TachoSil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки фибриноген, човешки тромбин

Предлага се от:

Corza Medical GmbH

АТС код:

B02BC30

INN (Международно Name):

human fibrinogen, human thrombin

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемостаза, хирургична

Терапевтични показания:

TachoSil is indicated in adults and children from 1 month of age for supportive treatment in surgery for improvement of haemostasis, to promote tissue sealing and for suture support in vascular surgery where standard techniques are insufficient. TachoSil is indicated in adults for supportive sealing of the dura mater to prevent postoperative cerebrospinal leakage following neurological surgery (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-06-08

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TACHOSIL МАТРИЦА С ТЪКАННО ЛЕПИЛО
човешки фибриноген/човешки тромбин
(human fibrinogen/human thrombin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява TachoSil и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
използвате TachoSil
3.
Как да използвате TachoSil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TachoSil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TACHOSIL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Как действа TachoSil?
Жълтата страна на TachoSil съдържа
активните вещества фибриноген и
тромбин.
Следователно
ЖЪЛТАТА
страна на матрицата с тъканно лепило е
АКТИВНАТА СТРАНА
. Когато
матрицата с тъканно лепило влезе в
контакт с течности (като кръв, лимфа
или физи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TachoSil матрица с тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 cm
2
TachoSil съдържа:
Човешки фибриноген (Human fibrinogen)
5,5 mg
Човешки тромбин (Human thrombin)
2,0 IU
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Матрица с тъканно лепило
TachoSil е почти бяла матрица с тъканно
лепило. Активната страна на матрицата,
която е
покрита с фибриноген и тромбин е
маркирана с жълт цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
TachoSil е предназначен за спомагателно
лечение в хирургията при възрастни и
деца на възраст
над 1 месец за подобряване на
хемостазата, за подпомагане на
тъканното слепване и укрепване
на шевовете при съдова хирургия,
където стандартните техники са
недостатъчни.
TachoSil е предназначен за поддържащо
слепване на твърдата мозъчна обвивка
при възрастни,
за да се предотврати следоперативно
изтичане на цереброспинална течност
след неврологична
операция (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TachoSil може да се прилага само от опитни
хирурзи.
Дозировка
Необходимото количество матрица TachoSil,
което трябва да бъде пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-05-2023
Листовка Листовка чешки 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-05-2023
Листовка Листовка датски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-05-2023
Листовка Листовка немски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-05-2023
Листовка Листовка естонски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-05-2023
Листовка Листовка гръцки 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-05-2023
Листовка Листовка английски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-05-2023
Листовка Листовка френски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-05-2023
Листовка Листовка италиански 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-05-2023
Листовка Листовка латвийски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-05-2023
Листовка Листовка литовски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-05-2023
Листовка Листовка унгарски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-05-2023
Листовка Листовка малтийски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-05-2023
Листовка Листовка нидерландски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-05-2023
Листовка Листовка полски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-05-2023
Листовка Листовка португалски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-05-2023
Листовка Листовка румънски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-05-2023
Листовка Листовка словашки 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-05-2023
Листовка Листовка словенски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-05-2023
Листовка Листовка фински 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-05-2023
Листовка Листовка шведски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-05-2023
Листовка Листовка норвежки 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-05-2023
Листовка Листовка исландски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-05-2023
Листовка Листовка хърватски 12-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите