Sudafed Broncho Menthol 20 mg/ml oral solution

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

McNeil Products Limited

АТС код:

R05CA3

дозиране:

20 mg/ml oral solution

Каталог на резюме:

Hexpectoral Menthol, 20 mg/ml oral solution x 1 x 150 ml;

Дата Оторизация:

2015-09-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите