Suvaxyn CSF Marker

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Live Recombinant E2 gene-deleted bovine viral diarrhoea virus containing classical swine fever virus E2 gene (CP7_E2alf)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AD04

INN (Международно Name):

classical swine fever vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Live viral vaccines, Immunologicals for suidae

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете с 7 седмична възраст и по-нататък, за да се предотврати смъртността и намаляване на инфекции и заболявания, причинени от вируса на класическата чума свинете (CSFV). Onset of immunity: 14 days after vaccinationDuration of immunity: at least 6 months after vaccinationFor active immunisation of breeding females to reduce transplacental infection caused by CSFV. Onset of immunity: 21 days after vaccinationDuration of immunity has not been demonstrated.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-10

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
SUVAXYN CSF MARKER ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn CSF Marker лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
ЛИОФИЛИЗАТ
Жив рекомбинантен E2 ген отстранен bovine
viral diarrhoea virus
който съдържа classical swine fever virus E2 ген
(CP7_E2alf)
10
4.8
*до 10
6.5
TCID**
50
* минимум 100 PD
50
** Тъканно-културални инфекциозни дози
РАЗТВОРИТЕЛ:
Sodium chloride
9 mg/ml
Water for injections до
1 ml
Лиофилизат: сивобелезникава пелета.
Разтворител: прозрачен безцветен
разтвор.
След разтваряне суспензията трябва да
е бледо розова прозрачна течност.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасенца на
възраст над 7 седмици за предпазване
от смъртност и
намаляване на инфектирането и
заболеваемостта, причинени от вируса
на чумата по свинете.
Начало на имунитета: 14
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn CSF Marker лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
ЛИОФИЛИЗАТ:
Жив рекомбинантен E2 ген отстранен bovine
viral diarrhoea virus,
който съдържа classical swine fever virus E2 ген
(CP7_E2alf) 10
4.8
*
до 10
6.5
TCID**
50
*
минимум 100 PD
50
**
Тъканно-културални инфекциозни дози
РАЗТВОРИТЕЛ:
Sodium chloride
9 mg/ml
Water for injections до
1 ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: сивобелезникава пелета.
Разтворител: прозрачен безцветен
разтвор.
След разтваряне суспензията трябва да
е бледо розова прозрачна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета на
възраст над 7 седмици за предпазване
от смъртност и
намаляване на инфектирането и
заболеваемостта, причинени от вируса
на класическата чума по
свинете (CSFV).
Начало на имунитета: 14 дни след
вакс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-12-2021
Листовка Листовка чешки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-12-2021
Листовка Листовка датски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-12-2021
Листовка Листовка немски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-12-2021
Листовка Листовка естонски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-12-2021
Листовка Листовка гръцки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-12-2021
Листовка Листовка английски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-12-2021
Листовка Листовка френски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-12-2021
Листовка Листовка италиански 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-12-2021
Листовка Листовка латвийски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-12-2021
Листовка Листовка литовски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-12-2021
Листовка Листовка унгарски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-12-2021
Листовка Листовка малтийски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-12-2021
Листовка Листовка нидерландски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-12-2021
Листовка Листовка полски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-12-2021
Листовка Листовка португалски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-12-2021
Листовка Листовка румънски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-12-2021
Листовка Листовка словашки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-12-2021
Листовка Листовка словенски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-12-2021
Листовка Листовка фински 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-12-2021
Листовка Листовка шведски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-12-2021
Листовка Листовка норвежки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-12-2021
Листовка Листовка исландски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-12-2021
Листовка Листовка хърватски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите