Tacforius

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус монохидрат

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L04AD02

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Liver Transplantation; Kidney Transplantation

Терапевтични показания:

Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-12-08

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TACFORIUS 0,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
TACFORIUS 1 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
TACFORIUS 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
TACFORIUS 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
такролимус (tacrolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tacforius и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tacforius
3.
Как да приемате Tacforius
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tacforius
6.
Съдържание на опаковката и
допълните
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 0,5 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка капсула съдържа 53,725 mg лактоза.
Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 1 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка капсула съдържа 107,45 mg лактоза.
Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 3 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка капсула съдържа 322,35 mg лактоза.
Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 5 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_По
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2023
Листовка Листовка чешки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2023
Листовка Листовка датски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2023
Листовка Листовка немски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2023
Листовка Листовка естонски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2023
Листовка Листовка гръцки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2023
Листовка Листовка английски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2018
Листовка Листовка френски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2023
Листовка Листовка италиански 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2018
Листовка Листовка латвийски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2018
Листовка Листовка литовски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2023
Листовка Листовка унгарски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2023
Листовка Листовка малтийски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2018
Листовка Листовка полски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2023
Листовка Листовка португалски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2018
Листовка Листовка румънски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2023
Листовка Листовка словашки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2023
Листовка Листовка словенски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2018
Листовка Листовка фински 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2023
Листовка Листовка шведски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2023
Листовка Листовка норвежки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2023
Листовка Листовка исландски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2023
Листовка Листовка хърватски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите