Veraflox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прадофлоксацин

Предлага се от:

Bayer Animal Health GmbH 

АТС код:

QJ01MA97

INN (Международно Name):

pradofloxacin

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Антибактериални средства за подаване на заявления, фторхинолоны

Терапевтични показания:

DogsTreatment от:раневых на инфекции, причинени от чувствителни щамове на Staphylococcus Интер Групи (включително. pseudintermedius);повърхностни и дълбоки пиодермии, причинени от чувствителни щамове на Staphylococcus Интер Групи (включително. pseudintermedius);остри инфекции на пикочните пътища, причинени от чувствителни щамове на escherichia coli и Staphylococcus Интер Групи (включително. pseudintermedius);като допълнителна терапия към механично или хирургическа пародонтологического лечение при лечение на тежки инфекции на венците и околозубных на тъканите, причинени от чувствителни щамове на анаеробни организми, например, Porphyromonas). и Prevotella spp. CatsTreatment остри инфекции на горните дихателни пътища, причинени от чувствителни щамове на бактерии, Pasteurella multocida, escherichia coli и Staphylococcus Интер Групи (включително. pseudintermedius).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-04-12

Листовка

                37
B. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА:
ВЕРАФЛОКС 15 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА И
КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Верафлокс 15 mg таблетки за кучета и
котки
pradofloxacin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(И) И
ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Pradofloxacin
15 mg
Кафеникави таблетки с една делителна
черта, означени с “P15” от едната
страна
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кучета:
Лечение на:
•
раневи инфекции, причинени от
чувствителни щамове от групата на
_Staphylococcus _
_intermedius_
(включително
_S. pseudintermedius_
),
•
повърхностна и дълбока пиодерма,
причинена от чувствителни щамове от
групата на
_Staphylococcus intermedius _
(включително
_S. pseudintermedius_
),
•
остри инфекции на уринарния тракт,
причинени от чувствителни щамове на
_Escherichia coli_
и от групата на
_Staphylococcus intermedius_
(включително
_S. pseudintermedius_
) и
•
като до
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Veraflox 15 mg tablets for dogs and cats / Верафлокс 15 mg
таблетки за кучета и котки
Veraflox 60 mg tablets for dogs / Верафлокс 60 mg
таблетки за кучета
Veraflox 120 mg tablets for dogs / Верафлокс 120 mg
таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Pradofloxacin
15 mg
Pradofloxacin
60 mg
Pradofloxacin
120 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки.
Кафеникави таблетки с една делителна
черта, означени с “P15” от едната
страна
Кафеникави таблетки с една делителна
черта, означени с “P60” от едната
страна
Кафеникави таблетки с една делителна
черта, означени с “P120” от едната
страна
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Кучета:
Лечение на:
•
раневи инфекции, причинени от
чувствителни щамове от групата на
_Staphylococcus _
_intermedius_
(включително
_ S. pseudintermedius_
),
•
повърхностна и дълбока пиодерма,
причинена от чувствителни щамове от
групата на
_Staphylococ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2020
Листовка Листовка чешки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2020
Листовка Листовка датски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2020
Листовка Листовка немски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2020
Листовка Листовка естонски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2020
Листовка Листовка гръцки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2020
Листовка Листовка английски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-07-2011
Листовка Листовка френски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2020
Листовка Листовка италиански 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2011
Листовка Листовка латвийски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-07-2011
Листовка Листовка литовски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2020
Листовка Листовка унгарски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2020
Листовка Листовка малтийски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-07-2011
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-07-2011
Листовка Листовка полски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2020
Листовка Листовка португалски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-07-2011
Листовка Листовка румънски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2020
Листовка Листовка словашки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2020
Листовка Листовка словенски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-07-2011
Листовка Листовка фински 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2020
Листовка Листовка шведски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2020
Листовка Листовка норвежки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-04-2020
Листовка Листовка исландски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-04-2020
Листовка Листовка хърватски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-04-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите