Trevicta (previously Paliperidone Janssen)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палиперидон палмитат

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

N05AX13

INN (Международно Name):

paliperidone

Терапевтична група:

Психолептиков,

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Тревита, 3-месечно инжектиране, е показано за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, които са клинично стабилни при 1 месечен инжектируем продукт палиперидон палмитат.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-05

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TREVICTA 175 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 263 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 350 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
TREVICTA 525 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
палиперидон (paliperidone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява TREVICTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TREVICTA
3.
Как да използвате TREVICTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TREVICTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TREVICTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TREVICTA съдържа а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TREVICTA 175 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 263 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 350 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
TREVICTA 525 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
175 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 273 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 175 mg палиперидон
(paliperidone).
263 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 410 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 263 mg палиперидон
(paliperidone).
350 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 546 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 350 mg палиперидон
(paliperidone).
525 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 819 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 525 mg палиперидон
(paliperidone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекцио
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-12-2021
Листовка Листовка чешки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-12-2021
Листовка Листовка датски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-12-2021
Листовка Листовка немски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-12-2021
Листовка Листовка естонски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-12-2021
Листовка Листовка гръцки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-12-2021
Листовка Листовка английски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2016
Листовка Листовка френски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-12-2021
Листовка Листовка италиански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2016
Листовка Листовка латвийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2016
Листовка Листовка литовски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-12-2021
Листовка Листовка унгарски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-12-2021
Листовка Листовка малтийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2016
Листовка Листовка полски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-12-2021
Листовка Листовка португалски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2016
Листовка Листовка румънски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-12-2021
Листовка Листовка словашки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-12-2021
Листовка Листовка словенски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2016
Листовка Листовка фински 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-12-2021
Листовка Листовка шведски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-12-2021
Листовка Листовка норвежки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-12-2021
Листовка Листовка исландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-12-2021
Листовка Листовка хърватски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите