Tracsus 5 mg capsules, hard

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Купи го сега

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

АТС код:

L04AD2

дозиране:

5 mg capsules, hard

Каталог на резюме:

Tracsus, 5 mg capsules, hard x 50

Дата Оторизация:

2015-04-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите