Tevaquel 100 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

АТС код:

N05AH4

дозиране:

100 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Tevaquel, 100 mg film - coated tablets x 1; x 10; x 20; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100

Дата Оторизация:

2015-09-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите