Toviaz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фезотеродин фумарат

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

G04BD11

INN (Международно Name):

fesoterodine

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Пикочния мехур, прекалено активен

Терапевтични показания:

Лечение на симптомите (повишена честота и / спешност и / или спешност инконтиненция), които могат да възникнат при пациенти със синдром на свръхактивен пикочен мехур.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-04-20

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOVIAZ 4 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
TOVIAZ 8 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
фезотеродинов фумарат (fesoterodine fumarate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява TOVIAZ и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете TOVIAZ
3.
Как да приемате TOVIAZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TOVIAZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOVIAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TOVIAZ съдържа активното вещество
фезот
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TOVIAZ 4 mg таблетки с удължено
освобождаване
TOVIAZ 8 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
TOVIAZ 4 mg таблетки
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 4 mg
фезотеродинов фумарат (_fesoterodine_
_fumarate_), съответстващ на 3,1 mg
фезотеродин (_fesoterodine_).
TOVIAZ 8 mg таблетки
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 8 mg
фезотеродинов фумарат (_fesoterodine_
_fumarate_), съответстващ на 6,2 mg
фезотеродин (_fesoterodine_).
Помощни вещества с известно действие
_TOVIAZ 4 mg _таблетки
Всяка таблетка с удължено
освобождаване 4 mg съдържа 0,525 mg соев
лецитин и 91,125 mg
лактоза.
_TOVIAZ 8 mg _таблетки
Всяка таблетка с удължено
освобождаване 8 mg съдържа 0,525 mg соев
лецитин и 58,125 mg of
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
TOVIAZ 4 mg таблетки
Таблетките от 4 mg са светлосини,
овални, двустранно изпъкнали,
филмирани, щамповани от
едната страна с буквите “FS”.
TOVIAZ 8 mg таблетки
Таблетките от 8 mg са сини, овални,
двустранно изпъкнали, филмирани,
щамповани от едната
страна с буквите “FT”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2023
Листовка Листовка чешки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2023
Листовка Листовка датски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2023
Листовка Листовка немски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2023
Листовка Листовка естонски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2023
Листовка Листовка гръцки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2023
Листовка Листовка английски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-09-2012
Листовка Листовка френски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2023
Листовка Листовка италиански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-09-2012
Листовка Листовка латвийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-09-2012
Листовка Листовка литовски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2023
Листовка Листовка унгарски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2023
Листовка Листовка малтийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-09-2012
Листовка Листовка полски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2023
Листовка Листовка португалски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-09-2012
Листовка Листовка румънски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2023
Листовка Листовка словашки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2023
Листовка Листовка словенски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-09-2012
Листовка Листовка фински 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2023
Листовка Листовка шведски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2023
Листовка Листовка норвежки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2023
Листовка Листовка исландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2023
Листовка Листовка хърватски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите