Thyrogen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тиротропин алфа

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

H01AB01

INN (Международно Name):

thyrotropin alfa

Терапевтична група:

Хормони на предния дял на хипофизата и аналози, хипофизата и гипоталамические хормони и аналози

Терапевтична област:

Тироидни неоплазми

Терапевтични показания:

Thyrogen is indicated for use with serum thyroglobulin (Tg) testing with or without radioiodine imaging for the detection of thyroid remnants and well-differentiated thyroid cancer in post thyroidectomy patients maintained on hormone suppression therapy (THST). Low risk patients with well-differentiated thyroid carcinoma who have undetectable serum Tg levels on THST and no rh (recombinant human) TSH-stimulated increase of Tg levels may be followed-up by assaying rh TSH-stimulated Tg levels. Thyrogen is indicated for pre-therapeutic stimulation in combination with a range of 30 mCi (1. 1 GBq) to 100 mCi (3. 7 GBq) radioiodine for ablation of thyroid tissue remnants in patients who have undergone a near-total or total thyroidectomy for well-differentiated thyroid cancer and who do not have evidence of distant metastatic thyroid cancer (see section 4.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-03-09

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
Листовка: информация за потребителя
Thyrogen 0,9 mg прах за инжекционен разтвор
тиротропин алфа (Thyrotropin alfa)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да прилагате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Thyrogen и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
използвате Thyrogen
3.
Как да използвате Thyrogen
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Thyrogen
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Thyrogen и за какво се
използва
Thyrogen съдържа активното вещество
тиротропин алфа. Thyrogen е човешки
тиреостимулиращ
хормон (TSH), произведен чрез
биотехнологични процеси.
Thyrogen се използва за откриване на
определени типове рак на щитовидната
жлеза при
пациенти, на които е према
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Thyrogen 0,9 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон Thyrogen има номинално
съдържание на 0,9 mg тиротропин алфа
(thyrotropin
alfa). След разтваряне, всеки флакон Thyrogen
съдържа 0,9 mg тиротропин алфа в 1,0 ml.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял до сивобелезникав лиофилизиран
прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Thyrogen е показан за употреба при
изследване на серумния тиреоглобулин
(Tg), със или без
образно изследване с радиоактивен
йод, за откриване на остатъци от
щитовидната жлеза и
високодиференциран рак на
щитовидната жлеза при пациенти след
тиреоидектомия на
поддържаща хормонално супресивна
терапия (THST).
Пациентите с нискорисков
високодиференциран карцином на
щитовидната жлеза, които имат
неустановими нива на серумен
тиреоглобулин (Tg) при
тиреоидно-хормонална супресивна
терапия и нямат увеличение на
серумния тиреоглобулин (Tg) след
стимулация с рекомбинантен
човешки тиреостимулиращ хормон (rhTSH),
могат да бъдат проследявани чрез
из
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-04-2023
Листовка Листовка чешки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-04-2023
Листовка Листовка датски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-04-2023
Листовка Листовка немски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-04-2023
Листовка Листовка естонски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-04-2023
Листовка Листовка гръцки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-04-2023
Листовка Листовка английски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2013
Листовка Листовка френски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-04-2023
Листовка Листовка италиански 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2013
Листовка Листовка латвийски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2013
Листовка Листовка литовски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-04-2023
Листовка Листовка унгарски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-04-2023
Листовка Листовка малтийски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-01-2013
Листовка Листовка нидерландски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2013
Листовка Листовка полски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-04-2023
Листовка Листовка португалски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2013
Листовка Листовка румънски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-04-2023
Листовка Листовка словашки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-04-2023
Листовка Листовка словенски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2013
Листовка Листовка фински 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-04-2023
Листовка Листовка шведски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-04-2023
Листовка Листовка норвежки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-04-2023
Листовка Листовка исландски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-04-2023
Листовка Листовка хърватски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите