Suvaxyn Circo+MH RTU

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein, Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AL

INN (Международно Name):

Porcine circovirus and porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Инактивированные вирусни и инактивированные бактериални ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете с 3-седмична възраст срещу свинският цирковирус тип 2 (pcv2) за намаляване на вирусния товар в кръвта и от лимфоидни тъкани и фекални избледняват, причинени от инфекция с ЦВС2. За активна имунизация на прасета на възраст над 3 седмици срещу Mycoplasma hyopneumoniae за намаляване на белодробни лезии, причинени от инфекция с М. hyopneumoniae.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-06

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
SUVAXYN CIRCO+MH RTU ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn Circo+MH RTU инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран рекомбинантен химерен
свински цирковирус тип 1,
съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2
протеин
Инактивирана
_Mycoplasma hyopneumoniae, _
щам P-5722-3
_ _
2.3 – 12.4 RP*
1.5 – 3.8 RP*
АДЖУВАНТИ:
Squalane
Poloxamer 401
Polysorbate 80
ЕКСЦИПИЕНТИ:
0.4% (v/v)
0.2% (v/v)
0.032% (v/v)
Thiomersal
0.2 mg
*
Единица за относителна ефикасност, ELISA
количествено определяне на антигена (
_in vitro _
тест
за ефикасност), сравнен с референтна
ваксина.
Бяла хомогенна емулсия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета на
възраст над 3 седмици срещу свински
цирковирус тип 2
(PCV2) за намаляване количеството на
вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и
отделянето с
фекалиите, причинени от инфекция 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn Circo+MH RTU инжекционна емулсия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран рекомбинантен химерен
свински цирковирус тип 1,
съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2
протеин
Инактивирана
_Mycoplasma hyopneumoniae, _
щам P-5722-3
_ _
2.3 – 12.4 RP*
1.5 – 3.8 RP*
АДЖУВАНТИ:
Squalane
Poloxamer 401
Polysorbate 80
ЕКСЦИПИЕНТИ:
0.4% (v/v)
0.2% (v/v)
0.032% (v/v)
Thiomersal
0.2 mg
*
Единица за относителна ефикасност, ELISA
количествено определяне на антигена (
_in vitro _
тест
за ефикасност), сравнен с референтна
ваксина.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Бяла хомогенна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета (за угояване).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета на
възраст над 3 седмици срещу свински
цирковирус тип 2
(PCV2) за намаляване количеството на
вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и
отделянето с
фекалиите, причинени от инфекция с PCV2.
За активна имунизация на прасета на
възраст от 3 се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-11-2021
Листовка Листовка чешки 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-11-2021
Листовка Листовка датски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-11-2021
Листовка Листовка немски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-11-2021
Листовка Листовка естонски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-11-2021
Листовка Листовка гръцки 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-11-2021
Листовка Листовка английски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2017
Листовка Листовка френски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-11-2021
Листовка Листовка италиански 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2017
Листовка Листовка латвийски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2017
Листовка Листовка литовски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-11-2021
Листовка Листовка унгарски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-11-2021
Листовка Листовка малтийски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2017
Листовка Листовка полски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-11-2021
Листовка Листовка португалски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2017
Листовка Листовка румънски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-11-2021
Листовка Листовка словашки 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-11-2021
Листовка Листовка словенски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2017
Листовка Листовка фински 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-11-2021
Листовка Листовка шведски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-11-2021
Листовка Листовка норвежки 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-11-2021
Листовка Листовка исландски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-11-2021
Листовка Листовка хърватски 03-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2017

Преглед на историята на документите