Topotecan Eagle

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

topotecan (as hydrochloride)

Предлага се от:

Eagle Laboratories Ltd.   

АТС код:

L01CE01

INN (Международно Name):

topotecan

Терапевтична група:

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Терапевтична област:

Carcinoma; Small Cell Lung Carcinoma

Терапевтични показания:

Монотерапията с топотекан е показана за лечение на пациенти с рецидивиращ дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC), при които повторната терапия с режим от първа линия не се счита за подходяща. Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на WBI . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина, се нуждаят от постоянно безплатно лечение на интервал, за да оправдае лечение с комбинация.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-12-22

Листовка

                45
Б. ЛИС
ТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOPOTECAN EAGLE 3 MG/1 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
топотекан (topotecan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвай
те на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOPOTECAN EAGLE И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
2.
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ TOPOTECAN EAGLE
3.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TOPOTECAN EAGLE
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ TOPOTECAN EAGLE
6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOPOTECAN EAGLE И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Topotecan Eagle се прилага за лечение на:

дребноклетъчен белодробен карцином,
който е рецидивирал след химиотерапия

прог
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Topotecan Eagle 3 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 3 mg топотекан (topotecan)
(под
формата на хидрохлорид).
Всеки еднодозов флакон от 1 ml съдържа 3
mg топотекан.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър све
тложълт до оранжев разтвор, pH ≤ 1,
2
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапия с топотекан е показана за
лечение на пациенти с рецидив на
дребноклетъчен
белодробен карцином (SCLC), при които
повторното приложение на лечението от
първа линия
не се приема за подходящо (вж. точка 5.1).
Топотекан в комбинация с цисплатин е
показан при пациенти с рецидивирал
цервикален
карцином след лъчетерапия и при
пациенти стадий IVB на заболяването.
При пациенти,
лекувани с цисплатин е необходим
продължителен период без прием на
лекарства, за да се
назначи терапия с комбинацията (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-11-2014
Листовка Листовка чешки 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-11-2014
Листовка Листовка датски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-11-2014
Листовка Листовка немски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-11-2014
Листовка Листовка естонски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-11-2014
Листовка Листовка гръцки 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-11-2014
Листовка Листовка английски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-11-2014
Листовка Листовка френски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-11-2014
Листовка Листовка италиански 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-11-2014
Листовка Листовка латвийски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-11-2014
Листовка Листовка литовски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-11-2014
Листовка Листовка унгарски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-11-2014
Листовка Листовка малтийски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-11-2014
Листовка Листовка нидерландски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-11-2014
Листовка Листовка полски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-11-2014
Листовка Листовка португалски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-11-2014
Листовка Листовка румънски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-11-2014
Листовка Листовка словашки 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-11-2014
Листовка Листовка словенски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-11-2014
Листовка Листовка фински 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-11-2014
Листовка Листовка шведски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-11-2014
Листовка Листовка норвежки 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-11-2014
Листовка Листовка исландски 14-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-11-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите