Suvaxyn PCV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

свински цирковирусен рекомбинантен вирус (CPCV) 1-2, инактивиран

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against porcine circovirus type 2 in piglets

Терапевтична група:

Свине (прасета)

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на свинете, на възраст над три седмици срещу свинският цирковирус тип 2 (pcv2) за намаляване на вирусния товар в кръвта и лимфоидната тъкан, а също и на поражението в от лимфоидни тъкани, свързани с ЦВС2 инфекция, както и за намаляване на клиничните симптоми, включително загуба на тегло дневно, а смъртността, свързана с след отбиване на мультисистемное синдром губи.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-24

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА:
SUVAXYN
PCV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА СВИНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn PCV инжекционна суспензия за свине
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран рекомбиниран свински
цирковирус тип 1,
представляващ свински цирковирус тип
2 ORF2 протеин
1.6
≤
RP*
≤
5.3
АДЖУВАНТИ:
Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)
4 mg
Squalane
64 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.1 mg
*
Единица за относителна ефикасност,
количествено определена с ELISA антиген
(
_in vitro_
тест
за ефикасност), сравнен с референтна
ваксина.
Млечно бяла до матово розова течност,
свободна от видими частици.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на свине след
навършване на 3 седмична възр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn PCV инжекционна суспензия за свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран рекомбиниран свински
цирковирус тип 1,
представляващ свински цирковирус тип
2 ORF2 протеин
1.6
≤
RP*
≤
5.3
АДЖУВАНТИ:
Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)
4 mg
Squalane
64 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.1 mg
*
Единица за относителна ефикасност,
количествено определена с ELISA антиген
(
_in vitro_
тест
за ефикасност), сравнен с референтна
ваксина.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Млечно бяла до матово розова течност,
свободна от видими частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Свине (прасенца) над 3 седмична
възраст.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на свине след
навършване на 3 седмична възраст срещу
_свински _
_цирковирус тип 2 (PCV2)_
за намаляване количеството на вируса
в кръвта и лимф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-04-2020
Листовка Листовка чешки 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-04-2020
Листовка Листовка датски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-04-2020
Листовка Листовка немски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-04-2020
Листовка Листовка естонски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-04-2020
Листовка Листовка гръцки 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-04-2020
Листовка Листовка английски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2020
Листовка Листовка френски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-04-2020
Листовка Листовка италиански 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2020
Листовка Листовка латвийски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2020
Листовка Листовка литовски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-04-2020
Листовка Листовка унгарски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-04-2020
Листовка Листовка малтийски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2020
Листовка Листовка нидерландски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2020
Листовка Листовка полски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-04-2020
Листовка Листовка португалски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2020
Листовка Листовка румънски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-04-2020
Листовка Листовка словашки 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-04-2020
Листовка Листовка словенски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2020
Листовка Листовка фински 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-04-2020
Листовка Листовка шведски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-04-2020
Листовка Листовка норвежки 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-04-2020
Листовка Листовка исландски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-04-2020
Листовка Листовка хърватски 15-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-04-2020

Преглед на историята на документите