UpCard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Безводен торасемид

Предлага се от:

Vétoquinol SA

АТС код:

QC03CA04

INN (Международно Name):

Torasemide

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Сулфонамиди, обикновена, с висок таван и диуретици

Терапевтични показания:

За лечение на клинични признаци, включително подуване и излив, свързани със застойна сърдечна недостатъчност при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-31

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА ЗА:
UPCARD 0,75 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
UPCARD 3 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
UPCARD 7,5 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
UPCARD 18 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА И НА
ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ПАРТИДИТЕ, АКО Е РАЗЛИЧЕН
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Vétoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
UpCard 0,75 mg таблетки за кучета
UpCard 3 mg таблетки за кучета
UpCard 7,5 mg таблетки за
кучета
UpCard 18 mg таблетки за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТАСУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
UpCard 0,75 mg таблетки за кучета
0,75 mg torasemide
UpCard 3 mg таблетки за кучета
3 mg torasemide
UpCard 7,5 mg таблетки за кучета
7,5 mg torasemide
UpCard 18 mg таблетки за кучета
18 mg torasemide
UpCard таблетките от 0,75 mg са продълговати
бели до бледокафяви таблетки с 1
делителна
линия на двете страни. Таблетките
могат да се делят на равни половини
.
UpCard таблетките от 3 mg, 7,5 mg и 18 mg са
продълговати бели до бледокафяви
таблетки с 3
делителни линии на двете страни.
Таблетките могат да се делят на равни
четвъртини.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
UpCard 0,75 mg таблетки за кучета
UpCard 3 mg таблетки за кучета
UpCard 7,5 mg таблетки за кучета
UpCard 18 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
UpCard 0,75 mg
0,75 mg torasemide
UpCard 3 mg
3 mg torasemide
UpCard 7,5 mg
7,5 mg torasemideUpCard 18 mg
18 mg torasemide
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки.
UpCard таблетки 0,75 mg: продълговати бели
до бледокафяви таблетки с 1 делителна
линия на
двете страни. Таблетките могат да се
делят на равни половини.
UpCard таблетки 3 mg, 7,5 mg и 18 mg:
продълговати бели до бледокафяви
таблетки с 3
делителни линии на двете страни.
Таблетките могат да се делят на равни
четвъртини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на клиничните признаци,
включително оток и излив, свързани със
застойна
сърдечна недостатъчност.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва в случай на бъбречна
недостатъчност.
Да не се използва в случай на тежка
дехидратация, хиповолемия или
хипото
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-07-2020
Листовка Листовка чешки 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-07-2020
Листовка Листовка датски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-07-2020
Листовка Листовка немски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-07-2020
Листовка Листовка естонски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-07-2020
Листовка Листовка гръцки 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-07-2020
Листовка Листовка английски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-08-2015
Листовка Листовка френски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-07-2020
Листовка Листовка италиански 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-08-2015
Листовка Листовка латвийски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-08-2015
Листовка Листовка литовски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-07-2020
Листовка Листовка унгарски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-07-2020
Листовка Листовка малтийски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-08-2015
Листовка Листовка полски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-07-2020
Листовка Листовка португалски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-08-2015
Листовка Листовка румънски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-07-2020
Листовка Листовка словашки 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-07-2020
Листовка Листовка словенски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-08-2015
Листовка Листовка фински 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-07-2020
Листовка Листовка шведски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-07-2020
Листовка Листовка норвежки 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-07-2020
Листовка Листовка исландски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-07-2020
Листовка Листовка хърватски 14-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите