Toujeo (previously Optisulin)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин гларжин

Предлага се от:

Sanofi-aventis Deutschland GmbH

АТС код:

A10AE04

INN (Международно Name):

insulin glargine

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца над 6 години.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-06-26

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOUJEO 300 ЕДИНИЦИ/ML SOLOSTAR ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
Инсулин гларжин (Insulin glargine)
ВСЯКА ПИСАЛКА SOLOSTAR ДОСТАВЯ 1-80 ЕДИНИЦИ
НА СТЕПЕНИ ОТ 1 ЕДИНИЦА.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Toujeo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Toujeo
3.
Как да използвате Toujeo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Toujeo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Toujeo 300 единици/ml SoloStar, инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Toujeo 300 единици/ml DoubleStar, инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 300 единици инсулин
гларжин (insulin glargine)* (еквивалентни на
10,91 mg).
Писалка SoloStar
Всяка писалка съдържа 1,5 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 450 единици.
Писалка DoubleStar
Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 900 единици.
*Инсулин гларжин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в
_Escherichia coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция).
Бистър безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на захарен диабет при
възрастни, юноши и деца над 6-годишна
възраст.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Toujeo е базален инсулин за приложение
веднъж дневно по всяко време на деня,
за
предпочитане по едно и също време
всеки ден.
Схемата на прилагане (доза и време на
приложение) трябва да се определя
индивидуално.
При захарен диабет т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-04-2022
Листовка Листовка чешки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-04-2022
Листовка Листовка датски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-04-2022
Листовка Листовка немски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-04-2022
Листовка Листовка естонски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-04-2022
Листовка Листовка гръцки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-04-2022
Листовка Листовка английски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-05-2019
Листовка Листовка френски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-04-2022
Листовка Листовка италиански 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-05-2019
Листовка Листовка латвийски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-05-2019
Листовка Листовка литовски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-04-2022
Листовка Листовка унгарски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-04-2022
Листовка Листовка малтийски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-05-2019
Листовка Листовка нидерландски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-05-2019
Листовка Листовка полски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-04-2022
Листовка Листовка португалски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-05-2019
Листовка Листовка румънски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-04-2022
Листовка Листовка словашки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-04-2022
Листовка Листовка словенски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-05-2019
Листовка Листовка фински 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-04-2022
Листовка Листовка шведски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-04-2022
Листовка Листовка норвежки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-04-2022
Листовка Листовка исландски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-04-2022
Листовка Листовка хърватски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-05-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите