Velosulin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Insulin human

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AB01

INN (Международно Name):

insulin human (rDNA)

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-10-07

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1 I
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
Velosulin 100 IU/ml
.
2.
_ _
,
(_Insulin human, rDNA_) (
_Saccharomyces cerevisiae)_.
1 ml
100 IU
.
1
10 ml,
1 000 IU.
IU (
)
0,035 mg
.
!
!
,
6.1
3.
"
.
#
,
,
.
4.
4.1.
!
"
$
.
4.2
!
# $
%
,
(
&&""
)
.
Velosulin
'
!
'
!
.
,
6.2.
!
.
(
40-60%
!
,
,
40-60%
,
.
&
,
,
90%
!
,
40%
50%
,
.
.
"
0,3
1,0 IU/kg/
.
-
(
.
)
-
,
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
3
(
.
.
30
,
!
.
)
*
!
,
,
.
#
.
)
,
'
.
)
'
,
(
4.4).
&
.
"
(
&&""
):
&
(
&&""
)
. Velosulin
,
.
&
,
&&""
,
'
'
,
,
.
&
,
!
(
6.6).
"
48
,
.
&
,
.
&
!
.
,
.
&
,
.
&
!
,
!
.
+
.
)
,
'
!
.
&
,
!
Velosulin
&&""
,
!
'
,
,
.
"
:
,
!
Velosulin
.
"
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
4
Velosulin
.
-
!
,
.
&
-
,
.
"
.
"
6
,
,
.
-
,
.
.
!
.
&
,
'
!
,
'
!
.
Velosulin
,
.
4.3
!
"
*
!
!
!
(
6.1).
/
.
4.4
% #
&' $&
"
& !
(
'
)
,
1,
*
+# ( "
.
(
,
,
.
,
+
,
,
,
!
,
,
,
,
,
!
.
&
1,
,
!
.
&
'
!
,
,
!
,
'
'
.
+# ( "
,
(
4.8
4.9).
&
,
.
&
,
!
-
,
.
,
,
.
(
'
.
&
.
&
,
(
),
(
'
!
,
'
'
!
.
.),
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
5
(
,
)
/
(
)
.
,
'
,
Velosulin,
!
.
,
,
+
,
,
,
.
,
.
0
.
,
,
Velosulin.
-
'
,
,
!
,
-
,
,
.
&
,
,
'
.
&
,
&&""
-
.
"
,
(
2
).
Velosulin
,
'
.
4.5
! ( & ,-
-
& '+
# -
&'
& '+
. (
! ( & ,-
"
,
'
+
.
'
,
.
# &
/ -
( +
&
( #"
-'#
'$&
:
&
!
(
&/*
),
(MAO-
),
-
,
!
(
)*
-
),
,
,
.
# &
/ -
( +
&
' #
-'#
'$&
:
&
,
,
+
,
-
,
.
#
-
.
(
/
,
.
)
!
'
.
4.6
0
(
-
1(
,
'
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
6
,
,
,
_in _
_utero_.
&
,
.
(
.
*
!
.
"
!
'
.
-
Velosulin.
4.7
.
1 *'
-
- ) -
!
2 .
)
-
( 2
,
,
.
%
,
!
(
.
).
&
.
%
,
!
.
&
.
4.8
$ #
# -
%
,
'
-
!
.
%
,
.
,
,
.
.
%
/
'
.
&
-
,
,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1 I
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
Velosulin 100 IU/ml
.
2.
_ _
,
(_Insulin human, rDNA_) (
_Saccharomyces cerevisiae)_.
1 ml
100 IU
.
1
10 ml,
1 000 IU.
IU (
)
0,035 mg
.
!
!
,
6.1
3.
"
.
#
,
,
.
4.
4.1.
!
"
$
.
4.2
!
# $
%
,
(
&&""
)
.
Velosulin
'
!
'
!
.
,
6.2.
!
.
(
40-60%
!
,
,
40-60%
,
.
&
,
,
90%
!
,
40%
50%
,
.
.
"
0,3
1,0 IU/kg/
.
-
(
.
)
-
,
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
3
(
.
.
30
,
!
.
)
*
!
,
,
.
#
.
)
,
'
.
)
'
,
(
4.4).
&
.
"
(
&&""
):
&
(
&&""
)
. Velosulin
,
.
&
,
&&""
,
'
'
,
,
.
&
,
!
(
6.6).
"
48
,
.
&
,
.
&
!
.
,
.
&
,
.
&
!
,
!
.
+
.
)
,
'
!
.
&
,
!
Velosulin
&&""
,
!
'
,
,
.
"
:
,
!
Velosulin
.
"
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
4
Velosulin
.
-
!
,
.
&
-
,
.
"
.
"
6
,
,
.
-
,
.
.
!
.
&
,
'
!
,
'
!
.
Velosulin
,
.
4.3
!
"
*
!
!
!
(
6.1).
/
.
4.4
% #
&' $&
"
& !
(
'
)
,
1,
*
+# ( "
.
(
,
,
.
,
+
,
,
,
!
,
,
,
,
,
!
.
&
1,
,
!
.
&
'
!
,
,
!
,
'
'
.
+# ( "
,
(
4.8
4.9).
&
,
.
&
,
!
-
,
.
,
,
.
(
'
.
&
.
&
,
(
),
(
'
!
,
'
'
!
.
.),
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
5
(
,
)
/
(
)
.
,
'
,
Velosulin,
!
.
,
,
+
,
,
,
.
,
.
0
.
,
,
Velosulin.
-
'
,
,
!
,
-
,
,
.
&
,
,
'
.
&
,
&&""
-
.
"
,
(
2
).
Velosulin
,
'
.
4.5
! ( & ,-
-
& '+
# -
&'
& '+
. (
! ( & ,-
"
,
'
+
.
'
,
.
# &
/ -
( +
&
( #"
-'#
'$&
:
&
!
(
&/*
),
(MAO-
),
-
,
!
(
)*
-
),
,
,
.
# &
/ -
( +
&
' #
-'#
'$&
:
&
,
,
+
,
-
,
.
#
-
.
(
/
,
.
)
!
'
.
4.6
0
(
-
1(
,
'
.
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
6
,
,
,
_in _
_utero_.
&
,
.
(
.
*
!
.
"
!
'
.
-
Velosulin.
4.7
.
1 *'
-
- ) -
!
2 .
)
-
( 2
,
,
.
%
,
!
(
.
).
&
.
%
,
!
.
&
.
4.8
$ #
# -
%
,
'
-
!
.
%
,
.
,
,
.
.
%
/
'
.
&
-
,
,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-04-2009
Листовка Листовка чешки 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-04-2009
Листовка Листовка датски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-04-2009
Листовка Листовка немски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-04-2009
Листовка Листовка естонски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-04-2009
Листовка Листовка гръцки 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-04-2009
Листовка Листовка английски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-07-2008
Листовка Листовка френски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-04-2009
Листовка Листовка италиански 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-07-2008
Листовка Листовка латвийски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-07-2008
Листовка Листовка литовски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-04-2009
Листовка Листовка унгарски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-04-2009
Листовка Листовка малтийски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-07-2008
Листовка Листовка нидерландски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-07-2008
Листовка Листовка полски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-04-2009
Листовка Листовка португалски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-07-2008
Листовка Листовка румънски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-04-2009
Листовка Листовка словашки 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-04-2009
Листовка Листовка словенски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-04-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-07-2008
Листовка Листовка фински 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-04-2009
Листовка Листовка шведски 17-04-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-04-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите