Ucedane

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

карглумова киселина

Предлага се от:

Eurocept International BV

АТС код:

A16AA05

INN (Международно Name):

carglumic acid

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Hyperammonemia; Amino Acid Metabolism, Inborn Errors

Терапевтични показания:

Ucedane is indicated in treatment of:hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase primary deficiency;Hyperammonaemia due to isovaleric acidaemia;Hyperammonaemia due to methymalonic acidaemia;Hyperammonaemia due to propionic acidaemia.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-23

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
UCEDANE 200 MG ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ ТАБЛЕТКИ
КАРГЛУМОВА КИСЕЛИНА (CARGLUMIC ACID)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ucedane и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ucedane
3.
Как да приемате Ucedane
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Ucedane
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА UCEDANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ucedane може да помогне за премахване на
прекомерно високите плазмени нива на
амоняк
(повишено ниво на амо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА_ _
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ucedane 200 mg диспергиращи се таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка диспергираща се таблетка
съдържа 200 mg карглумова киселина (carglumic
acid).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Диспергираща се таблетка
Таблетките са с пръчковидна форма,
бели и двойноизпъкнали с три
делителни черти от двете
страни и с гравирани „L / L / L / L“ от
едната страна. Приблизителните
размери на таблетката са
17 mm дължина и 6 mm ширина.
Таблетката може да бъде разделена на
четири равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ucedane е показан при лечение на
•
хиперамонемия, дължаща се на първичен
дефицит на
N-ацетилглутамат синтаза
.
•
хиперамонемия, дължаща се на
изовалерианова ацидемия.
•
хиперамонемия, дължаща се на
метилмалонова ацидемия.
•
хиперамонемия, дължаща се на
пропионова ацидемия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечение с Ucedane трябва да се започне под
наблюдението на лекар с опит в
лечението на
метаболитни нарушения.
Дозировка
•
За дефицит на N-ацетилглутамат
синтаза:
На базата на клиничния опит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2022
Листовка Листовка чешки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2022
Листовка Листовка датски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2022
Листовка Листовка немски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2022
Листовка Листовка естонски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2022
Листовка Листовка гръцки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2022
Листовка Листовка английски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-03-2022
Листовка Листовка френски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2022
Листовка Листовка италиански 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-03-2022
Листовка Листовка латвийски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-03-2022
Листовка Листовка литовски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2022
Листовка Листовка унгарски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2022
Листовка Листовка малтийски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-03-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-03-2022
Листовка Листовка полски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2022
Листовка Листовка португалски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-03-2022
Листовка Листовка румънски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2022
Листовка Листовка словашки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2022
Листовка Листовка словенски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-03-2022
Листовка Листовка фински 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2022
Листовка Листовка шведски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2022
Листовка Листовка норвежки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2022
Листовка Листовка исландски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2022
Листовка Листовка хърватски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите