Synjardy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

empagliflozin и метформин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim

АТС код:

A10BD20

INN (Международно Name):

empagliflozin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Synjardy е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, неадекватно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина;при пациенти, недостатъчно контролирани метформином в комбинация с други сахароснижающих лекарства, включително инсулин;пациенти, които са лекувани с комбинация от метформина и empagliflozin и като отделни таблетки.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-05-27

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SYNJARDY 5 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SYNJARDY 5 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SYNJARDY 12,5 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SYNJARDY 12,5 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емпаглифлозин/метформинов
хидрохлорид
(empagliflozin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Synjardy и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемeте Synjardy
3.
Как да приемате Synjardy
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Synjardy
6.
Съдържание на опаковката и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Synjardy 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Synjardy 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Synjardy 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Synjardy 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Synjardy 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 850 mg
метформинов
хидрохлорид (metformin hydrochloride).
Synjardy 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 1 000 mg
метформинов
хидрохлорид (metformin hydrochloride).
Synjardy 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 12,5 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 850 mg
метформинов
хидрохлорид (metformin hydrochloride).
Synjardy 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 12,5 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 1 000 mg
метформинов
хидрохлорид (metformin hydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Synjardy 5 mg/850 mg филмирани таблетки
Жълтеникаво-бяла, овална,
двойноизпъкнала филмирана таблетка с
вдлъбнато релефно
означение „S5“ и логото на Boehringer Ingelheim
от едната страна, и „850“ от другата
страна
(дължина на таблетката: 19,2 mm, ширина на
таблетката 9,4 mm).
Synjardy 5 m
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2023
Листовка Листовка чешки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2023
Листовка Листовка датски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2023
Листовка Листовка немски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2023
Листовка Листовка естонски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2023
Листовка Листовка гръцки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2023
Листовка Листовка английски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2017
Листовка Листовка френски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2023
Листовка Листовка италиански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2017
Листовка Листовка латвийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2017
Листовка Листовка литовски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2023
Листовка Листовка унгарски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2023
Листовка Листовка малтийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2017
Листовка Листовка полски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2023
Листовка Листовка португалски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2017
Листовка Листовка румънски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2023
Листовка Листовка словашки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2023
Листовка Листовка словенски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2017
Листовка Листовка фински 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2023
Листовка Листовка шведски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2023
Листовка Листовка норвежки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2023
Листовка Листовка исландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2023
Листовка Листовка хърватски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите