Vaniqa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Эфлорнитин

Предлага се от:

Almirall, S.A.

АТС код:

D11AX

INN (Международно Name):

eflornithine

Терапевтична група:

Други дерматологични препарати

Терапевтична област:

хирзутизъм

Терапевтични показания:

Лечение на хирзутизъм при жените.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-19

Листовка

                16
Б. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VANIQA 11,5% КРЕМ
eфлорнитин (eflornithine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Vaniqa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Vaniqa
3.
Как да използвате Vaniqa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vaniqa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VANIQA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Vaniqa съдържа активното вещество
ефлорнитин. Ефлорнитин забавя растежа
на
космите, като въздей
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vaniqa 11,5% крем
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам крем съдържа 115 mg
ефлорнитин (eflornithine) (като хидрохлорид
монохидрат).
Помощни вещества
с известно действие:
Всеки грам крем съдържа 47,2 mg
цетостеарилов алкохол, 14,2 mg стеарилов
алкохол,
0,8 mg метил парахидрооксибензоат и 0,32 mg
пропил парахидрооксибензоат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Крем
Бял до почти бял крем
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на фациален хирзутизъм при
жени.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Крем Vaniqa се прилага върху засегнатия
участък два пъти дневно, с интервал от
поне
осем часа между отделните приложения.
Кремът е доказано ефикасен само за
засегнати
области на лицето и под брадичката.
Кремът трябва да се прилага само върху
тези
области. Максималните дози, които са
използвани в клиничните изпитвания
без
странични ефекти, са били до 30 грама на
месец.
Подобряване на състоянието се
забелязва до осем седмици след
началото на терапията.
Продължаването на терапията може да
доведе до допълни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2022
Листовка Листовка чешки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2022
Листовка Листовка датски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2022
Листовка Листовка немски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2022
Листовка Листовка естонски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2022
Листовка Листовка гръцки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2022
Листовка Листовка английски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2013
Листовка Листовка френски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2022
Листовка Листовка италиански 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2013
Листовка Листовка латвийски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2013
Листовка Листовка литовски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2022
Листовка Листовка унгарски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2022
Листовка Листовка малтийски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2013
Листовка Листовка полски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2022
Листовка Листовка португалски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2013
Листовка Листовка румънски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2022
Листовка Листовка словашки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2022
Листовка Листовка словенски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2013
Листовка Листовка фински 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2022
Листовка Листовка шведски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-09-2022
Листовка Листовка норвежки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2022
Листовка Листовка исландски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2022
Листовка Листовка хърватски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите