Tresiba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин degludec

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AE06

INN (Международно Name):

insulin degludec

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-01-20

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRESIBA 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
инсулин деглудек (insulin degludec)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tresiba и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Tresiba
3.
Как да използвате Tresiba
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tresiba
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRESIBA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Tresiba 200 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 300 единици инсулин деглудек
(insulin
degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
деглудек* (еквивалентни на 3,66 mg
инсулин
деглудек).
Tresiba 200 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 600 единици инсулин деглудек
(insulin
degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 200 единици инсулин
деглудек* (еквивалентни на 7,32 mg
инсулин
деглудек).
Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Един патрон съдържа 300 единици инсулин
деглудек (insulin degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
деглудек* (еквивалентни на 3,66 mg
инсулин
деглудек).
*Произведен в
_Saccharomyces cerevisiae_
по рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещес
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-02-2022
Листовка Листовка чешки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-02-2022
Листовка Листовка датски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-02-2022
Листовка Листовка немски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-02-2022
Листовка Листовка естонски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-02-2022
Листовка Листовка гръцки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-02-2022
Листовка Листовка английски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2015
Листовка Листовка френски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-02-2022
Листовка Листовка италиански 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2015
Листовка Листовка латвийски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2015
Листовка Листовка литовски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-02-2022
Листовка Листовка унгарски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-02-2022
Листовка Листовка малтийски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2015
Листовка Листовка полски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-02-2022
Листовка Листовка португалски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2015
Листовка Листовка румънски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-02-2022
Листовка Листовка словашки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-02-2022
Листовка Листовка словенски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2015
Листовка Листовка фински 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-02-2022
Листовка Листовка шведски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-02-2022
Листовка Листовка норвежки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-02-2022
Листовка Листовка исландски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-02-2022
Листовка Листовка хърватски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите