Tresiba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин degludec

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AE06

INN (Международно Name):

insulin degludec

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-01-20

Листовка

                53
Б. ЛИСТОВКА
54
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRESIBA 100 ЕДИНИЦИ/ML FLEXTOUCH ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
инсулин деглудек (insulin degludec)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tresiba и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Tresiba
3.
Как да използвате Tresiba
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tresiba
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRESIBA И ЗА КАКВО СЕ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tresiba 100 единици/ml FlexTouch инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Tresiba 200 единици/ml FlexTouch инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Tresiba 100 единици/ml FlexPen инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Tresiba 100 единици/ml Penfill инжекционен
разтвор в патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tresiba 100 единици/ml
F
lexTouch инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 300 единици инсулин деглудек
(insulin
degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
деглудек* (еквивалентни на 3,66 mg
инсулин
деглудек).
Tresiba 200 единици/ml F
lexTouch инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 600 единици инсулин деглудек
(insulin
degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 200 единици инсулин
деглудек* (еквивалентни на 7,32 mg
инсулин
деглудек).
Tresiba 100 единици/ml F
lexPen инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 300 единици инсулин деглудек
(insulin
degludec) в 3 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 100 е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2024
Листовка Листовка чешки 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2024
Листовка Листовка датски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2024
Листовка Листовка немски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2024
Листовка Листовка естонски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2024
Листовка Листовка гръцки 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2024
Листовка Листовка английски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2015
Листовка Листовка френски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2024
Листовка Листовка италиански 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2015
Листовка Листовка латвийски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2015
Листовка Листовка литовски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2024
Листовка Листовка унгарски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2024
Листовка Листовка малтийски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2015
Листовка Листовка полски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2024
Листовка Листовка португалски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2015
Листовка Листовка румънски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2024
Листовка Листовка словашки 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2024
Листовка Листовка словенски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2015
Листовка Листовка фински 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2024
Листовка Листовка шведски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2024
Листовка Листовка норвежки 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2024
Листовка Листовка исландски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2024
Листовка Листовка хърватски 13-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите