Tenofovir disoproxil Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенофовир дизопроксил

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AF07

INN (Международно Name):

tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

ХИВ-1 infectionTenofovir дизопроксила 245 mg таблетки, покрити с обвивка описани в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни. При възрастни, демонстрационни обезщетения тенофовира дизопроксила на HIV-1 инфекция се основава на резултатите от едно проучване в лечението на наивни пациенти, включително пациенти с висок вирусен товар (> 100 000 копия/мл) и изследвания, в които Tenofovir дизопроксил е добавен в стабилна на фона на терапия (основно тритерапия) като компонент на антиретровирусната предварително третирани пациенти, които изпитват в началото вирусологическая недостатъчност (< 10 000 копия/мл, при това повечето пациенти, които имат < 5 000 копия/мл). Тенофовира дизопроксила 245 mg покрити с филмовата обвивка на хапчета и се предписват за лечение на HIV-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години. Избор на тенофовира дизопроксила за лечение на АРВ-опи

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-08

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ MYLAN 245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Тенофовир
дизопроксил Mylan и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Тенофовир дизопроксил Mylan
3.
Как да приемате Тенофовир дизопроксил
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Тенофовир
дизопроксил Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО ТОВА ЛЕКАРСТВО Е ПРЕДПИСАНО Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 245 mg
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(като
малеат) (maleate).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 155 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлосини, кръгли, двоиноизпъкнали
филмирани таблетки, с диаметър 12,20 ± 0,20
mm с
вдлъбнато релефноозначение “TN245“ от
едната страна и “М“ от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Инфекция с HIV-1
_ _
Тенофовир дизопроксил 245 mg филмирани
таблетки, в комбинация с други
антиретровирусни
лекарствени продукти, са показани за
лечение на възрастни, инфектирани с
HIV-1.
При възрастни демонстрираната полза
от лечението с тенофовир дизопроксил
при инфекция с
HIV-1 се базира на резултатите от
проучване при пациенти без
предварително лечение,
включително пациенти с високо вирусно
натоварване (> 100 000 копия/ml) и
проучвания, при
които тенофовир дизопроксил е бил
добавен към посто
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2023
Листовка Листовка чешки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2023
Листовка Листовка датски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2023
Листовка Листовка немски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2023
Листовка Листовка естонски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2023
Листовка Листовка гръцки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2023
Листовка Листовка английски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2016
Листовка Листовка френски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2023
Листовка Листовка италиански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2016
Листовка Листовка латвийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2016
Листовка Листовка литовски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2023
Листовка Листовка унгарски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2023
Листовка Листовка малтийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2016
Листовка Листовка полски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2023
Листовка Листовка португалски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2016
Листовка Листовка румънски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2023
Листовка Листовка словашки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2023
Листовка Листовка словенски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2016
Листовка Листовка фински 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2023
Листовка Листовка шведски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2023
Листовка Листовка норвежки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2023
Листовка Листовка исландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2023
Листовка Листовка хърватски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите