Steglatro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ertugliflozin л-pyroglutamic киселина

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BK04

INN (Международно Name):

ertugliflozin

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Steglatro е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол:като монотерапии при пациенти, за които прилагането на метформина се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-03-21

Листовка

                40
МИНИМУМ ДАННИ,
КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И
ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕР ЗА
STEGLATRO 15 MG
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Steglatro 15 mg
таблетки
ертуглифлозин
2.
ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА
MSD
3.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
EXP
4.
ПАРТИДЕН НОМЕР
Lot
5.
ДРУГО
41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
STEGLATRO 5 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
STEGLATRO 15 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
e
ртуглифлозин (
ertugliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА
ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка.
Може да се наложи
да я прочетете
отново.
-
Ако имате някакви
допълнителни въпроси, попитайте Вашия
лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
-
Това лекарство е предписано лично
на Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора.
То
може
да им навреди, независимо
че
признаците
на
тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако
получите някакви нежелани реакции
,
уведомете Вашия
лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра.
Това включва
и всички
възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Steglatro
и за какво се изпол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Steglatro 5 mg
филмирани таблетки
Steglatro 15 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Steglatro 5 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа
ертуглифлозин
L-
пироглутаминова киселина
,
еквивалентна
на
5 mg
ертуглифлозин
(ertugliflozin)
.
Помощно
вещество
с известно действие
Всяка таблетка съдържа
28 mg
лактоза
(
като монохидрат
).
Steglatro 15 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа
ертуглифлозин L
-
пироглутаминова киселина
,
еквивалентна
на
15 mg
ертуглифлозин
(ertugliflozin)
.
Помощно
вещество
с известно действие
Всяка таблетка съдържа
85 mg
лактоза
(
като монохидрат
).
За пълния списък на помощните
вещества
вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Steglatro 5 mg
филмирани таблетки
Розови филмирани таблетки с форма на
триъгълник
,
с размери
6,4 x 6,6 mm,
с вдлъбнато
релефно означение „
701
“
от едната страна и гладки от другата
страна
.
Steglatro 15 mg
филмирани таблетки
Червени филмирани таблетки с форма на
триъгълник
,
с размери
9,0 x 9,4 mm,
с вдлъбнато
релефно означение
„
702
“
от едната страна и гладки от другата
страна
.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-12-2022
Листовка Листовка чешки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-12-2022
Листовка Листовка датски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-12-2022
Листовка Листовка немски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-12-2022
Листовка Листовка естонски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-12-2022
Листовка Листовка гръцки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-12-2022
Листовка Листовка английски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2022
Листовка Листовка френски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-12-2022
Листовка Листовка италиански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2022
Листовка Листовка латвийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2022
Листовка Листовка литовски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-12-2022
Листовка Листовка унгарски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-12-2022
Листовка Листовка малтийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2022
Листовка Листовка полски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-12-2022
Листовка Листовка португалски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2022
Листовка Листовка румънски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-12-2022
Листовка Листовка словашки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-12-2022
Листовка Листовка словенски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2022
Листовка Листовка фински 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-12-2022
Листовка Листовка шведски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-12-2022
Листовка Листовка норвежки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-12-2022
Листовка Листовка исландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-12-2022
Листовка Листовка хърватски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите