Translarna

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ataluren

Предлага се от:

PTC Therapeutics International Limited

АТС код:

M09AX03

INN (Международно Name):

ataluren

Терапевтична група:

Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система

Терапевтична област:

Мускулна дистрофия, Дюшен

Терапевтични показания:

Translarna е показан за лечение на мускулна дистрофия тип дюшен в резултат на мутация в гена дистрофина е глупост, при амбулаторни пациенти на възраст от 2 години и по-възрастни. Ефективността не е доказана в не-амбулаторни пациенти. Наличието на мутации в гена дистрофина глупост трябва да се определя от генетичното изследване.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-31

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRANSLARNA 125 MG ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
TRANSLARNA 250 MG ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
TRANSLARNA 1 000 MG ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
аталурен (ataluren)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщавате всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪД
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Translarna 125 mg гранули за перорална
суспензия
Translarna 250 mg гранули за перорална
суспензия
Translarna 1 000 mg гранули за перорална
суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Translarna 125 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 125 mg аталурен (ataluren).
Translarna 250 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 250 mg аталурен (ataluren).
Translarna 1 000 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 1 000 mg аталурен
(ataluren).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули за перорална суспензия.
Бели до почти бели гранули.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Translarna е показан за лечение на мускулна
дистрофия тип Duchenne, причинена от
безсмисленa (nonsense) мутация в
дистрофиновия ген, при пациенти, на
възраст 2 години и
повече, способни д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-04-2023
Листовка Листовка чешки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-04-2023
Листовка Листовка датски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-04-2023
Листовка Листовка немски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-04-2023
Листовка Листовка естонски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-04-2023
Листовка Листовка гръцки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-04-2023
Листовка Листовка английски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-08-2018
Листовка Листовка френски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-04-2023
Листовка Листовка италиански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-08-2018
Листовка Листовка латвийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-08-2018
Листовка Листовка литовски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-04-2023
Листовка Листовка унгарски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-04-2023
Листовка Листовка малтийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-08-2018
Листовка Листовка полски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-04-2023
Листовка Листовка португалски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-08-2018
Листовка Листовка румънски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-04-2023
Листовка Листовка словашки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-04-2023
Листовка Листовка словенски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-08-2018
Листовка Листовка фински 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-04-2023
Листовка Листовка шведски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-04-2023
Листовка Листовка норвежки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-04-2023
Листовка Листовка исландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-04-2023
Листовка Листовка хърватски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите