Tesavel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ситаглиптин

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BH01

INN (Международно Name):

sitagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

За пациенти с тип-2 захарен диабет, Tesavel е показан за подобряване на гликемичния контрол:като монотерапии:при пациенти, неадекватно контролирани с помощта на диета и тренировъчна сам и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с:метформином, когато диета и физически упражнения, плюс metformin себе си не осигуряват адекватен гликемичен контрол;сульфонилмочевины, когато диета и физически упражнения, плюс максимална переносимая доза сульфонилмочевины сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол, и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;а агонист PPARy (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист PPARy е подходящо и когато диета и физически упражнения, плюс агонист PPARy сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол;като тройната пероральная терапия в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези агенти не осигуряват адекватен гли

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-01-10

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА
:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TESAVEL 25
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TESAVEL 50 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TESAVEL 100 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ситаглиптин (
sitagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази
листовка. Може да се наложи да я
прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте
на други хора. То може
да им навреди,
независимо че признаците на тяхното
заболяване са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции
,
уведомете Вашия лекар
,
фармацевт
или медицинска сестра
.
Това включва
и всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Tesavel
и за какво се използва
2.
Какво трябва
да знаете, преди да приемете
Tesavel
3.
Как да приемате
Tesavel
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Tesavel
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
TESAVEL
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tesavel 25
mg филмирани таблетки
Tesavel 50
mg филмирани таблетки
Tesavel 100
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tesavel 25 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на 25
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
Tesavel 50
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на
50
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
Tesavel 100
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на
100
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Tesavel 25
mg филмирани таблетки
Кръгла, розова филмирана таблетка с
надпис “221” от едната страна.
Tesavel 50
mg филмирани таблетки
Кръгла, светло бежова
филмирана таблетка с надпис “112” от
едната страна.
Tesavel 100
mg филмирани таблетки
Кръгла
,
бежова
филмирана таблетка с надпис “277” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При
възрастни
пациенти със захарен диабет тип
2, Tesavel
е показан за подобряване на
гликемичния контрол:
като монотерапи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-02-2023
Листовка Листовка чешки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-02-2023
Листовка Листовка датски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-02-2023
Листовка Листовка немски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-02-2023
Листовка Листовка естонски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-02-2023
Листовка Листовка гръцки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-02-2023
Листовка Листовка английски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-12-2012
Листовка Листовка френски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-02-2023
Листовка Листовка италиански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-12-2012
Листовка Листовка латвийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-12-2012
Листовка Листовка литовски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-02-2023
Листовка Листовка унгарски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-02-2023
Листовка Листовка малтийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-12-2012
Листовка Листовка нидерландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-12-2012
Листовка Листовка полски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-02-2023
Листовка Листовка португалски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-12-2012
Листовка Листовка румънски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-02-2023
Листовка Листовка словашки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-02-2023
Листовка Листовка словенски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-12-2012
Листовка Листовка фински 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-02-2023
Листовка Листовка шведски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-02-2023
Листовка Листовка норвежки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-02-2023
Листовка Листовка исландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-02-2023
Листовка Листовка хърватски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите