Valdoxan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Агомелатин

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

N06AX22

INN (Международно Name):

Agomelatine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Депресивно разстройство, майор

Терапевтични показания:

Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-19

Листовка

                _ _
24
_ _
Б. ЛИСТОВКА
_ _
25
_ _
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VALDOXAN 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
агомелатин (agomelatine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Valdoxan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Valdoxan
3.
Как да приемате Valdoxan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Valdoxan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VALDOXAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Valdoxan съдържа активното вещество
агомелатин. То принадлежи към група
лекарства, наречени
антидепре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
_ _
1
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Valdoxan 25 mg филмирани таблетки
2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
агомелатин (agomelatine).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 61,8 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Оранжево-жълта, продълговата, 9,5mm
дълга, 5,1mm широка филмирана таблетка
със син
отпечатък на логото на компанията от
едната страна.
4
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Valdoxan е показан за лечение на големи
депресивни епизоди при възрастни .
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза е една
таблетка от 25 mg приета перорално вечер
преди лягане.
След двуседмично лечение, ако няма
клинично подобрение, дозата може да
бъде увеличена до
50 mg веднъж дневно, т.е. две таблетки от
25 mg приети заедно вечер преди лягане.
Решението за повишаване на дозата
трябва да се прецени спрямо по-високия
риск от
увеличение на трансаминазите. Всяко
повишаване на дозата на 50 mg трябва да
се прави въз
о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-11-2021
Листовка Листовка чешки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-11-2021
Листовка Листовка датски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-11-2021
Листовка Листовка немски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-11-2021
Листовка Листовка естонски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-11-2021
Листовка Листовка гръцки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-11-2021
Листовка Листовка английски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-01-2017
Листовка Листовка френски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-11-2021
Листовка Листовка италиански 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-01-2017
Листовка Листовка латвийски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-01-2017
Листовка Листовка литовски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-11-2021
Листовка Листовка унгарски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-11-2021
Листовка Листовка малтийски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-01-2017
Листовка Листовка полски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-11-2021
Листовка Листовка португалски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-01-2017
Листовка Листовка румънски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-11-2021
Листовка Листовка словашки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-11-2021
Листовка Листовка словенски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-01-2017
Листовка Листовка фински 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-11-2021
Листовка Листовка шведски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-11-2021
Листовка Листовка норвежки 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-11-2021
Листовка Листовка исландски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-11-2021
Листовка Листовка хърватски 25-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите