Somatropin Biopartners

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

соматропин

Предлага се от:

BioPartners GmbH

АТС код:

H01AC01

INN (Международно Name):

somatropin

Терапевтична група:

Pituitary and hypothalamic hormones and analogues, Somatropin and somatropin agonists

Терапевтична област:

Растеж

Терапевтични показания:

Соматропин Biopartners е показан за заместителна терапия на ендогенния растежен хормон при възрастни с детството или възрастни Начало недостиг на хормон на растежа (ДХД). Зряла възраст: пациенти с ДХД в зряла възраст се определят като пациенти с известна хипоталамо-хипофизната патология и не по-малко от един допълнителен известен дефицит на определен хормон на хипофизата, с изключение на пролактин. Тези пациенти трябва да преминат през един динамичен тест, за да се диагностицира или премахване на ДГР. Детски диабет: при пациенти с детския диабет изолиран ДГР (няма доказателства за хипоталамо-гипофизарным заболяване или облъчване на мозъка), две динамично изпитване трябва да се извършва след приключване на растежа, с изключение на тези, които имат ниски нива на инсулин-подобен фактор на растежа-I (ИРФ-I) в концентрации (< -2 стандартни отклонения резултат (CBI)), които могат да бъдат считани за един тест. Точка на прекъсване на захранването, на динамично изпитване трябва да бъде стриктно.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-08-05

Листовка

                87
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
88
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СОМАТРОПИН BIOPARTNERS 2 MG ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
СОМАТРОПИН BIOPARTNERS 4 MG ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
СОМАТРОПИН BIOPARTNERS 7 MG ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ
соматропин (somatropin)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Соматропин Biopartners 2 mg прах и
разтворител за инжекционна суспензия
с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон доставя 2 mg соматропин
(somatropin)* (съответстващи на 6 IU).
_ _
След приготвяне 0,2 ml от суспензията
съдържат 2 mg соматропин (10 mg/ml).
_ _
*произведен в
_Saccharomyces cerevisiae_
по рекомбинантна ДНК технология
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционна
суспензия с удължено освобождаване.
Бял или почти бял прах. Разтворителят
е бистра, маслена течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Соматропин Biopartners е показан за
заместителна терапия на ендогенния
растежен хормон при
възрастни с дефицит на растежен
хор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-04-2017
Листовка Листовка чешки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-04-2017
Листовка Листовка датски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-04-2017
Листовка Листовка немски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-04-2017
Листовка Листовка естонски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-04-2017
Листовка Листовка гръцки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-04-2017
Листовка Листовка английски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-12-2017
Листовка Листовка френски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-04-2017
Листовка Листовка италиански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-12-2017
Листовка Листовка латвийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-12-2017
Листовка Листовка литовски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-04-2017
Листовка Листовка унгарски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-04-2017
Листовка Листовка малтийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-12-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-12-2017
Листовка Листовка полски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-04-2017
Листовка Листовка португалски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-12-2017
Листовка Листовка румънски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-04-2017
Листовка Листовка словашки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-04-2017
Листовка Листовка словенски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-12-2017
Листовка Листовка фински 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-04-2017
Листовка Листовка шведски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-04-2017
Листовка Листовка норвежки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-04-2017
Листовка Листовка исландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-04-2017
Листовка Листовка хърватски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-12-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите