Tremfya

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Guselkumab

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

L04AC

INN (Международно Name):

guselkumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

псориазис

Терапевтични показания:

Plaque psoriasis Tremfya is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. Psoriatic arthritis Tremfya, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-10

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TREMFYA 100 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
гуселкумаб (guselkumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tremfya и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Tremfya
3.
Как да използвате Tremfya
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tremfya
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TREMFYA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tremfya съдържа активно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tremfya 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Tremfya 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tremfya 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 100 mg гуселкумаб
(guselkumab) в 1 ml
разтвор.
Tremfya 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 100 mg гуселкумаб (guselkumab)
в 1 ml
разтвор.
Гуселкумаб e изцяло човешки
имуноглобулин G1 ламбда (IgG1λ)
моноклонално антитяло
(mAb), получено в клетки от яйчници на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е бистър и безцветен до
светложълт.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Плаков псориазис
Tremfya е показан за лечение на умерен до
тежък псориазис с плаки при възрастни,
които са
подходящи за системна терапия.
Псориатичен артрит
Tremfya, приложен самостоятелно или в
комбинация с метотре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-07-2022
Листовка Листовка чешки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-07-2022
Листовка Листовка датски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-07-2022
Листовка Листовка немски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-07-2022
Листовка Листовка естонски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-07-2022
Листовка Листовка гръцки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-07-2022
Листовка Листовка английски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-07-2022
Листовка Листовка френски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-07-2022
Листовка Листовка италиански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-07-2022
Листовка Листовка латвийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-07-2022
Листовка Листовка литовски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-07-2022
Листовка Листовка унгарски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-07-2022
Листовка Листовка малтийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-07-2022
Листовка Листовка полски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-07-2022
Листовка Листовка португалски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-07-2022
Листовка Листовка румънски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-07-2022
Листовка Листовка словашки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-07-2022
Листовка Листовка словенски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-07-2022
Листовка Листовка фински 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-07-2022
Листовка Листовка шведски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-07-2022
Листовка Листовка норвежки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-07-2022
Листовка Листовка исландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-07-2022
Листовка Листовка хърватски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите