Suvaxyn PRRS MLV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Модифициран жив свински респираторен и репродуктивен синдром вирус

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AD03

INN (Международно Name):

porcine respiratory and reproductive syndrome virus, live

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Live viral vaccines

Терапевтични показания:

За активна имунизация на клинично здрави прасета от 1 ден възрастта на свински респираторно и репродуктивен синдром на прасета (РРСС) вирус на замърсената околна среда, намаляване на виремии и носа избледняват, причинени от инфекция с европейски щамове на вируса репродуктивно-синдром на респираторно прасета (Генотип 1). Плъхове за угояване: Освен това се демонстрира, че ваксинирането на серонегативни 1-дневни прасенца значително намалява лезиите на белите дробове срещу провокация, приложена 26 седмици след ваксинацията. Ваксинацията серонегативных 2-седмична прасенца е доказано, да се намали значително увреждане на белите дробове и устната отделят от заразяване прилага на 28 дни и 16 седмици след ваксинация. Ремонтни прасета и свине-майки: освен това, преди бременността ваксинация клинично здрави прасенца и свине майки, или серопозитивный или серонегативный е доказано, че намаляване на трансплацентарных инфекция, причинена от вирус репродуктивно-синдром на респираторно прасета-по време на третия триместър на

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-24

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
SUVAXYN PRRS MLV ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn PRRS MLV лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив модифициран PRRSV*, щам 96V198: 10
2.2
– 10
5.2
CCID
50
**
*Вирус на репродуктивен и
респираторен синдром при свинете
**Инфекциозна доза клетъчна култура 50%
Разтворител:
Натриев хлорид 0.9 % разтвор: qs 1 доза
Лиофилизат: белезникава, изсушена
чрез замразяване пелета.
Разтворител: прозрачен, безцветен
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на клинично
здрави прасета на възраст от 1 ден в
среда, контаминирана
с вирус на репродуктивен и
респираторен синдром при свинете (PRRS),
за редуциране на
виремията и назалните изменения,
причинени от инфектиране с Европей
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn PRRS MLV лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив модифициран PRRSV*, щам 96V198: 10
2.2
– 10
5.2
CCID
50
**
*Вирус на репродуктивен и
респираторен синдром при свинете
**Инфекциозна доза клетъчна култура 50 %
Разтворител:
Натриев хлорид 0.9% разтвор: до 1 доза
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: белезникава, изсушена
чрез замразяване пелета.
Разтворител: прозрачен, безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета (прасета за угояване, млади
женски и свине).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на клинично
здрави прасета на възраст от 1 ден в
среда, контаминирана
с вирус на репродуктивен и
респираторен синдром при свинете (PRRS),
за редуциране на
виремията и назалните изменения,
причинени от инфектиране с Европейски
щам на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-09-2020
Листовка Листовка чешки 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-09-2020
Листовка Листовка датски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-09-2020
Листовка Листовка немски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-09-2020
Листовка Листовка естонски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-09-2020
Листовка Листовка гръцки 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-09-2020
Листовка Листовка английски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-07-2019
Листовка Листовка френски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-09-2020
Листовка Листовка италиански 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-07-2019
Листовка Листовка латвийски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-07-2019
Листовка Листовка литовски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-09-2020
Листовка Листовка унгарски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-09-2020
Листовка Листовка малтийски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-07-2019
Листовка Листовка полски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-09-2020
Листовка Листовка португалски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-07-2019
Листовка Листовка румънски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-09-2020
Листовка Листовка словашки 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-09-2020
Листовка Листовка словенски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-07-2019
Листовка Листовка фински 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-09-2020
Листовка Листовка шведски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-09-2020
Листовка Листовка норвежки 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-09-2020
Листовка Листовка исландски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-09-2020
Листовка Листовка хърватски 09-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-07-2019

Преглед на историята на документите