Valtensin Plus 320 mg/12,5 mg film - coated tablets 

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Actavis Group PTC ehf.
АТС код:
C09DA3
дозиране:
320 mg/12,5 mg film - coated tablets 
Каталог на резюме:
Valtensin plus, 320 mg/12.5 mg film - coated tablets Blisters 1x7,x10,x14,x20,x28,x30,x56,x90,x98,x100; Containers 1 x 100;
Номер на разрешението:
20110396
Дата Оторизация:
2015-09-08

Други продукти

search_alerts

share_this_information