Tritanrix HepB

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Diphtheria toxoid, hepatitis B surface antigen, Bordetella pertussis (inactivated), tetanus toxoid

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07CA05

INN (Международно Name):

diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Hepatitis B; Tetanus; Immunization; Whooping Cough; Diphtheria

Терапевтични показания:

Tritanrix HepB е показан за активна имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит B (HBV) при кърмачета от шест седмици насам (виж точка 4.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1996-07-19

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
31
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRITANRIX HEPB ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis
B (rDNA) (HBV) vaccine
(adsorbed)
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D),
тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и
хепатит
B (р-ДНК) (HBV)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДЕТЕТО ВИ ДА ЗАПОЧНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или фа
рмацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вашето дете. Не я преотстъпвайте на
други хора.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Tritanrix HepB и за какво
се използва
2.
Преди детето Ви да приеме Tritanrix HepB
3.
Как Вашето дете да приема Tritanrix HepB
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tritanrix HepB
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRITANRIX HEPB И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tritanrix HepB, инжекционна суспензия
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D),
тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и
хепатит
B (рДНК)
Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis
B (rDNA) (HBV) vaccine
(adsorbed)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Дифтериен токсоид
1
не по-малко от 30 IU
Тетаничен токсоид
1
не по-малко от 60 IU
Инактивирана
_ Bordetella pertussis_
2
не по-малко от 4 IU
Повърхностен антиген на вируса на
хепатит В
2,3
10 микрограма
1
Адсорбиран върху алуминиев хидроксид,
хидратиран
0,26 милиграма Al
3+
2
Адсорбиран върху алуминиев фосфат
0,37 милиграма Al
3+
3
Произведен в дрождеви клетки (
_Saccharomyces cerevisiae_
) чрез рекомбинантна ДНК
технология
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Мътна бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tritanrix HepB е показан за активна
имунизация срещу дифтерия, тетанус,
коклюш и хепатит В
(HBV) на деца над 6 седмична възраст
(вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-01-2014
Листовка Листовка чешки 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-01-2014
Листовка Листовка датски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-01-2014
Листовка Листовка немски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-01-2014
Листовка Листовка естонски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-01-2014
Листовка Листовка гръцки 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-01-2014
Листовка Листовка английски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-01-2014
Листовка Листовка френски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-01-2014
Листовка Листовка италиански 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-01-2014
Листовка Листовка латвийски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-01-2014
Листовка Листовка литовски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-01-2014
Листовка Листовка унгарски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-01-2014
Листовка Листовка малтийски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-01-2014
Листовка Листовка нидерландски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-01-2014
Листовка Листовка полски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-01-2014
Листовка Листовка португалски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-01-2014
Листовка Листовка румънски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-01-2014
Листовка Листовка словашки 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-01-2014
Листовка Листовка словенски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-01-2014
Листовка Листовка фински 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-01-2014
Листовка Листовка шведски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-01-2014
Листовка Листовка норвежки 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-01-2014
Листовка Листовка исландски 07-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-01-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите