Spectrila

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

аспарагиназа

Предлага се от:

Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH

АТС код:

L01XX02

INN (Международно Name):

asparaginase

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом

Терапевтични показания:

Spectrila е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия за лечение на остра лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-14

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SPECTRILA 10 000 U ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
аспарагиназа (asparaginase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Spectrila и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Spectrila
3.
Как се използва Spectrila
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Spectrila
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SPECTRILA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Spectrila съдържа аспарагиназа,
представляваща ензим, който влияе на
естествените вещества,
необходими за растежа на раковите
клетки. Всички клетки имат нужда от
аминокиселина,
наречена аспарагин, за да останат
живи. Норма
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Spectrila 10 000 U прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах съдържа 10 000
единици аспарагиназа (asparaginase)*.
След разтваряне всеки ml разтвор
съдържа 2 500 единици аспарагиназа.
Една единица (U) се дефинира като
количеството ензим, необходим за да се
освободи един
µmol амоняк в минута при pH 7,3 и 37°C.
*Произвежда се в клетки на
_Escherichia coli _
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Spectrila е показан като компонент на
комбинирана антинеопластична терапия
за лечение на
остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) при
педиатрични пациенти от раждането до
18 години и
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Spectrila трябва да се предписва и прилага
от лекари и медицински персонал с опит
в
употребата на антинеопластични
продукти. Той трябва да се прилага
само в болнични условия,
където има налично оборудване за
реанимация.
Дозировка
Spectrila обикновено се изпо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-10-2020
Листовка Листовка чешки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-10-2020
Листовка Листовка датски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-10-2020
Листовка Листовка немски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-10-2020
Листовка Листовка естонски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-10-2020
Листовка Листовка гръцки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-10-2020
Листовка Листовка английски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-01-2016
Листовка Листовка френски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-10-2020
Листовка Листовка италиански 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-01-2016
Листовка Листовка латвийски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-01-2016
Листовка Листовка литовски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-10-2020
Листовка Листовка унгарски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-10-2020
Листовка Листовка малтийски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-01-2016
Листовка Листовка полски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-10-2020
Листовка Листовка португалски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-01-2016
Листовка Листовка румънски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-10-2020
Листовка Листовка словашки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-10-2020
Листовка Листовка словенски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-01-2016
Листовка Листовка фински 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-10-2020
Листовка Листовка шведски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-10-2020
Листовка Листовка норвежки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-10-2020
Листовка Листовка исландски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-10-2020
Листовка Листовка хърватски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите