Spironolactone Ceva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

спиронолактон

Предлага се от:

Ceva Santé Animale

АТС код:

QC03DA01

INN (Международно Name):

spironolactone

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Диуретиците

Терапевтични показания:

За използване в комбинация със стандартна терапия (включително диуретик подкрепа, когато е необходимо), за лечение на застойна сърдечна недостатъчност, причинена от единия регургитация при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-06-20

Листовка

                24
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
25
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Spironolactone Ceva
10 мг таблетки за кучета
Spironolactone Ceva
40 мг таблетки за кучета
Spironolactone Ceva
80 мг таблетки за кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
France
Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40
Fax : + 33 (0) 5 57 55 41 98
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
France
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Steinbeistrasse 2
D-73614 Schorndorf
Germany
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг
таблетки за кучета
Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг
таблетки за кучета
Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг
таблетки за кучета
Spironolactone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne
Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne
Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Spironolactone Ceva таблетки се използват в
комбинация със стандартна терапия
(включваща
диуретици, където е необходимо) за
лечение на конгестивна сърдечна
недостатъчност,
причинена от клапанна регургитация
при к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг
таблетки за кучета
Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг
таблетки за кучета
Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг
таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
_ _
Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne
Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne
Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne
ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА:
За пълен списък на помощните вещества
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетка.
Spironolactone Ceva 10 мг: кафява, разделяща се
на две овална таблетка с дължина 10 мм
Spironolactone Ceva 40 мг: кафява, разделяща се
на две овална таблетка с дължина 17 мм.
Spironolactone Ceva 80 мг: кафява, разделяща се
на четири овална таблетка с дължина 20
мм
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За употреба в комбинация със
стандартна терапия (включваща
диуретици, където е
необходимо) за лечение на конгестивна
сърдечна недостатъчност, причинена от
клапанна
регургитация при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-11-2017
Листовка Листовка чешки 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-11-2017
Листовка Листовка датски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-11-2017
Листовка Листовка немски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-11-2017
Листовка Листовка естонски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-11-2017
Листовка Листовка гръцки 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-11-2017
Листовка Листовка английски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-02-2021
Листовка Листовка френски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-11-2017
Листовка Листовка италиански 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2007
Листовка Листовка латвийски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-02-2021
Листовка Листовка литовски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-11-2017
Листовка Листовка унгарски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-11-2017
Листовка Листовка малтийски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-02-2021
Листовка Листовка полски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-11-2017
Листовка Листовка португалски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-02-2021
Листовка Листовка румънски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-11-2017
Листовка Листовка словашки 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-11-2017
Листовка Листовка словенски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-02-2021
Листовка Листовка фински 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-11-2017
Листовка Листовка шведски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-11-2017
Листовка Листовка норвежки 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-11-2017
Листовка Листовка исландски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-11-2017
Листовка Листовка хърватски 27-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите