strain MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans_
serogroup Canicola
_ _
serovar Canicola, strain MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogroup Grippotyphosa
_ _
serovar Grippotyphosa
_,_
strain MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
serogroup Australis
_ _
serovar Bratislava
_,_
strain MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
Rabies virus, strain SAD Vnukovo-32
≥ 2.0 IU***
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
***
Международни единици.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8–2.2 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и суспензия за инжекционна
суспензия.
Външният вид на компонентите е както
следва:
Лиофилизат:
бяло оцветено, шуплесто съдържимо.
Суспензия: розово оцветенa с фин
седимент.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
Т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2019
Листовка Листовка чешки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2019
Листовка Листовка датски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2019
Листовка Листовка немски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2019
Листовка Листовка естонски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2019
Листовка Листовка гръцки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2019
Листовка Листовка английски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2014
Листовка Листовка френски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2019
Листовка Листовка италиански 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2014
Листовка Листовка латвийски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2014
Листовка Листовка литовски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2019
Листовка Листовка унгарски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2019
Листовка Листовка малтийски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2014
Листовка Листовка полски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2019
Листовка Листовка португалски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2014
Листовка Листовка румънски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2019
Листовка Листовка словашки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2019
Листовка Листовка словенски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2014
Листовка Листовка фински 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2019
Листовка Листовка шведски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2019
Листовка Листовка норвежки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2019
Листовка Листовка исландски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2019
Листовка Листовка хърватски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите