Thelin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ситаксентан натрий

Предлага се от:

Pfizer Ltd.

АТС код:

C02KX03

INN (Международно Name):

sitaxentan sodium

Терапевтична група:

Гипотензивные,

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с белодробна артериална хипертония (ПАХ), класифицирани като функционален клас III на СЗО, за подобряване на капацитета за физическа активност. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и при белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-08-10

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
THELIN ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ 100 MG
Sitaxentan sodium(Натриев ситаксентан)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.

Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че техните симптоми са същите както
Вашите.

Ако страничните ефекти станат
сериозни или ако забележите странични
ефекти, които не
са отбелязани в тази листовка, моля,
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Thelin и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Thelin
3.
Как да приемате Thelin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Thelin
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА THELIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Thelin подпомага понижаването на
кръвното налягане в кръвоносните
съдове, когато това
налягане е повишено при пациенти с
белодробна хипертония. Белодробна
хип
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Thelin 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
ситаксентан натрий _(sitaxentan sodium)_
Помощни вещества:
Съдържа също така 166,3 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Филмирани жълто-оранжеви таблетки под
формата на капсула с вдлъбнато
релефно означение
„Т-100” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на пациенти с белодробна
артериална хипертония (БАХ),
принадлежащи към
функционален клас ІІІ по
класификацията на СЗО, с цел
подобряване на двигателния
капацитет. Доказана е ефикасност при
първична белодробна хипертония и
белодробна
хипертония, свързана със заболявания
на съединителната тъкан.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечение трябва да бъде започнато и
наблюдавано само от лекар с опит в
лечението на БАХ.
Thelin се приема перорално по 100 mg веднъж
дневно. Може да се приема със или без
храна,
без значение по кое време на ден
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2011
Листовка Листовка чешки 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2011
Листовка Листовка датски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2011
Листовка Листовка немски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2011
Листовка Листовка естонски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2011
Листовка Листовка гръцки 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2011
Листовка Листовка английски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2011
Листовка Листовка френски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2011
Листовка Листовка италиански 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2011
Листовка Листовка латвийски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2011
Листовка Листовка литовски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2011
Листовка Листовка унгарски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2011
Листовка Листовка малтийски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2011
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2011
Листовка Листовка полски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2011
Листовка Листовка португалски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2011
Листовка Листовка румънски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2011
Листовка Листовка словашки 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2011
Листовка Листовка словенски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2011
Листовка Листовка фински 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2011
Листовка Листовка шведски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2011
Листовка Листовка норвежки 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2011
Листовка Листовка исландски 02-03-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите