Topotecan Hospira

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

топотекан

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01CE01

INN (Международно Name):

topotecan

Терапевтична група:

Други антинеопластични средства

Терапевтична област:

Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma

Терапевтични показания:

Topotecan монотерапия е показан за лечение на пациенти с рецидив-дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо. Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на WBI . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина се изисква продължително лечение-безплатен интервал за обосноваване на лечение с комбинация от.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-06-09

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТОПОТЕКАН HOSPIRA 4 MG/4 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
топотекан
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Топотекан Hospira и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Топотекан Hospira
3.
Как да използвате Топотекан Hospira
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Топотекан Hospira
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОПОТЕКАН HOSPIRA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Топотекан Hospira спомага за
разрушаването на тумори. Лекар или
медицинска сестра ще Ви
приложи това лекарство под формата на
венозна инфузия в болница.
ТОПОТЕКАН HOSPIRA СЕ ПРИЛАГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА:
•
КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИКА ИЛИ
ДРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Топотекан Hospira 4 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml концентрат за инфузионен разтвор
съдържа 1 mg топотекан (topotecan) (под
формата на
хидрохлорид).
Всеки флакон с 4 ml концентрат съдържа 4
mg топотекан (topotecan) (под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър жълт до жълто-зелен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапия с топотекан е показана за
лечение на:

пациенти с метастатичен карцином на
яйчника след неуспех на лечението от
първа линия
или последваща терапия.

пациенти с рецидив на дребноклетъчен
белодробен карцином (SCLC), при които
повторното приложение на лечението от
първа линия не се приема за подходящо
(вж.
точка 5.1).
Топотекан в комбинация с цисплатин e
показан при пациенти с рецидивирал
цервикален
карцином след лъчетерапия и при
пациенти стадий IVB на заболяването.
При пациенти,
лекувани с цисплатин е необходим
продължителен период без прием на
лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-08-2022
Листовка Листовка чешки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-08-2022
Листовка Листовка датски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-08-2022
Листовка Листовка немски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-08-2022
Листовка Листовка естонски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-08-2022
Листовка Листовка гръцки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-08-2022
Листовка Листовка английски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-04-2015
Листовка Листовка френски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-08-2022
Листовка Листовка италиански 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-04-2015
Листовка Листовка латвийски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-04-2015
Листовка Листовка литовски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-08-2022
Листовка Листовка унгарски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-08-2022
Листовка Листовка малтийски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-04-2015
Листовка Листовка полски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-08-2022
Листовка Листовка португалски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-04-2015
Листовка Листовка румънски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-08-2022
Листовка Листовка словашки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-08-2022
Листовка Листовка словенски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-04-2015
Листовка Листовка фински 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-08-2022
Листовка Листовка шведски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-08-2022
Листовка Листовка норвежки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-08-2022
Листовка Листовка исландски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-08-2022
Листовка Листовка хърватски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-04-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите