Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited )

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
15-10-2019
Активна съставка:
доцетаксел трихидрат
Предлага се от:
Hospira UK Limited
АТС код:
L01CD02
INN (Международно Name):
docetaxel
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Stomach Neoplasms; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms; Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Терапевтични показания:
CancerTaxespira на гърдата в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . Taxespira в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Taxespira монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Taxespira комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес HER2 и ко
Каталог на резюме:
Revision: 8
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003925
Дата Оторизация:
2015-08-28
EMEA код:
EMEA/H/C/003925

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
испански 15-10-2019
Листовка Листовка
чешки 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 15-10-2019
Листовка Листовка
датски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
датски 15-10-2019
Листовка Листовка
немски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта
немски 07-08-2018
Листовка Листовка
естонски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 15-10-2019
Листовка Листовка
гръцки 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 15-10-2019
Листовка Листовка
английски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 15-10-2019
Листовка Листовка
френски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
френски 15-10-2019
Листовка Листовка
италиански 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 15-10-2019
Листовка Листовка
латвийски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 15-10-2019
Листовка Листовка
литовски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 15-10-2019
Листовка Листовка
унгарски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 15-10-2019
Листовка Листовка
малтийски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 15-10-2019
Листовка Листовка
нидерландски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 15-10-2019
Листовка Листовка
полски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
полски 15-10-2019
Листовка Листовка
португалски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 15-10-2019
Листовка Листовка
румънски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 07-08-2018
Листовка Листовка
словашки 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 15-10-2019
Листовка Листовка
словенски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 15-10-2019
Листовка Листовка
фински 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
фински 15-10-2019
Листовка Листовка
шведски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 15-10-2019
Листовка Листовка
норвежки 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 15-10-2019
Листовка Листовка
исландски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
исландски 15-10-2019
Листовка Листовка
хърватски 15-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 15-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 15-10-2019

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 140 mg/7 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 160 mg/8 ml концентрат за инфузионен разтвор

Доцетаксел (docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Taxespira и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Taxespira

Как да използвате Taxespira

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Taxespira

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Taxespira и за какво се използва

Името на това лекарство е Taxespira. Общоприетото му име е доцетаксел. Доцетаксел е

вещество, извличано от игличките на тисово дърво. Доцетаксел принадлежи към групата на

противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

Taxespira е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак на

белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак на

главата и шията:

За лечението на напреднал рак на гърдата, Taxespira може да бъде прилаган

самостоятелно или в комбинация с доксорубицин или трастузумаб, или капецитабин.

За лечението на ранен рак на гърдата със или без засягане на лимфни възли, Taxespira

може да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

За лечението на рак на белия дроб, Taxespira може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

За лечението на рак на простатата, Taxespira се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

За лечението на метастатичен стомашен рак, Taxespira се прилага в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил.

За лечението на рак на главата и шията, Taxespira се прилага в комбинация с цисплатин и

5-флуороурацил.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Taxespira

Не трябва да Ви се прилага Taxespira

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Taxespira (изброени в точка 6).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ако броят на белите кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко чернодробно заболяване.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с Taxespira, ще Ви се направи кръвен тест, за да се установи дали имате

достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна чернодробна функция, за да получите

Taxespira. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да развиете свързани с

това повишена температура или инфекции.

Уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате

коремна болка или болезненост, диария, ректално кървене, кръв в изпражненията или висока

температура. Тези симптоми може да са първите признаци на сериозна стомашно-чревна

токсичност, която може да бъде с летален изход. Вашият лекар трябва да им обърне внимание

незабавно.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да

Ви се направи преглед на очите и зрението.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

сърцето.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако сте имали алергична

реакция към паклитаксел при предишна терапия.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт или

медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като например дексаметазон, един ден преди приложението на Taxespira и един или два дни

след това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след

инфузията на Taxespira, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на

ръцете, стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението може да Ви се дадат други лекарства за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Taxespira съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар ако страдате от алкохолна зависимост,

епилепсия или чернодробно увреждане. Вижте също по-долу точка „Taxespira съдържа етанол

(алкохол)“.

Други лекарства и Taxespira

Информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание. Това е така,

защото Taxespira или другото лекарство може да не действа така, както се очаква и може да има

по-голяма вероятност да получите нежелана реакция.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени действието на други

лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taxespira НЕ трябва да се прилага, ако сте бременна, освен ако не е изрично назначен от Вашия

лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като Taxespira може да увреди

Вашето бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да информирате

незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Taxespira.

Ако сте мъж, подложен на лечение с Taxespira, се препоръчва да не създавате деца по време на

и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на сперма

преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да наруши способността Ви за

шофиране или работа с машини.

Вие може да получите нежелани реакции от това лекарство, които могат да нарушат

способността Ви за шофиране, използване на инструменти или работа с машини (вижте точка 4

„Възможни нежелани реакции“). Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте

инструменти или машини преди да говорите с Вашия лекар, медицинска сестра или болничен

фармацевт.

Taxespira съдържа етанол (алкохол)

20 mg/1 ml

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 395 mg етанол безводен на

флакон 1 ml, еквивалентни на 10 ml бира или 4 ml вино.

80 mg/4 ml

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 1580 mg етанол безводен на

флакон 4 ml, еквивалентни на 40 ml бира или 17 ml вино.

120 mg/6 ml

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 2370 mg етанол безводен на

флакон 6 ml, еквивалентни на 60 ml бира или 25 ml вино.

140 mg/7 ml

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 2765 mg етанол безводен на

флакон 7 ml, еквивалентни на 70 ml бира или 29 ml вино.

160 mg/8 ml

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 3160 mg етанол безводен на

флакон 8 ml, еквивалентни на 80 ml бира или 33 ml вино.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да има ефекти върху централната

нервна система (част от нервната система, която включва мозъка и гръбначния стълб).

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, като

пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

3.

Как да използвате Taxespira

Taxespira ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото Ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на прилагане и път на въвеждане

Taxespira ще Ви бъде приложен чрез инфузия в някоя от венитe (интравенозно приложение).

Инфузията трае приблизително един час, през който ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от Вашите

кръвни тестове, общо състояние и отговора Ви към Taxespira. Моля, информирайте Вашия

лекар, особено в случай на диария, афти в устата, чувство на скованост или изтръпване,

повишена температура и му/й дайте резултатите от Вашите кръвни изследвания. Подобна

информация ще му/й позволи да реши дали се налага намаляване на дозата. Ако имате някакви

допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар

или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Taxespira приложен самостоятелно са:

намаление на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, алопеция (косопад),

гадене, повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Тежестта на нежеланите реакции на Taxespira може да бъде увеличена, когато Taxespira се дава

в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

стягане в гърдите, затруднения в дишането

повишена температура или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Могат да се появат по-тежки реакции.

Ако сте имали алергична реакция към паклитаксел, може да получите и алергична реакция към

доцетаксел, която може да е по-тежка.

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничния персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Между инфузиите с Taxespira могат да възникнат следните нежелани реакции и честотата им

може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

повишена температура: ако това се случи, веднага се обадете на Вашия лекар

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост или изтръпване

болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради нарушен лимфен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устната кухина

стомашно разстройство включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

косопад: в повечето случаи нормалното израстване на косата се възобновява. В някои

случаи (с неизвестна честота) се наблюдава траен косопад

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

редизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, по лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това могат да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите на ръцете, стъпалата, краката

умора или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

кандидоза на устата (млечница)

дехидратация

замайване

нарушен слух

понижено кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

сърдечна недостатъчност

езофагит (възпаление на хранопровода)

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

хеморагия (кръвоизлив)

повишени чернодробни ензими (оттук и необходимостта от редовни кръвни тестове).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

кръвни съсиреци.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

възпаление на дебелото черво, тънкото черво, което може да бъде с летален изход (с

неизвестна честота); чревна перфорация.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух)

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия, калия, магнезия и/или калция в кръвта (нарушения на

електролитния баланс).

камерна аритмия или камерна тахикардия (проявява се като неправилен и/или ускорен

сърдечен ритъм, тежък задух, замаяност и/или припадък). Някои от тези симптоми могат

да бъдат сериозни. Ако това се случи, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар.

реакции на мястото на инжектиране на мястото на предходна реакция.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате Taxespira

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се придпази от светлина.

Използвайте флакона веднага след отварянето му. Ако не се използва веднага, времето и

условията на съхранение са отговорност на потребителя.

От микробиологична гледна точка, разтварянето/разреждането трябва да се извършва в

контролирани и асептични условия.

Да се използва веднага след като лекарството се добави в инфузионния сак. Ако не се използва

веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на потребителя и обикновено не

трябва да надхвърлят 6 часа, включително едночасовата инфузия, при температура под 25°С.

Физичната и химична стабилност при употреба на инфузионния разтвор, приготвен както е

препоръчано, е доказана в сакове, които не са от PVC до 48 часа, когато се съхранява при

температура от 2°С до 8°С.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, следователно може да кристализира с течение на

времето. Ако се появят кристали, разтворът не трябва да се използва повече и следва да се

изхвърли.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Taxespira

Активното вещество е доцетаксел (като трихидрит). Всеки ml от разтвора съдържа 20 mg

доцетаксел (като трихидрит).

20 mg/1 ml

Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20 mg доцетаксел.

80 mg/4 ml

Един флакон от 4 ml концентрат съдържа 80 mg доцетаксел.

120 mg/6 ml

Един флакон от 6 ml концентрат съдържа 120 mg доцетаксел.

140 mg/7 ml

Един флакон от 7 ml концентрат съдържа 140 mg доцетаксел.

160 mg/8 ml

Един флакон от 8 ml концентрат съдържа 160 mg доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80, етанол, безводен (вж. точка 2) и лимонена киселина

монохидрат.

Как изглежда Taxespira и какво съдържа опаковката

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор е бледо жълт до кафяво-жълт разтвор в стъклени

флакони.

Флакони, съдържащи 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml и 160 mg/8 ml са

налични в опаковки, съдържащи един флакон.

Възможно е не всички видове опаковки да се предлагат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE / LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

BG / EL / MT / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IE

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец

ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ ЗА УПОТРЕБА НА TAXESPIRA КОНЦЕНТРАТ ЗА

ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете цялото съдържание на това ръкводство преди да приготвянето на

Taxespira инфузионен разтвор.

Препоръки за безопасна работа

Доцетаксел е антинеопластично средство и както и при други потенциално токсични вещества

е необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на разтворите. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Ако Taxespira концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте го

незабавно и старателно с вода и сапун. Ако Taxespira концентрат влезе в контакт с лигавици,

измийте го незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 20 mg/1 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 80 mg/4 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 120 mg/6 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 140 mg/7 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 160 mg/8 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане с

разтворител и е готов да бъде добавен към инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да се използва веднага след отваряне.

Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на

потребителя. Може да е необходим повече от един флакон Taxespira концентрат за

инфузионен разтвор, за да получи нужната доза за даден пациент. Например, за доза от

140 mg докетаксел са Ви необходими 7 ml Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за

инфузионен разтвор.

Асептично изтеглете необходимото количество от концентрата за инфузионен разтвор,

като използвате градуирана спринцовка с игла 21G.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Концентрацията на доцетаксел в Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml

и 160 mg/8 ml флакони е 20 mg/ml.

Инжектирайте необходимата доза (в mg) чрез една единствена инжекция (едно

впръскване) в 250 ml инфузионен сак, който не е от PVC, съдържащ 5% разтвор на

глюкоза или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или с 5% разтвор на глюкоза в стъклена

бутилка. Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg инфузионен разтвор на доцетаксел

използвайте по-голям обем инфузионен носител така, че концентрацията да не надвишава

0,74 mg/ml доцетаксел.

Смесете като разклащате с ръце инфузионния сак или бутилка.

От микробиологична гледна точка, разтварянето/разреждането трябва да се извършва при

контролирани и асептични условия и инфузионният разтвор трябва да се използва

веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност

на потребителя.

След като се добави, както е препоръчано в инфузионния сак, разтворът за инфузия на

доцетаксел, ако се съхранява под 25°С, е стабилен в продължение на 6 часа. Разтворът

трябва да се използва в рамките на 6 часа (включително едночасовата инфузия при

интравенозно приложение).

В допълнение, физичната и химична стабилност при употреба на инфузионния разтвор,

приготвен както е препоръчано в сакове, които не са от PVC или бутилки, е доказана до

48 часа, когато се съхранява при температура от 2°С до 8°С и до 6 часа, когато се

съхранява при температура под 25°С.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, следователно може да кристализира с

течение на времето. Ако се появят кристали, разтворът не трябва да се използва повече и

следва да се изхвърли.

Както при всички парентерални продукти, инфузионен разтвор трябва да се провери

визуално преди употреба, като разтвори, съдържащи преципитат, трябва да се изхвърлят.

Изхвърляне

Всички материали, които са били използвани за разреждане и приложение, трябва да се

изхвърлят в съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в

канализацията. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 140 mg/7 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 160 mg/8 ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg доцетаксел (docetaxel) (като трихидрат).

20 mg/1 ml

Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20 mg доцетаксел.

80 mg/4 ml

Един флакон от 4 ml концентрат съдържа 80 mg доцетаксел.

120 mg/6 ml

Един флакон от 6 ml концентрат съдържа 120 mg доцетаксел.

140 mg/7 ml

Един флакон от 7 ml концентрат съдържа 140 mg доцетаксел.

160 mg/8 ml

Един флакон от 8 ml концентрат съдържа 160 mg доцетаксел.

Помощно вещество с известно действие

20 mg/1 ml

Всеки флакон от 1 ml концентрат съдържа 0,5 ml етанол, безводен (395 mg).

80 mg/4 ml

Всеки флакон от 4 ml концентрат съдържа 2 ml етанол, безводен (1580 mg).

120 mg/6 ml

Всеки флакон от 6 ml концентрат съдържа 3 ml етанол, безводен (2370 mg).

140 mg/7 ml

Всеки флакон от 7 ml концентрат съдържа 3.5 ml етанол, безводен (2765 mg).

160 mg/8 ml

Всеки флакон от 8 ml концентрат съдържа 4 ml етанол, безводен (3160 mg).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Концентратът е бледо жълт до кафяво-жълт разтвор.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Рак на гърдата

Taxespira в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид е показан за адювантно лечение на

пациентки с:

операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли,

операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли.

За пациентки с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, адювантната

терапия трябва да бъде ограничена до пациентки, подходящи да получават химиотерапия,

съгласно установените международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата

(вж. точка 5.1).

Taxespira в комбинация с доксорубицин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата, които преди това не са получавали цитотоксично лечение за

това състояние.

Taxespira като монотерапия е показан за лечение на пациентки с локално напреднал или

метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

химиотерапия трябва да е включвала антрациклин или алкилиращ агент.

Taxespira в комбинация с трастузумаб е показан за лечение на пациентки с метастатичен рак на

гърдата със свръхекспресия на HER2 и които преди това не са били лекувани с химиотерапия за

метастатично заболяване.

Taxespira в комбинация с капецитабин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

терапия трябва да е включвала антрациклин.

Недребноклетъчен белодробен рак

Taxespira е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен

недребноклетъчен белодробен рак след неуспех на предходна химиотерапия.

Taxespira в комбинация с цисплатин е показан за лечение на пациенти с иноперабилен, локално

напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен рак при пациенти, които не са

получавали химиотерапия по повод това заболяване.

Рак на простатата

Taxespira в комбинация с преднизон или преднизолон e показан за лечение на пациенти с

хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата.

Стомашен аденокарцином

Taxespira в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за лечение на пациенти с

метастатичен стомашен аденокарцином, включително аденокарцином на гастроезофагеалната

връзка, които не са получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване.

Рак на главата и шията

Taxespira в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за индукционно лечение на

пациенти с локално напреднал сквамозноклетъчен карцином на главата и шията.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на доцетаксел трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия (вж. точка 6.6).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дозировка

За рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на стомаха и рак на главата и шията,

може да се използва премедикация състояща се от перорален кортикостероид, като

дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти дневно) в продължение на 3 дни, като се

започне 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако няма противопоказания (вж. точка

4.4).

При рак на простатата, имайки предвид съпътстващото приложение на преднизон или

преднизолон, препоръчваната схема на премедикация е перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3

часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка 4.4).

За намаляване на риска от хематологична токсичност, може да се използва профилактично

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF).

Доцетаксел се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици.

Рак на гърдата

При адювантно лечение на операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли и без

засягане на лимфните възли, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

приложен 1 час

след доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

на всеки 3 седмици с

продължителност 6 цикъла (ТАС режим) (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

За лечение на пациентки с локално авансирал или метастатичен рак на гърдата,

препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

като монотерапия. При лечение от първи ред,

доцетаксел 75 mg/m

се прилага в комбинация с доксорубицин (50 mg/m

В комбинация с трастузумаб, препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

на всеки три

седмици, като трастузумаб се прилага ежеседмично. В хода на основното изпитване,

първоначалната инфузия на доцетаксел е започвана на следващия ден след първата доза

трастузумаб. Следващите дози доцетаксел са прилагани незабавно след приключване на

инфузията с трастузумаб, ако предходната доза трастузумаб е толерирана добре. За дозата и

приложението на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

В комбинация с капецитабин, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3

седмици заедно с капецитабин в доза 1 250 mg/m

два пъти дневно (в рамките на 30 минути

след хранене) в продължение на 2 седмици, последвани от 1-седмичен период на почивка. За

изчисляване дозата на капецитабин съобразно с телесната повърхност, вижте Кратката

характеристика на продукта капецитабин.

Недребноклетъчен белодробен рак

При пациенти, които не са подлагани до момента на химиотерапия, препоръчителната схема на

прилагане е доцетаксел 7 mg/m

последван незабавно от цисплатин 75 mg/m

в продължение на

30-60 минути. За лечение след неуспех на предходна химиотерапия, основаваща се на платина,

препоръчителната доза е 75 mg/m

като монотерапия.

Рак на простатата

Препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

. Преднизон или преднизолон 5 mg перорално

два пъти дневно се прилага непрекъснато (вж. точка 5.1).

Стомашен аденокарцином

Препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин

75 mg/m

като 1- до 3- часова инфузия (и двата само в ден 1), последвани от 5-флуороурацил

750 mg/m

дневно, приложен като 24-часова непрекъсната инфузия за 5 дни, която започва след

края на инфузията с цисплатин. Лечението се повтаря на всеки три седмици. Пациентите трябва

да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация за приложението на

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

цисплатин. За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва да се използва

профилактично G-CSF (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

Рак на глава и шия

Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация (преди и

след прилагането на цисплатин). За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва

да се използва профилактично G-CSF. Всички пациенти в рамото на доцетаксел в проучванията

ТАХ 323 и ТАХ 324, получават антибиотична профилактика.

Индукционна химиотерапия, последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

За индукционно лечение на иноперабилен локално напреднал сквамозноклетъчен

карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин 75 mg/m

повече от 1 час, в ден първи,

последвани от 5-флуороурацил 750 mg/m

дневно като непрекъсната инфузия за пет дни.

Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за 4 цикъла. След химиотерапия, пациентите

трябва да получат лъчетерапия.

Индукционна химиотерапия, последвана от химиолъчетерапия (ТАХ 324)

За индукционно лечение на пациенти с локално напреднал (практически невъзможно

хирургично отстраняване, малка вероятност за хирургично лечение и с цел запазване на

органа) сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчителната

доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия в ден 1, последвана от цисплатин

100 mg/m

като 30-минутна до 3-часова инфузия, последвани от 5-флуороурацил

1 000 mg/m

дневно като продължителна инфузия за 4 дни. Тази схема се прилага на

всеки 3 седмици за 3 цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат

химиолъчетерапия.

За адаптиране на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Корекции на дозата по време на лечение

Общи

Доцетаксел трябва да се прилага, когато броят на неутрофилите е ≥ 1 500 клетки/mm

При пациенти, развили фебрилна неутропения, брой на неутрофилите < 500 клетки/mm

продължение на повече от една седмица, тежки или кумулативни кожни реакции или тежка

периферна невропатия по време на терапия с доцетаксел, дозата на доцетаксел трябва да се

намали от 100 mg/m

на 75 mg/m

и/или от 75 на 60 mg/m

. Ако пациентът продължи да

проявява тези реакции при доза 60 mg/m

лечението с доцетаксел трябва да се преустанови.

Адювантна терапия при рак на гърдата

Първична профилактика с G-CSF трябва да се обсъди при пациентки, получавали доцетаксел,

доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) адювантна терапия за рак на гърдата. При пациентките,

развиваващи фебрилна неутропения и/или неутропенична инфекция, дозата на доцетаксел

трябва да се намали на 60 mg/m² във всички последващи цикли (вж. точки 4.4 и 4.8). При

пациентки, развили стоматит 3-та или 4-та степен, дозата трябва да се намали до 60 mg/m².

В комбинация с цисплатин

При пациенти с първоначална доза 75 mg/m

доцетаксел в комбинация с цисплатин, на които

най-ниският брой на тромбоцитите по време на предишния курс на терапия е бил

< 25 000 клетки/mm

, или при пациенти с фебрилна неутропения, или при пациенти със

сериозна нехематологична токсичност, дозата на доцетаксел в следващите цикли трябва да се

намали на 65 mg/m

. За корекция на дозата на цисплатин, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

В комбинация с капецитабин

За адаптиране на дозата на капецитабин, вижте Кратка характеристика на продукта

капецитабин.

При пациенти, развиващи първи епизод на токсичност Степен 2, който персистира в

момента на следващия цикъл лечение с доцетаксел/капецитабин, отложете цикъла до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете със 100% от първоначалната доза.

При пациенти, развиващи втори епизод на токсичност Степен 2, или първи епизод на

токсичност Степен 3, по което и да е време от терапевтичния цикъл, отложете лечението

до затихване на явленията до степен 0-1 и продължете лечението с доцетаксел 55 mg/m

При всички последващи епизоди на токсичност, или каквато и да е проява на токсичност

от Степен 4, прекратете лечението с доцетаксел.

За модификации на дозата на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта

трастузумаб.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил

Ако възникне епизод на фебрилна неутропения, продължителна неутропения или

неутропенична инфекция въпреки приложението на G-CSF, дозата на доцетаксел трябва да

бъде намалена от 75 на 60 mg/m

. Ако възникнат последващи епизоди на усложнена

неутропения, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 60 на 45 mg/m

. В случай на

тромбоцитопения Степен 4, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75 на 60 mg/m

Пациентите на трябва да бъдат подлагани на последващи цикли с доцетаксел, докато

неутрофилите се възстановят до ниво > 1 500 клетки/mm

, а тромбоцитите се възстановят до

ниво > 100 000 клетки/mm

. Преустановете лечениено, ако тези токсични реакции персистират

(вж. точка 4.4).

Препоръчително адаптиране на дозата при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил (5-FU):

Токсичност

Корекция на дозата

Диария степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: след това намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Диария степен 4

Първи епизод: намалете дозата на доцетаксел и 5-FU с 20%.

Втори епизод: преустановете лечението.

Стоматит/мукозит

степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Трети епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Стоматит/мукозит

степен 4

Първи епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Втори епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

За корекция на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продуктите.

При основните SCCHN изпитвания, пациенти, които са развили усложнена неутропения

(включително продължителна неутропения, фебрилна неутропения, или инфекция), е

препоръчана употребата на G-CSF за осигуряване на профилактично покритие (напр. 6-15 ден)

във всички последващи цикли.

Специални популации

Пациенти с чернодробно увреждане

Въз основа на фармакокинетичните данни за доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен

агент, при пациенти с едновременно повишение на трансаминазите (ALT и/или AST) над

1,5 пъти горната граница на нормата (ГГН) и алкална фосфатаза над 2,5 пъти ГГН,

препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

(вж. точки 4.4 и 5.2). При пациентите със

серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН заедно с алкална фосфатаза

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

> 6 пъти ГГН, не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или AST

> 1,5 пъти ГГН, заедно с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 пъти ГГН; при

тези пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания. Няма налична информация за пациенти с чернодробно

увреждане, лекувани с доцетаксел в комбинация при другите показания.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Taxespira при назофарингеален карцином при деца на възраст

от 1 месец до 18 години все още не са установени.

Няма съответно приложение на Taxespira в педиатричната популация за показанията рак на

гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на простатата, стомашен карцином и рак на

главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран назофарингеален

карцином.

Старческа възраст

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, няма специални указания за употреба

при хора в старческа възраст.

В комбинация с капецитабин, при пациенти на възраст 60 и повече години, се препоръчва

намаляване на началната доза на капецитабин на 75% (вж. Кратката характеристика на

продукта капецитабин).

Начин на приложение

За указания относно приготвянето и приложението на продукта вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Пациенти с изходен брой на неутрофилите < 1 500 клетки/mm

Пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точки 4.4 и 4.2).

Противопоказанията за други лекарствени продукти също се прилагат, когато се комбинират с

доцетаксел.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При рак на гърдата и недребноклетъчен белодробен рак, премедикация, състояща се от

перорален кортикостероид като например дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти

дневно) в продължение на 3 дни с начало 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако не е

противопоказано, може да намали честотата и тежестта на задръжката на течности, както и на

тежестта на реакциите на свръхчувствителност. При рак на простатата, премедикацията е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.2).

Хематология

Неутропенията е най-честата нежелана лекарствена реакция на доцетаксел. Най-ниските нива

на неутрофилите се явяват при медиана 7 дни, но този период може да е по-къс при пациенти с

агресивна предходна терапия. При всички пациенти, получаващи доцетаксел, трябва да се

извършва често проследяване на пълната кръвна картина. Пациентите могат да получат

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

следващ курс с доцетаксел, когато неутрофилите се възстановят до ниво ≥ 1 500 клетки/mm

(вж. точка 4.2).

В случай на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в продължение на 7 или повече дни) в хода

на терапията с доцетаксел, се препоръчва намаляване на дозата при следващите курсове на

лечение или предприемане на подходящи симптоматични мерки (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (ТCF),

фебрилна неутропения и неутропенична инфекция са възниквали по-рядко, когато пациентите

са получавали профилактично G-CSF. Пациентите, лекувани с ТCF, трябва да получават

профилактично G-CSF за снижаване на риска от усложнена неутропения (фебрилна

неутропения, продължителна неутропения или неутропенична инфекция). Пациентите,

лекувани с ТCF, трябва да бъдат наблюдавани внимателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

При пациентки, лекувани с доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (ТАС),

фебрилната неутропения и/или неутропеничната инфекция се появяват по-рядко, когато

пациентките получават първична профилактика с G-CSF. Първична профилактика с G-CSF

трябва да се обмисли при пациентки, които получават адювантна терапия с ТАС за лечение на

рак на гърдата, за да се намали рискът от усложнена неутропения (фебрилна неутропения,

пролонгирана неутропения или неутропенична инфекция). Пациентки, получаващи ТАС,

трябва да бъдат мониторирани внимателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

Стомашно-чревни реакции

Препоръчва се повишено внимание при пациенти с неутропения, особено при риск от развитие

на стомашно-чревни усложнения. Въпреки че по-голямата част от случаите са настъпили по

време на първия или втория цикъл на схемата, съдържаща доцетаксел, ентероколит може да се

развие по всяко време и може да доведе до смърт още на първия ден от появата. Пациентите

трябва да се наблюдават внимателно за ранни прояви на сериозна стомашно-чревна токсичност

(вж. точки 4.2, 4.4 Хематология и 4.8).

Реакции на свръхчувствителност

Пациентите трябва да бъдат под непосредствено наблюдение за реакции на

свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на

свръхчувствителност могат да се проявят в рамките на няколко минути след започване на

инфузията с доцетаксел, поради което е необходимо наличието на оборудване за лечение на

хипотония и бронхоспазъм. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, незначителните

симптоми като зачервяване или локални кожни реакции не налагат прекъсване на терапията.

Тежките реакции обаче, като тежка хипотония, бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем,

налагат незабавно прекратяване на терапията с доцетаксел и подходящо лечение. Пациентите

развили тежки реакции на свръхчувствителност не трябва да бъдат подлагани на нов контакт с

доцетаксел. Пациентите, които преди това са имали реакция на свръхчувствителност към

паклитаксел, могат да бъдат изложени на риск от развитие на реакция на свръхчувствителност

към доцетаксел, включително по-тежка реакция на свръхчувствителност. Тези пациенти трябва

да бъдат наблюдавани внимателно при започване на лечението с доцетаксел.

Кожни реакции

Наблюдавани са локализиран еритем по кожата на крайниците (дланите и ходилата) с оток,

последвани от десквамация. Има съобщения за тежки симптоми като ерупции, последвани от

десквамация, които водят до прекъсване или прекратяване на лечението с доцетаксел (вж. точка

4.2).

Задържане на течности

Пациентите с тежка задръжка на течности като например плеврален излив, перикарден излив и

асцит трябва да бъдат наблюдавани внимателно.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Респираторни нарушения

Съобщава се за остър респираторен дистрес синдром, интерстициална пневмония/пневмонит,

интерстициална белодробна болест, белодробна фиброза и дихателна недостатъчност, които

може да са свързани с фатален изход. Има съобщения за случаи на радиационен пневмонит при

пациенти, получаващи съпътстваща лъчетерапия.

Ако се развият нови или се влошат белодробните симптоми, пациентите трябва да се

наблюдават внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват подходящо. До поставяне на

диагноза се препоръчва прекъсване на терапията с доцетаксел. Ранното прилагане на

поддържащи мерки може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва внимателно да се

оцени ползата от възобновяване на лечението с доцетаксел.

Пациенти с чернодробно увреждане

При пациенти, лекувани с доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен агент, които имат

серумни нива на трансаминазите (ALT и/или AST) над 1,5 пъти ГГН едновременно със серумни

нива на алкалната фосфатаза над 2,5 пъти ГГН, е налице по-висок риск от развитие на тежки

нежелани реакции като например смърт от интоксикация, включително сепсис и

гастроинтестинален кръвоизлив, който може да бъде фатален, фебрилна неутропения,

инфекции, тромбоцитопения, стоматит и астения. Ето защо, препоръчителната доза на

доцетаксел при пациентите с повишени стойности на функционалните чернодробни

изследвания (ФЧИ) е 75 mg/m

и ФЧИ трябва да се извършват преди началото на лечението и

преди всеки цикъл (вж. точка 4.2).

При пациентите с нива на серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН,

едновременно с нива на серумна алкална фосфатаза > 6 пъти ГГН, не може да се препоръча

редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или AST

> 1,5 пъти ГГН и с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези

пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага,

освен при стриктни показания. Няма данни за пациенти с чернодробно увреждане, лекувани с

доцетаксел в комбинация при другите показания.

Пациенти с бъбречно увреждане

Няма данни за пациенти с тежко увредена бъбречна функция, лекувани с доцетаксел.

Нервна система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Кардиотоксичност

При пациенти, получаващи доцетаксел в комбинация с трастузумаб, е наблюдавана сърдечна

недостатъчност, особено след химиотерапия, включваща антрациклин (доксорубицин или

епирубицин). Тя може да бъде умерена до тежка и е свързана със смъртни случаи (вж. точка

4.8).

Когато пациентите са кандидати за лечение с доцетаксел в комбинация с трастузумаб, те трябва

да бъдат подложени на първоначална кардиологична оценка. След това, в хода на лечението

сърдечната функция трябва да се проследява (напр. на всеки 3 месеца) с оглед откриването на

пациенти, които биха могли да развият сърдечна дисфункция. За повече подробности, вижте

Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

Има съобщения за камерна аритмия, включително камерна тахикардия (понякога с летален

изход) при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинирани схеми, включващи доксорубицин,

5-флуороурацил и/или циклофосфамид (вж. точка 4.8).

Препоръчва се оценка на сърдечната функция преди започване на лечението.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на очите

Има съобщения за кистоиден макулен едем (КМЕ) при пациенти, лекувани с доцетаксел.

Пациентите с нарушено зрение трябва незабавно да бъдат подложени на пълен офталмологичен

преглед. В случай, че се диагностицира КМЕ, лечението с доцетаксел трябва да се прекрати и

да се започне подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Други

По време на лечението трябва да се прилагат контрацептивни мерки и от мъже, и от жени, при

мъже поне 6 месеца след спирането му (вж. точка 4.6).

Едновременната употреба на доцетаксел с мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. кетоконазол,

итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир,

телитромицин и вориконазол) трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Допълнителни предпазни мерки при употреба при адювантно лечение на рак на гърдата

Усложнена неутропения

При пациентки, развили усложнена неутропения (продължителна неутропения, фебрилна

неутропения или инфекция), трябва да се обмисли прилагането на G-CSF и намаляване на

дозата (вж. точка 4.2).

Стомашно-чревни реакции

Симптоми като ранни коремни болки или чувствителност, фебрилитет, диария със или без

неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да

бъдат оценени и лекувани незабавно.

Застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН)

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за симптоми на застойна сърдечна недостатъчност по

време на лечението и в хода на периода на проследяване. При пациенти, лекувани със схемата

ТАС за рак на гърдата със засягане на лимфните възли, е установен по-висок риск от ЗСН по

време на първата година след лечението (вж. точки 4.8 и 5.1).

Левкемия

При пациенти, лекувани с доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (TAC), рискът от късна

миелодисплазия или миелоидна левкемия изисква проследяване на хематологичните

показатели.

Пациенти с 4+ лимфни възли

Тъй като ползата, наблюдавана при пациенти с 4+ лимфни възли не е статистически значима по

отношение на преживяемостта без заболяване (DFS) и общата преживяемост (OS),

положителното съотношение полза/риск за TAC при пациенти с 4+ лимфни възли не е напълно

доказано при окончателния анализ (вж. точка 5.1).

Хора в старческа възраст

Има ограничени данни за пациенти на възраст > 70 години относно употребата на доцетаксел в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

При проучване върху рак на простатата при 333 пациенти, лекувани с доцетаксел на всеки 3

седмици, 209 пациенти са били на възраст 65 или повече години и 68 пациенти са били на

възраст над 75 години. При пациентите, лекувани с доцетаксел на всеки 3 седмици, честотата

на свързаните с лечението промени в ноктите е била ≥ 10% по-висока при пациентите на

възраст 65 и повече години, в сравнение с по-младите пациенти. Честотата на свързаните с

лечението фебрилитет, диария, анорексия и периферен едем е била ≥ 10% по-висока при

пациентите на възраст 75 и повече години в сравнение с тези под 65 години.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

От 300 (221 пациенти във фаза ІІІ частта от проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта)

пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил при проучването

за стомашен рак, 74 са били на възраст 65 или повече години и 4 пациенти са били на възраст

75 или повече години. Честотата на сериозните нежелани събития е била по-висока при хора в

старческа възраст в сравнение с по-младите пациенти. Следните нежелани събития (всички

степени): летаргия, стоматит, неутропенична инфекция са възникнали с честота ≥ 10% по-

висока при пациентите на възраст 65 или повече години в сравнение с по-младите пациенти.

Хората в старческа възраст, лекувани с ТСF , трябва да бъдат наблюдавани внимателно.

Помощни вещества

20 mg/1 ml:

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 395 mg етанол

безводен на флакон 1 ml. Това е еквивалентно на 10 ml бира или 4 ml вино.

80 mg/4 ml:

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 1580 mg етанол

безводен на флакон 4 ml. Това е еквивалентно на 40 ml бира или 17 ml вино.

120 mg/6 ml:

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 2370 mg етанол

безводен на флакон 6 ml. Това е еквивалентно на 60 ml бира или 25 ml вино.

140 mg/7 ml:

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 2765 mg етанол

безводен на флакон 7 ml. Това е еквивалентно на 70 ml бира или 29 ml вино.

160 mg/8 ml:

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол безводен (алкохол), т.е. до 3160 mg етанол

безводен на флакон 8 ml. Това е еквивалентно на 80 ml бира или 33 ml вино.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, като

пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Трябва да се имат предвид възможните ефекти върху централната нервна система.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени действието на други

лекарствени продукти.

In vitro проучванията са показали, че метаболизмът на доцетаксел може да се промени при

едновременно прилагане на вещества, които индуцират, инхибират или се метаболизират от

(поради което могат конкурентно да инхибират ензимите) цитохром Р450-3А като например

циклоспорин, кетоконазол и еритромицин. Поради това, при лечение на пациенти, получаващи

едновременно тези лекарствени продукти, трябва да се проявява повишено внимание, тъй като

е налице потенциал за значимо взаимодействие.

В случай на комбинация с CYP3A4 инхибитори, появата на нежелани реакции на доцетаксел

може да се повиши в резултат на намален метаболизъм. Ако едновременната употреба на

мощен инхибитор на CYP3A4 (напр. кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир,

нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин и вориконазол) не може да се

избегне, е необходимо внимателно клинично проследяване и може да е подходящо коригиране

на дозата на доцетаксел по време на лечението с мощен инхибитор на CYP3A4 (вж. точка 4.4).

При фармакокинетично проучване със 7 пациенти, едновременното приложение на доцетаксел

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

с мощния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до значително намаление на клирънса на

доцетаксел с 49%.

Фармакокинетиката на доцетаксел в присъствието на преднизон е изследвана при пациенти с

метастатичен рак на простатата. Доцетаксел се метаболизира от CYP3A4, а за преднизон е

известно, че индуцира CYP3A4. Не е наблюдаван статистически значим ефект на преднизон

върху фармакокинетиката на доцетаксел.

Доцетаксел се свързва във висока степен с протеините (> 95%). Въпреки че евентуалните in vivo

взаимодействия на доцетаксел с едновременно прилагани лекарствени продукти не са

официално изследвани, in vitro взаимодействията със свързаните във висока степен с

протеините средства като еритромицин, дифенхидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин,

салицилати, сулфаметоксазол и натриев валпроат, не повлияват свързването на доцетаксел с

протеините. Освен това, дексаметазон не повлиява свързването на доцетаксел с протеините.

Доцетаксел не повлиява свързването на дигитоксин.

Фармакокинетиката на доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид не се повлиява от

едновременното им приложение. Ограничени данни от едно неконтролирано проучване

допускат взаимодействие между доцетаксел и карбоплатин. При комбиниране с доцетаксел,

клирънсът на карбоплатин е с около 50% по-висок от стойностите, съобщени преди това при

монотерапия с карбоплатин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма информация относно употребата на доцетаксел при бременни жени. Доказано е, че

доцетаксел е ембриотоксичен и фетотоксичен при зайци и плъхове и понижава фертилитета

при плъхове. Както и други цитотоксични лекарствени продукти, така и доцетаксел може да

предизвика увреждане на фетуса, когато се прилага на бременни жени. Поради това, доцетаксел

не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е изрично показан.

Жени с детероден потенциал, които получават доцетаксел, трябва да бъдат съветвани да

избягват забременяване, както и да уведомят лекуващия си лекар незабавно, ако това се случи.

Кърмене

Доцетаксел е липофилно вещество, но не е известно дали се екскретира в кърмата.

Следователно, поради потенциала за нежелани реакции при кърмачета, кърменето трябва да се

преустанови по време на лечение с доцетаксел.

Контрацепция при мъже и жени

По време на лечението трябва да се използва ефективен метод за контрацепция.

Фертилитет

При неклинични проучвания, доцетаксел има генотоксични ефекти и може да повлияе на

мъжкия фертилитет (вж. точка 5.3). Поради това се препоръчва на мъжете, лекувани с

доцетаксел, да не създават деца по време на и до 6 месеца след лечението и да потърсят съвет

относно консервирането на сперма преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт и нежеланите реакции на продукта могат да

нарушат способността за шофиране или работа с машини (вж. точки 4.4 и 4.8).

Поради това, пациентите трябва да бъдат предупредени за потенциалното въздействие на

количеството алкохол и нежеланите реакции на този лекарствен продукт върху способността за

шофиране и работа с машини, и да бъдат съветвани да не шофират или използват машини, ако

получат тези нежелани реакции по време на лечението.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност за всички показания

Нежеланите реакции, приети за възможно или вероятно свързани с прилагането на доцетаксел,

са получени при:

1 312 и 121 пациенти, които са получавали съответно 100 mg/m² и 75 mg/m² доцетаксел

като монотерапия;

258 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с доксорубицин;

406 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с цисплатин;

92 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с трастузумаб;

255 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с капецитабин;

332 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с преднизон или

преднизолон (представени са клинично значимите свързани с лечението нежелани

лекарствени реакции);

1 276 пациенти (744 и 532 съответно при TAX 316 и GEICAM 9 805), които са получавали

доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (представени са клинично

значимите свързани с лечението нежелани лекарствени реакции);

300 пациенти със стомашен аденокарцином (221 пациенти във фаза ІІІ частта от

проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта), които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

174 и 251 пациенти с рак на главата и шията, които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

Тези реакции са описани посредством Общите Критерии за Токсичност на NCI (степен 3 = Ст3;

степен 3-4 = Ст3/4; степен 4 = Ст4) и терминологията на COSTART и на MedDRA.

По честота са дефинирани като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват

в низходящ ред по отношение на тежестта.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции на доцетаксел самостоятелно са:

неутропения (която е била обратима и некумулативна; денят медиана на най-ниска стойност е

бил 7-ми, а средната продължителност на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

) е била 7 дни),

анемия, алопеция, гадене, повръщане, стоматит, диария и астения. Тежестта на нежеланите

реакции на доцетаксел може да бъде увеличена, когато доцетаксел се прилага в комбинация с

други химиотерапевтични агенти.

При комбинацията с трастузумаб са представени нежеланите лекарствени реакции (всички

степени), съобщени при ≥ 10%. Отчетена е повишена честота на сериозни НЛР (40% спрямо

31%) и НЛР степен 4 (34% спрямо 23%) при рамото на комбинация с трастузумаб в сравнение с

монотерапията с доцетаксел.

При комбинацията с капецитабин са представени най-честите нежелани лекарствени реакции,

свързани с лечението (≥ 5%), съобщени при изпитване фаза III при пациентки с рак на гърдата с

неуспешно лечение с антрациклин (вж. Кратката характеристика на продукта капецитабин).

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани често с доцетаксел:

Нарушения на имунната система

В повечето случаи, реакциите на свръхчувствителност възникват в рамките на няколко минути

след началото на инфузията с доцетаксел и обикновено са леки до умерени. Най-често

съобщаваните симптоми са зачервяване, обрив със или без сърбеж, стягане в гърдите, болки в

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

гърба, диспнея и треска или студени тръпки. Тежките реакции се характеризират с хипотония

и/или бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем (вж. точка 4.4).

Нарушения на нервната система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага редукция на дозата (вж. точки 4.2 и

4.4). Леките до умерени невросензорни признаци се характеризират с парестезия, дизестезия

или болка, включително парене. Невромоторните събития се характеризират главно със

слабост.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Наблюдавани са обратими кожни реакции, които по принцип са приемани за леки до умерени.

Реакциите се характеризират с обрив, включително локални ерупции главно по стъпалата и

дланите (включително тежък синдром ръка-крак), а също и по целите ръце, лицето или гръдния

кош, и често свързани със сърбеж. Обикновено ерупциите възникват в рамките на 1 седмица

след инфузията на доцетаксел. Не толкова често са съобщавани тежки симптоми като ерупции,

последвани от десквамация, които в редки случаи са довели до прекъсване или прекратяване на

лечението с доцетаксел (вж. точки 4.2 и 4.4). Тежките увреждания на ноктите се характеризират

с хипо- или хиперпигментация и понякога болка и онихолиза.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Обикновено реакциите на мястото на инфузията са леки и се състоят в хиперпигментация,

възпаление, зачервяване или сухота на кожата, флебит или екстравазация и оток на вената.

Задържането на течности включва събития като периферни отоци и не толкова често плеврален

излив, перикарден излив, асцит и наддаване на тегло. Периферните отоци обикновено започват

по долните крайници и могат да се генерализират с наддаване на тегло 3 kg и повече.

Задържането на течности е кумулативно по честота и тежест (вж. точка 4.4).

Табличeн списък на нежеланите реакции на Taxespira 100 mg/m² като монотерапия при рак на

гърдата

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекции (степен 3/4:

5,7%; включително

сепсис и пневмония,

фатални при 1,7%)

Инфекция свързана с

4 степен неутропения

(степен 3/4: 4,6%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен 4:

76,4%); анемия (степен

3/4: 8,9%); фебрилна

неутропения

Тромбоцитопения

(степен 4: 0,2%)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 5,3%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Нарушения на

нервната система

Периферна сензорна

невропатия

(степен 3: 4,1%);

периферна моторна

невропатия (степен 3/4:

4%) дисгеузия (тежка:

0,07%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4:

0,7%)

Сърдечна

недостатъчност

Съдови нарушения

Хипотония ;

хипертония;

кръвоизливи

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg доцетаксел (docetaxel) (като трихидрат).

20 mg/1

Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20 mg доцетаксел.

80 mg/4

Един флакон от 4 ml концентрат съдържа 80 mg доцетаксел.

120 mg/6

Един флакон от 6 ml концентрат съдържа 120 mg доцетаксел.

Помощно вещество с известно действие

20 mg/1

Всеки флакон от 1 ml концентрат съдържа 0,5 ml етанол, безводен (395 mg).

80 mg/4

Всеки флакон от 4 ml концентрат съдържа 2 ml етанол, безводен (1580 mg).

120 mg/6

Всеки флакон от 6 ml концентрат съдържа 3 ml етанол, безводен (2370 mg).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Концентратът е бледо жълт до кафяво-жълт разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Рак на гърдата

Taxespira в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид е показан за адювантно лечение на

пациентки с:

операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли,

операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли.

За пациентки с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, адювантната

терапия трябва да бъде ограничена до пациентки, подходящи да получават химиотерапия,

съгласно установените международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата

(вж. точка 5.1).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taxespira в комбинация с доксорубицин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата, които преди това не са получавали цитотоксично лечение за

това състояние.

Taxespira като монотерапия е показан за лечение на пациентки с локално напреднал или

метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

химиотерапия трябва да е включвала антрациклин или алкилиращ агент.

Taxespira в комбинация с трастузумаб е показан за лечение на пациентки с метастатичен рак на

гърдата със свръхекспресия на HER2 и които преди това не са били лекувани с химиотерапия за

метастатично заболяване.

Taxespira в комбинация с капецитабин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

терапия трябва да е включвала антрациклин.

Недребноклетъчен белодробен рак

Taxespira е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен

недребноклетъчен белодробен рак след неуспех на предходна химиотерапия.

Taxespira в комбинация с цисплатин е показан за лечение на пациенти с иноперабилен, локално

напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен рак при пациенти, които не са

получавали химиотерапия по повод това заболяване.

Рак на простатата

Taxespira в комбинация с преднизон или преднизолон e показан за лечение на пациенти с

хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата.

Стомашен аденокарцином

Taxespira в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за лечение на пациенти с

метастатичен стомашен аденокарцином, включително аденокарцином на гастроезофагеалната

връзка, които не са получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване.

Рак на главата и шията

Taxespira в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за индукционно лечение на

пациенти с локално напреднал сквамозноклетъчен карцином на главата и шията.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на доцетаксел трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия (вж. точка 6.6).

Препоръчителна доза

За рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на стомаха и рак на главата и шията,

може да се използва премедикация състояща се от перорален кортикостероид, като

дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти дневно) в продължение на 3 дни, като се

започне 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако няма противопоказания (вж. точка

4.4). За снижаване на риска от хематологична токсичност, може да се използва профилактично

гранулоцитен колонистимулиращ фактор (G-CSF).

При рак на простатата, имайки предвид съпътстващото приложение на преднизон или

преднизолон, препоръчваната схема на премедикация е перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3

часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка 4.4).

Доцетаксел се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Рак на гърдата

При адювантно лечение на операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли и без

засягане на лимфните възли, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

приложен 1 час

след доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

на всеки 3 седмици с

продължителност 6 цикъла (ТАС режим) (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

За лечение на пациентки с локално авансирал или метастатичен рак на гърдата,

препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

като монотерапия. При лечение от първи ред,

доцетаксел 75 mg/m

се прилага в комбинация с доксорубицин (50 mg/m

В комбинация с трастузумаб, препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

на всеки три

седмици, като трастузумаб се прилага ежеседмично. В хода на основното изпитване,

първоначалната инфузия на доцетаксел е започвана на следващия ден след първата доза

трастузумаб. Следващите дози доцетаксел са прилагани незабавно след приключване на

инфузията с трастузумаб, ако предходната доза трастузумаб е толерирана добре. За дозата и

приложението на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

В комбинация с капецитабин, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3

седмици заедно с капецитабин в доза 1 250 mg/m

два пъти дневно (в рамките на 30 минути

след хранене) в продължение на 2 седмици, последвани от 1-седмичен период на почивка. За

изчисляване дозата на капецитабин съобразно с телесната повърхност, вижте Кратката

характеристика на продукта капецитабин.

Недребноклетъчен белодробен рак

При пациенти, които не са подлагани до момента на химиотерапия, препоръчителната схема на

прилагане е доцетаксел 7 mg/m

последван незабавно от цисплатин 75 mg/m

в продължение на

30-60 минути. За лечение след неуспех на предходна химиотерапия, основаваща се на платина,

препоръчителната доза е 75 mg/m

като монотерапия.

Рак на простатата

Препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

. Преднизон или преднизолон 5 mg перорално

два пъти дневно се прилага непрекъснато (вж. точка 5.1).

Стомашен аденокарцином

Препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин

7 mg/m

като 1- до 3- часова инфузия (и двата само в ден 1), последвани от 5-флуороурацил

750 mg/m

дневно, приложен като 24-часова непрекъсната инфузия за 5 дни, която започва след

края на инфузията с цисплатин. Лечението се повтаря на всеки три седмици. Пациентите трябва

да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация за приложението на

цисплатин. За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва да се използва

профилактично G-CSF (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

Рак на глава и шия

Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация (преди и

след прилагането на цисплатин). За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва

да се използва профилактично G-CSF. Всички пациенти в рамото на доцетаксел в проучванията

ТАХ 323 и ТАХ 324, получават антибиотична профилактика.

Индукционна химиотерапия последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

За индукционно лечение на иноперабилен локално напреднал сквамозноклетъчен

карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин 75 mg/m

повече от 1 час, в ден първи,

последвани от 5-флуороурацил 750 mg/m

дневно като непрекъсната инфузия за пет дни.

Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за 4 цикъла. След химиотерапия, пациентите

трябва да получат лъчетерапия.

Индукционна химиотерапия последвана от химиолъчетерапия (ТАХ 324)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

За индукционно лечение на пациенти с локално напреднал (практически невъзможно

хирургично отстраняване, малка вероятност за хирургично лечение и с цел запазване на

органа) сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчителната

доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия в ден 1 последвана от цисплатин

100 mg/m

като 30-минутна до 3-часова инфузия, последвани от 5-флуороурацил

1 000 mg/m

дневно като продължителна инфузия за 4 дни. Тази схема се прилага на

всеки 3 седмици за 3 цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат

химиолъчетерапия.

За адаптиране на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Корекции на дозата по време на лечение

Общи

Доцетаксел трябва да се прилага, когато броят на неутрофилите е ≥ 1 500 клетки/mm

. При

пациенти, развили фебрилна неутропения, брой на неутрофилите < 500 клетки/mm

продължение на повече от една седмица, тежки или кумулативни кожни реакции или тежка

периферна невропатия по време на терапия с доцетаксел, дозата на доцетаксел трябва да се

намали от 100 mg/m

на 75 mg/m

и/или от 75 на 60 mg/m

. Ако пациентът продължи да

проявява тези реакции при доза 60 mg/m

лечението с доцетаксел трябва да се преустанови.

Адювантна терапия при рак на гърдата

Първична профилактика с G-CSF трябва да се обсъди при пациентки, получавали доцетаксел,

доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) адювантна терапия за рак на гърдата. При пациентките,

развиваващи фебрилна неутропения и/или неутропенична инфекция, дозата на доцетаксел

трябва да се намали на 60 mg/m² във всички последващи цикли (вж. точки 4.4 и 4.8). При

пациентки, развили стоматит 3-та или 4-та степен, дозата трябва да се намали до 60 mg/m².

В комбинация с цисплатин

При пациенти с първоначална доза 75 mg/m

доцетаксел в комбинация с цисплатин, на които

най-ниският брой на тромбоцитите по време на предишния курс на терапия е бил

< 25 000 клетки/mm

, или при пациенти с фебрилна неутропения, или при пациенти със

сериозна нехематологична токсичност, дозата на доцетаксел в следващите цикли трябва да се

намали на 65 mg/m

. За корекция на дозата на цисплатин, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

В комбинация с капецитабин

За адаптиране на дозата на капецитабин, вижте Кратка характеристика на продукта

капецитабин.

При пациенти, развиващи първи епизод на токсичност Степен 2, който персистира в

момента на следващия цикъл лечение с доцетаксел/капецитабин, отложете цикъла до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете със 100% от първоначалната доза.

При пациенти, развиващи втори епизод на токсичност Степен 2, или първи епизод на

токсичност Степен 3, по което и да е време от терапевтичния цикъл, отложете лечението

до затихване на явленията до степен 0-1 и продължете лечението с доцетаксел 55 mg/m

При всички последващи епизоди на токсичност, или каквато и да е проява на токсичност

от Степен 4, прекратете лечението с доцетаксел.

За модификации на дозата на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта

трастузумаб.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил

Ако възникне епизод на фебрилна неутропения, продължителна неутропения или

неутропенична инфекция въпреки приложението на G-CSF, дозата на доцетаксел трябва да

бъде намалена от 75 на 60 mg/m

. Ако възникнат последващи епизоди на усложнена

неутропения, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 60 на 45 mg/m

. В случай на

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

тромбоцитопения Степен 4, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75 на 60 mg/m

Пациентите на трябва да бъдат подлагани на последващи цикли с доцетаксел, докато

неутрофилите се възстановят до ниво > 1 500 клетки/mm

, а тромбоцитите се възстановят до

ниво > 100 000 клетки/mm

. Преустановете лечениено, ако тези токсични реакции персистират

(вж. точка 4.4).

Препоръчително адаптиране на дозата при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил (5-FU):

Токсичност

Корекция на дозата

Диария степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: след това намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Диария степен 4

Първи епизод: намалете дозата на доцетаксел и 5-FU с 20%.

Втори епизод: преустановете лечението.

Стоматит/мукозит

степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Трети епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Стоматит/мукозит

степен 4

Първи епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Втори епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

За корекция на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продуктите.

При основните SCCHN изпитвания, пациенти, които са развили усложнена неутропения

(включително продължителна неутропения, фебрилна неутропения, или инфекция), е

препоръчана употребата на G-CSF за осигуряване на профилактично покритие (напр. 6-15 ден)

във всички последващи цикли.

Специални популации

Пациенти с чернодробно увреждане

Въз основа на фармакокинетичните данни за доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен

агент, при пациенти с едновременно повишение на трансаминазите (ALT и/или AST) над

1,5 пъти горната граница на нормата (ГГН) и алкална фосфатаза над 2,5 пъти ГГН,

препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

(вж. точки 4.4 и 5.2). При пациентите със

серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН заедно с алкална фосфатаза

> 6 пъти ГГН, не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или AST

> 1,5 пъти ГГН, заедно с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 пъти ГГН; при

тези пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания. Няма налична информация за пациенти с чернодробно

увреждане, лекувани с доцетаксел в комбинация при другите показания.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Taxespira при назофарингеален карцином при деца на възраст

от 1 месец до 18 години все още не са установени.

Няма съответно приложение на Taxespira в педиатричната популация за показанията рак на

гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на простатата, стомашен карцином и рак на

главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран назофарингеален

карцином.

Старческа възраст

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, няма специални указания за употреба

при хора в старческа възраст.

В комбинация с капецитабин, при пациенти на възраст 60 и повече години, се препоръчва

намаляване на началната доза на капецитабин на 75% (вж. Кратката характеристика на

продукта капецитабин).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Пациенти с изходен брой на неутрофилите < 1 500 клетки/mm

Пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точки 4.4 и 4.2).

Противопоказанията за други лекарствени продукти също се прилагат, когато се комбинират с

доцетаксел.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При рак на гърдата и недребноклетъчен белодробен рак, премедикация, състояща се от

перорален кортикостероид като например дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти

дневно) в продължение на 3 дни с начало 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако не е

противопоказано, може да намали честотата и тежестта на задръжката на течности, както и на

тежестта на реакциите на свръхчувствителност. При рак на простатата, премедикацията е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.2).

Хематология

Неутропенията е най-честата нежелана лекарствена реакция на доцетаксел. Най-ниските нива

на неутрофилите се явяват при медиана 7 дни, но този период може да е по-къс при пациенти с

агресивна предходна терапия. При всички пациенти, получаващи доцетаксел трябва да се

извършва често проследяване на пълната кръвна картина. Пациентите могат да получат

следващ курс с доцетаксел когато неутрофилите се възстановят до ниво ≥ 1 500 клетки/mm

(вж. точка 4.2).

В случай на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в продължение на 7 или повече дни) в хода

на терапията с доцетаксел, се препоръчва намаляване на дозата при следващите курсове на

лечение или предприемане на подходящи симптоматични мерки (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (ТCF),

фебрилна неутропения и неутропенична инфекция са възниквали по-рядко, когато пациентите

са получавали профилактично G-CSF. Пациентите, лекувани с ТCF трябва да получават

профилактично G-CSF за снижаване на риска от усложнена неутропения (фебрилна

неутропения, продължителна неутропения или неутропенична инфекция). Пациентите,

лекувани с ТCF трябва да бъдат наблюдавани внимателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

При пациентки, лекувани с доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (ТАС),

фебрилната неутропения и/или неутропеничната инфекция се появяват по-рядко, когато

пациентките получават първична профилактика с G-CSF. Първична профилактика с G-CSF

трябва да се обмисли при пациентки, които получават адювантна терапия с ТАС за лечение на

рак на гърдата, за да се намали рискът от усложнена неутропения (фебрилна неутропения,

пролонгирана неутропения или неутропенична инфекция). Пациентки, получаващи ТАС,

трябва да бъдат мониторирани внимателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

Реакции на свръхчувствителност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пациентите трябва да бъдат под непосредствено наблюдение за реакции на

свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на

свръхчувствителност могат да се проявят в рамките на няколко минути след започване на

инфузията с доцетаксел, поради което е необходимо наличието на оборудване за лечение на

хипотония и бронхоспазъм. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, незначителните

симптоми като зачервяване или локални кожни реакции не налагат прекъсване на терапията.

Тежките реакции обаче, като тежка хипотония, бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем,

налагат незабавно прекратяване на терапията с доцетаксел и подходящо лечение. Пациентите

развили тежки реакции на свръхчувствителност не трябва да бъдат подлагани на нов контакт с

доцетаксел.

Кожни реакции

Наблюдавани са локализиран еритем по кожата на крайниците (дланите и ходилата) с оток

последвани от десквамация. Има съобщения за тежки симптоми като ерупции последвани от

десквамация, които водят до прекъсване или прекратяване на лечението с доцетаксел (вж. точка

4.2).

Задържане на течности

Пациентите с тежка задръжка на течности като например плеврален излив, перикарден излив и

асцит трябва да бъдат наблюдавани внимателно.

Респираторни нарушения

Съобщава се за остър респираторен дистрес синдром, интерстициална пневмония/пневмонит,

интерстициална белодробна болест, белодробна фиброза и дихателна недостатъчност, които

може да са свързани с фатален изход. Има съобщения за случаи на радиационен пневмонит при

пациенти, получаващи съпътстваща лъчетерапия.

Ако се развият нови или се влошат белодробните симптоми, пациентите трябва да се

наблюдават внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват подходящо. До поставяне на

диагноза се препоръчва прекъсване на терапията с доцетаксел. Ранното прилагане на

поддържащи мерки може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва внимателно да се

оцени ползата от възобновяване на лечението с доцетаксел.

Пациенти с чернодробно увреждане

При пациенти, лекувани с доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен агент, които имат

серумни нива на трансаминазите (ALT и/или AST) над 1,5 пъти ГГН едновременно със серумни

нива на алкалната фосфатаза над 2,5 пъти ГГН, е налице по-висок риск от развитие на тежки

нежелани реакции като например смърт от интоксикация, включително сепсис и

гастроинтестинален кръвоизлив, който може да бъде фатален, фебрилна неутропения,

инфекции, тромбоцитопения, стоматит и астения. Ето защо, препоръчителната доза на

доцетаксел при пациентите с повишени стойности на функционалните чернодробни

изследвания (ФЧИ) е 75 mg/m

и ФЧИ трябва да се извършват преди началото на лечението и

преди всеки цикъл (вж. точка 4.2).

При пациентите с нива на серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН,

едновременно с нива на серумна алкална фосфатаза > 6 пъти ГГН, не може да се препоръча

редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или AST

> 1,5 пъти ГГН и с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези

пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага,

освен при стриктни показания. Няма данни за пациенти с чернодробно увреждане, лекувани с

доцетаксел в комбинация при другите показания.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пациенти с бъбречно увреждане

Няма данни за пациенти с тежко увредена бъбречна функция, лекувани с доцетаксел.

Нервна система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Кардиотоксичност

При пациенти, получаващи доцетаксел в комбинация с трастузумаб, е наблюдавана сърдечна

недостатъчност, особено след химиотерапия, включваща антрациклин (доксорубицин или

епирубицин). Тя може да бъде умерена до тежка и е свързана със смъртни случаи (вж. точка

4.8).

Когато пациентите са кандидати за лечение с доцетаксел в комбинация с трастузумаб, те трябва

да бъдат подложени на първоначална кардиологична оценка. След това, в хода на лечението

сърдечната функция трябва да се проследява (напр. на всеки 3 месеца) с оглед откриването на

пациенти, които биха могли да развият сърдечна дисфункция. За повече подробности, вижте

Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

Нарушения на очите

Има съобщения за кистоиден макулен едем (КМЕ) при пациенти, лекувани с доцетаксел.

Пациентите с нарушено зрение трябва незабавно да бъдат подложени на пълен офталмологичен

преглед. В случай, че се диагностицира КМЕ, лечението с доцетаксел трябва да се прекрати и

да се започне подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Други

По време на лечението трябва да се прилагат контрацептивни мерки и от мъже и от жени, при

мъже поне 6 месеца след спирането му (вж. точка 4.6).

Едновременната употреба на доцетаксел с мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. кетоконазол,

итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир,

телитромицин и вориконазол) трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Допълнителни предпазни мерки при употреба при адювантно лечение на рак на гърдата

Усложнена неутропения

При пациентки, развили усложнена неутропения (продължителна неутропения, фебрилна

неутропения или инфекция), трябва да се обмисли прилагането на G-CSF и намаляване на

дозата (вж. точка 4.2).

Стомашно-чревни реакции

Симптоми като ранни коремни болки или чувствителност, фебрилитет, диария с или без

неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да

бъдат оценени и лекувани незабавно.

Застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН)

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за симптоми на застойна сърдечна недостатъчност по

време на лечението и в хода на периода на проследяване. При пациенти, лекувани със схемата

ТАС за рак на гърдата със засягане на лимфните възли е установен по-висок риск от ЗСН по

време на първата година след лечението (вж. точки 4.8 и 5.1).

Левкемия

При пациенти, лекувани с доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (TAC), рискът от късна

миелодисплазия или миелоидна левкемия изисква проследяване на хематологичните

показатели.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пациенти с 4+ лимфни възли

Тъй като ползата, наблюдавана при пациенти с 4+ лимфни възли не е статистически значима по

отношение на преживяемостта без заболяване (DFS) и общата преживяемост (OS),

положителното съотношение полза/риск за TAC при пациенти с 4+ лимфни възли не е напълно

доказано при окончателния анализ (вж. точка 5.1).

Хора в старческа възраст

Има ограничени данни за пациенти на възраст > 70 години относно употребата на доцетаксел в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

При проучване върху рак на простатата при 333 пациенти, лекувани с доцетаксел на всеки 3

седмици, 209 пациенти са били на възраст 65 или повече години и 68 пациенти са били на

възраст над 75 години. При пациентите, лекувани с доцетаксел на всеки 3 седмици, честотата

на свързаните с лечението промени в ноктите е била ≥ 10% по-висока при пациентите на

възраст 65 и повече години, в сравнение с по-младите пациенти. Честотата на свързаните с

лечението фебрилитет, диария, анорексия и периферен едем е била ≥ 10% по-висока при

пациентите на възраст 75 и повече години в сравнение с тези под 65 години.

От 300 (221 пациенти във фаза ІІІ частта от проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта)

пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил при проучването

за стомашен рак, 74 са били на възраст 65 или повече години и 4 пациенти са били на възраст

75 или повече години. Честотата на сериозните нежелани събития е била по-висока при хора в

старческа възраст в сравнение с по-младите пациенти. Следните нежелани събития (всички

степени): летаргия, стоматит, неутропенична инфекция са възникнали с честота ≥ 10% по-

висока при пациентите на възраст 65 или повече години в сравнение с по-младите пациенти.

Хората в старческа възраст, лекувани с ТСF трябва да бъдат наблюдавани внимателно.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа 50 об. % етанол (алкохол), т.е. до 0,395 g (0,5 ml) на ml.

20 mg/1

Това е еквивалентно на 10 ml бира или 4 ml вино на флакон 1 ml.

80 mg/4

Това е еквивалентно на 40 ml бира или 17 ml вино на флакон 4 ml.

120 mg/6

Това е еквивалентно на 60 ml бира или 25 ml вино на флакон 6 ml.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, като

пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени ефектите на други

лекарствени продукти.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да наруши способността на пациентите

да шофират или работят с машини.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro проучванията са показали, че метаболизмът на доцетаксел може да се промени при

едновременно прилагане на вещества, които индуцират, инхибират или се метаболизират от

(поради което могат конкурентно да инхибират ензимите) цитохром Р450-3А като например

циклоспорин, кетоконазол и еритромицин. Поради това, при лечение на пациенти, получаващи

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

едновременно тези лекарствени продукти трябва да се проявява повишено внимание, тъй като е

налице потенциал за значимо взаимодействие.

В случай на комбинация с CYP3A4 инхибитори, появата на нежелани реакции на доцетаксел

може да се повиши в резултат на намален метаболизъм. Ако едновременната употреба на

мощен инхибитор на CYP3A4 (напр. кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир,

нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин и вориконазол) не може да се

избегне, е необходимо внимателно клинично проследяване и може да е подходящо коригиране

на дозата на доцетаксел по време на лечението с мощен инхибитор на CYP3A4 (вж. точка 4.4).

При фармакокинетично проучване със 7 пациенти, едновременното приложение на доцетаксел

с мощния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до значително намаление на клирънса на

доцетаксел с 49%.

Фармакокинетиката на доцетаксел в присъствието на преднизон е изследвана при пациенти с

метастатичен рак на простатата. Доцетаксел се метаболизира от CYP3A4, а за преднизон е

известно, че индуцира CYP3A4. Не е наблюдаван статистически значим ефект на преднизон

върху фармакокинетиката на доцетаксел.

Доцетаксел се свързва във висока степен с протеините (> 95%). Въпреки че евентуалните in vivo

взаимодействия на доцетаксел с едновременно прилагани лекарствени продукти не са

официално изследвани, in vitro взаимодействията със свързаните във висока степен с

протеините средства като еритромицин, дифенхидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин,

салицилати, сулфаметоксазол и натриев валпроат, не повлияват свързването на доцетаксел с

протеините. Освен това, дексаметазон не повлиява свързването на доцетаксел с протеините.

Доцетаксел не повлиява свързването на дигитоксин.

Фармакокинетиката на доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид не се повлиява от

едновременното им приложение. Ограничени данни от едно неконтролирано проучване

допускат взаимодействие между доцетаксел и карбоплатин. При комбиниране с доцетаксел,

клирънсът на карбоплатин е с около 50% по-висок от стойностите, съобщени преди това при

монотерапия с карбоплатин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма информация относно употребата на доцетаксел при бременни жени. Доказано е, че

доцетаксел е ембриотоксичен и фетотоксичен при зайци и плъхове и понижава фертилитета

при плъхове. Както и други цитотоксични лекарствени продукти, така и доцетаксел може да

предизвика увреждане на фетуса, когато се прилага на бременни жени. Поради това, доцетаксел

не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е изрично показан.

Жени с детероден потенциал, които получават доцетаксел, трябва да бъдат съветвани да

избягват забременяване, както и да уведомят лекуващия си лекар незабавно, ако това се случи.

Кърмене

Доцетаксел е липофилно вещество, но не е известно дали се екскретира в кърмата.

Следователно, поради потенциала за нежелани реакции при кърмачета, кърменето трябва да се

преустанови по време на лечение с доцетаксел.

Контрацепция при мъже и жени

По време на лечението трябва да се използва ефективен метод за контрацепция.

Фертилитет

При неклинични проучвания, доцетаксел има генотоксични ефекти и може да повлияе на

мъжкия фертилитет (вж. точка 5.3). Поради това се препоръчва на мъжете, лекувани с

доцетаксел, да не създават деца по време на и до 6 месеца след лечението и да потърсят съвет

относно консервирането на сперма преди лечението.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност за всички показания

Нежеланите реакции, приети за възможно или вероятно свързани с прилагането на доцетаксел,

са получени при:

1 312 и 121 пациенти, които са получавали съответно 100 mg/m² и 75 mg/m² доцетаксел

като монотерапия;

258 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с доксорубицин;

406 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с цисплатин;

92 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с трастузумаб;

255 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с капецитабин;

332 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с преднизон или

преднизолон (представени са клинично значимите свързани с лечението нежелани

лекарствени реакции);

1 276 пациенти (744 и 532 съответно при TAX 316 и GEICAM 9 805), които са получавали

доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (представени са клинично

значимите свързани с лечението нежелани лекарствени реакции);

300 пациенти със стомашен аденокарцином (221 пациенти във фаза ІІІ частта от

проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта), които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

174 и 251 пациенти с рак на главата и шията, които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

Тези реакции са описани посредством Общите Критерии за Токсичност на NCI (степен 3 = Ст3;

степен 3-4 = Ст3/4; степен 4 = Ст4) и терминологията на COSTART и на MedDRA.

По честота са дефинирани като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват

в низходящ ред по отношение на тежестта.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции на доцетаксел самостоятелно са:

неутропения (която е била обратима и некумулативна; денят медиана на най-ниска стойност е

бил 7-ми, а средната продължителност на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

) е била 7 дни),

анемия, алопеция, гадене, повръщане, стоматит, диария и астения. Тежестта на нежеланите

реакции на доцетаксел може да бъде увеличена, когато доцетаксел се прилага в комбинация с

други химиотерапевтични агенти.

При комбинацията с трастузумаб са представени нежеланите лекарствени реакции (всички

степени) съобщени при ≥ 10%. Отчетена е повишена честота на сериозни НЛР (40% спрямо

31%) и НЛР степен 4 (34% спрямо 23%) при рамото на комбинация с трастузумаб в сравнение с

монотерапията с доцетаксел.

При комбинацията с капецитабин са представени най-честите нежелани лекарствени реакции,

свързани с лечението (≥ 5%), съобщени при изпитване фаза III при пациентки с рак на гърдата с

неуспешно лечение с антрациклин (вж. Кратката характеристика на продукта капецитабин).

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани често с доцетаксел:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на имунната система

В повечето случаи, реакциите на свръхчувствителност възникват в рамките на няколко минути

след началото на инфузията с доцетаксел и обикновено са леки до умерени. Най-често

съобщаваните симптоми са зачервяване, обрив със или без сърбеж, стягане в гърдите, болки в

гърба, диспнея и треска или студени тръпки. Тежките реакции се характеризират с хипотония

и/или бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем (вж. точка 4.4).

Нарушения на нервната система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага редукция на дозата (вж. точки 4.2 и

4.4). Леките до умерени невросензорни признаци се характеризират с парестезия, дизестезия

или болка, включително парене. Невромоторните събития се характеризират главно със

слабост.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Наблюдавани са обратими кожни реакции, които по принцип са приемани за леки до умерени.

Реакциите се характеризират с обрив, включително локални ерупции главно по стъпалата и

дланите (включително тежък синдром ръка-крак), а също и по целите ръце, лицето или гръдния

кош, и често свързани със сърбеж. Обикновено ерупциите възникват в рамките на 1 седмица

след инфузията на доцетаксел. Не толкова често са съобщавани тежки симптоми като ерупции

последвани от десквамация, които в редки случаи са довели до прекъсване или прекратяване на

лечението с доцетаксел (вж. точки 4.2 и 4.4). Тежките увреждания на ноктите се характеризират

с хипо- или хиперпигментация и понякога болка и онихолиза.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Обикновено реакциите на мястото на инфузията са леки и се състоят в хиперпигментация,

възпаление, зачервяване или сухота на кожата, флебит или екстравазация и оток на вената.

Задържането на течности включва събития като периферни отоци и не толкова често плеврален

излив, перикарден излив, асцит и наддаване на тегло. Периферните отоци обикновено започват

по долните крайници и могат да се генерализират с наддаване на тегло 3 kg и повече.

Задържането на течности е кумулативно по честота и тежест (вж. точка 4.4).

Табличeн списък на нежеланите реакции на Taxespira

100 mg/m² като монотерапия при рак на

гърдата

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекции (степен 3/4:

5,7%; включително

сепсис и пневмония,

фатални при 1,7%)

Инфекция свързана с

4 степен неутропения

(степен 3/4: 4,6%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен 4:

76,4%); анемия (степен

3/4: 8,9%); фебрилна

неутропения

Тромбоцитопения

(степен 4: 0,2%)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 5,3%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Нарушения на

нервната система

Периферна сензорна

невропатия

(степен 3: 4,1%);

периферна моторна

невропатия (степен 3/4:

4%) дисгеузия (тежка:

0,07%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4:

1,7%)

Сърдечна

недостатъчност

Съдови нарушения

Хипотония ;

хипертония;

кръвоизливи

Респираторни, гръдни

и медиастинални

нарушения

Диспнея (тежка: 2,7%)

Стомашно-чревни

нарушения

Стоматит (степен 3/4:

5,3%);

диария (степен 3/4: 4%);

гадене (степен 3/4: 4%);

повръщане (степен 3/4:

Констипация (тежък:

0,2%); коремна болка

(тежка: 1%);

стомашно-чревен

кръвоизлив (тежък:

0,3%)

Езофагит (тежък:

0,4%)

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

Алопеция; кожни

реакции (степен 3/4:

5,9%); нарушения на

ноктите (тежки: 2,6%)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия (тежка: 1,4%)

Aртралгия

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Задържане на течности

(тежко: 6,5%)

астения (тежка: 11,2%);

болка

Реакции на мястото

на инфузия;

гръдна болка без

сърдечно засягане

(тежка: 0,4%)

Изследвания

Степен 3/4 увеличен

билирубин в кръвта

(< 5%); степен 3/4

увелчена алкална

фосфатаза в кръвта

(< 4%); степен 3/4

увеличен AST (<

3%); степен 3/4

увеличен ALT (< 2%)

Описание на избрани нежелани реакции на Taxespira 100

mg/m² като монотерапия при рак на

гърдата

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки: епизоди на кървене свързани с тромбоцитопения 3/4 степен.

Нарушения на нервната система

Данни за обратимост са налице при 35,3% от пациентите, развили невротоксичност след

лечение с доцетаксел 100 mg/m

като монотерапия. Явленията са отзвучали спонтанно в

рамките на 3 месеца.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки: един случай на алопеция необратима в края на проучването. 73% от кожните

реакции са обратими в рамките на 21 дни.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Медианата на кумулативната доза до прекратяване на лечението е била повече от 1 000 mg/m

мeдианата на времето до възстановяване от задръжането на течности е било 16,4 седмици (в

рамките от 0 до 42 седмици). Началото на умерено до тежко задържане е забавено (медиана на

кумулативната доза: 818,9 mg/m

) при пациенти с премедикация в сравнение с пациенти без

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

премедикация (медиана на кумулативната доза: 489,7 mg/m

); при някои пациенти, обаче, е

съобщено в ранните курсове на лечението.

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75 mg/m² монотерапия при

недребноклетъчен рак на белия дроб

Системо-органни класове

по MedDRA

Много чести нежелани реакции

Чести нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Инфекции (степен 3/4: 5%)

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Неутропения (степен 4: 54,2%);

анемия (степен 3/4: 10,8%);

тромбоцитопения (степен 4: 1,7%)

Фебрилна неутропения

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

(нетежка)

Нарушения на метаболизма

и храненето

Анорексия

Нарушения на нервната

система

Периферна сензорна невропатия

(степен 3/4: 0,8%)

Периферна моторна

невропатия (степен 3/4:

2,5%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (нетежка);

Съдови нарушения

Хипотония

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4: 3,3%);

cтоматит (степен 3/4: 1,7%);

повръщане (степен 3/4: 0,8%);

диария (степен 3/4: 1,7%)

Констипация

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Алопеция; кожнa реакция (степен

3/4: 0,8%)

Нарушения на ноктите

(тежки: 0,8%)

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Миалгия

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Астения (тежка: 12,4%); задържане

на течности (тежко: 0,8%); болка

Изследвания

Степен 3/4 повишен

билирубин в кръвта (< 2%)

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75 mg/m² в комбинация с доксорубицин

при рак на гърдата

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести

нежелани реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекция (степен

3/4: 7,8%)

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Неутропения (степен

4: 91,7%); анемия

(степен 3/4: 9,4%);

фебрилна

неутропения;

тромбоцитопения

(степен 4: 0,8%)

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

(степен 3/: 1,2%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на нервната

система

Периферна сензорна

невропатия (степен 3:

0,4%)

Периферна моторна

невропатия (степен

3/4: 0,4%)

Сърдечни нарушения

Сърдечна

недостатъчност;

аритмия (нетежка)

Съдови нарушения

Хипотония

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4:

5%); стоматит

(степен 3/4: 7,8%);

диария (степен 3/4:

6,2%); повръщане

(степен 3/4: 5%);

констипация

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Алопеция;

нарушения на

ноктите (тежки:

0,4%); кожна реакция

(не тежка)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Астения (тежка:

8,1%); задържане на

течности (тежко:

1,2%); болка

Реакции на мястото

на инфузия

Изследвания

Степен 3/4 повишен

билирубин в кръвта

(< 2,5%); степен 3/4

повишена алкална

фосфатаза в кръвта

(< 2,5%)

Степен 3/4 повишен

AST (< 1%);

степен 3/4 повишен

ALT (< 1%)

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75 mg/m² в комбинация с цисплатин при

недребноклетъчен рак на белия дроб

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекция (степен 3/4:

5,7%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен 4:

51,5%); анемия (степен

3/4: 6,9%);

тромбоцитопения

(степен 4: 0,5%)

Фебрилна

неутропения

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 2,5%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Нарушения на

нервната система

Периферна сензорна

невропатия (степен 3:

3,7%); периферна

моторна невропатия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(степен 3/4: 2%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4:

0,7%)

Сърдечна

недостатъчност

Съдови нарушения

Хипотония (степен

3/4: 0,7%)

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4:

9,6%); повръщане

(степен 3/4: 7,6%);

диария (степен 3/4:

6,4%); стоматит (степен

3/4: 2%)

Констипация

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

Алопеция; нарушения

на ноктите (тежки:

0,7%); кожни реакции

(степен 3/4: 0,2%)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия (тежка: 0,5%)

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Астения (тежка:

9,9%);задържане на

течности (тежко: 0,7%);

треска (G3/4: 1,2%)

Реакция на мястото

на инфузия; болка

Изследвания

Степен 3/4 повишен

билирубин в кръвта

(2,1%); степен 3/4

повишен ALT (1,3%)

степен 3/4 повишен

AST (0,5%); степен

3/4 повишена

алкална фосфатаза в

кръвта (0,3%)

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 100

mg/m² в комбинация с трастузумаб

при рак на гърдата

Системо-органни класове по

MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани реакции

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Неутропения (степен 3/4: 32%);

фебрилна неутропения (включва

и неутропения, свъзана с треска

и употреба на антибиотици) или

неутропеничен сепсис;

Нарушения на метаболизма и

храненето

Анорексия

Психични нарушения

Инсомния

Нарушения на нервната

система

Парестезии главоболие; промяна

на вкуса; хипестезия

Нарушения на очите

Увеличена лакримация;

конюнктивит

Сърдечни нарушения

Сърдечна недостатъчност

Съдови нарушения

Лимфедем

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Епистаксис фаринго-

ларингеална болка; назофарингит

; диспнея; кашлица; ринорея

Стомашно-чревни нарушения

Гадене; диария; повръщане;

констипация; стоматит;

диспепсия; коремна болка

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Алопеция; еритема; обрив;

нарушения на ноктите

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Миалгия; артралгия; болка в

крайниците; болка в костите;

болка в гърба

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Астения; периферен оток; треска;

умора; възпаление на

лигавиците; болка; грипоподобно

заболяване; гръдна болка;

студени тръпки

Летаргия

Изследвания

Повишено тегло

Описание на избрани нежелани реакции на Taxespira 100 mg/m² в комбинация с трастузумаб

при рак на гърдата

Сърдечни нарушения

Симптоматична сърдечна недостатъчност е докладвана при 2,2% от пациентите, получили

доцетаксел плюс трастузумаб в сравнение с 0% от пациентите, получили доцетаксел като

монотерапия. В рамото на доцетаксел плюс трастузумаб, 64% са получавали предходна

антрациклинова адювантна терапия, в сравнение с 55% в рамото на доцетаксел, приложен като

монотерапия.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести: Хематологичната токсичност е увеличена при пациенти получаващи трастузумаб

и доцетаксел, в сравнение с доцетаксел като монотерапия (32% степен 3/4 неутропения спрямо

22%, отчетени по NCI-CTC критерии). Да се отбележи, че е вероятно това да е недооценено,

тъй като е известно, че доцетаксел като монотерапия в доза от 100 mg/m

води до неутропения

при 97% от пациентите, 76% степен 4, на базата на най-ниската стойност на броя на кръвните

клетки. Честотата на фебрилна неутропения/неутропеничен сепсис също е повишена при

пациенти, лекувани с Herceptin плюс доцетаксел (23% спрямо 17% при пациенти, лекувани с

доцетаксел като монотерапия).

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75

mg/m² в комбинация с капецитабин

при рак на гърдата

Системо-органни класове по

MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Орална кандидоза (степен

3/4: < 1%)

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Неутропения (степен 3/4: 63%);

анемия (степен 3/4: 10%)

Тромбоцитопения (степен

3/4: 3%)

Нарушения на метаболизма и

храненето

Анорексия (степен 3/4: 1%);

намален апетит

Дехидратация (степен 3/4:

2%);

Нарушения на нервната

система

Дисгеузия (степен 3/4: < 1%);

парестезия (степен 3/4: < 1%)

Замайване; главоболие

(степен 3/4: < 1%);

периферна невропатия

Нарушения на очите

Увеличена лакримация

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Фаринголарингеална болка

(степен 3/4: 2%)

Диспнея (степен 3/4: 1%);

кашлица (степен 3/4:

< 1%); епистаксис (степен

3/4: < 1%)

Стомашно-чревни нарушения

Стоматит (степен 3/4: 18%);

диария (степен 3/4: 14%); гадене

(степен 3/4: 6%); повръщане

(степен 3/4: 4%); констипация

Горна коремна болка;

сухота в устата

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(степен 3/4: 1%); коремна болка

(степен 3/4: 2%); диспепсия

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Синдром ръка-крак (степен 3/4:

24%); алопеция (степен 3/4: 6%);

нарушения на ноктите (степен

3/4: 2%)

Дерматит; еритематозен

обрив (степен 3/4: < 1%);

промяна в цвета на

ноктите; онихолиза

(степен 3/4: 1%)

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Миалгия (степен 3/4: 2%);

артралгия (степен 3/4: 1%)

Болка в крайниците

(степен 3/4: < 1%); болка в

гърба (степен 3/4: 1%);

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Астения (степен 3/4: 3%); треска

(степен 3/4: 1%); умора/слабост

(степен 3/4: 5%); периферен оток

(степен 3/4: 1%);

Летаргия; болка

Изследвания

Намалено тегло; степен 3/4

повишен билирубин в

кръвта (9%)

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75

mg/m² в комбинация с преднизон или

преднизолон при рак на простатата

Системо-органни класове по

MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани реакции

Инфекции и инфестации

инфекция (степен 3/4: 3,3%)

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Неутропения (степен 3/4: 32%);

анемия (степен 3/4: 4,9%)

Тромбоцитопения; (степен

3/4: 0,6%); фебрилна

неутропения

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 0,6%)

Нарушения на метаболизма и

храненето

Анорексия (степен 3/4: 0,6%)

Нарушения на нервната

система

Периферна сензорна

невропатия (степен 3/4: 1,2%);

дисгеузия (степен 3/4: 0%)

Периферна моторна

невропатия (степен 3/4: 0%)

Нарушения на очите

Увеличена лакримация

(степен 3/4: 0,6%)

Сърдечни нарушения

Намалена сърдечна

левокамерна функция

(степен 3/4: 0,3%)

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Епистаксис (степен 3/4: 0%);

диспнея (степен 3/4: 0,6%);

кашлица (степен 3/4: 0%)

Стомашно-чревни нарушения

Гадене (степен 3/4: 2,4%);

диария (степен 3/4: 1,2%);

стоматит/фарингит (степен 3/4:

0,9%); повръщане (степен 3/4:

1,2%)

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Алопеция; нарушения на

ноктите (не тежки)

Ексфолиативен обрив

(степен 3/4: 0,3%)

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Артралгия (степен 3/4:

0,3%); миалгия (степен 3/4:

0,3%)

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Умора (степен 3/4: 3,9%);

задържане на течности (тежко:

0,6%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Табличен списък на нежеланите реакции при адювантна терапия с Taxespira 75

mg/m² в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид при пациентки с рак на гърдата със засягане на

лимфните възли (TAX 316) и без засягане на лимфните възли (GEICAM 9805) - сборни данни

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести

нежелани реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекция (степен 3/4:

2,4%); неутропенична

инфекция (степен 3/4:

2,6%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Анемия (степен 3/4:

3,0%); неутропения

(степен 3/4: 59,2%);

тромбоцитопения

(степен 3/4: 1,6%);

фебрилна неутропения

(степен 3/4:

неприложимо)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 0,6%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия (степен 3/4:

1,5%)

Нарушения на

нервната система

Дисгеузия (степен 3/4:

0,6%); периферна

сензорна невропатия

(степен 3/4:<0,1%)

Периферна моторна

невропатия (степен

3/4: 0%)

Синкоп (степен 3/4:

0%) невротоксичност

(степен 3/4: 0%)

сомнолентност

(степен 3/4: 0%)

Нарушения на очите

Конюнктивит (степен

3/4:<0,1%)

Увеличена

лакримация (степен

3/4: <0,1%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4:

0,2%)

Съдови нарушения

Горещи вълни (степен

3/4: 0,5%)

Хипотония (степен

3/4: 0%) флебит

(степен 3/4: 0%)

Лимфедем (степен

3/4: 0%)

Респираторни, гръдни

и медиастинални

нарушения

кашлица (степен 3/4:

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4:

5,0%); стоматит

(степен 3/4: 6,0%);

повръщане (степен 3/4:

4,2%); диария (степен

3/4: 3,4%);

констипация (степен

3/4: 0,5%)

Коремна болка

(степен 3/4: 0,4%)

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

Алопеция

(персистираща: <3%);

нарушения на кожата

(G3/4: 0,6%)

нарушения на ноктите

(G3/4: 0,4%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия (степен 3/4:

0,7%); артралгия

(степен 3/4: 0,2%)

Нарушения на

възпроизводителната

система и гърдата

Аменорея (степен 3/4:

неприложимо)

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Астения (степен 3/4:

10,0%); пирексия

(степен 3/4:

неприложимо);

периферен оток

(степен 3/4: 0,2%)

Изследвания

Увеличаване на

теглото (степен 3/4:

0%); намаляване на

теглото (степен 3/4:

0,2%)

Описание на избрани нежелани реакции при адювантна терапия с Taxespira 75 mg/m² в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид при пациентки с рак на гърдата със засягане на

лимфните възли (TAX 316) и без засягане на лимфните възли (GEICAM 9805)

Нарушения на нервната система

Наблюдавана е периферна сензорна невропатия, която продължава по време на периода на

проследяване при 10 от 84-те пациенти с периферна сензорна невропатия в края на

химиотерапията в клинично изпитване при рак на гърдата със засягане на лимфните възли

(TAX316).

Сьрдечни нарушения

При проучването TAX316, 26 пациенти (3,5%) в TAС рамото и 17 пациенти (2,3%) във FAC

рамото са имали застойна сърдечна недостатъчност. Всички, с изключение на един пациент от

всяко рамо, са диагностицирани със ЗСН повече от 30 дни след периода на лечение. Двама

пациенти от TAС рамото и 4 пациенти от FAC рамото са починали поради сърдечна

недостатъчност.

При проучването GEICAM 9805, 3 пациенти (0,6%) в TAС рамото и 3 пациенти (0,6%) във FAC

рамото са развили застойна сърдечна недостатъчност по време на периода на проследяване.

Един пациент в TAС рамото е починал поради дилатативна кардиомиопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

При проучването TAX316 алопеция, персистираща по време на периода на проследяване след

края на химиотерапията, е наблюдавана при 687 от 744 TAС пациенти и 645 от 736 FAC

пациенти.

В края на периода на проследяване (действителна медиана на времето на проследяване 96

месеца), персистираща алопеция е наблюдавана при 29 TAC пациенти (3,9%) и 16 FAC

пациенти (2,2%).

При проучването GEICAM 9805 е наблюдавана алопеция, персистираща в периода на

проследяване (медиана на времето на проследяване 10 години и 5 месеца), която е продължила

при 49 пациенти (9,2%) в TAС рамото и 35 пациенти (6,7%) във FAC рамото. Алопеция,

свързана с изпитваното лекарство, е започнала или се е влошила по време на периода на

проследяване при 42 пациенти (7,9%) в TAС рамото и 30 пациенти (5,8%) във FAC рамото.

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Наблюдавана е аменорея, която продължава по време на периода на проследяване при 121

пациентки от 202-те пациентки с аменорея в края на химиотерапията при проучването TAX316.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

При проучването GEICAM 9805 е наблюдавана аменорея, персистираща в периода на

проследяване (медиана на времето на проследяване 10 години и 5 месеца), която е продължила

при 18 пациенти (3,4%) в TAС рамото и 5 пациенти (1,0%) във FAC рамото.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

При проучването TAX316, периферен оток, персистиращ по време на периода на проследяване,

е наблюдаван при 19 пациенти от 119-те пациенти с периферен оток в ТАС рамото и при 4

пациенти от 23-ма пациенти с периферен оток във FAC рамото.

При проучването GEICAM 9805, лимфедем е бил наблюдаван при 4 от 5 пациенти в TAС

рамото и при 1 от 2 пациенти във FAC рамото в края на химиотерапията, и не е отзвучал по

време на периода на проследяване (медиана на времето на проследяване 10 години и 5 месеца).

Наблюдавана е астения, персистираща в периода на проследяване (медиана на времето на

проследяване 10 години и 5 месеца), която е продължила при 12 пациенти (2,3%) в TAС рамото

и 4 пациенти (0,8%) във FAC рамото.

Остра левкемия/миелодиспластичен синдром

След 10 години проследяване при проучването TAX316, остра левкемия е съобщена при 4 от

744 TAC пациенти и при 1 от 736 FAC пациенти. Миелодиспластичен синдром е съобщен при 2

от 744 TAC пациенти и при 1 от 736 FAC пациенти.

След 10-годишен период на проследяване в проучването GEICAM 9805, остра левкемия е

настъпила при един от 532 (0,2%) от пациентите в TAС рамото. Не са съобщени случаи при

пациенти във FAC рамото. В нито една от групите не са диагностицирани пациенти с

миелодиспластичен синдром.

Неутропенични усложнения

Таблицата по-долу показва, че честотата на неутропения, фебрилна неутропения и

неутропенична инфекция от 4-та степен е намаляла при пациенти, които са получили първична

профилактика с G-CSF, след като тя е станала задължителна за TAC рамото в изпитването

GEICAM.

Неутропенични усложнения при пациенти, получаващи TAC със или без първична

профилактика с G-CSF (GEICAM 9 805)

Без първична G-CSF

профилактика

(n = 111)

n (%)

С първична G-CSF

профилактика

(n = 421)

n (%)

Неутропения (степен 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Фебрилна неутропения

28 (25,2)

23 (5,5)

Неутропенична инфекция

14 (12,6)

21 (5,0)

Неутропенична инфекция

(степен 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75 mg/m² в комбинация с цисплатин и 5-

флуороурацил при стомашен аденокарцином

Системо-органни класове

по MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Неутропенична инфекция;

инфекция (степен 3/4: 11,7%)

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Анемия (степен 3/4: 20,9%);

неутропения (степен 3/4: 83,2%);

тромбоцитопения (степен 3/4:

8,8%); фебрилна неутропения

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 1,7%)

Нарушения на метаболизма

и храненето

Анорексия (степен 3/4: 11,7%)

Нарушения на нервната

система

Периферна сензорна невропатия

(степен 3/4: 8,7%)

Замайване (степен 3/4: 2,3%);

периферна моторна

невропатия (степен 3/4: 1,3%)

Нарушения на очите

Увеличена лакримация

(степен 3/4: 0%)

Нарушения на ухото и

лабиринта

Нарушения на слуха

(степен 3/4: 0%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4: 1,0%).

Стомашно-чревни

нарушения

Диария (степен 3/4: 19,7%);

гадене (степен 3/4: 16%);

стоматит (степен 3/4: 23,7%);

повръщане (степен 3/4: 14,3%)

Констипация (степен 3/4:

1,0%); стомашно-чревна болка

(степен 3/4: 1,0%);

езофагит/дисфагия/болка при

преглъщане (степен 3/4: 0,7%)

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Алопеция (степен 3/4: 4,0%)

Обрив със сърбеж (степен 3/4:

0,7%); нарушения на ноктите

(степен 3/4: 0,7%);

ексфолиация на кожата

(степен 3/4: 0%)

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Летаргия (степен 3/4: 19,0%);

треска (степен 3/4: 2,3%);

задържане на течности

(тежко/животозастрашаващо:

Описание на избрани нежелани реакции на Taxespira 75 mg/m² в комбинация с цисплатин и 5-

флуороурацил при стомашен аденокарцином

Нарушения на кръвта и лимфната система

Фебрилна неутропения и неутропенична инфекция възникват съответно при 17,2% и 13,5% от

пациентите, независимо от прилагането на G-CSF. G-CSF е използван за вторична

профилактика при 19,3% от пациентите (10,7% от циклите). Фебрилна неутропения и

неутропенична инфекция възникват съответно при 12,1% и 3,4% от пациентите, когато

пациентите са получили профилактично G-CSF, при 15,6% и 12,9% от пациентите без

профилактичен G-CSF (вж. точка 4.2).

Табличен списък на нежеланите реакции на Taxespira 75 mg/m2 в комбинация с цисплатин и 5-

флуороурацил при рак на глава и шия

Индукционна химиотерапия последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести нежелани

реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекция (степен 3/4:

6,3%); неутропенична

инфекция

Неоплазми-

доброкачествени,

злокачествени и

неопределени (вкл.

кисти и полипи)

Ракова болка (степен

3/4: 0,6%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен 3/4:

76,3%); анемия (степен

Фебрилна

неутропения

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

3/4: 9,2%);

тромбоцитопения

(степен 3/4: 5,2%)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(не тежка)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия (степен 3/4:

0,6%)

Нарушения на

нервната система

Дисгеузия/ паросмия;

периферна сензорна

невропатия (степен 3/4:

0,6%)

Замайване

Нарушения на очите

Увеличена

лакримация;

конюнктивит

Нарушения на ухото

и лабиринта

Нарушения на слуха

Сърдечни нарушения

Миокардна исхемия

(степен 3/4: 1,7%)

Аритмия (степен

3/4: 0,6%)

Съдови нарушения

Венозно нарушение

(степен 3/4: 0,6%)

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4:

0,6%); стоматит (степен

3/4: 4,0%); диария

(степен 3/4: 2,9%);

повръщане (степен 3/4:

0,6%)

Констипация;

езофагит/дисфагия/

болка при

преглъщане (степен

3/4: 0,6%); коремна

болка; диспепсия;

стомашно-чревна

хеморагия (степен

3/4: 0,6%)

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

Алопеция (степен 3/4:

10,9%)

Обрив със сърбеж;

суха кожа;

ексфолиация на

кожата (степен 3/4:

0,6%)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия (степен 3/4:

0,6%)

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Летаргия (степен 3/4:

3,4%); треска (степен 3/4:

0,6%); задържане на

течности; оток

Изследвания

Повишено тегло

Индукционна химиотерапия последвана от химиолъчетерапия (ТАХ 324)

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести

нежелани реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекция (степен 3/4:

6,3%)

Неутропенична

инфекция

Неоплазми-

доброкачествени,

злокачествени и

неопределени (вкл.

Ракова болка

(степен 3/4: 1,2%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

кисти и полипи)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен

3/4: 83,5%); анемия

(степен 3/4: 12,4%);

тромбоцитопения

(степен 3/4: 4,0%);

фебрилна неутропения

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия (степен 3/4:

12,0%)

Нарушения на

нервната система

Дисгеузия/паросмия

(степен 3/4: 0,4%);

периферна сензорна

невропатия (степен 3/4:

1,2%)

Замайване (степен

3/4: 2,0%);

периферна моторна

невропатия (степен

3/4: 0,4%)

Нарушения на очите

Увеличена

лакримация

Конюнктивит

Нарушения на ухото и

лабиринта

Нарушения на слуха

(степен 3/4: 1,2%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен

3/4: 2,0%)

Миокардна исхемия

Съдови нарушения

Венозно нарушение

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (степен 3/4:

13,9%); стоматит

(степен 3/4: 20,7%);

повръщане (степен 3/4:

8,4%); диария (степен

3/4: 6,8%);

езофагит/дисфагия/бол

ка при преглъщане

(степен 3/4: 12,0%);

констипация (степен

3/4: 0,4%);

Диспепсия (степен

3/4: 0,8%);

стомашно-чревна

болка (степен 3/4:

1,2%); стомашно-

чревна хеморагия

(степен 3/4: 0,4%)

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

Алопеция (степен 3/4:

4,0%); обрив със

сърбеж;

Суха кожа;

десквамация

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

Миалгия (степен

3/4: 0,4%)

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Летаргия (степен 3/4:

4,0%); треска (степен

3/4: 3,6%); задържане

на течности (степен

3/4: 1,2%); оток (степен

3/4: 1,2%)

Изследвания

Намалено тегло

Повишено тегло

Постмаркетингов опит

Неоплазми – доброкачествени, злокачествени и неопределени (вкл. кисти и полипи)

Съобщавани са случаи на остра миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром, свързани с

доцетаксел, когато се прилага в комбинация с други химиотерапевтични средства и/или

лъчетерапия.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нарушения на кръвта и лимфната система

Съобщавани са случаи на подтискане на костния мозък и други хематологични нежелани

реакции. Има съобщения за дисеминирана интравазална коагулация (ДИК), често свързана със

сепсис или мултиорганна недостатъчност.

Нарушения на имунната система

Съобщени са няколко случая на анафилактичен шок, понякога завършил фатално.

Нарушения на нервната система

Редки случаи на конвулсии или преходна загуба на съзнание са наблюдавани при приложение

на доцетаксел. Тези реакции понякога се появяват по време на инфузията на лекарствения

продукт.

Нарушения на очите

Съобщава се за много редки случаи на преходни зрителни нарушения (фотопсия, скотоми),

обичайно възникващи по време на инфузия на лекарствения продукт и свързани с реакции на

свръхчувствителност. Те са обратими след прекратяване на инфузията. Рядко са съобщавани

случаи на лакримация с или без конюнктивит, както и случаи на обструкция на слъзния канал,

което води до прекомерно сълзене. Има съобщения за случаи на кистоиден макулен едем

(КМЕ) при пациенти, лекувани с доцетаксел.

Нарушения на ухото и лабиринта

Съобщавани са редки случаи на ототоксичност, нарушения на слуха и/или загуба на слуха.

Сърдечни нарушения

Съобщавани са редки случаи на миокарден инфаркт.

Съдови нарушения

Съобщавани са редки случаи на венозен тромбоемболизъм.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Рядко се съобщава за остър респираторен дистрес синдром и случаи на интерстициална

пневмония/пневмонит, интерстициална белодробна болест, белодробна фиброза и дихателна

недостатъчност, понякога фатални. Съобщават се редки случаи на радиационен пневмонит при

пациенти, получаващи съпътстваща лъчетерапия.

Стомашно-чревни нарушения

Съобщават се редки случаи на дехидратация в следствие на стомашно-чревни събития,

стомашно-чревна перфорация, исхемичен колит, колит и неутропеничен ентероколит.

Съобщава се за редки случаи на илеус и чревна обструкция.

Хепатобилиарни нарушения

Съобщавани са много редки случаи на хепатит, понякога фатални, предимно при пациенти с

подлежащи чернодробни нарушения.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки случаи на кожен лупус еритематозус и булозни ерупции като еритема

мултиформе, синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза са съобщавани при

доцетаксел. В някои случаи съпътстващи фактори може да са допринесли за развитието на тези

реакции. При доцетаксел са съобщавани подобни на склеродерма промени, обикновено

предхождани от периферен лимфедем. Има съобщения за случаи на персистираща алопеция.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Има съобщения за бъбречна недостатъчност. При около 20% от тези случаи не е имало рискови

фактори за остра бъбречна недостатъчност като едновременна употреба на нефротоксични

лекарствени продукти и стомашно-чревни нарушения.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

В редки случаи се съобщава за феномен на радиационната памет.

Задържането на течности не е било съпътствано от остри епизоди на олигурия или хипотония.

Съобщавани са редки случаи на дехидратация и белодробен оток.

Нарушения на метаболизма и храненето

Има съобщения за случаи на хипонатриемия, главно свързани с дехидратация, повръщане и

пневмония.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Има няколко съобщения за предозиране. Не е известен антидот за предозиране с доцетаксел. В

случай на предозиране, пациентът трябва да бъде задържан в специализирано звено и

жизнените му функции да бъдат под непосредствено наблюдение. При случаи на предозиране

може да се очаква екзацербация на нежеланите събития. Очакваните главни усложнения от

предозирането се състоят в подтискане на костния мозък, периферна невротоксичност и

мукозит. Възможно най-бързо след откриване на предозирането, пациентът трябва да получи

G-CSF в терапевтични дози. При необходимост трябва да се предприемат други подходящи

симптоматични мерки.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антинеопластичин средства, таксани, ATC код: L01CD02

Механизъм на действие

Доцетаксел е антинеопластично средство, което действа чрез стимулиране на изграждането на

стабилни микротубули от тубулина и инхибира тяхното разпадане, което води до подчертано

намаляване на свободния тубулин. Свързването на доцетаксел с микротубулите не променя

броя на протофиламентите.

In vitro е доказано, че доцетаксел разрушава микротубулната мрежа на клетките, която е от

основно значение за жизнените митотични и интерфазни клетъчни функции.

Фармакодинамични ефекти

Установено е, че доцетаксел е цитотоксичен in vitro спрямо различни миши и човешки туморни

клетъчни линии и спрямо прясно ексцизирани човешки туморни клетки по време на

клоногенни изследвания. Доцетаксел достига високи вътреклетъчни концентрации с дълъг

период на задържане. Освен това, е установено, че доцетаксел е активен при някои, но не при

всички клетъчни линии, свръхекспресиращи р-гликопротеин, който е кодиран от гена за

мултимедикаментозна резистентност. In vivo доцетаксел не зависи от схемата и притежава

широк спектър експериментална антитуморна активност спрямо напреднали миши и човешки

имплантационни тумори.

Клинична ефикасност и безопасност

Рак на гърдата

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taxespira в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид: адювантна терапия

Пациенти с операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли (TAX 316)

Данните от многоцентровото, открито, рандомизирано изпитване подкрепят употребата на

доцетаксел за адювантно лечение на пациентки с операбилен, със засягане на лимфните възли,

рак на гърдата и KPS ≥ 80%, на възраст между 18 и 70 години. След стратификация според броя

на положителните лимфни възли (1-3, 4+), 1491 пациентки са рандомизирани да получават или

доцетаксел 75 mg/m

прилаган 1 час след доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

(рамо на TAC), или доксорубицин 50 mg/m

последван от флуороурацил 500 mg/m

циклофосфамид 500 mg/m

(рамо на FAC). И двете схеми са прилагани веднъж на всеки 3

седмици в продължение на 6 цикъла. Доцетаксел е прилаган под формата на едночасова

инфузия, всички останали лекарствени продукти са прилагани под формата на интравенозен

болус на всеки първи ден. G-CSF е прилаган като вторична профилактика при пациентки

развили усложнена неутропения (фебрилна неутропения, продължителна неутропения или

инфекция). Пациентките в рамото на TAC получават антибиотична профилактика с

ципрофлоксацин 500 mg перорално два пъти дневно в продължение на 10 дни, с начало 5-ти

ден от всеки цикъл, или еквивалент. И в двете рамена, след последния цикъл химиотерапия,

пациентките с положителни естрогенни и/или прогестеронови рецептори получават

тамоксифен 20 mg дневно в продължение на до 5 години. Адювантна лъчетерапия е предписана

съгласно практиката по места в участващите лечебни заведения и е проведена при 69% от

пациентките, получили TAC и 72% от пациентките, получили FAC. Извършени са два

междинни анализа и един окончателен анализ. Първият междинен анализ е бил планиран 3

години след датата, на която включването в проучването е наполовина извършено. Вторият

междинен анализ е направен след като са били съобщени общо 400 DFS събития, което е

довело до медиана на проследяване 55 месеца. Окончателният анализ е извършен, когато

всички пациенти са достигнали до визитата на проследяване на 10-тата година (освен ако не са

имали DFS събитие или не е било възможно да бъдат проследени преди това). Преживяемостта

без заболяване (DFS) е първичната крайна точка за ефикасност, а общата преживяемост (OS) е

вторичната крайна точка за ефикасност.

Окончателният анализ е извършен при фактическа медиана на проследяване 96 месеца.

Демонстрирана е значително по-голяма преживяемост без заболяване в рамото на TAC в

сравнение с рамото на FAC. Честотата на рецидивите в рамките на 10 години е намалена при

пациентките, получаващи TAC в сравнение с получилите FAC (съответно 39% спрямо 45%),

т.е. абсолютно снижение на риска с 6% (p = 0,0043). Общата преживяемост за 10 години също

значително се повишава при TAC в сравнение с FAC (съответно 76% спрямо 69%) т.е.

абсолютно снижение на риска от смърт със 7% (p = 0,002). Тъй като ползата, наблюдавана при

пациенти с 4+ лимфни възли не е статистически значима за DFS и OS, положителното

съотношение полза/риск за TAC при пациенти с 4+ лимфни възли не е напълно доказано при

окончателния анализ.

Като цяло, резултатите от проучванията показват положително съотношение полза/риск за

ТАС, в сравнение със FAC.

TAC-лекувани

пациентки

са

анализирани

според

проспективно

дефинираните

основни

прогностични фактори:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Преживяемост без заболяване

Обща преживяемост

Подгрупа

пациентки

Брой

пациен

тки

Коефици

ент на

риск*

95%

доверителен

интервал

(CI)

р =

Коефици

ент на

риск*

95%

доверителен

интервал

(CI)

p =

Брой

положителни

възли

Общо

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

*коефициент на риск под 1 показва, че схемата TAC е свързана с по-голяма преживяемост без

заболяване и обща преживяемост в сравнение с FAC.

Пациенти с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, подходящи да

получават химиотерапия (GEICAM 9805)

Данните от многоцентрово отворено рандомизирано изпитване подкрепят употребата на

Taxespira за адювантна терапия на пациенти с операбилен рак на гърдата без засягане на

лимфните възли, подходящи да получават химиотерапия. 1 060 пациенти са рандомизирани да

получават или Taxespira 75 mg/m

, приложен 1 час след доксорубицин 50 mg/m

циклофосфамид 500 mg/m

(539 пациенти в TAC рамото), или доксорубицин 50 mg/m

последван от флуороурацил 500 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

(521 пациенти във FAC

рамото), като адювантна терапия при пациенти с операбилен рак на гърдата без засягане на

лимфните възли с висок риск от релапс, съгласно критериите от 1 998 на St. Gallen (големина на

тумора > 2 cm и/или отрицателни ER и PR и/или висока хистологична/ядрена степен (степен 2

до 3) и/или възраст < 35 години). И двата режима са прилагани веднъж на 3 седмици за 6

цикъла. Taxespira е прилаган като 1-часова инфузия, всички други лекарствени продукти са

прилагани интравенозно на 1 ден всяка 3 седмица. Първичната профилактика с G-CSF е била

задължителна в TAC рамото, след като 230 пациенти са били рандомизирани. Честотата на

неутропения, фебрилна неутропения и неутропенична инфекция от 4-та степен е намаляла при

пациенти, получавали първична профилактика с G-CSF (вж. точка 4.8). В двете рамена, след

последния цикъл на химиотерапията, пациенти с ER+ и/или PgR+ тумори, са получавали

тамоксифен 20 mg еднократно дневно, за период до 5 години. Адювантна лъчетерапия е била

прилагана съгласно валидните ръководства относно инструкциите за участие и е прилагана на

57,3% от пациентите, които са получавали TAC и при 51,2% от пациентите, които са

получавали FAC.

Извършени

са

един

първичен

анализ

един

актуализиран

анализ.

Първичният

анализ

извършен, когато всички пациенти са имали проследяване за повече от 5 години (медиана на

времето на проследяване 77 месеца). Актуализираният анализ е извършен, когато всички

пациенти са достигнали своята 10-годишна (медиана на времето на проследяване 10 години и 5

месеца) проследяваща визита (освен ако са имали DFS събитие или са били загубени за

проследяване по-рано). Преживяемостта без заболяване (DFS) е първичната крайна точка за

ефикасност, а общата преживяемост (OS) е вторичната крайна точка за ефикасност.

При медиана на времето на проследяване 77 месеца е доказана значително по-дълга

преживяемост без заболяване при TAC рамото, в сравнение с FAC рамото. Лекуваните с TAC

пациенти са имали намаляване на риска от рецидив с 32%, в сравнение с тези, лекувани с FAC

(коефициент на риск = 0,68; 95% CI (0,49-0,93), p = 0,01). При медиана на времето на

проследяване 10 години и 5 месеца, лекуваните с TAC пациенти са имали намаляване на риска

от рецидив с 16,5%, в сравнение с тези, лекувани с FAC (коефициент на риск = 0,84; 95% CI

(0,65-1,08), p = 0,1646). Данните за DFS не са статистически значими, но все пак са свързани с

положителна тенденция в полза на TAC.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

При медиана на времето на проследяване 77 месеца, общата преживяемост (OS) е била по-

дълга при TAC рамото, при намаляване с 24% на риска от смърт за лекуваните с TAC пациенти,

в сравнение с FAC (коефициент на риск = 0,76; 95% CI (0,46-1,26, p = 0,29). Обаче

разпределението на OS не е показало значима разлика между двете групи.

При медиана на времето на проследяване 10 години и 5 месеца, лекуваните с TAC пациенти са

имали намаляване на риска от смърт с 9%, в сравнение с лекуваните с FAC пациенти

(коефициент на риск = 0,91; 95% CI (0,63-1,32). Процентът на преживяемост е 93,7% в TAC

рамото и 91,4% във FAC рамото при 8-годишния период на проследяване, и 91,3% в TAC

рамото и 89% във FAC рамото при 10-годишния период на проследяване.

Положителното съотношение полза/риск за ТАС, в сравнение с FAC, остава непроменено.

При първичния анализ (при медиана на времето на проследяване 77 месеца) са анализирани

подгрупи на TAC- лекувани пациенти, според проспективно определените големи

прогностични критерии (вж. таблицата по-долу):

Анализ на подгрупите от изпитване-адювантна терапия при пациенти с рак на гърдата без

засягане на лимфните възли (Intent-to-Treat анализ)

Подгрупи пациенти

Брой пациенти в

TAC групата

Преживяемост, свободна от заболяване

Коефициент на

риск*

95% CI

Общо

0,68

0,49-0,93

Възрастова категория 1

<50 години

0,67

0,43-1,05

≥50 години

0,67

0,43-1,05

Възрастова категория 2

<35 години

0,31

0,11-0,89

≥35 години

0,73

0,52-1,01

Хормонален рецепторен

статус

отрицателно

0,45-1,1

положително

0,62

0,4-0,97

Големина на тумора

≤ 2 cm

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

0,68

0,45-1,04

Хистологична степен

Степен 1 (включително

неоценена степен)

0,79

0,24-2,6

Степен 2

0,77

0,46-1,3

Степен 3

0,59

0,39-0,9

Менопаузално

състояние

Пре-менопауза

0,64

0,40-1

Пост-менопауза

0,72

0,47-1,12

* коефициент на риск (TAC/FAC) по-малко от 1 показва, че TAC е свързана с по-дълга

преживяемост, свободна от заболяване, сравнена с FAC.

Проведени и представени тук по-долу са експлораторни подгрупови анализи за преживяемост,

свободна от заболяване, при пациенти, които отговарят на критериите на 2009 St. Gallen за

химиотерапия – (ITT популация):

TAC

FAC

Коефициент на

риск (TAC/FAC)

Подгрупи

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-стойност

Отговаря на

релативните критерии

за химиотерапия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Не

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796

(0,434 – 1,459)

0,4593

Да

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606

(0,42 – 0,877)

0,0072

TAC = доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид

FAC = 5-флуороурацил, доксорубицин и циклофосфамид

CI = доверителен интервал; ER = естрогенов рецептор

PR = прогестеронов рецептор

ER/PR-отрицателен или степен 3 или големина на тумора > 5 cm

Установеният коефициент на риск използва пропорционалния модел на Cox за риска с лечебна

група като фактор.

Taxespira като монотерапия

С доцетаксел в препоръчителната доза и схема от 100 mg/m

на всеки 3 седмици са проведени

две рандомизирани сравнителни проучвания фаза ІІІ, включващи общо 326 или 392 пациентки

с метастатичен рак на гърдата, неповлияни от лечение съответно с алкилиращ агент или

антрациклин.

При пациентките, неповлияли се от алкилиращия агент, доцетаксел е сравнен с доксорубицин

(75 mg/m

на всеки 3 седмици). Без да повлиява времето на обща преживяемост (доцетаксел 15

месеца в сравнение с доксорубицин 14 месеца, р = 0,38) или времето до прогресия (доцетаксел

27 седмици спрямо доксорубицин 23 седмици, р = 0,54), доцетаксел повишава степента на

повлияване (52% спрямо 37%, р = 0,01) и скъсява времето до отговор (12 седмици спрямо 23

седмици, р = 0,007). Три пациентки на доцетаксел (2%) са прекратили лечението поради

задръжка на течности, докато 15 пациенти на доксорубицин (9%) са прекратили лечението

поради кардиотоксичност (три смъртни случая поради застойна сърдечна недостатъчност).

При пациентките, неповлияли се от антрациклин, доцетаксел е сравнен с комбинацията

митомицин C и винбластин (12 mg/m

на всеки 6 седмици и 6 mg/m

на всеки 3 седмици).

Доцетаксел повишава степента на повлияване (33% спрямо 12%, р < 0,0001), удължава времето

до прогресия (19 седмици спрямо 11 седмици, р = 0,0004) и удължава общата преживяемост (11

месеца спрямо 9 месеца, р = 0,01).

По време на тези проучвания фаза ІІІ е установено, че профилът на безопасност на доцетаксел

отговаря на профила на безопасност, наблюдаван при проучванията фаза ІІ (вж. точка 4.8).

Проведно е отворено, многоцентрово, рандомизирано проучване фаза ІІІ за сравнение на

доцетаксел като монотерапия и паклитаксел за лечение на напреднал рак на гърдата при

пациентки, чиято предишна терапия трябва да е включвала антрациклин. Общо 449 пациентки

са рандомизирани за да получат монотерапия с доцетаксел 100 mg/m

като 1-часова инфузия

или паклитаксел 175 mg/m

като 3-часова инфузия. И двете схеми са прилагани на всеки 3

седмици.

Без да се засяга първичната крайна точка, обща степен на повлияване (32% спрямо 25%,

р = 0,10), доцетаксел удължи медианата на времето до прогресия (24,6 седмици спрямо 15,6

седмици; р < 0,01) и медианата на преживяемост (15,3 месеца спрямо 12,7 месеца; р = 0,03).

Повече нежелани събития от степен 3/4 са наблюдавани при доцетаксел като монотерапия

(55,4%) в сравнение с паклитаксел (23,0%).

Taxespira в комбинация с доксорубицин

Едно обширно рандомизирано проучване фаза ІІІ включващо 429 нелекувани пациенти с

метастатична болест е проведено с доксорубицин (50 mg/m

) в комбинация с доцетаксел

(75 mg/m

) (рамо АТ) спрямо доксорубицин (60 mg/m

) в комбинация с циклофосфамид

(600 mg/m

) (рамо АС). И двете схеми са прилагани в ден 1 на всеки 3 седмици.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Времето до прогресия (TTP) е значително по-дълго при рамо АТ в сравнение с рамо АС,

р = 0,0138. Медианата на TTP е 37,3 седмици (95% СІ: 33,4 - 42,1) при рамо АТ и 31,9

седмици (95% СІ: 27,4 - 36,0) при рамо АС.

Общата степен на повлияване (ORR) е значително по-висока при рамо АТ в сравнение с

рамо АС, р = 0,009. ORR е 59,3% (95% СІ: 52,8 - 65,9) при рамо АТ спрямо 46,5% (95%

СІ: 39,8 - 53,2) при рамо АС.

По време на това изпитване, рамо АТ демонстрира по-висока честота на тежка неутропения

(90% спрямо 68,6%), фебрилна неутропения (33,3% спрямо 10%), инфекция (8% спрямо 2,4%),

диария (7,5% спрямо 1,4%), астения (8,5% спрямо 2,4%) и болка (2,8% спрямо 0%) в сравнение

с рамо АС. От друга страна, рамо АС демонстрира по-висока честота на тежка анемия (15,8%

спрямо 8,5%) в сравнение с рамо АТ, а също така и по-висока честота на тежка

кардиотоксичност: застойна сърдечна недостатъчност (3,8% спрямо 2,8%), абсолютно

намаление на левокамерната фракция на изтласкване с ≥ 20% (13,1% спрямо 6,1%), абсолютно

намаление на левокамерната фракция на изтласкване с ≥ 30% (6,2% спрямо 1,1%). Токсична

смърт е настъпила при 1 пациент в рамо АТ (застойна сърдечна недостатъчност) и при 4

пациенти в рамо АС (1 поради септичен шок и 3 поради застойна сърдечна недостатъчност).

И в двете групи качеството на живот, измерено чрез въпросника EORTC е сравнимо и стабилно

по време на лечението и периода на проследяване.

Taxespira в комбинация с трастузумаб

Доцетаксел в комбинация с трастузумаб е проучен с оглед лечение на пациентки с

метастатичен рак на гърдата, чиито тумори са със свръхекспресия на HER2, и които не са

получавали преди това химиотерапия за метастатична болест. Сто осемдесет и шест пациентки

са рандомизирани да получават доцетаксел (100 mg/m

) с или без трастузумаб; 60% от

пациентките са получавали преди това адювантна химиотерапия на база антрациклин.

Доцетаксел плюс трастузумаб са ефикасни при пациентките, независимо дали са получавали

предходни адювантни антрациклини, или не. Основният лабораторен метод за определяне на

HER2-позитивност в това основно изпитване е имунохистохимичен (IHC). Малък брой

пациентки са изследвани посредством флуоресцентна in-situ хибридизация (FISH). При това

изпитване, 87% от пациентките са имали IHC 3+ заболяване и 95% от включените пациентки са

имали IHC 3+ и/или FISH позитивно заболяване. Резултатите за ефикасност са резюмирани в

следната таблица:

Параметър

Доцетаксел плюс

трастузумаб

n = 92

Доцетаксел n = 94

Степен на повлияване

(95% CI)

(50-71)

(25-45)

Медиана на продължителността на

повлияване (месеци)

(95% CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Медиана на ТТР (месеци)

(95% CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Медиана на преживяемост (месеци)

(95% CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

ТТР = време до прогресия ; “ne” означава, че не може да се определи, или стойността още не е

достигната.

Пълен набор анализ (intent-to-treat)

Изчислена медиана на преживяемост.

Taxespira в комбинация с капецитабин

Данните от едно мултицентрово рандомизирано контролирано клинично изпитване фаза ІІІ

подкрепят прилагането на доцетаксел в комбинация с капецитабин за лечение на пациентки с

локално напреднал или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична терапия,

включваща антрациклин. По време на това изпитване, 255 пациентки са рандомизирани да

получат терапия с доцетаксел (75 mg/m

под формата на едночасова интравенозна инфузия на

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

всеки 3 седмици) и капецитабин (1 250 mg/m

два пъти дневно в продължение на 2 седмици

последвани от 1 седмица период на почивка). 256 пациентки са рандомизирани да получат

монотерапия с доцетаксел (100 mg/m

под формата на едночасова инфузия на всеки 3 седмици).

Преживяемостта е по-висока при рамото на комбинацията доцетаксел+капецитабин (р =

0,0126). Медианата на преживяемост е 442 дни (доцетаксел + капецитабин) спрямо 352 дни

(доцетаксел като монотерапия). Общата обективна степен на повлияване при цялата

рандомизирана популация (оценка на изследователя) е 41,6% (доцетаксел + капецитабин)

спрямо 29,7% (доцетаксел като монотерапия); р = 0,0058. Времето до прогресия на

заболяването е по-добро при рамото на комбинацията доцетаксел + капецитабин (р < 0,0001).

Медианата на времето до прогресия е 186 дни (доцетаксел + капецитабин) спрямо 128 дни

(доцетаксел като монотерапия).

Недребноклетъчен белодробен рак

Пациенти, лекувани преди това с химиотерапия с или без лъчетерапия

По време на изпитване фаза ІІІ при лекувани преди това пациенти, времето до прогресия (12,3

седмици спрямо 7 седмици) и общата преживяемост са значително по-дълги за доцетаксел в

доза 75 mg/m

в сравнение с “най-добрите поддържащи грижи” (НПГ). Едногодишната

преживяемост е също значително по-дълга при доцетаксел (40%) спрямо НПГ (16%).

Отбелязана е по-малка употреба на опиоидни аналгетици (р < 0,01), ненаркотични аналгетици

(р < 0,01), други свързани със заболяването лекарства (р = 0,06) и лъчетерапия (р < 0,01) при

пациентите, лекувани с доцетаксел в доза 75 mg/m

в сравнение с тези на НПГ.

Общата степен на повлияване е 6,8% при оценимите пациенти, а средната продължителност на

отговора е 26,1 седмици.

Taxespira в комбинация с платинови препарати при неполучавали химиотерапия пациенти

По време на изпитване фаза ІІІ, 1 218 пациенти с иноперабилен недребноклетъчен белодробен

рак (NSCLC) в стадий ІІІВ или IV, със статус по скалата на Karnofsky (KPS) 70% и повече, и

които не са получавали химиотерапия за това заболяване, са рандомизирани да получават или

доцетаксел (T) 75 mg/m

под формата на едночасова инфузия, незабавно последвана от

цисплатин (Cis) 75 mg/m

в продължение на 30-60 минути на всеки 3 седмици, доцетаксел

75 mg/m

под формата на едночасова инфузия в комбинация с карбоплатин (AUC 6 mg/ml.min)

в продължение на 30-60 минути на всеки 3 седмици (TCis), или винорелбин (V) 25 mg/m

приложен в продължение на 6-10 минути в дни 1, 8, 15, 22, последван от цисплатин 100 mg/m

приложена в ден 1 от циклите с повторение на всеки 4 седмици (VCis).

Данните за преживяемост, медиана на времето до прогресия и степента на повлияване за двете

рамена на проучването са представени в следната таблица:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Статистически анализ

Обща преживяемост

(Първична крайна точка):

Медиана на преживяемост

(месеци)

11,3

10,1

Коефициент на риск: 1,122

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*

1-годишна преживяемост

Терапевтична разлика: 5,4%

[95% CI: -1,1; 12,0]

2-годишна преживяемост

Терапевтична разлика: 6,2%

[95% CI: 0,2; 12,3]

Медиана на времето до прогресия

(седмици):

22,0

23,0

Коефициент на риск: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Обща степен на повлияване (%):

31,6

24,5

Терапевтична разлика: 7,1%

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Коригирано за множествени сравнения и адаптирано за стратификационни фактори (стадий

на заболяването и регион на лечение), въз основа на оценима популация пациенти.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Вторичните крайни точки включват промяна на болката, общо оценяване на качеството на

живот по EuroQoL-5D, Скалата за симптоми на белодробен рак и промени в статуса по скалата

на Karnofsky. Резултатите, получени за тези крайни точки са в подкрепа на резултатите,

получени за първичните крайни точки.

За комбинацията доцетаксел /карбоплатин не може да се докаже нито еквивалентна, нито не по-

ниска ефикасност в сравнение с референтната терапевтичната комбинация VCis.

Рак на простатата

Безопасността и ефикасността на доцетаксел в комбинация с преднизон или преднизолон при

пациенти с хормонално рефрактерен метастатичен рак на простатата са оценени в хода на

рандомизирано многоцентрово изпитване фаза ІІІ. Общо 1 006 пациенти с KPS ≥ 60 са

рандомизирани в следните терапевтични групи:

Доцетаксел 75 mg/m

на всеки 3 седмици в продължение на 10 цикъла.

Доцетаксел 30 mg/m

приложен ежеседмично през първите 5 седмици от 6-седмичен

цикъл в продължение на 5 цикъла.

Митоксантрон 12 mg/m

на всеки 3 седмици в продължение на 10 цикъла.

Всичките 3 схеми са приложени в комбинация с преднизон или преднизолон 5 mg два пъти

дневно, непрекъснато.

Пациентите, получавали доцетаксел на всеки три седмици демонстрират значително по-дълга

обща преживяемост в сравнение с тези, лекувани с митоксантрон. Увеличението на

преживяемостта наблюдавано в рамото на ежеседмично прилагания доцетаксел не е значимо в

сравнение с контролното рамо на митоксантрон. Крайните точки за ефикасност при рамената

на доцетаксел спрямо контролното рамо са резюмирани в следната таблица:

Крайна точка

Доцетаксел на

всеки 3 седмици

Доцетаксел

ежеседмично

Митоксантрон

на всеки 3

седмици

Брой пациенти

Медиана на преживяемост (месеци)

95% СІ

Коефициент на риск:

95% СІ

р-стойност

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Брой пациенти

Степен на повлияване на PSA** (%)

95% СІ

р-стойност*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Брой пациенти

Степен на повлияване на болката

95% СІ

р-стойност*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Брой пациенти

Степен на повлияване на тумора

95% СІ

р-стойност*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

†Стратифициран тест за логаритмично подреждане

*Доверителна вероятност = 0,0175

**PSA: Простата-специфичен антиген

Предвид факта, че ежеседмично прилаганият доцетаксел дава малко по-добър профил на

безопасност от доцетаксел на всеки 3 седмици, е възможно някои пациенти да имат полза от

ежеседмично прилагане на доцетаксел.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Не са отбелязани статистически разлики между терапевтичните групи по отношение Общо

качество на живот.

Стомашен аденокарцином

Проведено е многоцентрово, отворено, рандомизирано изпитване за оценка на безопасността и

ефикасността на доцетаксел при лечението на пациенти с метастатичен стомашен

аденокарцином, включително аденокарцином на гастроезофагеалната връзка, които не са

получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване. Общо 445 пациенти с KPS

> 70 са лекувани или с доцетаксел (T) (75 mg/m

на ден 1) в комбинация с цисплатин (C)

(75 mg/m

на ден 1) и 5-флуороурацил (F) (750 mg/m

дневно за 5 дни), или цисплатин

(100 mg/m

на ден 1) и 5-флуороурацил (1 000 mg/m

дневно за 5 дни). Времето на лечебния

цикъл е 3 седмици за TCF рамото и 4 седмици за CF рамото. Медианата на броя цикли,

приложени на пациент е 6 (в диапазон от 1-16) за TCF рамото, в сравнение с 4 (в диапазон от 1-

12) за CF рамото. Първичната крайна точка е времето до прогресия (TTP). Намаляването на

риска от прогресия е 32,1% и е свързано със значително по-дълго TTP (p = 0,0004) в полза на

TCF рамото. Общата преживяемост също е значително по-дълга (p = 0,0201) в полза на TCF

рамото, с намаляване на риска от смъртност с 22,7%. Резултатите за ефикасност са обобщени с

следната таблица:

Ефикасност на доцетаксел при лечението на пациенти със стомашен аденокарцином

Крайна точка

TCF

n = 221

CF

n = 224

Медиана на TTP (месеци)

(95% CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Коефициент на риск

1,473

(95% CI)

(1,189-1,825)

*p-стойност

0,0004

Медиана на преживяемост (месеци)

(95% CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-годишна оценка (%)

18,4

Коефициент на риск

1,293

(95% CI)

(1,041-1,606)

*p-стойност

0,0201

Обща степен на повлияване (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-стойност

0,0106

Прогресиращо заболяване като най-добър

общ отговор (%)

16,7

25,9

* Нестратифициран тест за логаритмично подреждане

Подгруповите анализи по възраст, пол и раса устойчиво са в полза на TCF рамото, в сравнение

с CF рамото.

Осъвременен анализ за преживяемостта, проведен с медиана на времето на проследяване 41,6

месеца, вече не показва статистически значима разлика, въпреки че винаги е бил в полза на

TCF схемата, и показва, че ползата от TCF пред CF се наблюдава ясно между 18-я и 30-я месец

от проследяването.

Като цяло, резултатите за качество на живот (QoL) и клинична полза, системно показват

подобрение в полза на TCF рамото. Пациенти, лекувани с TCF имат по-дълго време до 5%

окончателно влошаване на общия здравен статус по QLQ-C30 въпросника (p = 0,0121), и по-

дълго време до окончателно влошаване на статуса по скалата на Karnofsky (p = 0,0088), в

сравнение с пациентите, лекувани с CF.

Рак на главата и шията

Индукционна химиотерапия последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Безопасността и ефикасността на доцетаксел при индукционно лечение на пациенти със

сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN) са оценени във фаза III на

многоцентрово, отворено, рандомизирано изпитване (TAX323). При това проучване, 358

пациенти с иноперабилен локално напреднал SCCHN, и общо състояние по СЗО статус 0 или 1,

са рандомизирани към едно от две терапевтични рамена. Пациентите в рамото на доцетаксел

получават доцетаксел (Т) 75 mg/m

последван от цисплатин (Р) 75 mg/m

последвани от 5-

флуоруорацил (F) 750 mg/m

на ден като непрекъсната инфузия за 5 дни. Тази схема е

прилагана на всеки три седмици за 4 цикъла в случай, че е наблюдаван поне незначителен

отговор (≥ 25% редукция при двуизмерно определен размер на тумора) след 2 цикъла. На края

на химиотерапията, с минимален интервал от 4 седмици и максимален интервал от 7 седмици,

пациентите чието заболяване не е прогресирало, са получили лъчетерапия (RT), съгласно

практиката по места на лечебните заведения, за 7 седмици (TPF/РТ). Пациентите в

сравнителното рамо получават цисплатин (Р) 100 mg/m

последван от 5-флуороурацил (F)

1 000 mg/m

на ден за 5 дни. Тaзи схемa e прилаганa на всеки три седмици за 4 цикьла в случай,

че е наблюдаван поне незначителен отговор (≥ 25% редукция при двуизмерно определен размер

на тумора) след 2 цикъла. На края на химиотерапията, с минимален интервал от 4 седмици и

максимален интервал от 7 седмици, пациентите, чието заболяване не е прогресирало, са

получили лъчетерапия (RТ), съгласно практиката по места на лечебните заведения, за 7

седмици (PF/RT). Локорегионалната лъчетерапия е приложена или чрез конвенционална

фракция (1,8 Gy-2,0 Gy веднъж дневно, 5 дни на седмица за обща доза от 66 до 77 Gy), или чрез

ускорени/хиперфракционирани схеми на лъчетарапия (два пъти дневно, с минимален интервал

между фракциите от 6 часа, 5 дни на седмица). Общо 70 Gy са препоръчани за ускорените

схеми и 74 Gy за хиперфракционираните схеми. Хирургично отстраняване е било позволено

след химиотерапия, преди или след лъчетерапията. Пациентите в TPF рамото са получили

перорална антибиотична профилактика с ципрофлоксацин 500 mg два пъти дневно за 10 дни

започвайки от 5-ия ден на всеки цикъл, или еквивалент. Първичната крайна точка при това

проучване, преживяемост без прогресия (PFS), е значително по-дълга при TPF рамото сравнено

с PF рамото, p = 0,0042 (медиана на PFS: съответно 11,4 спрямо 8,3 месеца) с обща медиана на

времето за проследяване 33,7 месеца. Медианата на общата преживяемост също е значително

по-висока в полза на TPF рамото в сравнение с PF рамото (медиана на OS: съответно 18,6

спрямо 14,5 месеца) с намаляване на риска от смъртност с 28%, p = 0,0128. Резултатите за

ефикасност са представени в таблицата по-долу.

Ефикасност на доцетаксел при индукционно лечение на пациенти с иноперабилен локално

напреднал SCCHN (Intent-to-Treat анализ)

Крайна точка

Доцетаксел +

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Медиана на време на преживяемост без прогресия (месеци)

(95% CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Коригиран коефициент на риск

(95% CI)

*p-стойност

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Медиана на преживяемост (месеци)

(95% CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Коефицент на риск

(95% CI)

**p- стойност

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Best overall response to chemotherapy (%)

(95% CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p- стойност

0,006

Най-добро общо повлияване от лечението в проучването

[химиотерапия +/-лъчетерапия ] (%)

(95% CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p- стойност

0,006

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Медиана на продължителност на повлияването от химиотерапия ±

лъчетерапия (месеци)

(95% CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Коефицент на риск

(95% CI)

**p- стойност

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Коефициент на риск по-малък от 1 е в полза на доцетаксел + цисплатин + 5-FU

*Cox модел (корекция за мястото на първичния тумор, T и N клинични стадии и PSWHO)

** Логаритмично трансформиран ренков тест

*** Chi-square тест

Параметри на качеството на живот

Пациентите, лекувани с TPF показват значително по-малко влошаване на техния общ здравен

статус сравнено с тези, лекувани с PF (р = 0,01, по скалата на EORTC QLQ-C30).

Клинично значими параметри

Скалата за оценка на статуса относно подскалите за глава и шия (PSS-HN), предназначени за

измерване на разбираемостта на говора, способността за хранене на обществени места,

нормалност на диетата, е значително в полза на TPF рамото в сравение с тези от PF.

Медианата на времето до първо влошаване по СЗО е значително по-дълга в рамото на TPF

сравнено с PF. Скорът на интезитета на болката се подобрява по време на лечението в двете

групи показвайки адекватно лечение на болката.

Индукционна химиотерапия последвана от химиолъчетерапия (ТАХ 324)

Безопасността и ефикасността на доцетаксел при индукционно лечение на пациенти с локално

напреднал сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN) са оценени във фаза III

на рандомизирано, многоцентрово, отворено изпитване (TAX324). При това проучване 501

пациенти с локално напреднал SCCHN, и общо състояние по СЗО статус 0 или 1, са

рандомизирани към едно от две терапевтични рамена. Проучваната популация включва

пациенти с практически невъзможно хирургично отстраняване на заболяването, пациенти с

малка вероятност за хирургично лечение и пациенти, при които се цели запазване на органа.

Оценката на ефикасност и безопасност се отнася само за крайните точки на преживяемост и не

се отнася официално за успеваемостта за запазване на органите. Пациентите от рамото на

доцетаксел получават доцетаксел (Т) 75 mg/m

като интравенозна инфузия в ден 1, последвана

от цисплатин (Р) 100 mg/m

като интравенозна инфузия, последвана от продължителна

интавенозна инфузия на 5-флуороурацил (F) 1 000 mg/m

на ден за 4 дни. Циклите са повтаряни

всеки 3 седмици в продължение на 3 цикъла. Всички пациенти, чието заболяване не е

прогресирало е трябвало, по протокол (TRF/CRT), да получат химиотерапия (CRT). Пациентите

от сравнителното рамо получават цисплатин (Р) 100 mg/m

като 30-минутна до 3-часова

интравенозна инфузия на ден 1, последван от продължителна интавенозна инфузия на 5-

флуороурацил (F) 1 000 mg/m

на ден за 5 дни. Циклите са повтаряни всеки 3 седмици в

продължение на 3 цикъла. Всички пациенти, чието заболяване не е прогресирало е трябвало, по

протокол (РF/CRT), да получат химиотерапия (CRT).

Пациентите и в двете терапевтични рамена получават 7 седмици CRT след индукционна

химиотерапия с минимален интервал от 3 седмици и не по-късно от 8 седмици след началото на

последния цикъл (от 22 до 56 ден от последния цикъл). По време на лъчетерапията е прилаган

веднъж седмично карбоплатин (AUC 1,5) като едночасова интравенозна инфузия максимум до

7 дози. Лъчетерапия е прилагана с мегаволтова апаратура чрез веднъж дневно фракциониране

(2 Gy на ден, 5 дни на седмица за 7 седмици, с обща доза 70-72 Gy). Хирургичното

отстраняване на първичното място на заболяването и/или шията е можело да се има предвид по

всяко време след завършване на CRT. Всички пациенти от рамото на доцетаксел са получавали

антибиотична профилактика. Първичната крайна точка за ефикасност в това проучване, общата

преживяемост (OS), е значително по-дълга (логаритмично трансформиран ренков тест, p =

0,0058) при доцетаксел-съдържащата схема сравнено с PF (медиана на OS: 70,6 спрямо средно

30,1 месеца) с 30% намаление на риска от смъртност в сравнение с PF (HR = 0,70, 90%

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

доверителен интервал (CI) = 0,54–0,90) с обща медиана на време на проследяване 41,9 месеца.

Вторичната крайна точка, PFS, показва 29% намаление на риска от прогресия или смърт и 22

месеца подобрение на медианата PFS (35,5 месеца за TPF и 13,1 PF). Това е също статистически

значимо с HR от 0,71; 95% CI 0,56-0,90; логаритмично трансформиран ренков тест, p = 0,004.

Резултатите за ефикасност са представени в таблицата по-долу:

Ефикасност на доцетаксел при индукционно лечение на пациенти с локално напреднал SCCHN

(Intent-to-Treat анализ)

Крайна точка

Доцетаксел + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Медиана на обща преживяемост (месеци)

(95% CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Коефициент на риск:

(95% CI)

*p-стойност

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (месеци)

(95% CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6 – 20,2)

Коефициент на риск:

(95% CI)

**p-стойност

0,71

(0,56 – 0,90)

0,004

Най-добро общо повлияване (CR + PR) от химиотерапия

(95% CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-стойност

0,070

Най-добро общо повлияване (CR + PR) от лечението в

проучването [химиотерапия +/- химиолъчетерапия] (%)

(95%CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-стойност

0,209

Коефициент на риск по-малък от 1 е в полза на доцетаксел + цисплатин + 5-FU

* некоригиран логаритмично трансформиран ренков тест

** некоригиран логаритмично трансформиран ренков тест, некоригиран за многократни

сравнения

*** Chi-square тест, некоригиран за многократни сравнения

NA – неприложимо

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Taxespira във всички подгрупи на педиатричната популация за

показанията рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на простатата, стомашен

карцином и рак на главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран

назофарингеален карцином (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Фармакокинетиката на доцетаксел е оценена при пациенти с рак след прилагане на 20-

115 mg/m

по време на проучвания от фаза І. Кинетичният профил на доцетаксел е

дозонезависим и съответства на трикомпартиментния фармакокинетичен модел с полуживот за

фазите α, β и γ съответно 4 min, 36 min и 11,1 часа. Късната фаза се дължи отчасти на

относително бавния ефлукс на доцетаксел от периферния компартимент.

Разпределение

След приложение на доза от 100 mg/m

под формата на едночасова инфузия, е получено средно

пиково плазмено ниво 3,7 μg/ml със съответна AUC 4,6 h.μg/ml. Средните стойности на

тоталния клирънс от организма и обема на разпределение при стационарно състояние са

съответно 21 l/h/m

и 113 l. Интериндивидуалните вариации на тоталния клирънс от организма

са приблизително 50%. Доцетаксел е свързан с плазмените протеини над 95%.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Елиминиране

При трима пациенти с рак е проведено проучване с маркиран с

С-доцетаксел. Доцетаксел се

елиминира и чрез урината и чрез изпражненията в рамките на 7 дни след цитохром Р450-

медииран окислителен метаболизъм на третичната бутил-естерна група, като екскрецията чрез

урината и изпражненията отговаря съответно на 6% и 75% от приложеното радиоактивно

вещество. Около 80% от полученото в изпражненията радиоактивно вещество се екскретира по

време на първите 48 часа под формата на един главен неактивен метаболит и 3 второстепенни

неактивни метаболита и много малки количества непроменен лекарствен продукт.

Специални популации

Възраст и пол

Популационен фармакокинетичен анализ е извършен с доцетаксел при 577 пациенти.

Фармакокинетичните параметри, определени чрез модела са много близки до тези, получени

при проучванията фаза І. Фармакокинетиката на доцетаксел не се променя от възрастта или

пола на пациента.

Чернодробно увреждане

При малък брой пациенти (n = 23) с клинични данни от биохимичните изследвания, сочещи

леко до умерено увреждане на чернодробната функция (ALT, AST ≥ 1,5 пъти ГГН свързано с

алкална фосфатаза ≥ 2,5 пъти ГГН), общият клирънс е намален средно с 27% (вж. точка 4.2).

Задържане на течности

Клирънсът на доцетаксел не е променен при пациенти с лека до умерена задръжка на течности

и липсват данни при пациенти с тежка задръжка на течности.

Комбинирана терапия

Доксорубицин

Когато се използват в комбинация, доцетаксел не повлиява клирънса на доксорубицин и

плазмените нива на доксорубицинол (метаболит на доксорубицин). Фармакокинетиката на

доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид не се повлиява от едновременното им

приложение.

Капецитабин

Проучване фаза І, оценяващо ефекта на капецитабин върху фармакокинетиката на доцетаксел и

обратното показва, че капецитабин не влияе върху фармакокинетиката на доцетаксел (C

AUC) и доцетаксел няма ефект върху фармакокинетиката на съответния метаболит на

капецитабин наречен 5’-DFUR.

Цисплатин

Клирънсът на доцетаксел при комбинирана терапия с цисплатин е подобен на този, наблюдаван

при монотерапия. Фармакокинетичният профил на цисплатин, приложен скоро след инфузия на

доцетаксел е подобен на този, наблюдаван при цисплатин като монотерапия.

Цисплатин и 5-флуороурацил

Комбинираното приложение на доцетаксел, цисплатин и 5-флуороурацил при 12 пациенти със

солидни тумори, няма влияние върху фармакокинетиката на всеки отделен лекарствен продукт.

Преднизон и дексаметазон

Ефектът на преднизон върху фармакокинетиката на доцетаксел, приложен със стандартна

премедикация с дексаметазон е изследван при 42 пациенти.

Преднизон

Не е наблюдаван ефект на преднизон върху фармакокинетиката на доцетаксел.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

5.3

Предклинични данни за безопасност

Карциногенният потенциал на доцетаксел не е изследван.

Доказано е, че доцетаксел е мутагенен при in vitro микронуклеарен тест и тест за хромозомни

аберации върху CHO-K1 клетки и при in vivo микронуклеарен тест при мишки. Той обаче, не

предизвиква мутагенност при теста на Ames или при теста за генни мутации CHO/HGPRT. Тези

резултати отговарят на фармакологичната активност на доцетаксел.

Нежеланите ефекти върху тестисите, наблюдавани при проучвания за токсичност при гризачи

предполагат, че доцетаксел може да увреди мъжкия фертилитет.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Полисорбат 80

Етанол, безводен

Лимонена киселина, безводна

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

Неотворен флакон

24 месеца

След отваряне на флакона

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да се използва веднага след отваряне. Ако не

се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на потребителя.

След като се добави в инфузионния сак

От микробиологична гледна точка, разтварянето/разреждането трябва да се извършва в

контролирани и асептични условия и лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако

не се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на потребителя.

След като се добави, както е препоръчано в инфузионния сак, разтворът за инфузия на

доцетаксел, ако се съхранява под 25°С, е стабилен в продължение на 6 часа. Разтворът трябва

да се използва в рамките на 6 часа (включително едночасовата инфузия при интравенозно

приложение).

В допълнение, физичната и химична стабилност при употреба на инфузионния разтвор,

приготвен с инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или 5% инфузионен разтвор

на глюкоза в сакове, които не са от PVC или с 5% разтвор на глюкоза в стъклени бутилки, е

доказана до 48 часа, когато се съхранява при температура от 2°С до 8°С и до 6 часа, когато се

съхранява при температура под 25°С.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, следователно може да кристализира с течение на

времето. Ако се появят кристали, разтворът не трябва да се използва повече и следва да се

изхвърли.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение на разредения разтвор вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Флакон от прозрачно стъкло (тип I) със запушалка от хлоробутилова гума и алуминиева

обкатка с отчупващо се капаче.

20 mg/1 ml съдържа 1 ml концентрат.

80 mg/4 ml съдържа 4 ml концентрат.

120 mg/6 ml съдържа 6 ml концентрат.

Размер на опаковката:

Всяка кутия съдържа 1 флакон.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Taxespira е антинеопластично средство и както и при други потенциално токсични вещества е

необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на Taxespira разтвор. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Ако Taxespira концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте го

незабавно и старателно с вода и сапун. Ако Taxespira концентрат влезе в контакт с лигавици,

измийте го незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 20 mg/1 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 80 mg/4 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 120 mg/6 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане с

разтворител и е готов да бъде добавен към инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да се използва веднага.

Ако флаконите се съхраняват в хладилник, оставете необходимото количество кутии Taxespira

концентрат за инфузионен разтвор да постои при температура под 25°С за 5 минути преди

употреба.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Може да е необходим повече от един флакон Taxespira концентрат за инфузионен разтвор, за да

получи нужната доза за даден пациент. Асептично изтеглете необходимото количество

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор, като използвате градуирана спринцовка с игла

21G.

Концентрацията на доцетаксел в Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 120 mg/6 ml флакони е

20 mg/ml.

Необходимият обем Taxespira концентрат за инфузионен разтвор трябва да се инжектира

еднократно (едно впръскване) в 250 ml инфузионен сак или бутилка, съдържащи или 5%

инфузионен разтвор на глюкоза или 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид.

Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg доцетаксел използвайте по-голям обем инфузионен

носител така, че да не се надвишава концентрацията 0,74 mg/ml доцетаксел.

Смесете като разклащате с ръце инфузионния сак или банка.

Разтворът в инфузионния сак трябва да се използва в рамките на 6 часа при температура под

25°С, включително едночасовата инфузия на пациента.

Както при всички парентерални продукти, доцетаксел инфузионен разтвор трябва да се

провери визуално преди употреба, като разтвори, съдържащи преципитат трябва да се

изхвърлят.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Великобритания

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 28 Aвгуст 2015

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРЕНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

НА ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И

УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРЕНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителите, отговорени за освобождаване на партидите

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Великобритания

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

NL-1316 BN Almere

Нидерландия

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на

производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I:

Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Изискванията за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност за този

лекарствен продукт са посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD

списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи

актуализации, публикувани на европейския уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА

НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР

)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на

лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на

разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с

проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

{Картонена кутия}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки 1 ml от концентрата съдържа 20 mg доцетаксел (като трихидрат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: полисорбат 80, етанол безводен, лимонена киселина монохидрат. Виж

листовката за допълнителна информация.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Концентрат за инфузионен разтвор

1 флакон

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение

Готов за добавяне към инфузионния разтвор.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Цитотоксичен

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Флакони за еднократна употреба.

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Вебикобритания

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1017/001 20 mg/1 ml флакон x 1 флакон

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

{Картонена кутия}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки 1 ml от концентрата съдържа 20 mg доцетаксел (като трихидрат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: полисорбат 80, етанол безводен, лимонена киселина монохидрат. Виж

листовката за допълнителна информация.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Концентрат за инфузионен разтвор

1 флакон

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение

Готов за добавяне към инфузионния разтвор.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Цитотоксичен

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Флакони за еднократна употреба.

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Вебикобритания

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1017/002 80 mg/4 ml флакон x 1 флакон

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

{Картонена кутия}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки 1 ml от концентрата съдържа 20 mg доцетаксел (като трихидрат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: полисорбат 80, етанол безводен, лимонена киселина монохидрат. Виж

листовката за допълнителна информация.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Концентрат за инфузионен разтвор

1 флакон

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение

Готов за добавяне към инфузионния разтвор.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Цитотоксичен

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Флакони за еднократна употреба.

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Вебикобритания

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1017/003 120 mg/6 ml флакон x 1 флакон

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

{Етикет на флакона}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

20 mg/1 ml

(20 mg/ml)

6.

ДРУГО

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

{Етикет на флакона}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

80 mg/4 ml

(20 mg/ml)

6.

ДРУГО

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

{Етикет на флакона}

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

доцетаксел

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

120 mg/6 ml

(20 mg/ml)

6.

ДРУГО

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Taxespira 120 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор

Доцетаксел (docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Taxespira и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Taxespira

Как да използвате Taxespira

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Taxespira

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Taxespira и за какво се използва

Името на това лекарство е Taxespira. Общоприетото му име е доцетаксел. Доцетаксел е

вещество, извличано от игличките на тисово дърво. Доцетаксел принадлежи към групата на

противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

Taxespira е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак на

белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак на

главата и шията:

За лечението на напреднал рак на гърдата, Taxespira може да бъде прилаган

самостоятелно или в комбинация с доксорубицин или трастузумаб, или капецитабин.

За лечението на ранен рак на гърдата със или без засягане на лимфни възли, Taxespira

може да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

За лечението на рак на белия дроб, Taxespira може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

За лечението на рак на простатата, Taxespira се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

За лечението на метастатичен стомашен рак, Taxespira се прилага в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил.

За лечението на рак на главата и шията, Taxespira се прилага в комбинация с цисплатин и

5-флуороурацил.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Taxespira

Не трябва да Ви се прилага Taxespira

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Taxespira.

броят на белите кръвни клетки е много нисък.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

имате тежко чернодробно заболяване.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с Taxespira, ще Ви се направи кръвен тест, за да се установи дали имате

достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна чернодробна функция, за да получите

Taxespira. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да развиете свързани с

това повишена температура или инфекции.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да

Ви се направи преглед на очите и зрението.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), моля уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като например дексаметазон, един ден преди приложението на Taxespira и един или два дни

след това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след

инфузията на Taxespira, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на

ръцете, стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението може да Ви се дадат други лекарства за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Taxespira съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар ако страдате от алкохолна зависимост или

чернодробно увреждане. Вижте също по-долу точка „Taxespira съдържа етанол (алкохол)“ .

Други лекарства и Taxespira

Информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива отпускани без лекарско предписание. Това е така,

защото Taxespira или другото лекарство може да не действа така, както се очаква и може да има

по-голяма вероятност да получите нежелана реакция.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Taxespira НЕ трябва да се прилага, ако сте бременна, освен ако не е изрично назначен от Вашия

лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като Taxespira може да увреди

Вашето бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да информирате

незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Taxespira.

Ако сте мъж, подложен на лечение с Taxespira, се препоръчва да не създавате деца по време на

и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на сперма

преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taxespira съдържа етанол (алкохол)

Това лекарство съдържа 50 об. % етанол (алкохол), т.е. до 0,395 g (0,5 ml) на ml, еквивалентни

на 10 ml бира или 4 ml вино за флакон 1 ml, 40 ml бира или 17 ml вино за флакон 4 ml или 60 ml

бира или 25 ml вино за флакон 6 ml.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, като

пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени ефектите на други

лекарствени продукти.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да наруши способността на пациентите

да шофират или работят с машини.

3.

Как да използвате Taxespira

Taxespira ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото Ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на прилагане и път на въвеждане

Taxespira ще Ви бъде приложен чрез инфузия в някоя от венитe (интравенозно приложение).

Инфузията трае приблизително един час, през който ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от Вашите

кръвни тестове, общо състояние и отговора Ви към Taxespira. Моля, информирайте Вашия

лекар, особено в случай на диария, афти в устата, чувство на скованост или изтръпване,

повишена температура и му/й дайте резултатите от Вашите кръвни изследвания. Подобна

информация ще му/й позволи да реши дали се налага намаляване на дозата. Ако имате някакви

допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар

или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Taxespira приложен самостоятелно са:

намаление на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, алопеция (косопад),

гадене, повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тежестта на нежеланите реакции на Taxespira може да бъде увеличена, когато Taxespira се дава

в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

стягане в гърдите, затруднения в дишането

повишена температура или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Могат да се появат по-тежки реакции.

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничния персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Между инфузиите с Taxespira могат да възникнат следните нежелани реакции и честотата им

може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

повишена температура: ако това се случи, веднага се обадете на Вашия лекар

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост или изтръпване

болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради нарушен лимфен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устната кухина

стомашно разстройство включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

косопад (в повечето случаи нормалното израстване на косата се възобновява)

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

редизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, по лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това могат да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите на ръцете, стъпалата, краката

умора; или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

кандидоза на устата (млечница)

дехидратация

замайване

нарушен слух

понижено кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

сърдечна недостатъчност

езофагит (възпаление на хранопровода)

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

хеморагия (кръвоизлив)

повишени чернодробни ензими (оттук и необходимостта от редовни кръвни тестове).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

възпаление на дебелото черво, тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

С неизвестна честота:

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух)

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате Taxespira

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се придпази от светлина.

Използвайте флакона веднага след отварянето му. Ако не се използва веднага, времето и

условията на съхранение са отговорност на потребителя.

От микробиологична гледна точка, разтварянето/разреждането трябва да се извършва в

контролирани и асептични условия.

Да се използва веднага след като лекарството се добави в инфузионния сак. Ако не се използва

веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на потребителя и обикновено не

трябва да надхвърлят 6 часа, включително едночасовата инфузия, при температура под 25°С.

Физичната и химична стабилност при употреба на инфузионния разтвор, приготвен както е

препоръчано, е доказана в сакове, които не са от PVC до 48 часа, когато се съхранява при

температура от 2°С до 8°С.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, следователно може да кристализира с течение на

времето. Ако се появят кристали, разтворът не трябва да се използва повече и следва да се

изхвърли.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Taxespira

Активното вещество е доцетаксел (като трихидрит). Всеки ml от разтвора съдържа 20 mg

доцетаксел (като трихидрит).

20 mg/1

Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20 mg доцетаксел.

80 mg/4

Един флакон от 4 ml концентрат съдържа 80 mg доцетаксел.

120 mg/6

Един флакон от 6 ml концентрат съдържа 120 mg доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80, етанол, безводен и лимонена киселина монохидрат.

Как изглежда Taxespira и какво съдържа опаковката

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор е бледо жълт до кафяво-жълт разтвор в стъклени

флакони.

Флакони, съдържащи 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 120 mg/6 ml са налични в опаковки, съдържащи

един флакон.

Възможно е не всички видове опаковки да се предлагат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

AT / DE

Hospira Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 89 43 77 77 0

BE / LX / NL

Hospira Benelux BVBA

Tél/Tel: + 32 3 231 90 09

BG / CZ / EE / EL / HR/ HU / IE / LT / LV /

MT / PL / RO / SI / SK / UK

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1926 820820

Tel: 24656165

DK / FI / IS / NO / SE

Hospira Nordic AB

Tel: + 46 (0) 8 672 85 00

ES

Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios

S.L.

Tel: + 34 914847100

FR

Hospira France

Tél: + 33 (0) 1 40 83 82 00

IT

Hospira Italia Srl

Tel: + 39 0812405912

PT

Hospira Portugal Lda

Tel: + 351 214857434

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ ЗА УПОТРЕБА НА TAXESPIRA КОНЦЕНТРАТ ЗА

ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете цялото съдържание на това ръкводство преди да приготвянето на

Taxespira инфузионен разтвор.

Препоръки за безопасна работа

Доцетаксел е антинеопластично средство и както и при други потенциално токсични вещества

е необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на разтворите. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Ако Taxespira концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте го

незабавно и старателно с вода и сапун. Ако Taxespira концентрат влезе в контакт с лигавици,

измийте го незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 20 mg/1 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 80 mg/4 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

НЕ използвайте други, съдържащи доцетаксел лекарствени продукти, съсоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Taxespira 120 mg/6 ml

концентрат за инфузионен разтвор, който съдържа само 1 флакон).

Taxespira концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане с

разтворител и е готов да бъде добавен към инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да се използва веднага след отваряне.

Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност на

потребителя. Може да е необходим повече от един флакон Taxespira концентрат за

инфузионен разтвор, за да получи нужната доза за даден пациент. Например, за доза он

140 mg докетаксел са Ви необходими 7 ml Taxespira 20 mg/1 ml концентрат за

инфузионен разтвор.

Асептично изтеглете необходимото количество от концентрата за инфузионен разтвор,

като използвате градуирана спринцовка с игла 21G.

Концентрацията на доцетаксел в Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml и 120 mg/6 ml флакони е

20 mg/ml.

Инжектирайте необходимата доза (в mg) чрез една единствена инжекция (едно

впръскване) в 250 ml инфузионен сак, който не е от PVC, съдържащ 5% разтвор на

глюкоза или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или с 5% разтвор на глюкоза в стъклена

бутилка. Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg инфузионен разтвор на доцетаксел

използвайте по-голям обем инфузионен носител така, че концентрацията да не надвишава

0,74 mg/ml доцетаксел.

Смесете като разклащате с ръце инфузионния сак или бутилка.

От микробиологична гледна точка, разтварянето /разреждането трябва да се извършва

при контролирани и асептични условия и инфузионният разтвор трябва да се използва

веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение са отговорност

на потребителя.

След като се добави, както е препоръчано в инфузионния сак, разтворът за инфузия на

доцетаксел, ако се съхранява под 25°С, е стабилен в продължение на 6 часа. Разтворът

трябва да се използва в рамките на 6 часа (включително едночасовата инфузия при

интравенозно приложение).

В допълнение, физичната и химична стабилност при употреба на инфузионния разтвор,

приготвен както е препоръчано в сакове, които не са от PVC или бутилки, е доказана до

48 часа, когато се съхранява при температура от 2°С до 8°С и до 6 часа, когато се

съхранява при температура под 25°С.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, следователно може да кристализира с

течение на времето. Ако се появят кристали, разтворът не трябва да се използва повече и

следва да се изхвърли.

Както при всички парентерални продукти, инфузионен разтвор трябва да се провери

визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се изхвърлят.

Изхвърляне

Всички материали, които са били използвани за разреждане и приложение трябва да се

изхвърлят в съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в

канализацията. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация