Trobalt

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

ретигабин

Предлага се от:

Glaxo Group Limited 

АТС код:

N03AX21

INN (Международно Name):

retigabine

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Trobalt е посочено като комбинирана лечение на наркотици резистентни частично Начало припадъци, с или без вторична генерализация при пациенти на възраст 18 години или повече с епилепсия, където други подходящи лекарствени комбинации се оказаха недостатъчни или не са били понася.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-03-27

Листовка

                109
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
110
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TROBALT 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TROBALT 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TROBALT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TROBALT 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TROBALT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ретигабин (Retigabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Trobalt и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Trobalt
3.
Как да приемате Trobalt
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Trobalt
6.
Съдържание на опаковката 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trobalt 50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
ретигабин (retigabine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Синьо-лилави, кръгли, филмирани
таблетки, с размер 5,6 mm, с надпис “RTG 50”
от едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Trobalt е показан за допълваща терапия на
медикаментозно-резистентни пристъпи,
започващи
като парциални със или без вторична
генерализация при пациенти с
епилепсия, на възраст 18
или повече години, при които други
подходящи комбинации с други
лекарствени продукти са
се оказали незадоволителни или не са
поносими.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
За да се оптимизира съотношението
между ефикасност и поносимост, Trobalt
трябва да се
титрира според индивидуалния отговор
на пациента.
Максималната обща начална дневна доза
е 300 mg (100 mg три пъти дневно). След това
общата
дневна доза се повишава с максимум 150 mg
всяка седмица според индивидуал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-11-2018
Листовка Листовка чешки 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-11-2018
Листовка Листовка датски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-11-2018
Листовка Листовка немски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-11-2018
Листовка Листовка естонски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-11-2018
Листовка Листовка гръцки 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-11-2018
Листовка Листовка английски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-11-2018
Листовка Листовка френски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-11-2018
Листовка Листовка италиански 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-11-2018
Листовка Листовка латвийски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-11-2018
Листовка Листовка литовски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-11-2018
Листовка Листовка унгарски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-11-2018
Листовка Листовка малтийски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-11-2018
Листовка Листовка полски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-11-2018
Листовка Листовка португалски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-11-2018
Листовка Листовка румънски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-11-2018
Листовка Листовка словашки 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-11-2018
Листовка Листовка словенски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-11-2018
Листовка Листовка фински 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-11-2018
Листовка Листовка шведски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-11-2018
Листовка Листовка норвежки 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-11-2018
Листовка Листовка исландски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-11-2018
Листовка Листовка хърватски 19-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите