Vantobra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Тобрамицин

Предлага се от:

Pari Pharma GmbH

АТС код:

J01GB01

INN (Международно Name):

tobramycin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,, , Аминогликозидные антибактериални средства

Терапевтична област:

Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections

Терапевтични показания:

Vantobra е показан за лечение на хронична белодробна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa при пациенти на възраст 6 и повече години с циститна фиброза (CF). Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-03-18

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VANTOBRA 170 MG РАЗТВОР ЗА НЕБУЛИЗАТОР
Тобрамицин (Tobramycin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vantobra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Vantobra
3.
Как да използвате Vantobra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vantobra
6.
Съдържание на торбичката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VANTOBRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VANTOBRA
Vantobra 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Vantobra 170 mg разтвор за небулизатор
_ _
_ _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка ампула с единична доза от 1,7 ml
съдържа 170 mg тобрамицин (tobramycin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор за небулизатор
Бистър до бледожълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vantobra е показан за лечение на хронична
белодробна инфекция, причинена от
_Pseudomonas _
_aeruginosa, _
при пациенти с кистозна фиброза (КФ) на
възраст 6 или повече години,.
_ _
_ _
Трябва да се имат предвид официалните
насоки за правилна употреба на
антибактериални средства.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Дозата на Vantobra е една и съща за всички
пациенти в рамките на одобрения
възрастов диапазон,
независимо от възрастта или теглото.
Препоръчителната доза е една ампула
(170 mg/1,7 ml),
прилагана два пъти дневно (т.е. общата
дневна доза е 2 ампули) за 28 дни.
Дозовият интервал трябва
да е възможно най-близък до 12 часа и не
по-малък от 6 часа.
Vantobra се приема на редуващи се цикли от
28 дни. Тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2019
Листовка Листовка чешки 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2019
Листовка Листовка датски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2019
Листовка Листовка немски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2019
Листовка Листовка естонски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2019
Листовка Листовка гръцки 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2019
Листовка Листовка английски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-03-2019
Листовка Листовка френски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2019
Листовка Листовка италиански 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-03-2019
Листовка Листовка латвийски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-03-2019
Листовка Листовка литовски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2019
Листовка Листовка унгарски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2019
Листовка Листовка малтийски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-03-2019
Листовка Листовка полски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2019
Листовка Листовка португалски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-03-2019
Листовка Листовка румънски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2019
Листовка Листовка словашки 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2019
Листовка Листовка словенски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-03-2019
Листовка Листовка фински 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2019
Листовка Листовка шведски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2019
Листовка Листовка норвежки 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2019
Листовка Листовка исландски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2019
Листовка Листовка хърватски 29-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-03-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите