Versican Plus Pi/L4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кучешки parainfluenza тип 2, вируса, щам CPiV-2 Био 15 (жив аттенуированной), interrogans серовара Лептоспир серогруппы Аустралис Братислава, прецедете MSLB 1088, l. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae, прецедете MSLB 1089, l. interrogans серогруппы Кашницкого серовара Кашницкого, прецедете MSLB 1090 л. kirschneri серогруппы Grippotyphosa серовара Grippotyphosa, прецедете MSLB 1091 (всъщност има)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA.

АТС код:

QI07AI08

INN (Международно Name):

canine parainfluenza virus and Leptospira

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имуномодулатори за псовые, живи вирусни и инактивированные бактериални ваксини

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучета на възраст от шест седмици. - за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от вирус кучешки, parainfluenza, - за предотвратяване на клинични признаци, както и инфекции на пикочните причинена от Лептоспир развлечения Братислава, тянитолкая, grippotyphosa и icterohaemorrhagiae. Началото на имунитета: Имунитетът е доказан от 3 седмици след завършване на основния курс на CPiV и от 4 седмици след завършване на основния курс за Leptospira компоненти. Продължителност на имунитета: Най-малко една година след основния ваксинационен курс за всички компоненти на Versican Plus Pi / L4.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-30

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS PI/L4 ЛИОФИЛИЗАТ И СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi/L4 лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
_ _
_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2 Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
*
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНA)
:
_Leptospira interrogans_
serogroup Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae strain MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
serogroup Canicola
_ _
serovar Canicola, strain MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogroup Grippotyphosa
_ _
serovar Grippotyphosa
_,_
strain MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
serogroup Australis
_ _
serovar Bratislava
_,_
strain MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8–2.2 mg.
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
Лиофилизат:
бяло оцветено, шуплесто съдържимо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus Pi/L4, лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine parainfluenza Type 2 virus_
, strain CPiV-2 Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
*
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНA)
:
_Leptospira interrogans_
serogroup Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae strain MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans_
serogroup Canicola
_ _
serovar Canicola, strain MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogroup Grippotyphosa
_ _
serovar Grippotyphosa
_,_
strain MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
serogroup Australis
_ _
serovar Bratislava
_,_
strain MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8–2.2 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и суспензия за инжекционна
суспензия.
Външният вид на компонентите е както
следва:
Лиофилизат:
бяло оцветено, шуплесто съдържимо.
Суспензия:
белезникаво оцветенa с фин седимент.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
О
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2019
Листовка Листовка чешки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2019
Листовка Листовка датски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2019
Листовка Листовка немски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2019
Листовка Листовка естонски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2019
Листовка Листовка гръцки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2019
Листовка Листовка английски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2014
Листовка Листовка френски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2019
Листовка Листовка италиански 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2014
Листовка Листовка латвийски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2014
Листовка Листовка литовски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2019
Листовка Листовка унгарски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2019
Листовка Листовка малтийски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2014
Листовка Листовка полски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2019
Листовка Листовка португалски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2014
Листовка Листовка румънски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2019
Листовка Листовка словашки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2019
Листовка Листовка словенски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2014
Листовка Листовка фински 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2019
Листовка Листовка шведски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2019
Листовка Листовка норвежки 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2019
Листовка Листовка исландски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2019
Листовка Листовка хърватски 17-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-10-2014

Преглед на историята на документите