Strimvelis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

автоложна CD34 + обогатен клетъчна фракция, която съдържа CD34 + клетките transduced с ретровирусни вектор, който кодира за човешкото аденозин деаминазен (АДС) кДНК последователност от човешки стволови/хемопоетичните (CD34 +) клетки

Предлага се от:

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV

АТС код:

L03

INN (Международно Name):

autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Тежък комбиниран имунен дефицит

Терапевтични показания:

Strimvelis е показан за лечение на пациенти с тежък комбиниран имунодефицит поради аденозин деаминазен дефицит (ADA-SCID) за които няма подходящи човешки левкоцитен антиген (HLA)-съчетаната свързани стволови клетки донор е наличен (виж раздел 4. 2 и раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-26

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ИЛИ
БОЛНОГЛЕДАЧА
STRIMVELIS 1-10
x 10
6
КЛЕТКИ/ML ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
Автоложна, обогатена с CD34
+
клетки фракция, която съдържа CD34
+
клетки, трансдуцирани с
ретровирусен вектор, кодиращ
човешката ADA кДНК последователност
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която може да е получило Вашето дете.
За начина на
съобщаване на нежелани реакции вижте
края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте лекаря или
медицинската сестра на
Вашето дете.
-
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани реакции, уведомете лекаря
или медицинската
сестра на Вашето дете. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
-
Лекарят на Вашето дете ще Ви дад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Strimvelis 1-10 x 10
6
клетки/ml инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Автоложна, обогатена с CD34
+
клетки фракция, която съдържа CD34
+
клетки, трансдуцирани с
ретровирусен вектор, кодиращ кДНК
последователност на човешката
аденозин дезаминаза от
човешки хематопоетични
стволови/прогениторни (CD34
+
) клетки.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лекарственият продукт е опакован в
един или повече инфузионни сакове.
Всеки инфузионен
сак със Strimvelis за конкретния пациент
съдържа автоложна, обогатена с CD34
+
клетки
фракция, която съдържа CD34
+
клетки, трансдуцирани с ретровирусен
вектор, кодиращ
човешката ADA кДНК последователност.
Количествената информация за CD34
+
клетки/kg и общия брой клетки в
продукта е представена
в данните върху опак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-07-2022
Листовка Листовка чешки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-07-2022
Листовка Листовка датски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-07-2022
Листовка Листовка немски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-07-2022
Листовка Листовка естонски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-07-2022
Листовка Листовка гръцки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-07-2022
Листовка Листовка английски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2016
Листовка Листовка френски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-07-2022
Листовка Листовка италиански 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2016
Листовка Листовка латвийски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2016
Листовка Листовка литовски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-07-2022
Листовка Листовка унгарски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-07-2022
Листовка Листовка малтийски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2016
Листовка Листовка полски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-07-2022
Листовка Листовка португалски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2016
Листовка Листовка румънски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-07-2022
Листовка Листовка словашки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-07-2022
Листовка Листовка словенски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2016
Листовка Листовка фински 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-07-2022
Листовка Листовка шведски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-07-2022
Листовка Листовка норвежки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-07-2022
Листовка Листовка исландски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-07-2022
Листовка Листовка хърватски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-06-2016

Преглед на историята на документите