Spironolactone Ceva

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

27-11-2017

Активна съставка:
спиронолактон
Предлага се от:
Ceva Santé Animale
АТС код:
QC03DA01
INN (Международно Name):
spironolactone
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
Диуретиците
Терапевтични показания:
За използване в комбинация със стандартна терапия (включително диуретик подкрепа, когато е необходимо), за лечение на застойна сърдечна недостатъчност, причинена от единия регургитация при кучета.
Каталог на резюме:
Revision: 6
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000105
Дата Оторизация:
2007-06-20
EMEA код:
EMEA/V/C/000105

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - испански

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

18-07-2007

Листовка Листовка - чешки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

27-11-2017

Листовка Листовка - датски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

27-11-2017

Листовка Листовка - немски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

27-11-2017

Листовка Листовка - естонски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

18-07-2007

Листовка Листовка - гръцки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

27-11-2017

Листовка Листовка - английски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - английски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

18-07-2007

Листовка Листовка - френски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

27-11-2017

Листовка Листовка - италиански

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

18-07-2007

Листовка Листовка - латвийски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

18-07-2007

Листовка Листовка - литовски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

18-07-2007

Листовка Листовка - унгарски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

18-07-2007

Листовка Листовка - малтийски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

18-07-2007

Листовка Листовка - нидерландски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

18-07-2007

Листовка Листовка - полски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

27-11-2017

Листовка Листовка - португалски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

18-07-2007

Листовка Листовка - румънски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

18-07-2007

Листовка Листовка - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

18-07-2007

Листовка Листовка - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

18-07-2007

Листовка Листовка - фински

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

27-11-2017

Листовка Листовка - шведски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

27-11-2017

Листовка Листовка - норвежки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

27-11-2017

Листовка Листовка - исландски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

27-11-2017

Листовка Листовка - хърватски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

27-11-2017

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Spironolactone Ceva

10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva

40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva

80 мг таблетки за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax : + 33 (0) 5 57 55 41 98

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

France

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Germany

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг таблетки за кучета

Spironolactone

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Spironolactone Ceva таблетки се използват в комбинация със стандартна терапия (включваща

диуретици, където е необходимо) за лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност,

причинена от клапанна регургитация при кучета.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага на кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или

хипонатриемия.

Да не се прилага съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета

с бъбречна недостатъчност (понижена бъбречна функция или дисфункция).

Да не се прилага по време на бременност или лактация.

Да не се прилага на животни използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Възвратима атрофия (намаляване на размера) на простатата се забелязва често при мъжките

кучета.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Прилагайте 2 мг/кг т.м. спиронолактон веднъж на ден.

Брой на таблетките

ТЕГЛО

Spironolactone

Ceva 10 мг

Spironolactone

Ceva 40 мг

Spironolactone

Ceva 80 мг

1 до 2.5 кг

½

2.5 до 5 кг

1

5 до 10 кг

½

10 до 15 кг

3/4

15 до 20 кг

1

20 до 30 кг

1 + ½

30 до 40 кг

1

40 до 50 кг

1 + ¼

50 до 60 кг

1 + ½

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага с храната. Таблетката може да бъде

поставена в малко храна, като се предлага преди основното хранене или да се постави направо

в устата след хранене. Таблетките съдържат аромат на телешко за овкусяване и проучването

при здрави кучета е показало че те се приемат доброволно и се изяждат напълно в 75% от

случаите.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Частично използваните таблетки трябва да се съхраняват в оригиналното шише

Не използвайте след изтичане срока на годност, означен на външната опаковка сред EXP.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия със спиронолактон и Ангиотензин конвертиращ

ензим (АСЕ) инхибитори, трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на

калия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано

повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена

бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и

серумните нива на калия тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Кучетата, лекувани едновременно със спиронолактон и НСПВС трябва да бъдат правилно

хидратирани. При тях се препоръчва проследяване на бъбречната функция и серумните нива на

калия преди започване на комбинирано лечение (виж точка 4.3).

Тъй като спиронолактона има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

Тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна биотрансформация,

ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с

чернодробна дисфункция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Може да причини кожна свръхчувствителност: хора с известна свръхчувствителност към

спиронолактон трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Измийте ръцете след употреба.

В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация, лабораторните проучвания при плъхове,

мишки, зайци и маймуни са доказали тератогенни ефекти.

Взаимодействия

Фуроземид и пимобендан са били използвани заедно с Spironolactone Ceva при кучета със

сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за странични реакции.

Спиронолактонът понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и спиронолактон.

Прилагането на деоксикортикостерон или НСПВС със спиронолактон може да доведе до

умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината)

на спиронолактона.

Едновременното прилагане на спиронолактон с АСЕ инхибитори и други запазващи калия

лекарства (като ангиотензин рецепторни блокери, ß-блокери, блокери на калциевите канали и

т.н.) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж секция „Специални предпазни мерки

за употреба при животните”).

Спиронолактонът може да причини както индукция така и инхибиране на цитохром Р450

ензимите и така може да повлияе метаболизма на други лекарства, използващи тези

метаболитни пътища.

Предозиране

След прилагането на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (20 мг/кг) на здрави кучета,

дозо-зависимите странични ефекти са посочени в секция „Странични реакции”..

В случай на случайно поглъщане на голямо количество от кучето няма специфичен антидот

или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане, стомашна промивка (в

зависимост от риска) и следене на електролизата. Трябва да бъде осигурено симптоматично

лечение, например флуидна терапия.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА)

http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

,Шише, съдържащо 30 таблетки, поставено в картонена кутия.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Фармакодинамични свойства

Спиронолактонът и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове.

Спиронолактонът е натриуретично лекарство

(исторически описван като мек диуретик)

.

бъбреците спиронолактонът инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и

води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и

задържане на калий.

Ефектите на спиронолактона и неговите метаболити върху бъбреците водят до намаляване на

ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Спиронолактонът предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата

система. Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен,

алдостеронът спомага появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране

и ендотелиална дисфункция.

Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с алдостеронов

антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и отслабва

ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

При проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна

недостатъчност е налице 65% намаляване на риска от смъртност за 15 месеца при кучетата,

лекувани със спиронолактон в допълнение към стандартната терапия в сравнение с кучета,

подложени само на стандартна терапия. (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия

вследствие на сърдечна недостатъчност).

Когато е използван в комбинация с ACE-инхибитори, споронолактонът може да неутрализира

ефектите на освобождаването на алдостерона.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните в лечение. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна

връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona

glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози.

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Spironolactone Ceva

10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva

40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva

80 мг таблетки за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax : + 33 (0) 5 57 55 41 98

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

France

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Germany

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг таблетки за кучета

Spironolactone

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Spironolactone Ceva таблетки се използват в комбинация със стандартна терапия (включваща

диуретици, където е необходимо) за лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност,

причинена от клапанна регургитация при кучета.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага на кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или

хипонатриемия.

Да не се прилага съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета

с бъбречна недостатъчност (понижена бъбречна функция или дисфункция).

Да не се прилага по време на бременност или лактация.

Да не се прилага на животни използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Възвратима атрофия (намаляване на размера) на простатата се забелязва често при мъжките

кучета.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Прилагайте 2 мг/кг т.м. спиронолактон веднъж на ден.

Брой # таблетки

ТЕГЛО

Spironolactone

Ceva 10 мг

Spironolactone

Ceva 40 мг

Spironolactone

Ceva 80 мг

1 до 2.5 кг

½

2.5 до 5 кг

1

5 до 10 кг

½

10 до 15 кг

3/4

15 до 20 кг

1

20 до 30 кг

1 + ½

30 до 40 кг

1

40 до 50 кг

1 + ¼

50 до 60 кг

1 + ½

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага с храната. Таблетката може да бъде

поставена в малко храна, като се предлага преди основното хранене или да се постави направо

в устата след хранене.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Частично използваните таблетки трябва да се съхраняват в оригиналния блистер и да се

използват в рамките на 7 дни.

Не използвайте след изтичане срока на годност, означен на външната опаковка и на блистера

сред EXP.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия със спиронолактон и Ангиотензин конвертиращ

ензим (АСЕ) инхибитори, трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на

калия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано

повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена

бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и

серумните нива на калия тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Кучетата, лекувани едновременно със спиронолактон и НСПВС трябва да бъдат правилно

хидратирани. При тях се препоръчва проследяване на бъбречната функция и серумните нива на

калия преди започване на комбинирано лечение (виж точка 4.3).

Тъй като спиронолактона има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

Тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна биотрансформация,

ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с

чернодробна дисфункция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Може да причини кожна свръхчувствителност: хора с известна свръхчувствителност към

спиронолактон трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Измийте ръцете след употреба.

В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация, лабораторните проучвания при плъхове,

мишки, зайци и маймуни са доказали тератогенни ефекти.

Взаимодействия

Фуроземид и пимобендан са били използвани заедно с Spironolactone Ceva при кучета със

сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за странични реакции.

Спиронолактонът понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и спиронолактон.

Прилагането на деоксикортикостерон или НСПВС със спиронолактон може да доведе до

умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината)

на спиронолактона.

Едновременното прилагане на спиронолактон с АСЕ инхибитори и други запазващи калия

лекарства (като ангиотензин рецепторни блокери, ß-блокери, блокери на калциевите канали и

т.н.) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж секция „Специални предпазни мерки

за употреба при животните”).

Спиронолактонът може да причини както индукция така и инхибиране на цитохром Р450

ензимите и така може да повлияе метаболизма на други лекарства, използващи тези

метаболитни пътища.

Предозиране

След прилагането на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (20 мг/кг) на здрави кучета,

дозо-зависимите странични ефекти са посочени в секция „Странични реакции”..

В случай на случайно поглъщане на голямо количество от кучето няма специфичен антидот

или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане, стомашна промивка (в

зависимост от риска) и следене на електролизата. Трябва да бъде осигурено симптоматично

лечение, например флуидна терапия.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА)

http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия, съдържаща 3 или 18 блистера по 10 таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Фармакодинамични свойства

Спиронолактонът и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове.

Спиронолактонът е натриуретично лекарство

(исторически описван като мек диуретик)

.

бъбреците спиронолактонът инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и

води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и

задържане на калий.

Ефектите на спиронолактона и неговите метаболити върху бъбреците водят до намаляване на

ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Спиронолактонът предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата

система. Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен,

алдостеронът спомага появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране

и ендотелиална дисфункция.

Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с алдостеронов

антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и отслабва

ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

При проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна

недостатъчност е налице 65% намаляване на риска от смъртност за 15 месеца при кучетата,

лекувани със спиронолактон в допълнение към стандартната терапия в сравнение с кучета,

подложени само на стандартна терапия. (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия

вследствие на сърдечна недостатъчност).

Когато е използван в комбинация с ACE-инхибитори, споронолактонът може да неутрализира

ефектите на освобождаването на алдостерона.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните в лечение. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна

връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona

glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг таблетки за кучета

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетка.

Spironolactone Ceva 10 мг: кафява, разделяща се на две овална таблетка с дължина 10 мм

Spironolactone Ceva 40 мг: кафява, разделяща се на две овална таблетка с дължина 17 мм.

Spironolactone Ceva 80 мг: кафява, разделяща се на четири овална таблетка с дължина 20 мм

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2

Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

За употреба в комбинация със стандартна терапия (включваща диуретици, където е

необходимо) за лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от клапанна

регургитация при кучета.

4.3

Противопоказания

Да не се прилага на кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или

хипонатриемия.

Да не се прилага съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета

с бъбречна недостатъчност (понижена бъбречна функция или дисфункция).

Да не се прилага по време на бременност или лактация.

Да не се прилага на животни използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия със спиронолактон и Ангиотензин конвертиращ

ензим (АСЕ) инхибитори, трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на

калия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано

повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена

бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и

серумните нива на калия тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Кучетата, лекувани едновременно със спиронолактон и НСПВС трябва да бъдат правилно

хидратирани. При тях се препоръчва проследяване на бъбречната функция и серумните нива на

калия преди започване на комбинирано лечение (виж точка 4.3).

Тъй като спиронолактона има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

Тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна биотрансформация,

ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с

чернодробна дисфункция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Може да причини кожна свръхчувствителност: хора с известна свръхчувствителност към

спиронолактон трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Измийте ръцете след употреба.

В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

4.6

Странични реакции (честота и важност)

Възвратима атрофия на простатата се наблюдава често при мъжките кучета.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация, лабораторните проучвания при плъхове,

мишки, зайци и маймуни са доказали тератогенни ефекти.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Фуроземид и пимобендан са били използвани заедно с Spironolactone Ceva при кучета със

сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за странични реакции.

Спиронолактонът понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и спиронолактон.

Прилагането на деоксикортикостерон или НСПВС със спиронолактон може да доведе до

умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината)

на спиронолактона.

Едновременното прилагане на спиронолактон с АСЕ инхибитори и други запазващи калия

лекарства (като ангиотензин рецепторни блокери, ß-блокери, блокери на калциевите канали и

т.н.) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж точка 4.5).

Спиронолактонът може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450

ензимите и така може да повлияе метаболизма на други лекарства, използващи тези

метаболитни пътища.

4.9

Доза и начин на приложение

Перорално.

Прилагайте 2 мг/кг т.м. спиронолактон веднъж на ден. Ветеринарномедицинският продукт

трябва да се прилага с храната. Таблетката може да бъде поставена в малко храна, като се

предлага преди основното хранене или да се постави направо в устата след хранене.

Таблетките съдържат аромат на телешко за овкусяване и проучването при здрави кучета е

показало че те се приемат доброволно и се изяждат напълно в 75% от случаите.

Брой # таблетки

ТЕГЛО

Spironolactone

Ceva 10 мг

Spironolactone

Ceva 40 мг

Spironolactone

Ceva 80 мг

1 до 2.5 кг

½

2.5 до 5 кг

1

5 до 10 кг

½

10 до 15 кг

3/4

15 до 20 кг

1

20 до 30 кг

1 + ½

30 до 40 кг

1

40 до 50 кг

1 + ¼

50 до 60 кг

1 + ½

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (20 мг/кг) на здрави кучета,

дозо-зависимите странични ефекти са посочени в т.4.6.

В случай на случайно поглъщане на голямо количество от кучето няма специфичен антидот

или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане, стомашна промивка (в

зависимост от риска) и следене на електролизата. Трябва да бъде осигурено симптоматично

лечение, например флуидна терапия.

4.11

Карентен срок

Не се изисква.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Антагонист на алдостерона.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код : QC03DA01.

5.1

Фармакодинамични свойства

Спиронолактонът и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове.

Спиронолактонът е натриуретично лекарство

(исторически описван като мек диуретик)

.

бъбреците спиронолактонът инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и

води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и

задържане на калий.

Ефектите на спиронолактона и неговите метаболити върху бъбреците водят до намаляване на

ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Спиронолактонът предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата

система. Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен,

алдостеронът спомага появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране

и ендотелиална дисфункция.

Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с алдостеронов

антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и отслабва

ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

При проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна

недостатъчност е налице 65% намаляване на риска от смъртност за 15 месеца при кучетата,

лекувани със спиронолактон в допълнение към стандартната терапия в сравнение с кучета,

подложени само на стандартна терапия. (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия

вследствие на сърдечна недостатъчност).

Когато е използван в комбинация с ACE-инхибитори, споронолактонът може да неутрализира

ефектите на освобождаването на алдостерона.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните в лечение. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна

връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona

glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози.

5.2

Фармакокинетични особености

Фармакокинетиката на спиронолактона се основава на неговите метаболити, тъй като той е

нестабилен при изследване.

Абсорбция

След орално приложение на спиронолактон на кучета е демонстрирано, че три метаболита

достигат нива от 32 % до 49 % от приложената доза. Храната повишава бионаличността от 80

% до 90 %. Последващото орално приложение на 2 до 4 мг/кг, увеличава абсорбцията линеарно

над границите на вариране. След многократни перорални дози от 2 мг спиронолактон на кг за

10 последователни дни не е наблюдавана акумулация. Средните C

от 382 μg/l и 94 μg/l са

достигнати за първичните метаболити - 7α-тиометил-спиронолактон и канренон, след

съответно 2 и 4 часа. Стабилни нива се достигат на втория ден.

Разпределение

Средния обем на разпределение (Vss) на 7α-тиометил-спиронолактона и канренона са

приблизително съответно 153 литра и 177 литра.

Средното време на оставане (MRT) на метаболитите варира от 9 до 14 часа и те се разпределят

предимно в стомашно-чревния тракт, бъбреците, черния дроб и надбъбречните жлези.

Метаболизъм

Спиронолактона се метаболизира бързо и цялостно в черния дроб до неговите активни

метоболити, 7α-тиометил-спиронолактон и канренон, които са първичните метаболити при

кучето.

Елиминиране

Спиронолактона се екскретира главно чрез неговите метаболити. Плазма клиърънса на

канренона е 1.45

0.39 l/h/кг, а на 7α-тиометил-спиронолактона е 0.89

0.44 l/h/кг. След

перорално прилагане на радиомаркиран спиронолактон на куче, 70 % от дозата е открита във

фекалиите и 20 % в урината.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Lactose monohydrate

Cellulose, microcrystalline

Crospovidone

Povidone K30

Artificial beef flavour

Compressible sugar

Magnesium stearate

6.2

Несъвместимости

Не са известни.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

6.4.

Специални мерки за съхранение

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия на съхранение.

Неизползваните или частично използванете таблетки трябва да се съхраняват в оригиналното

шишенце.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Бели HDPE шишенца, съдържащи 30 таблетки с бяла полипропиленова винтова капачка със

защита от деца и поставен вътре десикант.

Вторична опакавка: картонена кутия.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унишожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/07/074/007-009

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценза: 20 юни 2007 г.

Дата на подновяване на лиценза: 22 май 2012 г.

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА)

http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Spironolactone Ceva 10 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 10 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 40 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 40 мг таблетки за кучета

Spironolactone Ceva 80 mg tablets for dogs Spironolactone Ceva 80 мг таблетки за кучета

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Spironolactone Ceva 10 мг съдържа 10 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 40 мг съдържа 40 мг spironolactоne

Spironolactone Ceva 80 мг съдържа 80 мг spironolactоne

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетка.

Spironolactone Ceva 10 мг: бяла, изпъстрена със светло кафяви точици, разделяща се на две

овална таблетка с дължина 10 мм.

Spironolactone Ceva 40 мг: бяла, изпъстрена със светло кафяви точици, овална таблетка с

дължина 17 мм, с три успоредни линии за откъсване.

Spironolactone Ceva 80 мг: бяла, изпъстрена със светло кафяви точици, овална таблетка с

дължина 20 мм, с три успоредни линии за откъсване.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2

Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

За

употреба

комбинация

със

стандартна

терапия

(включваща

диуретици,

където

необходимо) за лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от клапанна

регургитация при кучета.

4.3

Противопоказания

Да

не

се

прилага

на

кучета,

страдащи

от

хипоадренокортицизъм,

хиперкалиемия

или

хипонатриемия.

Да не се прилага съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета

с бъбречна недостатъчност (понижена бъбречна функция или дисфункция).

Да не се прилага по време на бременност или лактация.

Да не се прилага на животни използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия със спиронолактон и Ангиотензин конвертиращ

ензим (АСЕ) инхибитори, трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на

калия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано

повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена

бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната

функция

серумните нива на калия тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Кучетата, лекувани едновременно със спиронолактон и НСПВС трябва да бъдат правилно

хидратирани. При тях се препоръчва проследяване на бъбречната функция и серумните нива на

калия преди започване на комбинирано лечение (виж точка 4.3).

Тъй

като

спиронолактона

има

антиандрогенен

ефект,

не

се

препоръчва

прилагането

на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

Тъй

като

спиронолактона

претърпява

дълга

чернодробна

биотрансформация,

ветеринарномедицинският

продукт

трябва

да

се

прилага

внимателно

при

пациенти

чернодробна дисфункция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Може

да

причини

кожна

свръхчувствителност: хора с известна свръхчувствителност към

спиронолактон трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Измийте ръцете след употреба.

В случай на случайно поглъщане

незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

4.6

Странични реакции (честота и важност)

Възвратима атрофия на простатата се наблюдава често при мъжките кучета.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация, лабораторните проучвания при плъхове,

мишки, зайци и маймуни са доказали тератогенни ефекти.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Фуроземид и пимобендан са били използвани заедно с Spironolactone

Ceva при кучета със

сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за странични реакции.

Спиронолактонът понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и спиронолактон.

Прилагането на деоксикортикостерон или НСПВС със спиронолактон може да доведе до

умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината)

на спиронолактона.

Едновременното прилагане на спиронолактон с АСЕ инхибитори и други запазващи калия

лекарства (като ангиотензин рецепторни блокери,

ß-блокери, блокери на калциевите канали и

т.н.) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж точка 4.5).

Спиронолактонът може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450

ензимите

така

може

да

повлияе

метаболизма

на

други

лекарства,

използващи

тези

метаболитни пътища.

4.9

Доза и начин на приложение

Перорално.

Прилагайте 2 мг/кг т.м. спиронолактон веднъж на ден. Ветеринарномедицинският продукт

трябва да се прилага с храната. Таблетката може да бъде поставена в малко храна, като се

предлага преди основното хранене или да се постави направо в устата след хранене.

Брой # таблетки

ТЕГЛО

Spironolactone

Ceva 10 мг

Spironolactone

Ceva 40 мг

Spironolactone

Ceva 80 мг

1 до 2.5 кг

½

2.5 до 5 кг

1

5 до 10 кг

½

10 до 15 кг

3/4

15 до 20 кг

1

20 до 30 кг

1 + ½

30 до 40 кг

1

40 до 50 кг

1 + ¼

50 до 60 кг

1 + ½

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (20 мг/кг) на здрави кучета,

дозо-зависимите странични ефекти са посочени в т.4.6.

В случай на случайно поглъщане на голямо количество от кучето няма специфичен антидот

или

лечение.

Тогава

се

препоръчва

предизвикване

на

повръщане,

стомашна

промивка (в

зависимост от риска) и следене на електролизата. Трябва да бъде осигурено симптоматично

лечение, например флуидна терапия.

4.11

Карентен срок

Не се изисква.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Антагонист на алдостерона.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QC03DA01.

5.1

Фармакодинамични свойства

Спиронолактонът и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове.

Спиронолактонът е натриуретично лекарство

(исторически описван като мек диуретик)

.

бъбреците спиронолактонът инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и

води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и

задържане на калий.

Ефектите на спиронолактона и неговите метаболити върху бъбреците водят до намаляване на

ектрацелуларния обем течности

съответно до намаляване претоварването

на

сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Спиронолактонът

предотвратява

вредните

ефекти

на

алдостерона

върху

сърдечносъдовата

система.

Въпреки,

че

точният

механизъм

на

действие

все

още

не

добре

определен,

алдостеронът спомага появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране

и ендотелиална дисфункция.

Експериментални

модели

кучета

показват,

че

дългосрочната

терапия

алдостеронов

антагонист

предотвратява

прогресиращата

дисфункция

на

лявата

камера

отслабва

ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

При проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна

недостатъчност е налице 65% намаляване на риска от смъртност за 15 месеца при кучетата,

лекувани със спиронолактон в допълнение към стандартната терапия в сравнение с кучета,

подложени само на стандартна терапия. (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия

вследствие на сърдечна недостатъчност).

Когато е използван в комбинация с ACE-инхибитори, споронолактонът може да неутрализира

ефектите на освобождаването на алдостерона.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните в лечение. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна

връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona

glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози.

5.2

Фармакокинетични особености

Фармакокинетиката на спиронолактона се основава на неговите метаболити, тъй като той е

нестабилен при изследване.

Абсорбция

След орално приложение на спиронолактон на кучета е демонстрирано, че три метаболита

достигат нива от 32 % до 49 % от приложената доза. Храната повишава бионаличността от 80

% до 90 %. Последващото орално приложение на 2 до 4 мг/кг, увеличава абсорбцията линеарно

над границите на вариране. След многократни перорални дози от 2 мг спиронолактон на кг за

10 последователни дни не е наблюдавана акумулация. Средните C

от 382 μg/l и 94 μg/l са

достигнати

за

първичните

метаболити

7α-тиометил-спиронолактон

канренон,

след

съответно 2 и 4 часа. Стабилни нива се достигат на втория ден.

Разпределение

Средния

обем

на

разпределение

(Vss) на 7α-тиометил-спиронолактона

канренона

са

приблизително съответно 153 литра и 177 литра.

Средното време на оставане (MRT) на метаболитите варира от 9 до 14 часа и те се разпределят

предимно в стомашно-чревния тракт, бъбреците, черния дроб и надбъбречните жлези.

Метаболизъм

Спиронолактона

се

метаболизира

бързо

цялостно

черния

дроб

до

неговите

активни

метоболити, 7α-тиометил-спиронолактон и канренон, които са първичните метаболити при

кучето.

Елиминиране

Спиронолактона

се

екскретира

главно

чрез

неговите

метаболити.

Плазма

клиърънса

на

канренона

1.45

0.39

l/h/кг,

на

7α-тиометил-спиронолактона

0.89

0.44

l/h/кг.

След

перорално прилагане на радиомаркиран спиронолактон на куче, 70 % от дозата е открита във

фекалиите и 20 % в урината.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Beef flavouring

Mannitоl

Sodium laurilsulfate

Microcrystalline cellulose

Povidone

Sorbitоl

Talc

Magnesium stearate

6.2

Несъвместимости

Не са известни.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Частично използваните таблетки трябва да бъдат употребени в рамките на 7 дни.

6.4.

Специални мерки за съхранение

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия на съхранение.

Неизползваните таблетки трябва да се съхраняват в оригиналния блистер.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Блистери (полиамид/алуминий/поливинил хлорид//алуминий), съдържащи 10 таблетки.

Размер на опаковката

Картонена кутия, съдържаща 3 или 18 блистера по 10 таблетки

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унишожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/07/074/001-006

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценза: 20 юни 2007 г.

Дата на подновяване на лиценза: 22 май 2012 г.

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна

информация

за

този

продукт

може

да

намерите

на

интернет

страницата

на

Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА)

http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/105

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

PRILACTONE

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка

(EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна

употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се

използва лекарството.

Този документ не може да замени прякото обсъждане

с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечението на Вашето

животно, свържете се с Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от

EPAR).

Какво представлява PRILACTONE?

Таблетките PRILACTONE съдържат активното вещество спиронолактон (spironolactone) (10 mg,

40 mg или 80 mg) Таблетките са разграфени за по-лесно разчупване, ако са нужни по-малки

дози.

За какво се използва PRILACTONE?

PRILACTONE се използва за лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от

клапанна регургитация при кучета. Когато сърдечните клапи са увредени, сърцето не може да

изпомпва

кръв толкова ефективно, както преди. Като резултат във вените се натрупва кръв,

която може да изтече в тъканите, а това би направило невъзможно за сърцето да доставя богата

на кислород кръв в тялото. PRILACTONE се използва в комбинация със „стандартна терапия’’

(други сърдечни лекарства, включително и диуретици, ако е необходимо).

PRILACTONE се дава на кучето веднъж на ден, с храна (смесен с храна или веднага след

хранене). Препоръчителната доза е 2 mg на килограм от теглото на кучето. Подходящият брой

таблетки, половин или четвърт таблетка, се дава според размера на кучето и е описан в

листовката.

Как действа PRILACTONE?

Активното вещество в PRILACTONE, спиронолактон, блокира

действието на хормона, наречен

алдостерон,

бъбреците,

сърцето

кръвоносните

съдове.

Блокирайки

алдостерон,

спиронолактон кара бъбреците да отделят соли и течности, но да задържат калия, като така се

подобрява сърдечната дейност. Приема се, че има и други начини, по които спиронолактон

действа на сърцето и кръвоносните съдове при конгестивна сърдечна недостатъчност (въпреки

че тези механизми на действие все още не са доказани при кучета).

Как е проучен PRILACTONE?

PRILACTONE е проучен в лаборатория, както и в три проучвания на кучета със заболявания на

сърдечните клапи, лекувани от различни ветеринари или клиники в цяла Европа („клинични

проучвания”). В тези клинични проучвания, собствениците на

животните са им давали или

таблетки PRILACTONE, или плацебо (фалшиви таблетки, без активно вещество в тях), веднъж

EMEA 2007

Страница 2/3

на ден, в дози от 2 mg/kg с храна. Таблетките PRILACTONE се дават с храна, защото така по-

голяма част от активното вещество в таблетката се абсорбира. Всички кучета получават и

„стандартна

терапия”

(предимно

друго

лекарство,

принадлежащо

към

групата

на

„АСЕ

инхибиторите”, и диуретик, ако е необходимо). Лечението продължава до 15 месеца.

Какви ползи от PRILACTONE са установени в проучванията?

Резултатите от проучванията показват, че кучетата с конгестивна сърдечна недостатъчност,

причинена от клапанна регургитация, които са приемали таблетки PRILACTONE, в добавка

към друго лекарство („стандартна терапия”), имат по-дълъг период на оцеляване, в сравнение с

други кучета, приемащи стандартна терапия и таблетки плацебо. В дългосрочни проучвания,

кучетата, лекувани с PRILACTONE, са показали по-слабо развитие на сърдечната си болест, в

сравнение с кучетата, лекувани само със „стандартна терапия”.

Какви са рисковете, свързани с PRILACTONE?

Обикновено

PRILACTONE

се

възприема

добре,

когато

се

прилага

ежедневно,

препоръчителни дози, до 15 месеца при кучета със сърдечни проблеми.

Тъй като спиронолактон намалява нивата на някои мъжки хормони, е възможно при мъжки

кучета, които не са били кастрирани, да доведе до подуване на простатата. Това, разбира се, е

обратим процес. По същата причина таблетките PRILACTONE не трябва да се използват при

подрастващи кучета. Не трябва също така да се дават и на животни с високи нива на калий в

кръвта (хиперкалиемия) или ниски нива на соли в кръвта (хипонатриемия), или на животни с

хипоадренокортицизъм (болест, която се появява след намалена кортикостероидна секреция от

надбъбречната жлеза). Таблетките PRILACTONE не трябва да се дават на кучета с бъбречна

недостатъчност, на които се дават лекарства, известни като нестероидни противовъзпалителни

лекарства (НСПВС). Тъй като спиронолактон се разгражда в черния дроб, таблетките трябва да

се използват с повишено внимание при кучета с чернодробни заболявания.

Таблетките PRILACTONE не трябва да се използват при кучета, използвани или отгледани за

развъдни цели, защото е доказано, че спиронолактон може да увреди новородени или млади

лабораторни животни.

За пълния списък на всички наблюдавани при PRILACTONE нежелани реакции, както и за

списък, с всички взаимодействия с други лекарства – вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с

животното?

Всеки, който работи с PRILACTONE трябва да измива ръцете си след това. PRILACTONE

може да причини кожна свръхчувствителност,

затова хора, алергични към спиронолактон, не

трябва да работят с продукта. В случай на инцидентно поглъщане на PRILACTONE, трябва

незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже листовката или етикета на лекарството

на лекаря.

Основания за одобряване на PRILACTONE?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите

от PRILACTONE

надвишават рисковете при употреба в комбинация със стандартна терапия

(включително

диуретик,

ако

необходимо)

за

лечение

на

конгестивна

сърдечна

недостатъчност,

причинена

от

клапанна

регургитация

при

кучета,

препоръчва

на

PRILACTONE да бъде издадено разрешение за употреба. Съотношението полза-риск може да

бъде намерено в модул 6 на този EPAR.

EMEA 2007

Страница 3/3

Допълнителна информация за PRILACTONE:

Европейската

комисия

издава

разрешение

за

употреба,

валиднo

за

Европейския

съюз,

за

PRILACTONE, на CEVA SANTE ANIMALE, на 20 юни 2007 г. Информация за начина на

предписване на този продукт може да бъде намерена на опаковката.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2007.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация