Trevicta (previously Paliperidone Janssen)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палиперидон палмитат

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

N05AX13

INN (Международно Name):

paliperidone

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Тревита, 3-месечно инжектиране, е показано за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, които са клинично стабилни при 1 месечен инжектируем продукт палиперидон палмитат.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-05

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TREVICTA 175 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 263 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 350 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 525 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
палиперидон (paliperidone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява TREVICTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TREVICTA
3.
Как да използвате TREVICTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TREVICTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TREVICTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TREVICTA съдържа а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TREVICTA 175 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 263 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 350 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 525 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
175 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 273 mg палиперидонов
палмитат в
0,88 ml, еквивалентен на 175 mg палиперидон
(paliperidone).
263 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 410 mg палиперидонов
палмитат в
1,32 ml, еквивалентен на 263 mg палиперидон
(paliperidone).
350 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 546 mg палиперидонов
палмитат в
1,75 ml, еквивалентен на 350 mg палиперидон
(paliperidone).
525 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 819 mg палиперидонов
палмитат в
2,63 ml, еквивалентен на 525 mg палиперидон
(paliperidone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-06-2023
Листовка Листовка чешки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-06-2023
Листовка Листовка датски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-06-2023
Листовка Листовка немски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-06-2023
Листовка Листовка естонски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-06-2023
Листовка Листовка гръцки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-06-2023
Листовка Листовка английски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2016
Листовка Листовка френски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-06-2023
Листовка Листовка италиански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2016
Листовка Листовка латвийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2016
Листовка Листовка литовски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-06-2023
Листовка Листовка унгарски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-06-2023
Листовка Листовка малтийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2016
Листовка Листовка полски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-06-2023
Листовка Листовка португалски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2016
Листовка Листовка румънски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-06-2023
Листовка Листовка словашки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-06-2023
Листовка Листовка словенски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2016
Листовка Листовка фински 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-06-2023
Листовка Листовка шведски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-06-2023
Листовка Листовка норвежки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-06-2023
Листовка Листовка исландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-06-2023
Листовка Листовка хърватски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите