Topotecan Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

топотекан

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

L01CE01

INN (Международно Name):

topotecan

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma

Терапевтични показания:

Topotecan монотерапия е показан за лечение на пациенти с рецидив дребноклетъчен белодробен карцином [SCLC] за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо. Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на WBI . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина, се нуждаят от постоянно безплатно лечение на интервал, за да оправдае лечение с комбинация.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-24

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТОПОТЕКАН ACTAVIS 1 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ТОПОТЕКАН ACTAVIS 4 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
топотекан (topotecan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако полу
чите някакви нежелани лекарствени
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Топотекан Actavis и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате
Топотекан Actavis
3.
Как да използвате Топотекан Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Топотекан Actavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТО
ПОТЕКАН ACTAVIS И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Топотекан Actavis съдържа активното
вещество топотекан, което помага за
унищожаване на
туморни клетки.
То
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Топотекан Actavis 1 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1 mg топотекан
(topotecan)
_ _
(като хидрохлорид).
След разтваряне 1 ml концентрат съдържа
1 mg топотекан
_. _
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон съдържа 0,52 mg (0,0225 mmol)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Жълт лиофилизат
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапия с топотекан е показана за
лечение на пациенти с рецидив на
дребноклетъчен
белодробен карцином (SCLC), при които
повторното приложение на лечението от
първа линия
не се приема за подходящо (вж. точка 5.1).
Топотекан в комбинация с цисплатин е
показан при пациенти с рецидивирал
цервикален
карцином след лъчетерапия и при
пациенти стадий IVB на заболяването.
При пациенти,
леку
вани с цисплатин, е необходим
продължителен период без прием на
лекарства, за да се
назначи терапия с комбинацията (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Употребата на топотекан трябв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2015
Листовка Листовка чешки 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2015
Листовка Листовка датски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2015
Листовка Листовка немски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2015
Листовка Листовка естонски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2015
Листовка Листовка гръцки 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2015
Листовка Листовка английски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-08-2009
Листовка Листовка френски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2015
Листовка Листовка италиански 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-08-2009
Листовка Листовка латвийски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-08-2009
Листовка Листовка литовски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2015
Листовка Листовка унгарски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2015
Листовка Листовка малтийски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-08-2009
Листовка Листовка полски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2015
Листовка Листовка португалски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-08-2009
Листовка Листовка румънски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2015
Листовка Листовка словашки 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2015
Листовка Листовка словенски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-08-2009
Листовка Листовка фински 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2015
Листовка Листовка шведски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2015
Листовка Листовка норвежки 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2015
Листовка Листовка исландски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2015
Листовка Листовка хърватски 02-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите