Spectrila

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-10-2020
Активна съставка:
аспарагиназа
Предлага се от:
Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
АТС код:
L01XX02
INN (Международно Name):
asparaginase
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом
Терапевтични показания:
Spectrila е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия за лечение на остра лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 5
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002661
Дата Оторизация:
2016-01-14
EMEA код:
EMEA/H/C/002661

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-10-2020
Листовка Листовка
чешки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-10-2020
Листовка Листовка
датски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-10-2020
Листовка Листовка
немски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-10-2020
Листовка Листовка
естонски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-10-2020
Листовка Листовка
гръцки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-10-2020
Листовка Листовка
английски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 28-01-2016
Листовка Листовка
френски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-10-2020
Листовка Листовка
италиански 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 28-01-2016
Листовка Листовка
латвийски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 28-01-2016
Листовка Листовка
литовски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-10-2020
Листовка Листовка
унгарски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-10-2020
Листовка Листовка
малтийски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 28-01-2016
Листовка Листовка
нидерландски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 28-01-2016
Листовка Листовка
полски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-10-2020
Листовка Листовка
португалски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 28-01-2016
Листовка Листовка
румънски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-10-2020
Листовка Листовка
словашки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-10-2020
Листовка Листовка
словенски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 28-01-2016
Листовка Листовка
фински 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-10-2020
Листовка Листовка
шведски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-10-2020
Листовка Листовка
норвежки 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-10-2020
Листовка Листовка
исландски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-10-2020
Листовка Листовка
хърватски 09-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 28-01-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Spectrila 10 000 U прах за концентрат за инфузионен разтвор

аспарагиназа (asparaginase)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Spectrila и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Spectrila

Как се използва Spectrila

Възможни нежелани реакции

Как се съхранява Spectrila

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Spectrila и за какво се използва

Spectrila съдържа аспарагиназа, представляваща ензим, който влияе на естествените вещества,

необходими за растежа на раковите клетки. Всички клетки имат нужда от аминокиселина,

наречена аспарагин, за да останат живи. Нормалните клетки могат сами да произвеждат

аспарагин, докато някои ракови клетки не могат. Аспарагиназата понижава нивото на

аспарагин в раковите кръвни клетки и спира растежа на рака.

Spectrila се използва за лечение на възрастни и деца с остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) ,

която е форма на рак на кръвта. Spectrila се използва като част от комбинирана терапия.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен

Spectrila

Spectrila не трябва да се използва

ако сте алергични към аспарагиназа или към другата съставка на това лекарство

(изброени в точка 6),

ако имате или преди това сте имали възпаление на панкреаса (панкреатит),

ако имате тежки проблеми с чернодробната функция,

ако имате нарушение на кръвосъсирването (като хемофилия),

ако сте имали масивно кървене (кръвоизлив) или образуване на кръвни съсиреци

(тромбоза) при предишно лечение с аспарагиназа.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да Ви бъде приложен Spectrila.

По време на лечението със Spectrila могат да възникнат следните животозастрашаващи

ситуации:

тежко възпаление на панкреаса (остър панкреатит),

проблеми с черния дроб,

сериозна алергична реакция, която причинява затруднено дишане или замаяност,

нарушения на кръвосъсирването (кървене или образуване на кръвни съсиреци),

високи нива на кръвната захар.

Преди и по време на лечението със Spectrila Вашият лекар ще Ви назначи кръвни изследвания.

Ако възникнат тежки чернодробни проблеми, лечението със Spectrila трябва веднага да се

прекъсне.

Ако възникнат алергични симптоми, интравенозната инфузия на Spectrila трябва веднага да се

прекрати. Може да Ви бъдат приложени противоалергични лекарства и, ако е необходимо,

лекарства за стабилизиране на кръвообращението. В повечето случаи Вашето лечение може да

продължи, като се премине на други лекарства, съдържащи различни форми на аспарагиназа.

Нарушенията на кръвосъсирването може да наложат преливане на прясна плазма или

определен вид белтък (антитромбин III), за да се намали рискът от кървене или образуване на

кръвни съсиреци (тромбоза).

Високите нива на кръвната захар може да наложат лечение с интравенозни течности и/или

инсулин.

Синдромът на обратима задна левкоенцефалопатия (характеризиращ се с главоболие,

обърканост, гърчове и загуба на зрението) може да изисква лекарство, понижаващо кръвното

налягане, а в случай на припадък – антиепилептично лечение.

Други лекарства и Spectrila

Информирайте Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства. Това е важно, тъй като Spectrila може да увеличи нежеланите

реакции на други лекарства чрез своя ефект върху черния дроб, който играе важна роля при

отстраняване на лекарствата от организма.

Освен това особено важно е да информирате Вашия лекар, ако използвате някое от следните

лекарства:

Винкристин (използван за лечение на някои видове рак), тъй като едновременната

употреба на винкристин и аспарагиназа може да увеличи риска от някои нежелани

реакции. За да се избегне това, винкристин обикновено се прилага 3–24 часа преди

аспарагиназата.

Глюкокортикоиди (противовъзпалителни лекарства, които отслабват имунната система),

тъй като едновременната употреба на глюкокортикоиди и аспарагиназа може да увеличи

образуването на кръвни съсиреци (тромбоза).

Лекарства, които намаляват способността на кръвта да се съсирва, като антикоагуланти

(напр. варфарин и хепарин), дипиридамол, ацетилсалицилова киселина или лекарства

против болка и възпаление, тъй като употребата на тези лекарства с аспарагиназа може да

увеличи риска от кървене.

Лекарства, които се метаболизират в черния дроб (например парацетамол,

ацетилсалицилова киселина, тетрациклин), тъй като рискът от нежелани реакции може да

се увеличи.

Аспарагиназата може да повлияе на ефикасността на метотрексат

или цитарабин

(използвани за лечение на определени видове рак):

ако аспарагиназа се прилага след тези лекарства, техният ефект може да бъде

засилен.

ако аспарагиназа се прилага преди тези лекарства, техният ефект може да бъде

отслабен.

Лекарства, които могат да имат негативен ефект върху чернодробната функция

(например парацетамол, ацетилсалицилова киселина, тетрациклин), тъй като тези

негативни ефекти могат да се влошат от паралелното лечение с аспарагиназа.

Лекарства, които могат да потиснат функцията на костния мозък (например

циклофосфамид, доксорубицин, метотрексат), тъй като тези ефекти могат да бъдат

засилени от паралелната употреба на аспарагиназа. Вие може да сте по-склонни към

инфекции.

Други противоракови лекарства, тъй като те могат да допринесат за освобождаването на

твърде много пикочна киселина, когато туморните клетки се разрушават от

аспарагиназата.

Ваксиниране

Едновременното ваксиниране с живи ваксини може да увеличи риска от сериозна инфекция.

Ето защо не трябва да бъдете ваксинирани с живи ваксини най-малко 3 месеца след края на

лечението със Spectrila.

Бременност и кърмене

Липсват данни за употребата на аспарагиназа при бременни жени. Spectrila не трябва да се

прилага по време на бременност, освен ако клиничното състояние на жената не изисква лечение

с аспарагиназа.

Не е известно дали аспарагиназата е налична в кърмата при хората. Ето защо Spectrila не трябва

да се използва по време на кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Ако сте полово зрели, трябва да използвате противозачатъчни средства или да се въздържате от

сексуални контакти по време на химиотерапия и до 3 месеца след края на лечението. Тъй като

не може да се изключи непряко взаимодействие между съставките на пероралните

контрацептиви и аспарагиназата, пероралните контрацептиви не се смятат за достатъчно

безопасни. При жени в детеродна възраст трябва да се използва метод, различен от перорални

контрацептиви.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте машини, докато приемате това лекарство, тъй като то може да

Ви накара да се чувствате сънливи, уморени или объркани.

3.

Как се използва Spectrila

Spectrila се приготвя и прилага от медицинско лице. Вашият лекар решава каква доза ще

получите. Дозата зависи от Вашата телесна повърхност (ТП), която се изчислява според ръста и

теглото Ви.

Spectrila се прилага във вена. Обикновено се прилага с други противоракови лекарства.

Продължителността на лечението зависи от конкретната схема на химиотерапия, използвана за

лечение на Вашето заболяване.

Употреба при възрастни

Препоръчителната доза Spectrila за възрастни е 5 000 U на m² телесна повърхност (ТП),

прилагана през два дни.

Употреба при деца и юноши

Препоръчителната доза при деца и юноши на възраст 1–18 години е 5 000 U на m² ТП,

прилагана през два дни.

Препоръчителната доза при кърмачета на възраст 0–12 месеца е както следва:

възраст под 6 месеца:

6 700 U/m²,

възраст 6–12 месеца:

7 500 U/m².

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Spectrila

Ако смятате, че сте получили твърде много Spectrila, информирайте Вашия лекар или

медицинска сестра веднага, щом е възможно.

Към днешна дата не е известно предозирането с аспарагиназа да е довело до някакви признаци

на предозиране. Ако е необходимо, Вашият лекар ще лекува симптомите Ви и ще Ви осигури

поддържащи грижи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар веднага и спрете приема на Spectrila, ако получите:

възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба;

тежки нарушения на чернодробната функция (определени чрез лабораторни

изследвания);

алергични реакции, включително сериозна алергична реакция (анафилактичен шок),

зачервяване, обрив, ниско кръвно налягане, отичане на лицето и гърлото, уртикария,

задух;

нарушения на кръвосъсирването като кървене, дисеминирана интравазална коагулация

(ДИК) или образуване на кръвни съсиреци (тромбоза);

високо ниво на кръвната захар (хипергликемия).

Списък на всички други нежелани реакции е даден по-долу в зависимост от тяхната

честота:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

гадене, повръщане, болка в стомаха или воднисти изпражнения (диария)

натрупване на течност (оток)

чувство на умора

отклонения в лабораторните показатели, включително промени в нивата на белтъците в

кръвта, промени в мазнините в кръвта или в стойностите на чернодробните ензими, или

високо ниво на урея в кръвта

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

леко до умерено понижение на броя на всички видове кръвни клетки

алергични реакции, включително хрипове (бронхоспазъм) или затруднено дишане

ниско ниво на кръвната захар (хипогликемия)

загуба на апетит или загуба на тегло

депресия, халюцинации или обърканост

нервност (ажитираност) или сомнолентност (сънливост)

промени в електроенцефалограмата (запис на електрическата активност на мозъка)

високи нива на амилаза и липаза в кръвта

олка (болка в гърба, болка в ставите, болка в стомаха)

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

високо ниво на пикочна киселина в кръвта (хиперурикемия)

високо ниво на амоняк в кръвта (хиперамониемия)

главоболие

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

диабетна кетоацидоза (усложнение, дължащо се на неконтролирана кръвна захар)

гърчове, тежко нарушение на съзнанието, включително кома и инсулт

синдром на обратима задна левкоенцефалопатия (състояние, характеризиращо се с

главоболие, обърканост, гърчове и загуба на зрението)

възпаление на слюнчените жлези (паротит)

холестаза (блокиран отток на жлъчката от черния дроб)

жълтеница

разрушаване на чернодробните клетки (некроза на чернодробните клетки)

чернодробна недостатъчност, която може да доведе до смърт

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

понижена функция на щитовидната жлеза или паращитовидните жлези

лек тремор (треперене) на пръстите

псевдокисти на панкреаса (събиране на течност след остро възпаление на панкреаса)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

инфекции

омазнен черен дроб

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как се съхранява Spectrila

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C–8°C).

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Приготвеният разтвор е стабилен в продължение на 2 дни, когато се съхранява при 2°C–8°C.

Ако лекарството не се използва веднага, този, който приготвя това лекарство, носи отговорност

за периода на използване и условията на съхранение преди употреба, за да се гарантира

стерилност на продукта. Обикновено съхранението не трябва да надхвърля 24 часа при 2°C–

8°C.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Spectrila

Активното вещество е аспарагиназа. Един флакон с прах съдържа 10 000 единици

аспарагиназа. След разтваряне един ml разтвор съдържа 2 500 единици аспарагиназа.

Другата съставка е захароза.

Как изглежда Spectrila и какво съдържа опаковката

Spectrila се предлага като прах за концентрат за инфузионен разтвор.

Прахът е бял и се доставя в прозрачен стъклен флакон с гумена запушалка и алуминиева

обкатка и пластмасово отчупващо се капаче.

Spectrila е наличен в опаковки, съдържащи 1 или 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Германия

Тел.:

+49-4103-8006-0

Факс: +49-4103-8006-100

Имейл: contact@medac.de

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Spectrila трябва да се използва само от лекари с опит при подобни протоколи за лечение.

Препоръчителни контролни прегледи и предпазни мерки за безопасност

Преди започване на терапия трябва да се определят билирубинът, чернодробните трансаминази

и параметрите на коагулация (частично тромбопластиново време [PTT], протромбиново време

[PT], антитромбин, фибриноген и D-димер).

След приложението на аспарагиназа се препоръчва внимателно наблюдение на билирубина,

чернодробните трансаминази, глюкозата в кръвта/урината, параметрите на коагулация (PTT,

PT, антитромбин III, фибриноген и D-димер), амилазата, липазата, триглицеридите и

холестерола.

Остър панкреатит

Лечението с аспарагиназа трябва да се прекрати при пациенти, развиващи остър панкреатит.

Остър панкреатит се развива при по-малко от 10 % от пациентите. В редки случаи възниква

хеморагичен или некротизиращ панкреатит. Има единични съобщения за летален изход.

Клиничните симптоми включват коремна болка, гадене, повръщане и анорексия. Серумните

нива на амилаза и липаза обикновено са увеличени, въпреки че при някои пациенти те могат да

са нормални поради нарушен синтез на протеини. Пациентите с тежка степен на

хипертриглицеридемия са в повишен риск да развият остър панкреатит. Тези пациенти не

трябва повече да бъдат лекувани с никакви препарати с аспарагиназа.

Хепатотоксичност

В редки случаи се описва тежка степен на чернодробно увреждане, включително холестаза,

иктер, чернодробна некроза

и чернодробна недостатъчност с летален изход (вж. точки 4.8 и

4.5). Чернодробните параметри трябва да се наблюдават внимателно преди и по време на

лечението с аспарагиназа.

Лечението с аспарагиназа трябва да се прекъсне, ако пациентите развият тежка степен на

чернодробно увреждане (билирубин > 3 пъти над горната граница на нормата [ГГН];

трансаминази > 10 пъти над ГГН), тежка хипертриглицеридемия, хипергликемия или

нарушение в коагулацията (напр. тромбоза на венозен синус, тежко кървене).

Алергия и анафилаксия

Поради риска от тежки анафилактични реакции аспарагиназа не трябва да се прилага като

болус интравенозна инжекция. Ако възникнат алергични симптоми, приложението на

аспарагиназа трябва да се прекрати веднага и да се приложи подходящо лечение, което може да

включва антихистамини и кортикостероиди.

Нарушения в коагулацията

Поради инхибирането на синтеза на протеините (понижен синтез на фактори II, V, VII, VIII и

IX, протеини C и S, антитромбин III [AT III]), причинено от аспарагиназата, могат да възникнат

нарушения в коагулацията, които могат да се проявят като тромбоза, дисеминирана

интравазална коагулация (ДИК) или кървене. Рискът от тромбоза изглежда по-висок от риска

от кървене. Описани са и симптоматични тромбози, свързани с използването на централни

венозни катетри. Важно е често да се прави оценка на параметрите на коагулация преди и по

време на лечението с аспарагиназа. Трябва да се потърси съвет от специалист в случаите,

когато AT III се понижи.

Хипергликемични състояния

Аспарагиназата може да индуцира хипергликемия като следствие от пониженото производство

на инсулин. Освен това тя може да понижи секрецията на инсулин от панкреасните β-клетки и

да увреди функцията на инсулиновите рецептори. Обикновено синдромът е самоограничаващ

се. В редки случаи обаче може да доведе до диабетна кетоацидоза. Съпътстващото лечение с

кортикостероиди допринася за този ефект. Трябва внимателно да се наблюдават нивата на

глюкозата в серума и урината и да се лекуват както е клинично показано.

Антинеопластични средства

При индуцираното от аспарагиназа разрушаване на туморните клетки могат да се освободят

големи количества пикочна киселина, което води до хиперурикемия. Едновременното

приложение на други антинеопластични лекарствени продукти допринася за този ефект.

Агресивната алкализация на урината и употребата на алопуринол могат да предотвратят

развитието на уратна нефропатия.

Глюкокортикоиди

По-висок риск от тромбоза по време на индукционна терапия с аспарагиназа и преднизон се

наблюдава при деца с генетичен протромботичен рисков фактор (G1691A мутации на фактор V,

вариация на протромбин G20210A, T677T генотип на метилентетрахидрофолат редуктаза

[MTHFR], повишен липопротеин A, хиперхомоцистеинемия).

Контрацептиви

По време на лечението и в продължение на най-малко 3 месеца след спиране на аспарагиназата

трябва да се използва ефективна контрацепция. Тъй като не може да се изключи непряко

взаимодействие между съставките на пероралните контрацептиви и аспарагиназата,

пероралните контрацептиви не се смятат за достатъчно безопасни в такава клинична ситуация.

Пациенти, положителни за Филаделфийска хромозома

Ефикасността и безопасността на Spectrila не са установени при пациенти, положителни за

Филаделфийска хромозома.

Активност на аспарагиназата

Може да се извърши измерване на нивата на активност на аспарагиназата в серума или

плазмата, за да се изключи ускорено елиминиране на аспарагиназната активност. За

предпочитане е нивата да се измерват три дни след последното приложение на аспарагиназа,

т.е. обикновено непосредствено преди да бъде приложена следващата доза аспарагиназа.

Ниските нива на активност на аспарагиназата често се придружават от появата на

антиаспарагиназа антитела. В такива случаи трябва да се обмисли преминаване на друг

препарат с аспарагиназа. Трябва да се потърси съвет на специалист.

Хипоалбуминемия

В резултат от нарушения синтез на протеини нивото на серумните протеини (по-специално

албумина) се понижава много често при пациенти, лекувани с аспарагиназа. Тъй като

серумният протеин е важен за свързващата и транспортната функция на някои активни

вещества, нивото на серумните протеини трябва да се следи редовно.

Хиперамониемия

Плазмените нива на амоняка трябва да бъдат определени при всички пациенти с необяснени

неврологични симптоми или тежко и продължително повръщане. В случай на хиперамониемия

с тежки клинични симптоми трябва да бъдат започнати терапевтични и фармакологични мерки,

които бързо намаляват плазмените нива на амоняка (напр. ограничение на протеините и

хемодиализа), „обръщат“ катаболитното състояние и увеличават отстраняването на отпадните

азотни съединения, и да бъде потърсен съвет от специалист.

Синдром на обратима задна левкоенцефалопатия

Синдром на

обратима задна левкоенцефалопатия

reversible posterior leukoencephalopathy

syndrome

RPLS

) може да възникне рядко по време на лечение с всеки вид аспарагиназа. На

изображение от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) този синдром се характеризира с обратими

(от няколко дни до месеци) лезии/едем, главно в задната част на мозъка. Симптомите на RPLS

по същество включват повишено кръвно налягане, гърчове, главоболие, промени в психичното

състояние и остро зрително нарушение (предимно кортикална слепота или хомонимна

хемианопсия). Не е ясно дали RPLS се причинява от аспарагиназата, едновременното лечение

или подлежащите заболявания.

RPLS се лекува симптоматично, включително с мерки за лечение на гърчове. Може да е

необходимо спиране или намаляване на дозата на едновременно прилаганите имуносупресивни

лекарствени продукти. Трябва да се потърси съвет от специалист.

Приготвяне

За разтваряне на праха 3,7 ml вода за инжекции

се впръскват внимателно към вътрешната

стена на флакона

със спринцовка (не впръсквайте директно върху или в праха). Разтварянето

на съдържанието се постига чрез бавно обръщане (избягвайте образуването на пяна поради

разклащане). Приготвеният разтвор може да изглежда леко опалесцентен.

Изчисленото количество аспарагиназа се разтваря допълнително в 50 до 250 ml натриев хлорид

9 mg/ml (0,9 %) инфузионен разтвор.

Начин на приложение

Само за интравенозно приложение. Дневното количество аспарагиназа, необходимо за един

пациент, може да се разреди в краен обем от 50 до 250 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %)

инфузионен разтвор.

Продължителност на приложението

Разреденият разтвор на аспарагиназа трябва да се влее в продължение на 0,5 до 2 часа.

Аспарагиназа не трябва да се прилага като болус доза.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Spectrila 10 000 U прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон с прах съдържа 10 000 единици аспарагиназа (asparaginase)*.

След разтваряне всеки ml разтвор съдържа 2 500 единици аспарагиназа.

Една единица (U) се дефинира като количеството ензим, необходим за да се освободи един

µmol амоняк в минута при pH 7,3 и 37°C.

*Произвежда се в клетки на

Escherichia coli

чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Spectrila е показан като компонент на комбинирана антинеопластична терапия за лечение на

остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и

възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Spectrila трябва да се предписва и прилага от лекари и медицински персонал с опит в

употребата на антинеопластични продукти. Той трябва да се прилага само в болнични условия,

където има налично оборудване за реанимация.

Дозировка

Spectrila обикновено се използва като част от протоколи за комбинирана химиотерапия с други

антинеопластични средства (вж. също точка 4.5).

Възрастни и деца над 1-годишна възраст

Препоръчителната интравенозна доза аспарагиназа е 5 000 единици на квадратен метър (U/m²)

телесна повърхност (ТП), прилагана през два дни.

Лечението може да се проследява чрез най-ниските нива на серумната активност на

аспарагиназата, измерени три дни след приложението на Spectrila. Ако стойностите на

активността на аспарагиназата не успеят да достигнат целевите нива, би могло да се помисли за

преминаване на друг препарат с аспарагиназа (вж. точка 4.4).

Деца на възраст 0 – 12 месеца

На базата на ограничени данни препоръчителната доза при кърмачета е както следва:

възраст под 6 месеца:

6 700 U/m² ТП,

възраст 6 – 12 месеца:

7 500 U/m² ТП.

Данните за ефикасност и безопасност на Spectrila при възрастни са ограничени.

Данните за ефикасност и безопасност на Spectrila във фазите след индукционното лечение са

много ограничени

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не e необходима корекция на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с лека до умерена степен на чернодробно

увреждане. Spectrila не трябва обаче да се използва при пациенти с тежка степен на

чернодробно увреждане (вж. точка 4.3).

Пациенти в старческа възраст

Има ограничени данни за лечението на пациенти, по-възрастни от 65 години.

Начин на приложение

Spectrila е предназначен за приложение само чрез интравенозна инфузия.

Дневното количество Spectrila, необходимо за един пациент, може да се разреди в краен обем

от 50-250 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) инфузионен разтвор. Разреденият разтвор на

аспарагиназа може да се влее в продължение на 0,5 до 2 часа.

Аспарагиназа не трябва да се прилага като болус доза.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към какъвто и да е нативен (непегилиран)

препарат на

E. coli

-аспарагиназа или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1

Панкреатит

Тежка степен на чернодробно увреждане (билирубин > 3 пъти над горната граница на

нормата [ГГН]; трансаминази > 10 пъти ГГН)

Предварително съществуваща известна коагулопатия (напр. хемофилия)

Анамнеза за панкреатит, сериозен кръвоизлив или сериозна тромбоза при предходна

терапия с аспарагиназа.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Обща информация и проследяване

Следните животозастрашаващи ситуации могат да възникнат по време на лечението с

аспарагиназа при пациенти от всички възрастови групи:

остър панкреатит,

хепатотоксичност,

анафилаксия,

нарушения на коагулацията, в това число симптоматична тромбоза, свързана с

употребата на централни венозни катетри,

хипергликемични състояния.

Преди започване на терапия трябва да се определят билирубинът, чернодробните трансаминази

и параметрите на коагулация (напр. частично тромбопластиново време [PTT], протромбиново

време [PT], антитромбин III и фибриноген).

След приложението на какъвто и да е препарат с аспарагиназа се препоръчва внимателно

проследяване на билирубина, чернодробните трансаминази, глюкозата в кръвта/урината,

параметрите на коагулация (напр. PTT, PT, антитромбин III, фибриноген и D-димер),

амилазата, липазата, триглицеридите и холестерола.

Остър панкреатит

Лечението с аспарагиназа трябва да се прекрати при пациенти, развиващи остър панкреатит.

Остър панкреатит се развива при по-малко от 10 % от пациентите. В редки случаи възниква

хеморагичен или некротизиращ панкреатит. Има единични съобщения за летален изход.

Клиничните симптоми включват коремна болка, гадене, повръщане и анорексия. Серумните

нива на амилаза и липаза обикновено са увеличени, въпреки че при някои пациенти те могат да

са нормални поради нарушен синтез на протеини. Пациентите с тежка степен на

хипертриглицеридемия са в повишен риск да развият остър панкреатит.

Тези пациенти не трябва повече да бъдат лекувани с никакви препарати с аспарагиназа (вж.

също точки 4.3 и 4.8).

Хепатотоксичност

В редки случаи се описва тежка степен на чернодробно увреждане, включително холестаза,

иктер, чернодробна некроза

и чернодробна недостатъчност с летален изход (вж. точки 4.8 и

4.5). Чернодробните параметри трябва да се наблюдават внимателно преди и по време на

лечението с аспарагиназа.

Лечението с аспарагиназа трябва да се прекъсне, ако пациентите развият тежка степен на

чернодробно увреждане (билирубин > 3 пъти над горната граница на нормата [ГГН];

трансаминази > 10 пъти над ГГН), тежка хипертриглицеридемия, хипергликемия или

нарушение в коагулацията (напр. тромбоза на венозен синус, тежко кървене).

Алергия и анафилаксия

Поради риска от тежки анафилактични реакции аспарагиназа не трябва да се прилага като

болус интравенозна инжекция.

Може да се използва предишна вътрекожна проба или малка интравенозна пробна доза. И двете

процедури обаче не позволяват точно да се прогнозира кои пациенти ще получат алергична

реакция.

Ако възникнат алергични симптоми, приложението на аспарагиназа трябва да се прекрати

веднага и да се приложи подходящо лечение, което може да включва антихистамини и

кортикостероиди.

Нарушения в коагулацията

Поради инхибирането на синтеза на протеините (понижен синтез на фактори II, V, VII, VIII и

IX, протеини C и S, антитромбин III [AT III]), причинено от аспарагиназата, могат да възникнат

нарушения в коагулацията, които могат да се проявят като тромбоза, дисеминирана

интравазална коагулация (ДИК) или кървене. Рискът от тромбоза изглежда по-висок от риска

от кървене. Описани са и симптоматични тромбози, свързани с използването на централни

венозни катетри.

Приблизително половината от тромботичните събития са локализирани в мозъчните съдове.

Може да възникне тромбоза на венозен синус. Исхемичните инсулти са редки.

Във връзка със съдовите усложнения също се описват придобити или генетично понижени

инхибитори на физиологичната коагулация (протеин C, протеин S, антитромбин).

Важно е преди и по време на лечението с аспарагиназа да се оценяват често параметрите на

коагулацията. В случай на понижение на AT III трябва да се потърси съвет от специалист.

Хипергликемични състояния

Аспарагиназата може да индуцира хипергликемия като следствие от пониженото производство

на инсулин. Освен това тя може да понижи секрецията на инсулин от панкреасните β-клетки и

да увреди функцията на инсулиновите рецептори. Обикновено синдромът е самоограничаващ

се. В редки случаи обаче може да доведе до диабетна кетоацидоза. Съпътстващото лечение с

кортикостероиди допринася за този ефект. Трябва внимателно да се наблюдават нивата на

глюкозата в серума и урината и да се лекуват както е клинично показано.

Антинеопластични средства

При индуцираното от аспарагиназа разрушаване на туморните клетки могат да се освободят

големи количества пикочна киселина, което води до хиперурикемия. Едновременното

приложение на други антинеопластични лекарствени продукти допринася за този ефект.

Агресивната алкализация на урината и употребата на алопуринол могат да предотвратят

развитието на уратна нефропатия.

Глюкокортикоиди

По-висок риск от тромбоза по време на индукционна терапия с аспарагиназа и преднизон се

наблюдава при деца с генетичен протромботичен рисков фактор (G1691A мутации на фактор V,

вариация на протромбин G20210A, T677T генотип на метилентетрахидрофолат редуктаза

[MTHFR], повишен липопротеин A, хиперхомоцистеинемия).

Контрацептиви

По време на лечението и в продължение на най-малко 3 месеца след спиране на аспарагиназата

трябва да се използва ефективна контрацепция. Тъй като не може да се изключи непряко

взаимодействие между съставките на пероралните контрацептиви и аспарагиназата,

пероралните контрацептиви не се смятат за достатъчно безопасни в такава клинична ситуация

(вж. точка 4.6).

Пациенти, положителни за Филаделфийска хромозома

Ефикасността и безопасността на Spectrila не са установени при пациенти, положителни за

Филаделфийска хромозома.

Препоръчителни контролни прегледи за пациенти от всички възрастови групи

Активност на аспарагиназата

Може да се извърши измерване на нивата на активност на аспарагиназата в серума или

плазмата, за да се изключи ускорено намаляване на аспарагиназната активност. За

предпочитане е нивата да се измерват три дни след последното приложение на аспарагиназа,

т.е. обикновено непосредствено преди да бъде приложена следващата доза аспарагиназа.

Ниските нива на активност на аспарагиназата често се придружават от появата на

антиаспарагиназа антитела. В такива случаи трябва да се обмисли преминаване на друг

препарат с аспарагиназа. Трябва да се потърси съвет от специалист.

Хипоалбуминемия

В резултат от нарушения синтез на протеини нивото на серумните протеини (по-специално

албумина) се понижава много често при пациенти, лекувани с аспарагиназа. Тъй като

серумният протеин е важен за свързващата и транспортната функция на някои активни

вещества, нивото на серумните протеини трябва да се следи редовно.

Хиперамониемия

Плазмените нива на амоняка трябва да бъдат определени при всички пациенти с необяснени

неврологични симптоми или тежко и продължително повръщане. В случай на хиперамониемия

с тежки клинични симптоми трябва да бъдат започнати терапевтични и фармакологични мерки,

които бързо намаляват плазмените нива на амоняка (напр. ограничение на протеините и

хемодиализа), „обръщат“ катаболитното състояние и увеличават отстраняването на отпадните

азотни съединения, и да бъде потърсен съвет от специалист.

Синдром на обратима задна левкоенцефалопатия

Синдром на

обратима задна левкоенцефалопатия

reversible posterior leukoencephalopathy

syndrome – RPLS

) може да възникне рядко по време на лечение с всеки вид аспарагиназа (вж.

точка 4.8). На изображение от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) този синдром се характеризира

с обратими (от няколко дни до месеци) лезии/едем, главно в задната част на мозъка.

Симптомите на RPLS по същество включват повишено кръвно налягане, гърчове, главоболие,

промени в психичното състояние и остро зрително нарушение (предимно кортикална слепота

или хомонимна хемианопсия). Не е ясно дали RPLS се причинява от аспарагиназата,

едновременното лечение или подлежащите заболявания.

RPLS се лекува симптоматично, включително с мерки за лечение на гърчове. Може да е

необходимо спиране или намаляване на дозата на едновременно прилаганите имуносупресивни

лекарствени продукти. Трябва да се потърси съвет от специалист.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Общи положения

Аспарагиназата може да повиши токсичността на други лекарствени продукти чрез своето

въздействие върху чернодробната функция, напр. повишена хепатотоксичност при

потенциално хепатотоксични лекарствени продукти, повишена токсичност на лекарствени

продукти, които се метаболизират в черния дроб или са свързани с плазмените протеини, и

променена фармакокинетика и фармакодинамика на лекарствени продукти, свързани с

плазмените протеини. Следователно трябва да се подхожда предпазливо при пациенти,

получаващи други лекарствени продукти, които се метаболизират в черния дроб.

Чернодробните параметри трябва да се наблюдават, когато едновременно с аспарагиназа се

прилагат потенциално хепатотоксични лекарствени продукти (вж. точки 4.4 и 4.8).

Миелосупресивни средства

По време на лечението със съдържащи аспарагиназа схеми могат да се появят миелосупресия,

потенциално засягаща и трите миелоидни клетъчни линии (еритроцити, левкоцити,

тромбоцити), и инфекции. Едновременното лечение с миелосупресивни лекарствени продукти

и такива, за които е известно, че са свързани с развитие на инфекции, са основни допринасящи

фактори и пациентите трябва да се наблюдават внимателно за признаци и симптоми на

миелосупресия и инфекция (вж. точка 4.8).

Винкристин

Токсичността на винкристин може да се добави към тази на аспарагиназата, ако и двете

средства се прилагат едновременно. Затова винкристин трябва да се прилага от 3 до 24 часа

преди приложението на аспарагиназа, за да се сведе до минимум токсичността.

Глюкокортикоиди и/или антикоагуланти

Едновременната употреба на глюкокортикоиди и/или антикоагуланти с аспарагиназа може да

повиши риска от промяна в параметрите на коагулация (вж. точка 4.4).

Това може да засили предразположението към кървене (антикоагуланти) или тромбоза

(глюкокортикоиди). Ето защо е нужно да се подхожда предпазливо, когато антикоагуланти

(напр. кумарин, хепарин, дипиридамол, ацетилсалицилова киселина или нестероидни

противовъзпалителни лекарствени продукти) или глюкокортикоиди се прилагат едновременно.

Метотрексат (MTX)

Установено е, че инхибирането на синтеза на протеини, вследствие на индуцираното от

аспарагиназата изчерпване на аспарагина, отслабва цитотоксичния ефект на MTX, който

изисква репликация на клетките за своето антинеопластично действие. Този антагонизъм се

наблюдава, ако аспарагиназата се прилага преди или едновременно с метотрексат.

От друга

страна антитуморните ефекти на метотрексат се засилват, когато аспарагиназа се прилага

24 часа след лечение с метотрексат. Установено е, че тази схема редуцира стомашно-чревните и

хематологичните ефекти на метотрексат.

Цитарабин

Лабораторните

in vitro

in vivo

данни показват, че ефикасността на висока доза цитарабин се

намалява от предходното приложение на аспарагиназа. Когато обаче аспарагиназата се прилага

след цитарабин, се наблюдава синергичен ефект. Този ефект е най-изявен при интервал на

лечение от около 120 часа.

Ваксиниране

Едновременното ваксиниране с живи ваксини повишава риска от сериозна инфекция. Ето защо

имунизацията с живи ваксини трябва да се провежда най-рано 3 месеца след завършване на

курса на лечение за левкемия.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция и да избягват

бременност, докато са на лечение с химиотерапия, съдържаща аспарагиназа. Тъй като не може

да се изключи непряко взаимодействие между съставките на пероралните контрацептиви и

аспарагиназата, пероралните контрацептиви не се смятат за достатъчно безопасни в такава

клинична ситуация. При жените с детероден потенциал трябва да се използва метод, различен

от пероралните контрацептиви (вж. точка 4.4). Мъжете трябва да използват ефективни мерки за

контрацепция и се препоръчва да не създават дете, докато получават аспарагиназа. Периодът от

време след лечението с аспарагиназа, когато е безопасно да се забременее или да се създаде

дете, е неизвестен. Като предпазна мярка се препоръчва да се изчака три месеца след

завършване на лечението. Трябва обаче да се вземе предвид и лечението с други

химиотерапевтични средства.

Бременност

Липсват данни за употребата на аспарагиназа при бременни жени. Не са провеждани

репродуктивни проучвания при животни с аспарагиназа, но проучвания с аспарагиназни

препарати при мишки, плъхове, пилета и зайци показват ембриотоксични и тератогенни ефекти

(вж. точка 5.3). Въз основа на резултатите от проучванията при животни и механизма на

действие Spectrila не трябва да се употребява по време на бременност, освен ако клиничното

състояние на жената не изисква лечение с аспарагиназа.

Кърмене

Не е известно дали аспарагиназа се екскретира в кърмата при хората. Тъй като могат да

възникнат потенциално сериозни нежелани реакции при кърмачетата, приложението на

Spectrila трябва да бъде прекратено по време на кърмене.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта на аспарагиназата върху фертилитета при хората.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Spectrila повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини, по-

специално чрез своите потенциални ефекти върху нервната система и стомашно-чревния тракт

(вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Основната токсичност на аспарагиназата е резултат от имунологичните реакции, причинени от

експозиция на бактериалния протеин. Реакциите на свръхчувствителност варират от преходно

зачервяване или обрив и уртикария до бронхоспазъм, ангиоедем и анафилаксия.

Освен това лечението с аспарагиназа може да доведе до смущения в органни системи, които

имат високо ниво на синтез на протеини. Пониженият синтез на протеини може да доведе

преди всичко до чернодробно увреждане, остър панкреатит, намалено производство на инсулин

с хипергликемия, намалено производство на съсирващи фактори (по-специално фибриноген и

антитромбин III), водещо до нарушения в коагулацията (тромбоза, кървене), и понижено

производство на липопротеини, водещо до хипертриглицеридемия.

Най-сериозните нежелани реакции при Spectrila включват тежки реакции на

свръхчувствителност като например анафилактичен шок (редки), тромбоемболични събития

(чести), остър панкреатит (чести) и тежка хепатотоксичност, напр. жълтеница, чернодробна

некроза, чернодробна недостатъчност (редки).

Най-често наблюдаваните нежелани реакции при Spectrila (много чести) включват реакции на

свръхчувствителност, хипергликемия, хипоалбуминемия, гадене, повръщане, диария, коремна

болка, едем, умора и промяна в лабораторните параметри (напр. трансаминази, билирубин,

липиди в кръвта, параметри на коагулацията).

Тъй като Spectrila обикновено се използва в комбинирана терапия с други антинеопластични

средства, често е трудно да се направи разграничение от нежеланите лекарствени реакции на

други лекарствени продукти.

Табличен списък на нежеланите реакции

Следните нежелани реакции, изброени в таблица 1, са получени от клиничните изпитвания със

Spectrila

при 125 деца с новодиагностицирана остра лимфобластна левкемия, а така също и от

постмаркетинговия опит при деца и възрастни с други, получени от

E. coli

, аспарагиназни

препарати.

Нежеланите реакции са изброени под заглавия за честотата, първо най-честите. При всяко

групиране по честота нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на

тяхната сериозност.

Честотата в тази таблица е определена като е използвана следната конвенция:

много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка).

Таблица 1

Системо-органен клас

Честота и нежелана реакция

Инфекции и инфестации

С неизвестна честота

Инфекции

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Чести

Дисеминирана интравазална коагулация (ДИК), анемия,

левкопения, тромбоцитопения

Нарушения на имунната

система

Много чести

Свръхчувствителност, включително зачервяване, обрив,

хипотония, едем/ангиоедем, уртикария, диспнея

Чести

Свръхчувствителност, включително бронхоспазъм

Редки

Анафилактичен шок

Нарушения на ендокринната

система

Много редки

Вторичен хипотиреоидизъм, хипопаратиреоидизъм

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Хипергликемия, хипоалбуминемия

Чести

Хипогликемия, понижен апетит, загуба на тегло

Нечести

Хиперурикемия, хиперамониемия

Редки

Диабетна кетоацидоза

Психични нарушения

Чести

Депресия, халюцинации, обърканост

Нарушения на нервната

система

Чести

Неврологични признаци и симптоми, включително

ажитираност, замаяност и сомнолентност

Нечести

Главоболие

Редки

Исхемичен инсулт, синдром на обратима задна

левкоенцефалопатия (RPLS), гърчове, нарушения на

съзнанието, включително кома

Много редки

Тремор

Съдови нарушения

Чести

Тромбоза, по-специално тромбоза на кавернозния синус или

дълбока венозна тромбоза, кръвоизлив

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Диария, гадене, повръщане, коремна болка

Чести

Остър панкреатит

Редки

Хеморагичен панкреатит, некротизиращ панкреатит, паротит

Много редки

Панкреатит с летален изход, псевдокиста на панкреаса

Хепатобилиарни нарушения

Редки

Чернодробна недостатъчност с потенциално летален изход,

чернодробна некроза, холестаза, жълтеница

С неизвестна честота

Чернодробна стеатоза

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много чести

Едем, умора

Чести

Болка (болка в гърба, болка в ставите)

Изследвания

Много чести

Повишение на трансаминазите, билирубина в кръвта,

алкалната фосфатаза в кръвта, холестерола в кръвта,

триглицеридите в кръвта, липопротеините с много ниска

плътност (VLDL), активността на липопротеин липазата,

уреята в кръвта, амоняка, лактат дехидрогеназата в кръвта

(LDH)

Понижение на антитромбин III, кръвния фибриноген,

холестерола в кръвта, липопротеините с ниска плътност

(LDL), общия протеин

Чести

Повишение на амилазата, липазата, промени в

електроенцефалограмата (ЕЕГ) (понижена активност на алфа

вълните, повишена активност на тета и делта вълните)

Описание на избрани нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Spectrila

може да индуцира антитела от различни класове имуноглобулини (IgG, IgM, IgE). Тези

антитела могат да индуцират клинични алергични реакции, да инактивират ензимите или да

ускорят елиминирането на аспарагиназата.

Алергичните реакции могат да се проявят като зачервяване, обрив, болка (болка в ставите,

болка в гърба и коремна болка), хипотония, едем/ангиоедем, уртикария, диспнея, бронхоспазъм

до анафилактичен шок.

Вероятността от възникване на алергични реакции се увеличава с броя на приложените дози; в

много редки случаи обаче реакции могат да се появят при първата доза аспарагиназа.

Повечето реакции на свръхчувствителност към аспарагиназата се наблюдават по време на

последващите фази на лечението (реиндукционно лечение, забавено интензифициране).

В едно клинично изпитване при деца с новодиагностицирана ОЛЛ (проучване MC-ASP.5/ALL)

е наблюдавана следната честота на алергични събития (Таблица 2).

Прочетете целия документ

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

Резюме на EPAR за обществено ползване

Spectrila

asparaginase

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Spectrila. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Spectrila.

За практическа информация относно употребата на Spectrila, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Spectrila и за какво се използва?

Spectrila е лекарство за лечение на остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) — вид рак на белите

кръвни клетки, наречени лимфобласти. Spectrila съдържа активното вещество аспарагиназа

(asparaginase), което се използва в комбинация с други лекарства за рак.

Как се използва Spectrila?

Spectrila се прилага на всеки 3 дни чрез инфузия (вливане) във вена, като дозата зависи от

възрастта на пациента и телесната му повърхност.

Само здравни специалисти с опит в лечението на рак трябва да предписват и прилагат Spectrila.

Здравният специалист трябва да прилага лекарството само в болнична обстановка, където е

налично оборудване за реанимация. За повече информация вижте листовката.

Spectrila се отпуска по лекарско предписание и се предлага под формата на прах във флакон, от

който се приготвя инфузионен разтвор.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Spectrila?

Активното вещество в Spectrila, аспарагиназа, представлява ензим, чието действие е да

разгражда и понижава нивата на аминокиселината аспарагин в кръвта. Раковите клетки имат

нужда от тази аминокиселина, за да растат и да се размножават, затова при понижаването ѝ в

кръвта клетките умират. За разлика от тях нормалните клетки могат да образуват собствен

аспарагин и са по-слабо засегнати от лекарството.

Какви ползи от Spectrila са установени в проучванията?

В проучване при 199 деца с ОЛЛ Spectrila е също толкова ефективен, колкото друго лекарство с

аспарагиназа (двете са използвани в комбинация с други лекарства) за понижаването на

аспарагин в кръвта: 95% от пациентите, лекувани със Spectrila, и 94% от пациентите, лекувани с

другото лекарство, съдържащо аспарагиназа, са получили пълно изчерпване (намаляване) на

аспарагин в кръвта.

Какви са рисковете, свързани със Spectrila?

Най-честите нежелани реакции при Spectrila (които е възможно да засегнат повече от 1 от 10

души) са алергичните реакции (зачервяване, обрив, ниско кръвно налягане, уртикария и

затруднено дишане), диария, гадене, повръщане, коремна болка, умора, подуване (причинено от

натрупването на течности), висока кръвна захар и ниски нива на албумин в кръвта (белтък) и

други отклонения в кръвните изследвания. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Spectrila, вижте листовката.

Най-сериозните нежелани лекарствени реакции при Spectrila включват тежки алергични реакции,

кръвни съсиреци, панкреатит (възпаление на панкреаса) и чернодробни проблеми.

Spectrila не трябва да се прилага при пациенти, които са алергични към аспарагиназни

препарати, и при пациенти, които имат панкреатит (възпаление на панкреаса), тежко

чернодробно заболяване или проблеми със съсирването на кръвта. Също така не трябва да се

прилага при пациенти, които са имали панкреатит или тежко кървене или кръвни съсиреци след

лечение с аспарагиназа. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Spectrila е разрешен за употреба?

Spectrila е ефективен за понижаване на аспарагин в кръвта, от който раковите клетки се нуждаят,

за да оцелеят. Въпреки че данните при възрастни са ограничени, има значителен клиничен опит с

аспарагиназа при възрастни и ползите от Spectrila при възрастни се очаква да бъдат сходни.

По отношение на рисковете нежеланите лекарствени реакции при Spectrila са сходни с тези при

другите аспарагиназни лекарства и са разрешени в плана за свеждане на риска от лекарството до

минимум.

Следователно, Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията

заключи, че ползите от Spectrila са по-големи от рисковете, и препоръча Spectrila да бъде

разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Spectrila?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Spectrila се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

Spectrila

EMA/793954/2015

Страница 2/3

характеристика на продукта и в листовката за Spectrila, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Spectrila:

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Spectrila може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението със Spectrila прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Spectrila

EMA/793954/2015

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация