Valtropin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

соматропин

Предлага се от:

BioPartners GmbH

АТС код:

H01AC01

INN (Международно Name):

somatropin

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Turner Syndrome; Dwarfism, Pituitary

Терапевтични показания:

Детска poulationLong-краен срок за лечение на деца (от 2 до 11 години) и юноши (от 12 до 18 години) с нарушение на растеж, поради неадекватна секреция на ендогенен хормон на растежа нормален . Лечение на нисък ръст при децата със синдром на Търнър, се потвърждава от хромосомный анализ . Лечение на забавяне на растежа в неполовозрелых деца с хронична бъбречна недостатъчност. Възрастен patientsReplacement терапия при възрастни с изразен дефицит на растежен хормон или в детството или зряла възраст, брадикардия. Пациенти с изразен дефицит на растежен хормон в зряла възраст се определят като пациенти с известна хипоталамо-хипофизната патология и най-малко един допълнителен известен дефицит на определен хормон на хипофизата пролактин, тъй като не е. Тези пациенти трябва да преминат през един динамичен тест, за да се диагностицира или да се изключи недостиг на хормона на растежа . При пациенти с детския диабет изолиран дефицит на растежен хормон (няма доказателства за хипоталамо-гипофизарным заболяване или облъчване

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-04-24

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
22
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VALTROPIN 5 MG/1,5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Соматропин (Somatropin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
ги хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТ
ОВКА
:
1.
Какво представлява Valtropin и
за какво се използва
2.
Преди да приемете Valtropin
3.
Как да приемате Valtropin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Valtropin
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VALTROPIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Вашето лекарство се казва Valtropin.
Представлява човешки растежен хормон,
наречен още
соматропин. Той има същата структура
като рас
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Valtropin 5 mg/1,5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон прах съдържа 5 mg
соматропин (somatropin), съответстващ на 15
IU.
След приготвяне на разтвора с 1,5 ml
разтворител в 1 ml се съдържат:
соматропин* 3,33 mg (съответстващи на 10 IU)
*
_получен чрез рекомбинантна ДНК
технология от клетки на Saccharomyces cerevisiae.
_
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Бял или почти бял прах. Разтворителят
представлява бистър разтвор.
След приготвяне на разтвора с
приложения разтворител Valtropin има pH
около 7,5 и
осмолалитет около 320 m
O
sm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Педиатрична попу
лация

Продължително лечение на деца (на
възраст 2 до 11 години) и юноши (на
възраст 12 до
18 години) със забавен растеж, поради
недостатъчна секреция на ендогенния
растежен
хормон.

Лечение на нисък ръст при деца със
синдром на Turner, доказан чрез
хромозомен анализ.

Лечение на забавен растеж при деца в
предп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-08-2012
Листовка Листовка чешки 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-08-2012
Листовка Листовка датски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-08-2012
Листовка Листовка немски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-08-2012
Листовка Листовка естонски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-08-2012
Листовка Листовка гръцки 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-08-2012
Листовка Листовка английски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-08-2012
Листовка Листовка френски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-08-2012
Листовка Листовка италиански 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-08-2012
Листовка Листовка латвийски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-08-2012
Листовка Листовка литовски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-08-2012
Листовка Листовка унгарски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-08-2012
Листовка Листовка малтийски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-08-2012
Листовка Листовка полски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-08-2012
Листовка Листовка португалски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-08-2012
Листовка Листовка румънски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-08-2012
Листовка Листовка словашки 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-08-2012
Листовка Листовка словенски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-08-2012
Листовка Листовка фински 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-08-2012
Листовка Листовка шведски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-08-2012
Листовка Листовка норвежки 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-08-2012
Листовка Листовка исландски 14-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите