Tivicay

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

dolutegravir

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AX12

INN (Международно Name):

dolutegravir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Tivicay is indicated in combination with other anti-retroviral medicinal products for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults, adolescents and children of at least 6 years of age or older and weighing at least 14 kg. Tivicay is indicated in combination with other anti-retroviral medicinal products for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults, adolescents and children of at least 4 weeks of age or older and weighing at least 3 kg.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-01-16

Листовка

                90
Б. ЛИСТОВКА
91
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TIVICAY 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TIVICAY 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TIVICAY 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
долутегравир (dolutegravir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ (ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ,
АКО ТО Е
ПАЦИЕНТЪТ) ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас (или на Вашето дете, ако то е
пациентът). Не
го преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tivicay и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tivicay
3.
Как да приемате Tivicay
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tivicay
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TIVICAY И 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tivicay 10 mg филмирани таблетки
Tivicay 25 mg филмирани таблетки
Tivicay 50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tivicay 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
долутегравир натрий, еквивалентен на
10 mg долутегравир
(dolutegravir).
Tivicay 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
долутегравир натрий, еквивалентен на
25 mg долутегравир
(dolutegravir).
Tivicay 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
долутегравир натрий, еквивалентен на
50 mg долутегравир
(dolutegravir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Tivicay 10 mg филмирани таблетки
Бели, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки с приблизителен диаметър 6 mm,
с вдлъбнато релефно
означение ‘SV 572’ от едната страна и
‘10’ от другата.
Tivicay 25 mg филмирани таблетки
Светложълти, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки с приблизителен диаметър 7 mm,
с вдлъбнато
релефно означение ‘SV 572’ от едната
страна и ‘25’ от другата.
Tivicay 50 mg филмирани таблетки
Жълти, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки с приблизителен диаметър 9 mm,
с вдл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-11-2022
Листовка Листовка чешки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-11-2022
Листовка Листовка датски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-11-2022
Листовка Листовка немски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-11-2022
Листовка Листовка естонски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-11-2022
Листовка Листовка гръцки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-11-2022
Листовка Листовка английски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-02-2021
Листовка Листовка френски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-11-2022
Листовка Листовка италиански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-02-2021
Листовка Листовка латвийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-02-2021
Листовка Листовка литовски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-11-2022
Листовка Листовка унгарски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-11-2022
Листовка Листовка малтийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-02-2021
Листовка Листовка полски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-11-2022
Листовка Листовка португалски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-02-2021
Листовка Листовка румънски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-11-2022
Листовка Листовка словашки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-11-2022
Листовка Листовка словенски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-02-2021
Листовка Листовка фински 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-11-2022
Листовка Листовка шведски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-11-2022
Листовка Листовка норвежки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-11-2022
Листовка Листовка исландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-11-2022
Листовка Листовка хърватски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите