Tafinlar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

dabrafenib mesilate

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EC02

INN (Международно Name):

dabrafenib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Меланомът

Терапевтични показания:

MelanomaDabrafenib as monotherapy or in combination with trametinib is indicated for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutation (see sections 4. 4 и 5. Помощните терапия melanomaDabrafenib в комбинация с trametinib е показан за адъювантного лечение на възрастни пациенти с III състояние на меланом с Браф V600 мутация далеч, след пълна резекция на. Non-small cell lung cancer (NSCLC)Dabrafenib in combination with trametinib is indicated for the treatment of adult patients with advanced non-small cell lung cancer with a BRAF V600 mutation.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-26

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TAFINLAR 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TAFINLAR 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
дабрафениб (dabrafenib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tafinlar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tafinlar
3.
Как да приемате Tafinlar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tafinlar
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TAFINLAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tafinlar е лекарство, което съдържа
активн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tafinlar 50 mg твърди капсули
Tafinlar 75 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tafinlar 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
дабрафениб мезилат (dabrafenib mesilate),
еквивалентен на 50 mg
дабрафениб (dabrafenib).
Tafinlar 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
дабрафениб мезилат (dabrafenib mesilate),
еквивалентен на 75 mg
дабрафениб (dabrafenib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Tafinlar 50 mg твърди капсули
Непрозрачни, тъмночервени капсули с
приблизителна дължина 18 mm, с
отпечатани надписи
„GS TEW“ и „50 mg“.
Tafinlar 75 mg твърди капсули
Непрозрачни, тъмнорозови капсули с
приблизителна дължина 19 mm, с
отпечатани надписи
„GS LHF“ и „75 mg“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Меланом
Дабрафениб е показан като монотерапия
или в комбинация с траметиниб за
лечение на
възрастни пациенти с неоперабилен или
метастазирал меланом с BRAF V600 мутация
(вж.
точки 4.4 и 5.1).
Адювантна терапия на меланом
Дабрафениб в комбинация с траметиниб
е показан като адювантна терапия при
възрастни
пациенти с меланом Стад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-02-2023
Листовка Листовка чешки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-02-2023
Листовка Листовка датски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-02-2023
Листовка Листовка немски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-02-2023
Листовка Листовка естонски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-02-2023
Листовка Листовка гръцки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-02-2023
Листовка Листовка английски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-09-2018
Листовка Листовка френски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-02-2023
Листовка Листовка италиански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-09-2018
Листовка Листовка латвийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-09-2018
Листовка Листовка литовски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-02-2023
Листовка Листовка унгарски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-02-2023
Листовка Листовка малтийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-09-2018
Листовка Листовка полски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-02-2023
Листовка Листовка португалски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-09-2018
Листовка Листовка румънски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-02-2023
Листовка Листовка словашки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-02-2023
Листовка Листовка словенски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-09-2018
Листовка Листовка фински 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-02-2023
Листовка Листовка шведски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-02-2023
Листовка Листовка норвежки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-02-2023
Листовка Листовка исландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-02-2023
Листовка Листовка хърватски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите