Sustiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефавиренц

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AG03

INN (Международно Name):

efavirenz

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Sustiva е показан в комбинация от антивирусно лечение на човека-имунна недостатъчност-вирус-1 (HIV-1)-инфектирани възрастни, юноши и деца три години на възраст и стар. Стокрин не са надлежно проучени при пациенти с напреднал състояние на ХИВ-инфекция, а именно при пациенти с ниво на броя на cd4 < 50 клетки/мм3, или след провала на протеаза-инхибитор (ПИ)-съдържащи схеми. Въпреки че кръстосана резистентност эфавиренза с ИП не е регистриран, в момента няма достатъчно данни за ефективността се използват по-късно ПЕЕ на базата на комбинирана терапия при неефективност схеми, съдържащи Сустива.

Каталог на резюме:

Revision: 48

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-05-28

Листовка

                101
Б. ЛИСТОВКА
102
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SUSTIVA 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ефавиренц (efavirenz)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SUSTIVA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете SUSTIVA
3.
Как да приемате SUSTIVA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SUSTIVA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SUSTIVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SUSTIVA, който съдържа ефавиренц като
активно вещество, е пред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SUSTIVA 50 mg твърди капсули
SUSTIVA 100 mg твърди капсули
SUSTIVA 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SUSTIVA 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
ефавиренц
_(ефавиренц)_
.
Помощно вещество с известно действие
Bсяка твърда капсула съдържа 28,5 mg
лактоза (като монохидрат).
SUSTIVA 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
ефавиренц
_(ефавиренц)_
.
Помощно вещество с известно действие
Bсяка твърда капсула съдържа 57,0 mg
лактоза (като монохидрат).
SUSTIVA 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
ефавиренц
_(ефавиренц)_
.
Помощно вещество с известно действие
Bсяка твърда капсула съдържа 114,0 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
SUSTIVA 50 mg твърди капсули
Тъмно жълти и бели капсули, с
отпечатан надпис "SUSTIVA" върху тъмно
жълтата капачка и
"50 mg" върху бялото тяло.
SUSTIVA 100 mg твърди капсули
Бели капсули, с отпечатан надпис "SUSTIVA"
върху тялото и "100 mg" върху капачката.
SUSTIVA 200 mg твърди капсули
Тъмно жълти капсули, с отпечатан
надпис "SUSTIVA" върху тялото и "200 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-05-2023
Листовка Листовка чешки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2023
Листовка Листовка датски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-05-2023
Листовка Листовка немски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-05-2023
Листовка Листовка естонски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-05-2023
Листовка Листовка гръцки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-05-2023
Листовка Листовка английски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2018
Листовка Листовка френски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-05-2023
Листовка Листовка италиански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2018
Листовка Листовка латвийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2018
Листовка Листовка литовски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-05-2023
Листовка Листовка унгарски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-05-2023
Листовка Листовка малтийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2018
Листовка Листовка полски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2023
Листовка Листовка португалски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2018
Листовка Листовка румънски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-05-2023
Листовка Листовка словашки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-05-2023
Листовка Листовка словенски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2018
Листовка Листовка фински 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-05-2023
Листовка Листовка шведски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-05-2023
Листовка Листовка норвежки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-05-2023
Листовка Листовка исландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-05-2023
Листовка Листовка хърватски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите