Topotecan Cipla 4 mg lyophilisate for concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

CIPLA (UK) LIMITED

АТС код:

L01XX17

дозиране:

4 mg lyophilisate for concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Topotecan Cipla, 4 mg Lyophilisate for concentrate for solution for infusion x 1 ,x5;

Дата Оторизация:

2013-03-27

Сигнали за търсене, свързани с този продукт