Tesgreco 20 mg tablets 

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Laboratorios LICONSA S.A.
дозиране:
20 mg tablets 
Каталог на резюме:
Tesgreco, 20 mg tablets x 14; x 28; x 30; x 56; x 84; x 90; x 98
Номер на разрешението:
20110244
Дата Оторизация:
2015-08-17

search_alerts

share_this_information