VeraSeal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки фибриноген, човешки тромбин

Предлага се от:

Instituto Grifols, S.A.

АТС код:

B02BC

INN (Международно Name):

human fibrinogen, human thrombin

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемостаза, хирургична

Терапевтични показания:

Поддържаща терапия при възрастни случаи, когато стандартните хирургични методи не е достатъчно:за подобряване на haemostasisas конци за подкрепа в областта на съдовата хирургия.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-10

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
VERASEAL РАЗТВОРИ ЗА ТЪКАННО ЛЕПИЛО
човешки фибриноген/човешки тромбин
(human fibrinogen/human thrombin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява VeraSeal и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
бъдете лекувани с VeraSeal
3.
Как се използва VeraSeal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява VeraSeal
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VERASEAL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
VeraSeal съдържа човешки фибриноген и
човешки тромбин, два белтъка, получени
от кръв,
които образуват съсирек, когато се
смесят.
VeraSeal се използва като тъканно лепило
по време на съдови хирургични
операции на
възрастни. Прилага се към
повърхността на кървящата
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VeraSeal разтвори за тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Компонент 1:
Човешки фибриноген 80 mg/ml
Компонент 2:
Човешки тромбин
500 IU/ml
Произведен от плазмата на човешки
донори.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвори за тъканно лепило
Замразени разтвори. След размразяване
разтворите са бистри или леко
опалесцентни и
безцветни или бледожълти.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при възрастни,
когато стандартните хирургични
техники са
недостатъчни:
- за подобряване на хемостазата
- като поддръжка на хирургичния шев:
при съдова хирургия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VeraSeal трябва да се използва само от
опитни хирурзи, обучени да използват
този лекарствен
продукт.
_ _
_ _
Дозировка
Обемът на използвания VeraSeal и
честотата на употреба винаги трябва
да бъдат съобразявани
с основните клинични нужди на
пациента.
Използваната доза се определя от
променливи величини, които включват,
но не се ограничават
до вида на хирургичната намеса,
големината на участъка и пре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2023
Листовка Листовка чешки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2023
Листовка Листовка датски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2023
Листовка Листовка немски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2023
Листовка Листовка естонски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2023
Листовка Листовка гръцки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2023
Листовка Листовка английски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2020
Листовка Листовка френски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2023
Листовка Листовка италиански 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2020
Листовка Листовка латвийски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2020
Листовка Листовка литовски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2023
Листовка Листовка унгарски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2023
Листовка Листовка малтийски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2020
Листовка Листовка полски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2023
Листовка Листовка португалски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2020
Листовка Листовка румънски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2023
Листовка Листовка словашки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2023
Листовка Листовка словенски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2020
Листовка Листовка фински 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2023
Листовка Листовка шведски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2023
Листовка Листовка норвежки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2023
Листовка Листовка исландски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2023
Листовка Листовка хърватски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите