Spinraza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

nusinersen sodium

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V.

АТС код:

M09

INN (Международно Name):

nusinersen

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Мускулна атрофия, спинална

Терапевтични показания:

Spinraza е показан за лечение на 5q спинална мускулна атрофия.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-30

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SPINRAZA 12 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
нусинерсен (nusinersen)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПОЛУЧАВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
•
Ако Вие или Вашето дете получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Spinraza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да получите Spinraza
3.
Как се прилага Spinraza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Spinraza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SPINRAZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Spinraza съдържа активното вещество
_нусинерсен,_
което принадлежи към групата
лекарства,
известни като
_антисенс олигонуклеотиди_
. Spinraza се използва за лечение на
генетично
заболяване, наречено
_спи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Spinraza 12 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки 5 ml флакон съдържа нусинерсен
натрий, еквивалентен на 12 mg нусинерсен
(nusinersen).
Всеки ml съдържа 2,4 mg нусинерсен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър и безцветен разтвор с pH
приблизително 7,2.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Spinraza е показан за лечението на 5q
спинална мускулна атрофия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението със Spinraza трябва да се
започне само от лекар с опит в
лечението на спинална
мускулна атрофия (СМА).
Решението да се предприеме лечение
трябва да се основава върху
индивидуализираната
експертна оценка на очакваните ползи
от лечението за конкретното лице,
съпоставена с
потенциалния риск от лечението с Spinraza.
Пациентите с изразена хипотония и
респираторна
недостатъчност при раждане, при които
Spinraza не е проучван, може да не получат
клинично
значима полза поради тежък дефицит на
протеина за оцеляване на моторния
неврон ( survival
motor neuron, SMN)/SMN протеин.
Дозировка
Препоръчителнат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-02-2022
Листовка Листовка чешки 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-02-2022
Листовка Листовка датски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-02-2022
Листовка Листовка немски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-02-2022
Листовка Листовка естонски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-02-2022
Листовка Листовка гръцки 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-02-2022
Листовка Листовка английски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-01-2018
Листовка Листовка френски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-02-2022
Листовка Листовка италиански 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-01-2018
Листовка Листовка латвийски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-01-2018
Листовка Листовка литовски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-02-2022
Листовка Листовка унгарски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-02-2022
Листовка Листовка малтийски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-01-2018
Листовка Листовка полски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-02-2022
Листовка Листовка португалски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-01-2018
Листовка Листовка румънски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-02-2022
Листовка Листовка словашки 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-02-2022
Листовка Листовка словенски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-01-2018
Листовка Листовка фински 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-02-2022
Листовка Листовка шведски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-02-2022
Листовка Листовка норвежки 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-02-2022
Листовка Листовка исландски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-02-2022
Листовка Листовка хърватски 02-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите