Tafinlar

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

01-02-2021

Активна съставка:
dabrafenib мезилат
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L01XE23
INN (Международно Name):
dabrafenib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Меланомът
Терапевтични показания:
МеланомаДабрафебиб като монотерапия или в комбинация с трамениб е показан за лечение на възрастни пациенти с нерезекционна или метастатична меланома с BRAF V600 мутация. Помощните терапия melanomaDabrafenib в комбинация с trametinib е показан за адъювантного лечение на възрастни пациенти с III състояние на меланом с Браф V600 мутация далеч, след пълна резекция на. Немелкоклеточного рак на белия дроб (НМРЛ)Dabrafenib в комбинация с trametinib е показан за лечение на възрастни пациенти с напреднали немелкоклеточного рак на белия дроб с V600 мутация далеч Браф .
Каталог на резюме:
Revision: 23
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002604
Дата Оторизация:
2013-08-26
EMEA код:
EMEA/H/C/002604

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

11-09-2018

Листовка Листовка - чешки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

01-02-2021

Листовка Листовка - датски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

01-02-2021

Листовка Листовка - немски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

01-02-2021

Листовка Листовка - естонски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

11-09-2018

Листовка Листовка - гръцки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

01-02-2021

Листовка Листовка - английски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

11-09-2018

Листовка Листовка - френски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

01-02-2021

Листовка Листовка - италиански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

11-09-2018

Листовка Листовка - латвийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

11-09-2018

Листовка Листовка - литовски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

11-09-2018

Листовка Листовка - унгарски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

11-09-2018

Листовка Листовка - малтийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

11-09-2018

Листовка Листовка - нидерландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

11-09-2018

Листовка Листовка - полски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

01-02-2021

Листовка Листовка - португалски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

11-09-2018

Листовка Листовка - румънски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

11-09-2018

Листовка Листовка - словашки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

11-09-2018

Листовка Листовка - словенски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

11-09-2018

Листовка Листовка - фински

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

01-02-2021

Листовка Листовка - шведски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

01-02-2021

Листовка Листовка - норвежки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

01-02-2021

Листовка Листовка - исландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

01-02-2021

Листовка Листовка - хърватски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

11-09-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Tafinlar 50 mg твърди капсули

Tafinlar 75 mg твърди капсули

дабрафениб (dabrafenib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

-

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tafinlar и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tafinlar

Как да приемате Tafinlar

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tafinlar

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tafinlar и за какво се използва

Tafinlar е лекарство, което съдържа активното вещество дабрафениб. То се използва или

самостоятелно или в комбинация с друго лекарство, съдържащо траметиниб за лечение на

възрастни с вид кожен рак, наречен меланом, който се е разпространил в други части на тялото

или не може да се отстрани оперативно.

Tafinlar в комбинация с траметиниб се използва също за предпазване от повторна поява на

меланом, след като той е бил отстранен оперативно.

Tafinlar в комбинация с траметиниб се използва също така за лечение на вид рак на белия дроб,

наречен недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК).

Двата вида рак имат специфична промяна (мутация) в ген, наречен BRAF, във V600 позицията.

Тази мутация в гена може да е довела до развитието на съответния рак. Вашето лекарство

атакува белтъци, произвеждани от този мутантен ген, и забавя или спира развитието на рака.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tafinlar

Tafinlar трябва да се използва само за лечение на меланоми и НДКБК с BRAF мутация. По тази

причина преди започване на лечение Вашият лекар ще Ви направи изследване за тази мутация.

Ако Вашият лекар реши, че ще се лекувате с комбинацията Tafinlar и траметиниб,

прочетете

внимателно листовката на траметиниб, както и тази листовка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Не приемайте Tafinlar:

ако сте алергични

към дабрафениб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Говорете с Вашия лекар, ако смятате, че това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Tafinlar. Вашият лекар трябва да знае, ако Вие:

имате някакви

проблеми с черния дроб

имате или някога сте имали

бъбречни проблеми

Докато приемате Tafinlar Вашият лекар може да Ви взема кръвни проби, за да проследява

чернодробната и бъбречната Ви функция;

сте имали друг вид рак, различен от меланом или НДКБК

, тъй като може да сте

изложени на повишен риск от развитие на други кожни и некожни видове рак при прием

на Tafinlar.

Преди да приемете Tafinlar в комбинация с траметиниб,

Вашият лекар трябва да знае ако:

имате сърдечни проблеми, като сърдечна недостатъчност или проблеми със сърдечния

ритъм;

имате проблеми с очите, включително запушване на вената, през която се оттича кръвта

от окото (оклузия на ретиналната вена) или подуване на окото, което може да се дължи на

задръжка на течност (хориоретинопатия);

Имате някакви проблеми с белия дроб, включително затруднено дишане, често пъти

съпроводено от суха кашлица, задух или умора;

Имате или сте имали стомашно-чревни проблеми като дивертикулит (възпалено

торбовидно разширение на стената на дебелото черво) или метастази в стомашно-чревния

тракт.

Говорете с Вашия лекар

, ако смятате, че някое от посочените може да се отнася за Вас.

Състояния, за които може да се наложи да се следите

Някои хора, които приемат Tafinlar, развиват други състояния, които може да са сериозни.

Трябва да познавате важните признаци и симптоми, за които да се наблюдавате, докато

приемате това лекарство. Някои от тези симптоми (кръвоизлив, треска, промени в кожата и

очни проблеми) са споменати накратко в тази точка, но по-детайлна информация може да

намерите в точка 4, „Възможни нежелани реакции“.

Кръвоизлив

Приемът на Tafinlar в комбинация с траметиниб, може да причини сериозен кръвоизлив,

включително в мозъка, храносмилателната система (стомаха, ректума, червата), белия дроб и

други органи и да доведе до смърт. Симптомите могат да включват:

главоболие, замаяност, усещане за слабост;

отделяне на кръв с изпражненията или отделяне на черни изпражнения;

отделяне на кръв с урината;

коремна болка;

изкашляне / повръщане на кръв.

Уведомете Вашия лекар,

колкото се може по-скоро, ако получите някой от тези симптоми.

Треска

Приемът на Tafinlar или на комбинацията Tafinlar и траметиниб може да причини треска,

въпреки че е по-вероятно да се случи, ако приемате комбинацията (вижте също точка 4). В

някои случаи хората с треска могат да получат ниско кръвно налягане, замаяност или други

симптоми.

Уведомете незабавно Вашия лекар,

ако температурата Ви се покачи над 38,5ºC, докато

приемате това лекарство.

Сърдечно заболяване

Tafinlar може да причини сърдечни проблеми или да влоши вече съществуващи сърдечни

проблеми (вижте също „Сърдечни проблеми“ в точка 4) при пациенти, приемащи Tafinlar в

комбинация с траметиниб.

Уведомете Вашия лекар, ако имате сърдечно заболяване.

Вашият лекар ще проведе

изследвания, за да провери дали сърцето Ви работи правилно преди и по време на лечението с

Tafinlar в комбинация с траметиниб. Незабавно кажете на Вашия лекар, ако почувствате, че

сърцето Ви бие силно, препуска или бие неравномерно, или ако почувствате замаяност, умора,

световъртеж, задух, или подуване на краката. При необходимост, Вашият лекар може да реши

да прекъсне лечението Ви или да го спре напълно.

Промени по кожата, които може да са признак на нов рак на кожата

Вашият лекар ще прегледа кожата Ви преди да започнете да приемате това лекарство и ще я

преглежда редовно по време на лечението.

Информирайте незабавно Вашия лекар

, ако

забележите промени по Вашата кожата, докато приемате това лекарство или след края на

лечението (вижте също точка 4).

Очни проблеми

Вашият лекар трябва да преглежда очите Ви, докато сте на лечение с това лекарство.

Незабавно кажете на Вашия лекар

, ако получите зачервяване и дразнене на очите, замъглено

зрение, болка в очите или други зрителни промени, по време на лечението (вижте също

точка 4).

Tafinlar, прилаган в комбинация с траметиниб, може да доведе до проблеми с очите,

включително слепота. Траметиниб не се препоръчва, ако някога сте имали запушване на

вената, през която се оттича кръвта от окото (оклузия на ретиналната вена). Кажете незабавно

на Вашия лекар, ако получите следните симптоми на проблеми с очите: замъглено зрение,

загуба на зрението или други зрителни промени, цветни точки в зрителното поле или ореоли

(виждане на замъглени граници около предметите) по време на Вашето лечение. При

необходимост, Вашият лекар може да реши да прекъсне лечението Ви или да го спре напълно.

Прочетете информацията за треска, промени в кожата и очни проблеми в точка 4 на

тази листовка. Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако

получите някой от изброените признаци и симптоми.

Чернодробни проблеми

Tafinlar в комбинация с траметиниб може да причини проблеми с черния дроб, които могат да

доведат до сериозни състояния, като хепатит или чернодробна недостатъчност, което може да

бъде с летален изход. Вашият лекар ше Ви проследява периодично. Признаците, че Вашият

дроб не работи добре могат да включват:

загуба на апетит;

гадене;

повръщане;

болка в стомаха (корема);

пожълтяване на кожата или на бялото на очите (жълтеница);

потъмняване на урината;

сърбеж на кожата.

Уведомете Вашия лекар,

колкото е възможно по-скоро, ако получите някой от тези симптоми.

Мускулна болка

Tafinlar в комбинация с траметиниб може да предизвика разрушаване на мускули

(рабдомиолиза).

Уведомете Вашия лекар,

колкото е възможно по-скоро, ако получите някой

от тези симптоми:

мускулна болка;

потъмняване на урината поради увреждане на бъбреците.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да реши да прекъсне лечението или изцяло да го спре.

Перфорация на стомаха или червата

Приемът на комбинацията Tafinlar и траметиниб може да повиши риска от перфорация на

стената на червата.

Информирайте Вашия лекар

колкото се може по-бързо, ако имате силна

коремна болка.

Сериозни кожни реакции

Съобщават се сериозни кожни реакции при пациенти, приемащи Tafinlar в комбинация с

траметиниб. Информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви промени по

кожата си (вж. точка 4 за симптоми, за които трябва да следите).

Възпалително заболяване, засягащо основно кожата, белите дробове, очите и лимфните

възли

Възпалително заболяване, засягащо основно кожата, белите дробове, очите и лимфните възли

(саркоидоза). Обичайните симптоми на саркоидоза могат да включват кашлица, задух, подути

лимфни възли, зрителни смущения, повишена температура, умора, болка и подуване на

ставите, както и болезнени подутини по кожата. Кажете на Вашия лекар, ако получите някои от

тези симптоми.

Деца и юноши

Tafinlar не се препоръчва при деца и юноши. Ефектите на Tafinlar при хора на възраст под

18 години не са известни.

Други лекарства и Tafinlar

Преди да започнете лечението информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра,

ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това

включва и лекарства, които се отпускат без рецепта.

Някои лекарства може да повлияят на действието на Tafinlar или да повишат риска от поява на

нежелани реакции. Tafinlar също може да повлияе на действието на някои други лекарства.

Такива лекарства са:

лекарства за предпазване от бременност

контрацептиви)

, съдържащи хормони, като

хапчета, инжекции или лепенки;

варфарин и аценокумарол, лекарства които се използват

за разреждане на кръвта

дигоксин, лекарство за лечение на

сърдечни заболявания

лекарства за лечение на

гъбични инфекции,

като кетоконазол, итраконазол, вориконазол

и позаконазол;

някои блокери на калциевите канали, използвани за лечение на

високо кръвно

налягане

, като дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин или верапамил;

лекарства за лечение на

рак

, като кабазитаксел;

някои лекарства за

намаляване на мазнините (липидите)

в кръвта, като гемфиброзил;

някои лекарства, които се използват за лечение на определени

психични заболявания

като халоперидол;

някои

антибиотици

, като кларитромицин, доксициклин и телитромицин;

някои лекарства за лечение на

туберкулоза

(TB), като рифампицин;

някои лекарства, които намаляват нивата на

холестерола,

като аторвастатин и

симвастатин;

някои

имуносупресори

, като циклоспорин, такролимус и сиролимус;

някои

противовъзпалителни

лекарства, като дексаметазон и метилпреднизолон;

някои лекарства за лечение на

ХИВ

, като ритонавир, ампренавир, индинавир, дарунавир,

делавирдин, ефавиренц, фозампренавир, лопинавир, нелфинавир, типранавир, саквинавир

и атазанавир;

някои лекарства, които се използват за

облекчаване на болка

, като фентанил и метадон;

лекарства за лечение на гърчове (

епилепсия

), като фенитоин, фенобарбитал, примидон,

валпроева киселина или карбамазепин;

антидепресанти

, като нефазодон и растителното лекарство жълт кантарион (

Hypericum

perforatum

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра

, ако приемате някое от

тези лекарства (или ако не сте сигурни за нещо). Вашият лекар може да реши да коригира

дозата Ви.

Водете си списък на лекарствата, които приемате, за да може да го покажете на Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра.

Бременност, кърмене и фертилитет

Tafinlar не се препоръчва по време на бременност.

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на

това лекарство. Tafinlar не се препоръчва по време на бременност, тъй като е възможно да

увреди плода.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате надежден метод за

предпазване от бременност, докато приемате Tafinlar и в продължение на поне 2 седмици,

след като спрете приема му и в продължение на поне 16 седмици след приема на

последната доза траметиниб, при прилагане в комбинация с Tafinlar.

Лекарствата за предпазване от бременност, които съдържат хормони (като хапчета,

инжекции или лепенки), могат да не действат добре, докато приемате Tafinlar или

комбинираното лечение (Tafinlar и траметиниб). Трябва да използвате друг ефективен

метод за предпазване от бременност, за да не забременеете, докато приемате това

лекарство. Обърнете се към Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за съвет.

Ако забременеете, докато приемате това лекарство, незабавно говорете с Вашия лекар.

Tafinlar не се препоръчва по време на кърмене.

Не е известно дали съставките на това лекарство преминават в кърмата.

Ако кърмите или планирате да кърмите, трябва да се посъветвате с Вашия лекар. Вие и Вашият

лекар ще решите дали да приемате това лекарство или да кърмите.

Фертилитет – мъже и жени

Проучвания при животни са показали, че активното вещество дабрафениб може трайно да

намали мъжкия фертилитет. Освен това мъже, които приемат Tafinlar, може да имат намален

брой на сперматозоидите в спермата и броят на сперматозоидите може да не се върне до

нормалните стойности след спиране на приема на лекарството.

Преди да започнете лечение с Tafinlar, говорете с Вашия лекар за възможностите за

подобряване на шанса да имате деца в бъдеще.

Прием на Tafinlar с траметиниб:

траметиниб може да увреди фертилитета, както при мъжете,

така и при жените.

Ако имате допълнителни въпроси относно ефекта на това лекарство върху броя на

сперматозоидите, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Шофиране и работа с машини

Tafinlar може да има нежелани лекарствени реакции, които може да повлияят способността Ви

за шофиране и работа с машини.

Избягвайте шофиране и работа с машини, ако имате проблеми със зрението или ако се

чувствате уморени или слаби, или ако чувствате липса на енергия.

Описание на тези нежелани реакции може да намерите в точки 2 и 4.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако не сте сигурни за нещо. Дори

Вашето основно заболяване, симптомите и лечението може да повлияят способността Ви за

шофиране и работа с машини.

3.

Как да приемате Tafinlar

Винаги приемайте Tafinlar точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Колко да приемате

Обичайната доза на Tafinlar е по две капсули от 75 mg два пъти дневно (което отговаря на

дневна доза от 300 mg), приета самостоятелно или в комбинация с траметиниб.

Препоръчителната доза траметиниб, когато се прилага в комбинация с Tafinlar, е 2 mg веднъж

дневно.

Ако получите нежелани реакции, Вашият лекар може да реши да намали дозата Ви.

Tafinlar се предлага и като капсули от 50 mg, ако се препоръчва намаляване на дозата.

Не приемайте по-голяма доза Tafinlar, отколкото Ви е препоръчал Вашият лекар,

тъй като

това може да повиши риска от нежелани реакции.

Как да го приемате

Поглъщайте капсулите цели с вода, една след друга.

Не дъвчете и не чупете капсулите, тъй като по този начин те ще загубят ефекта си.

Приемайте Tafinlar два пъти дневно на празен стомах. Това означава, че:

след прием на Tafinlar, трябва да изчакате

поне 1 час

преди да се храните или

след хранене, трябва да изчакате

най-малко 2 часа

преди да приемете Tafinlar

Приемайте Tafinlar сутрин и вечер, с интервал от около 12 часа. Приемайте дозата Tafinlar по

едно и също време на деня сутрин и вечер. Това ще Ви помогне да не забравяте да приемате

капсулите.

Не приемайте сутрешната и вечерна доза Tafinlar наведнъж.

Ако сте приели повече от необходимата доза Tafinlar

Ако приемете твърде много капсули Tafinlar,

свържете се с Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра за съвет.

Ако е възможно, покажете им опаковката на Tafinlar и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да приемете Tafinlar

Ако закъснението при пропуснатата доза е по-малко от 6 часа, приемете я веднага, след като се

сетите.

Ако закъснението при пропуснатата доза е повече от 6 часа, пропуснете я и приемете

следващата доза по обичайното време. След това продължете приема на капсулите по

обичайното време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Tafinlar

Приемайте Tafinlar толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар. Не спирайте приема на

лекарството, освен ако Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра не са Ви посъветвали.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Как да приемате Tafinlar в комбинация с траметиниб

Приемайте Tafinlar в комбинация с траметиниб точно както Ви е казал Вашият лекар,

медицинска сестра или фармацевт. Не променяйте дозата и не спирайте Tafinlar или

траметиниб, освен Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт не Ви каже да го

направите.

Приемайте

Tafinlar два пъти дневно

траметиниб

приемайте

веднъж дневно

. Може

да е полезно за Вас да си изградите навик да приемате двете лекарства по едно и също

време всеки ден. Интервалът между приема на двете дози Tafinlar трябва да бъде 12 часа.

Когато траметиниб се прилага в комбинация с Tafinlar трябва да се приема

или

със

сутрешната доза Tafinlar

или

с вечерната доза Tafinlar.

Приемайте Tafinlar и траметиниб на гладно, поне час преди или два часа след хранене.

Приемайте ги цели с чаша вода.

Ако пропуснете една доза Tafinlar или траметиниб, вземете я колкото се може по-скоро.

Не приемайте пропуснатата доза, а просто вземете следващата доза в обичайното време:

Ако остават по-малко от 6 часа до следващата доза Tafinlar, която се приема два

пъти дневно.

Ако остават по-малко от 12 часа до следващата доза траметиниб, която се приема

веднъж дневно.

Ако сте приели прекалено много Tafinlar или траметиниб, незабавно се свържете с Вашия

лекар, медицинска сестра или фармацевт. Ако е възможно вземете капсулите Tafinlar и

таблетките траметиниб със себе си. Ако е възможно ги покажете, заедно с листовките на

Tafinlar и траметиниб.

Ако получите нежелани реакции, Вашият лекар може да прецени, че трябва да приемате

по-ниска доза Tafinlar и/ или траметиниб. Приемайте такива дози Tafinlar и траметиниб,

каквито Ви кажат Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможни нежелани реакции при пациенти, приемащи Tafinlar самостоятелно

Възможни сериозни нежелани реакции

Проблеми, свързани с кървене

Tafinlar може да причини сериозни проблеми, свързани с кървене, особено в мозъка, когато се

приема в комбинация с траметиниб. Незабавно се обадете на Вашия лекар или медицинска

сестра, или потърсете медицинска помощ, ако имате някакви необичайни признаци на кървене,

включително:

главоболие, замаяност или слабост;

изкашляне на кръв или кръвни съсиреци;

повръщано, в което има кръв или повръщано, което прилича на „утайка от кафе“;

червени или черни изпражнения, които приличат на катран.

Треска

Приемът на Tafinlar може да причини треска при повече от 1 на 10 души.

Незабавно уведомете

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако развиете треска (температура

38,5°C или повече), докато приемате това лекарство

. Те ще направят изследвания, за да се

провери дали няма друга причина за треската и ще лекуват проблема.

В някои случаи хора с треска могат да развият ниско кръвно налягане и замаяност. Ако

треската е тежка, Вашият лекар може да Ви препоръча да спрете приема на Tafinlar, докато

лекува треската с други лекарства. След овладяване на треската, Вашият лекар може да Ви

препоръча да започнете да приемате Tafinlar отново.

Сърдечни проблеми

Tafinlar може да повлияе на това, колко добре сърцето Ви изпомпва кръвта, когато се приема в

комбинация с траметиниб. Това е по-вероятно да засегне хора с вече съществуващ сърдечен

проблем. Докато приемате Tafinlar в комбинация с траметиниб ще Ви изследват за сърдечни

проблеми. Признаци и симптоми на сърдечни проблеми включват:

усещане, че сърцето Ви бие силно, препуска или бие неравномерно;

замаяност;

умора;

световъртеж;

задух;

подуване на краката.

Кажете на Вашия лекар

възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми, както ако

е за първи път, така и ако симптомите се влошат.

Кожни промени

Съобщават се сериозни кожни реакции при пациенти, приемащи Tafinlar в комбинация с

траметиниб (с неизвестна честота). Ако забележите някой от следните симптоми:

червеникави плаки по тялото, които са кръгли или с формата на мишена, с мехури в

центъра. Лющене на кожата. Язви в устата, гърлото, носа, по гениталиите и в очите. Тези

сериозни кожни обриви могат да бъдат предшествани от висока температура и

грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън).

обширен обрив, висока температура и увеличени лимфни възли (DRESS-синдром или

синдром на лекарствена свръхчувствителноста).

спрете приема на лекарството и потърсете незабавно медицинска

помощ.

Пациентите, приемащи Tafinlar, могат често (може да засегне до 1 на 10 души) да развият

различен тип кожен рак, наречен

кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК)

. Други могат да

развият тип кожен рак, наречен

базалноклетъчен карцином (БКК)

. Обикновено тези кожни

промени остават локални и могат да се отстранят оперативно, а лечението с Tafinlar може да се

продължи без прекъсване.

Някои хора, които приемат Tafinlar, може също да забележат и поява на нови меланоми. Тези

меланоми обикновено се отстраняват оперативно, а лечението с Tafinlar може да се продължи

без прекъсване.

Вашият лекар ще прегледа кожата Ви преди да започнете да приемате Tafinlar, след това ще я

преглежда отново всеки месец, докато приемате лекарството, и в продължение на 6 месеца след

като приключите приема на лекарството. Ще прави това, за да проверява за поява на нов кожен

рак.

Освен това Вашият лекар ще преглежда главата Ви, шията, устата, лимфните възли и редовно

ще Ви се прави КТ (компютърно-томографско) изследване на гърдите и коремната област със

скенер. Може да Ви се правят и кръвни изследвания. Тези прегледи се правят, за да се открие,

ако друг тип рак, включително сквамозноклетъчен карцином, се развие в организма Ви.

Препоръчват се също гинекологичен преглед (при жените) и преглед на ануса преди и в края на

лечението Ви.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tafinlar 50 mg твърди капсули

Tafinlar 75 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Tafinlar 50 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа дабрафениб мезилат (dabrafenib mesilate), еквивалентен на 50 mg

дабрафениб (dabrafenib).

Tafinlar 75 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа дабрафениб мезилат (dabrafenib mesilate), еквивалентен на 75 mg

дабрафениб (dabrafenib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула (капсула)

Tafinlar 50 mg твърди капсули

Непрозрачни, тъмночервени капсули с приблизителна дължина 18 mm, с отпечатани надписи

„GS TEW“ и „50 mg“.

Tafinlar 75 mg твърди капсули

Непрозрачни, тъмнорозови капсули с приблизителна дължина 19 mm, с отпечатани надписи

„GS LHF“ и „75 mg“.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Меланом

Дабрафениб е показан като монотерапия или в комбинация с траметиниб за лечение на

възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Адювантна терапия на меланом

Дабрафениб в комбинация с траметиниб е показан като адювантна терапия при възрастни

пациенти с меланом Стадий III с BRAF V600 мутация, след пълна резекция.

Недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)

Дабрафениб е показан в комбинация с траметиниб за лечение на възрастни пациенти с

авансирал недребноклетъчен белодробен карцином с BRAF V600 мутация.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с дабрафениб трябва да се започва и провежда под наблюдението на лекар

специалист с опит в използването на противоракови лекарствени продукти.

Преди да приемат дабрафениб, пациентите трябва да имат положителен резултат за наличие на

BRAF V600 мутация в тумора, потвърден чрез валидиран тест.

Ефикасността и безопасността на дабрафениб не са установени при пациенти с див тип BRAF

меланом или див тип BRAF НДКБК. Поради това дабрафениб не трябва да се използва при

пациенти с див тип BRAF меланом или див тип BRAF НДКБК (вж. точки 4.4 и 5.1).

Дозировка

Препоръчителната доза дабрафениб, приложен като монотерапия или в комбинация с

траметиниб, е 150 mg (две капсули от 75 mg) два пъти дневно (съответстваща на обща дневна

доза от 300 mg). Препоръчителната доза траметиниб, когато се прилага в комбинация с

дабрафениб, е 2 mg веднъж дневно.

Продължителност на лечението

Лечението трябва да продължи, докато пациентът спре да се повлиява или до развитието на

неприемлива токсичност (вж. Таблица 2). При адювантна терапия на меланом пациентите

трябва да бъдат лекувани в продължение на 12 месеца, освен ако не настъпи рецидив на

заболяването или неприемлива токсичност.

Пропуснати дози

В случай, че се пропусне доза дабрафениб, тя не трябва бъде приемана, ако остават по-малко от

6 часа до приема на следващата доза по схема.

Ако се пропусне доза траметиниб, при прилагане на дабрафениб в комбинация с траметиниб,

пропуснатата доза траметиниб трябва да се приеме само ако времето до следващата доза е

повече от 12 часа.

Коригиране на дозата

За ефективно коригиране на дозата при нужда, дабрафениб се предлага в капсули с различно

количество на активното вещество – 50 mg и 75 mg.

Овладяването на нежелани лекарствени реакции може да наложи временно прекъсване на

лечението, намаляване на дозата или преустановяване на лечението (вж. Таблици 1 и 2).

Не се препоръчва коригиране на дозата или временно прекъсване на лечението при развитие на

кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК) или новопоявил се първичен меланом, като

нежелани лекарствени реакции (вж. точка 4.4).

Лечението трябва временно да се прекъсне, ако температурата на пациента е ≥ 38,5°C.

Пациентите трябва да бъдат оценени за признаци и симптоми на инфекция (вж. точка 4.4).

Не се изисква коригиране на дозата при наличие на увеит, докато прилагането на ефективно

локално лечение е в състояние да контролира очното възпаление. Ако увеитът не се повлиява

от локална терапия, спрете временно лечението с дабрафениб, докато очното възпаление

отмине, след което започнете отново лечението с дабрафениб с доза, която е с едно дозово ниво

по-ниска (вж. точка 4.4).

Препоръчителните нива на намаляване на дозата и препоръките за промяна на дозата са дадени

съответно в Таблици 1 и 2.

Таблица 1

Препоръчителни нива на намаляване на дозата

Дозово ниво

Доза дабрафениб

Прилаган като монотерапия или в

комбинация с траметиниб

Доза траметиниб*

Само при приложение в комбинация с

дабрафениб

Начална доза

150 mg два пъти дневно

2 mg веднъж дневно

Първо намаляване

на дозата

100 mg два пъти дневно

1,5 mg веднъж дневно

Второ намаляване

на дозата

75 mg два пъти дневно

1 mg веднъж дневно

Трето намаляване

на дозата

50 mg два пъти дневно

1 mg веднъж дневно

Не се препоръчва намаляване на дозата на дабрафениб под 50 mg два пъти дневно, прилаган

като монотерапия или в комбинация с траметиниб. Не се препоръчва намаляване на дозата на

траметиниб под 1 mg веднъж дневно, прилаган в комбинация с дабрафениб.

*За указания относно лечението с траметиниб като монотерапия, моля обърнете се към КХП на

траметиниб „Дозировка и начин на приложение“.

Tаблица 2

Схема на промяна на дозата въз основа на степента на всяко нежелано събитие

(НС)

Степен (CTC-AE)*

Препоръчителна промяна на дозата на дабрафениб

Прилаган като монотерапия или в комбинация с траметиниб

Степен 1 или

Степен 2 (поносими)

Лечението да се продължи и проследяването да е според клиничните

показания.

Степен 2

(непоносими) или

Степен 3

Временно да се прекъсне лечението до достигане на Степен на

токсичност 0 до 1, като при повторно започване на лечението, дозата

да е с едно дозово ниво по-ниска.

Степен 4

Лечението да се преустанови окончателно или да се прекъсне

временно до достигане на Степен 0 до 1, като при повторно започване

на лечението, дозата да е с едно дозово ниво по-ниска.

*Интензитетът на клиничните нежелани събития се степенува според Общите терминологични

критерии за нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0) (CTC-AE)

версия 4.0.

При ефективно овладяване на нежеланите лекарствени реакции може да се обмисли

повишаване на дозата по същата стъпаловидна схема, която се използва за намаляване. Дозата

на дабрафениб не трябва да надвишава 150 mg два пъти дневно.

Ако възникне токсичност, свързана с лечението, при прилагане на дабрафениб в комбинация с

траметиниб, то тогава е необходимо едновременно намаляване на дозата и на двата продукта,

прекъсване на лечението или спиране на лечението. Изключенията, при които е необходимо

намаляване на дозата само на единия от двата продукта, са подробно описани по-долу при

пирексия, увеит, позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания (свързани

предимно с дабрафениб), намаляване на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ),

оклузия на ретинална вена (ОРВ), отлепване на пигментния епител на ретината (ОПЕР) и

интерстициална белодробна болест (ИББ)/пневмонит (свързани предимно с траметиниб).

Изключения при коригирането на дозата (когато се намалява дозата само на единия от

двата продукта) при избрани нежелани реакции

Пирексия

Когато дабрафениб се прилага самостоятелно или в комбинация с траметиниб, лечението с

дабрафениб трябва да се прекъсне, ако температурата на пациента е ≥ 38,5

C (за указания

относно промяната на дозата вижте Таблица 2). Приемът на траметиниб трябва да се продължи

в същата доза. Трябва да се започне лечение с антипиретици като ибупрофен или

ацетаминофен/парацетамол. Употребата на перорални кортикостероиди трябва да се има

предвид в тези случаи, в които прилагането на антипиретици е недостатъчно. Пациентите

трябва да бъдат оценени за признаци и симптоми на инфекция и ако е необходимо, да бъдат

лекувани съгласно местните практики (вж. точка 4.4).

При отминаване на пирексията, лечението с дабрафениб трябва да се поднови при подходяща

профилактика с антипиретици или 1) в същата доза или 2) в доза с едно ниво по-ниска, ако

пирексията се появи отново и/ или ако е съпроводена от други сериозни симптоми,

включително дехидратация, хипотония или бъбречна недостатъчност.

Увеит

Не се изисква коригиране на дозата при наличие на увеит, докато прилагането на ефективно

локално лечение е в състояние да контролира очното възпаление. Ако увеитът не се повлиява

от локална терапия, лечението с дабрафениб трябва временно да се спре, докато очното

възпаление отмине, след което лечението с дабрафениб трябва да се започне отново с доза,

която е с едно дозово ниво по-ниска. Не се изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато

се приема в комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.4).

Позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания

Трябва да се преценят ползите и рисковете преди да се продължи лечението с дабрафениб при

пациенти с некожни злокачествени заболявания, които имат RAS мутация. Не се изисква

коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

Ако дабрафениб се прилага в комбинация с траметиниб и имат асимптоматично, абсолютно

понижаване >10% на LVEF, в сравнение с изходните стойности и фракцията на изтласкване е

под долната граница на установената норма (ДГН), моля обърнете се към КХП на траметиниб

(вж. точка 4.2) за указания относно промяната на дозата на траметиниб. Не се изисква

коригиране на дозата на дабрафениб, когато се приема в комбинация с траметиниб.

Оклузия на ретиналната вена (ОРВ) и отлепване на пигментния епител на ретината (ОПЕР)

Ако пациентите съобщят за новопоявили се зрителни нарушения, като намалено централно

зрение, замъглено зрение или загуба на зрението по всяко време, докато са на лечение с

дабрафениб и траметиниб, моля обърнете се към КХП на траметиниб (вж. точка 4.2) за

указания за промяна на дозата на траметиниб. Не се изисква коригиране на дозата на

дабрафениб, когато се приема в комбинация с траметиниб при потвърдени случаи на ОРВ или

ОПЕР.

Интерстициална белодробна болест (ИББ)/Пневмонит

При пациенти, лекувани с дабрафениб в комбинация с траметиниб, със съмнение за

интерстициална белодробна болест или пневмонит, включително пациенти с новопоявили се

или прогресиращи белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия,

плеврален излив или инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания,

моля обърнете се към КХП на траметиниб (вж. точка 4.2) за указания за промяна на дозата на

траметиниб. Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб, когато се приема в комбинация

с траметиниб при наличие на ИББ или пневмонит.

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно

увреждане. Няма клинични данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане и не може да се

определи потенциалната нужда от промяна на дозата (вж. точка 5.2). Дабрафениб трябва да се

прилага с повишено внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане, когато се прилага

като монотерапия или в комбинация с траметиниб.

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. Няма

клинични данни при пациенти с умерено тежко до тежко чернодробно увреждане и не може да

се определи потенциалната нужда от промяна на дозата (вж. точка 5.2). Тъй като основните

пътища на елиминиране на дабрафениб и неговите метаболити са чернодробния метаболизъм и

жлъчната секреция, пациентите с умерено тежко до тежко чернодробно увреждане може да

имат повишена експозиция. Дабрафениб трябва да се прилага с повишено внимание при

пациенти с умерено тежко и тежко чернодробно увреждане, когато се прилага като

монотерапия или в комбинация с траметиниб.

Специални популации

Пациенти от неевропеидна раса

Не са събрани достатъчно данни относно безопасността и ефикасността на дабрафениб при

прациенти от неевропеидната раса. Популационният фармакокинетичен анализ не показва

значима разлика във фармакокинетиката на дабрафениб между азиатците и пациентите от

европеидната раса. Не е необходимо коригиране на дозата на дабрафениб при азиатци.

Старческа възраст

Не се налага коригиране на началната доза при пациенти на възраст >65 години.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на дабрафениб при деца и юноши (<18 години) все още не са

установени. Липсват клинични данни. Проучвания при млади животни са показали нежелани

лекарствени реакции на дабрафениб, които не са наблюдавани при възрастни животни (вж.

точка 5.3).

Начин на приложение

Tafinlar е за перорално приложение. Капсулите трябва да се поглъщат цели с вода. Капсулите

не трябва да се дъвчат или отварят и не трябва да се смесват с храна или течности поради

химичната нестабилност на дабрафениб.

Препоръчва се дозите дабрафениб да се приемат по едно и също време всеки ден, като се

остави интервал от приблизително 12 часа между двата приема. Когато дабрафениб и

траметиниб се приемат в комбинация, дозата траметиниб трябва да се приема по едно и също

време всеки ден или със сутрешната или с вечерната доза дабрафениб.

Дабрафениб трябва да се приема поне един час преди или поне 2 часа след нахранване.

Ако пациентът повърне след прием на дабрафениб, не трябва да приема нова доза, а трябва да

изчака до следващата доза по схема.

Моля, обърнете се към КХП на траметиниб за информация относно начина на приложение,

когато се прилага в комбинация с дабрафениб.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Когато дабрафениб се прилага в комбинация с траметиниб, е необходима справка с КХП на

траметиниб, преди започване на лечението. За допълнителна информация относно

предупрежденията и предпазните мерки, свързани с лечението с траметиниб, моля обърнете се

към КХП на траметиниб.

Изследване на BRAF V600

Ефикасността и безопасността на дабрафениб не са установени при пациенти с див тип BRAF

меланом или див тип BRAF НДКБК, поради което дабрафениб не трябва да се прилага при

пациенти с див тип BRAF меланом или див тип BRAF НДКБК (вж. точки 4.2 и 5.1).

Дабрафениб в комбинация с траметиниб при пациенти с меланом с прогресия на заболяването

при предшестващо лечение с BRAF инхибитор

Има ограничени данни при пациенти, приемащи комбинацията траметиниб с дабрафениб, с

прогресия на заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор. Тези данни

показват, че ефикасността на комбинацията ще бъде по-ниска при тези пациенти (вж.

точка 5.1). По тази причина трябва да се обсъдят и други варианти за лечение в тази, лекувана с

BRAF инхибитор популация, преди да се започне лечение с комбинацията. Последиците от

лечението след прогресия на заболяването в хода на терапия с BRAF инхибитор не са

установени.

Новопоявили се злокачествени заболявания

При прилагане на дабрафениб в комбинация с траметиниб могат да възникнат нови

злокачествени заболявания, кожни и некожни.

Кожни злокачествени заболявания

Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК)

Има съобщения за случаи на кСКК (включително кератоакантом) при пациенти, лекувани с

дабрафениб самостоятелно или в комбинация с траметиниб (вж. точка 4.8). В клинични

изпитвания фаза III MEK115306 и MEK116513 при пациенти с неоперабилен или метастазирал

меланом, кСКК възниква при 10% (22/211) от пациентите, приемащи дабрафениб като

монотерапия и при 18%(63/349) от пациентите, приемащи съответно вемурафениб като

монотерапия. В интегрираната популация за безопасност на пациенти с метастазирал меланом

и авансирал НДКБК, кСКК възниква при 2% (19/1076) от пациентите, приемащи дабрафениб в

комбинация с траметиниб. Медианата на времето до диагностициране на първата поява на

кСКК в проучване MEK115306 е 223 дни (диапазон 56 до 510 дни) в рамото на комбинирана

терапия и 60 дни (диапазон 9 до 653 дни) в рамото на монотерапия с дабрафениб. В

проучването фаза III BRF115532 (COMBI-AD) при адювантно лечение на меланом, кСКК

възниква при 1% (6/435) от пациентите, получаващи дабрафениб в комбинация с траметиниб

спрямо 1% (5/432) от пациентите, получаващи плацебо. В проучването при адювантна терапия

медианата на времето до първата поява на кСКК е приблизително 18 седмици в рамото на

комбинирана терапия и 33 седмици в плацебо рамото.

Препоръчва се да се направи кожен преглед преди започване на лечение с дабрафениб, всеки

месец по време на лечението и до 6 месеца след лечение, за кСКК. Проследяването трябва да

продължи 6 месеца след приключване на лечението с дабрафениб или до започване на друга

антинеопластична терапия.

Откритите кСКК трябва да се ексцизират и лечението с дабрафениб или, ако се приема в

комбинация, дабрафениб и траметиниб, трябва да се продължи без корекция на дозата.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да уведомят незабавно своя лекар при развитие на

нови лезии.

Новопоявил се първичен меланом

Има съобщения за новопоявили се първични меланоми по време на клиничните изпитвания при

пациенти, лекувани с дабрафениб. В клиничните изпитвания при неоперабилен или

метастазирал меланом тези случаи са били установени през първите 5 месеца от лечението с

дабрафениб като монотерапия. Случаите на новопоявил се първичен меланом могат да бъдат

лекувани с ексцизия и не налагат промяна на лечението. Проследяването за кожни лезии трябва

да се извършва, както е посочено за кСКК.

Некожни злокачествени заболявания

In vitro

експерименти са показали парадоксална активация на сигнализацията чрез митоген

активирана протеинкиназа (MAP киназа) в BRAF див тип клетки с RAS мутации при

експозиция на BRAF инхибитори. Това може да доведе до повишен риск от некожни

злокачествени заболявания при експозиция на дабрафениб (вж. точка 4.8) при наличие на RAS

мутации. В клиничните изпитвания има съобщения за RAS-свързани злокачествени

заболявания, както с друг BRAF инхибитор (хронична миеломоноцитна левкемия и некожен

СКК на главата и шията), така и с монотерапия на дабрафениб (аденокарцином на панкреаса,

аденокарцином на жлъчните пътища) и с дабрафениб в комбинация с MEK инхибитор,

траметиниб (колоректален карцином, карцином на панкреаса).

Преди започване на лечението пациентите трябва да се подложат на преглед на главата и

шията, състоящ се поне от визуално инспектиране на устната лигавица и палпация на лимфните

възли, както и компютърно-томографско изследване (КТ) на гърдите/корема. По време на

лечението пациентите трябва да се проследяват според клиничното състояние, което може да

включва преглед на главата и шията на всеки 3 месеца и КТ скенер на гърдите/корема на всеки

6 месеца. Препоръчват се анален преглед и преглед на тазовите органи преди започване на

лечението и след края на лечението, или когато е клинично показано. Пълна кръвна картина и

биохимични изследвания на кръвта трябва да се правят по клинични показания.

Ползите и рисковете трябва внимателно да се обмислят преди прилагането на дабрафениб при

пациенти с предшестващо или съпътстващо злокачествено заболяване, свързано с RAS

мутации. Не се изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с

дабрафениб.

След преустановяване на лечението с дабрафениб, проследяването за некожно

вторично/рецидивиращо злокачествено заболяване трябва да продължи до 6 месеца или до

започване на друга антинеопластична терапия. Патологичните находки трябва да се овладяват

според клиничната практика.

Кръвоизлив

Хеморагични събития, включително значителни хеморагични събития и хеморагични събития с

летален изход, са настъпвали при пациенти, приемащи комбинацията дабрафениб с траметиниб

(вж. точка 4.8). Моля, обърнете се към КХП на траметиниб (вж. точка 4.4) за допълнителна

информация.

Зрително увреждане

В клиничните изпитвания са съобщавани очни реакции, включително увеит, иридоциклит и

ирит при пациенти, лекувани с дабрафениб като монотерапия или в комбинация с траметиниб.

Докато са на лечение, пациентите трябва да се проследяват рутинно за признаци и симптоми на

зрително нарушение (като промяна в зрението, фотофобия и болка в очите).

Не се изисква коригиране на дозата, докато прилагането на ефективно локално лечение е в

състояние да контролира очното възпаление. Ако увеитът не се повлиява от локална терапия,

спрете временно лечението с дабрафениб, докато очното възпаление отмине, след което

започнете отново лечението с дабрафениб с доза, която е с едно дозово ниво по-ниска. Не се

изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб,

след диагностициране на увеит.

При прилагане на дабрафениб в комбинация с траметиниб могат да възникнат ОПЕР и ОРВ.

Моля, обърнете се към КХП на траметиниб (вж. точка 4.4). Не се изисква коригиране на дозата

на дабрафениб, когато се приема в комбинация с траметиниб, при диагностициране на ОРВ или

ОПЕР.

Пирексия

В клиничните изпитвания с дабрафениб, прилаган като монотерапия и в комбинация с

траметиниб, се съобщава за повишена температура (вж. точка 4.8). При 1% от пациентите в

клинични изпитвания с дабрафениб, прилаган като монотерапия, са установени събития на

сериозен неинфекциозен фебрилитет, определен като повишена температура, придружена от

тежко втрисане, дехидратация, хипотония и/или остра бъбречна недостатъчност от преренален

произход при лица с нормална бъбречна функция на изходно ниво (вж. точка 4.8). Началото на

тези събития на сериозен неинфекциозен фебрилитет обикновено е било в рамките на първия

месец от прилагането на дабрафениб като монотерапия. Пациентите със събития на сериозен

неинфекциозен фебрилитет са отговорили добре на временно прекъсване на лечението и/или

намаляване на дозата и поддържаща терапия.

Честотата и тежестта на пирексията са повишени при комбинирана терапия. В рамото на

комбинирана терапия в проучване MEK115306 при пациенти с неоперабилен или метастазирал

меланом пирексия се съобщава при 57% (119/209) от пациентите, като при 7% е Степен 3,

спрямо рамото на монотерапия с дабрафениб, където 33% (69/211) от пациентите съобщават за

пирексия, 2% Степен 3. В проучването фаза II BRF113928 при пациенти с авансирал НДКБК

честотата и тежестта на пирексията леко се повишават при прилагане на дабрафениб в

комбинация с траметиниб (48%, 3% Степен 3) спрямо приложението на дабрафениб като

монотерапия (39%, 2% Степен 3). В проучването фаза III BRF115532 при адювантно лечение на

меланом, честотата и тежестта на пирексията са били по-високи в рамото на дабрафениб в

комбинация с траметиниб (67%, 6% Степен 3/4) спрямо плацебо рамото (15%, <1% Степен 3).

При пациентите с неоперабилен или метастазирал меланом, които приемат дабрафениб в

комбинация с траметиниб и получат пирексия, приблизително половината от случаите на първа

изява са се случили в рамките на първия месец от терапията и приблизително една трета от

пациентите са имали 3 или повече събития.

Лечението с дабрафениб трябва да бъде прекъснато, ако температурата на пациента е ≥ 38,5ºC

(моля вижте Таблица 2 за указания относно промяна на дозата). Пациентите трябва да бъдат

оценени за наличие на признаци и симптоми на инфекция. Лечението с дабрафениб може да се

поднови при спадане на температурата със съответната профилактика, като се използват

нестероидни противовъзпалителни средства или парацетамол. Прилагането на перорални

кортикостероиди трябва да се има предвид в тези случаи, в които прилагането на антипиретици

е недостатъчно. Ако температурата е свързана с други сериозни признаци и симптоми,

лечението с дабрафениб трябва да се поднови при намалена доза, след спадане на

температурата и според клиничните показания (вж. точка 4.2). Не се изисква коригиране на

дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

При прилагане на дабрафениб в комбинация с траметиниб се съобщава, че траметиниб

понижава LVEF (вж. точка 4.8). Моля обърнете се към КХП на траметиниб за допълнителна

информация (вж. точка 4.4). Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб, когато се

приема в комбинация с траметиниб.

Бъбречна недостатъчност

Бъбречна недостатъчност е установена при <1% от пациентите, лекувани с дабрафениб

самостоятелно и при ≤1% от пациентите, лекувани с дабрафениб в комбинация с траметиниб.

Наблюдаваните случаи като цяло са били свързани с пирексия и дехидратация, и са се повлияли

добре от спиране на лечението и общите поддържащи мерки. Съобщава се за случаи на

грануломатозен нефрит (вж. точка 4.8). При пациентите трябва редовно да се проследява

нивото на серумния креатинин по време на лечението. При повишаване на креатинина може да

се наложи спиране на лечението в зависимост от клиничните показания. Дабрафениб не е

проучван при пациенти с бъбречна недостатъчност (дефинирана като креатини >1,5 x ГГН),

поради тази причина е необходимо повишено внимание при такива пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробни събития

В клинични изпитвания с дабрафениб, прилаган в комбинация с траметиниб, са съобщавани

чернодробни нежелани реакции (вж. точка 4.8). Препоръчва се при пациентите на лечение с

дабрафениб в комбинация с траметиниб, да се проследява чернодробната функция на всеки

четири седмици за 6 месеца след започване на лечение с траметиниб. Проследяването на

чернодробната функция след това може да продължи според клиничните показания. Моля

обърнете се към КХП на траметиниб за допълнителна информация.

Хипертония

Повишаване на кръвното налягане, свързано с дабрафениб, прилаган в комбинация с

траметиниб, е съобщавано при пациенти със или без предшестваща хипертония (вж. точка 4.8).

Моля обърнете се към КХП на траметиниб за допълнителна информация.

Интерстициална белодробна болест (ИББ)/Пневмонит

В клиничните изпитвания с дабрафениб, прилаган в комбинация с траметиниб се съобщава за

случаи на пневмонит и ИББ. Моля обърнете се към КХП на траметиниб, точка 4.4 за

допълнителна информация. Ако дабрафениб се прилага в комбинация с траметиниб, то тогава

лечението с дабрафениб може да продължи в същата доза.

Обрив

В клиничните изпитвания обрив се наблюдава при около 24% от пациентите, при прилагане на

дабрафениб в комбинация с траметиниб (вж. точка 4.8). По-голяма част от тези случаи са

Степен 1 или 2 и не са налагали прекъсване на приема или намаляване на дозата. Моля

обърнете се към КХП на траметиниб, точка 4.4, за допълнителна информация.

Рабдомиолиза

Рабдомиолиза е съобщавана при пациенти, приемащи дабрафениб в комбинация с траметиниб

(вж. точка 4.8). Моля обърнете се към КХП на траметиниб, точка 4.4, за допълнителна

информация.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667874/2018

EMEA/H/C/002604

Tafinlar (dabrafenib)

Общ преглед на Tafinlar и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Tafinlar и за какво се използва?

Tafinlar е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни, чиито ракови

клетки имат специфична генетична мутация (промяна), наречена „BRAF V600“. Използва се за

лечение на:

меланом (рак на кожата), който се е разпространил или не може да бъде отстранен по

хирургичен път. Tafinlar се използва самостоятелно или в комбинация с друго

противораково лекарство, траметиниб;

авансирал (стадий III) меланом след хирургична интервенция за него. Tafinlar се използва

в комбинация с траметиниб;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб. Използва се в комбинация с траметиниб.

Tafinlar съдържа активното вещество дабрафениб (dabrafenib).

Как се използва Tafinlar?

Лечението с Tafinlar трябва да започне и да се наблюдава от лекар с опит в прилагането на

лекарства за рак. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Tafinlar се предлага под формата на капсули (50 и 75 mg). Дозата на Tafinlar, използван

самостоятелно или в комбинация с траметиниб, е 150 mg два пъти дневно на празен стомах (поне

1 час преди или 2 часа след хранене).

Лечението с Tafinlar може да продължи, докато пациентът се повлиява положително. След

хирургична интервенция на авансирал меланом лечението обикновено продължава 12 месеца,

освен ако болестта не се завърне. Може да се наложи прекъсване или спиране на лечението, или

намаляване на дозата при настъпване на определени нежелани реакции.

За повече информация относно употребата на Tafinlar вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Tafinlar (dabrafenib)

EMA/667874/2018

Страница 2/3

Как действа Tafinlar?

Активното вещество в Tafinlar, дабрафениб, е инхибитор на BRAF, протеин, участващ в

стимулирането на клетъчното делене. При меланом и недребноклетъчен рак на белия дроб с

мутацията BRAF V600 абнормната форма на BRAF участва в развитието на раковото заболяване,

като позволява неконтролируемо делене на туморните клетки. Като блокира дейността на

абнормния BRAF, Tafinlar помага за забавянето на растежа и разпространението на рака.

Какви ползи от Tafinlar са установени в проучванията?

Tafinlar е проучен при пациенти, чийто рак има мутацията BRAF V600.

Меланом

Tafinlar е по-ефективен от противораковото лекарство дакарбазин за контролиране на меланом,

който се е разпространил в други части на организма или не може да бъде отстранен по

хирургичен път. Това заключение се основава на едно основно проучване, обхващащо

250 пациенти, в което се измерва колко дълго живеят пациентите до влошаване на тяхното

заболяване. Пациентите, които приемат Tafinlar, живеят средно 6,9 месеца без влошаване на

заболяването в сравнение с 2,7 месеца при пациентите, които получават дакарбазин.

Две допълнителни проучвания на меланом, който се е разпространил в други части на организма

или не може да бъде отстранен по хирургичен път, разглеждат използването на Tafinlar в

комбинация с траметиниб. В едно проучване на 423 пациенти се прилага или комбинацията, или

Tafinlar самостоятелно. Пациентите, получаващи комбинацията, живеят 11 месеца без влошаване

на тяхното заболяване в сравнение с 8,8 месеца при тези, които получават Tafinlar

самостоятелно. Във второ проучване, обхващащо 704 пациенти, Tafinlar в комбинация с

траметиниб се сравнява с друго лекарство за меланом, вемурафениб. Пациентите, при които се

прилага комбинацията, живеят средно 25,6 месеца в сравнение с 18 месеца при тези на

вемурафениб.

В едно проучване, обхващащо 870 пациенти със стадий III на меланом, който е бил отстранен по

хирургичен път, прилагането на комбинацията Tafinlar и траметиниб в продължение на 1 година

се сравнява с плацебо (сляпо лечение). Около 40% от пациентите, лекувани с комбинацията, или

умират, или тяхното заболяване се завръща след около средно 3,5 години в сравнение с 59% при

пациентите, получаващи плацебо.

Недребноклетъчен рак на белия дроб

В едно основно проучване 171 пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб получават или

Tafinlar в комбинация с траметиниб, или Tafinlar самостоятелно. Основната мярка за ефективност

е процентът на пациентите, които се повлияват напълно или частично от лечението.

Повлияването от лечението е оценено чрез образни изследвания на тялото и клинични данни за

пациентите. Употребата на Tafinlar и траметиниб води до повлияване при над 60% от пациентите

в сравнение с 23% от пациентите, на които се прилага Tafinlar самостоятелно.

Какви са рисковете, свързани с Tafinlar?

Най-честите нежелани реакции при Tafinlar (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

папиломи (брадавици), главоболие, гадене, повръщане, хиперкератоза (удебеляване на кожата),

косопад, обрив, болка в ставите, повишена температура и умора.

Tafinlar (dabrafenib)

EMA/667874/2018

Страница 3/3

Когато Tafinlar се приема в комбинация с траметиниб, най-честите нежелани реакции (които може

да засегнат повече от 1 на 5 души) са повишена температура, умора, гадене, втрисания,

главоболие, диария, повръщане, болка в ставите и обрив.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограничения, съобщени при Tafinlar, вижте

листовката.

Защо Tafinlar е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Tafinlar са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията счита, че Tafinlar,

когато се използва самостоятелно или в комбинация с траметиниб, показва клинично значима

полза при пациенти с авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб или меланом, който се е

разпространил или не може да бъде отстранен по хирургичен път. Агенцията счита също, че той е

от полза при пациенти с авансирал меланом, който е бил отстранен по хирургичен път.

Нежеланите реакции на Tafinlar се считат за приемливи и подлежащи на овладяване с подходящи

мерки.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Tafinlar?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tafinlar, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Tafinlar непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Tafinlar, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Tafinlar

Tafinlar получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 26 август 2013 г.

Допълнителна информация за Tafinlar можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Дата на последно актуализиране на текста: 08-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация